Religion og livssyn

Jobs

Jødene Guds utvalgte folk.

Er ikke forkastet slik enkelte sekter vil ha det til,Jesus vil en dag komme tilbake til Oljeberget,og i de dager skal de som påkaller Herrens navn bli frelst.

Jeg vil fortløpende legge ut i fra G.T og N.T og bevise dette ut i fra Bibelen.

Jesaja Kapittel 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Forrige kapittel Neste kapittel Den rettferdige kongen <a id="ref1_4_1link" name="1">11</a>En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire fram fra hans røtter.

<a id="ref1_4_2link" name="2">2</a> Herrens ånd skal hvile over ham, en Ånd med visdom og forstand, en Ånd med råd og styrke, en Ånd som gir kunnskap og frykt for Herren.

<a id="ref1_4_3link" name="3">3</a> Han skal ha sin glede i frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det øynene ser, og ikke skifte rett etter det ørene hører.

<a id="ref1_4_4link" name="4">4</a> Han skal dømme fattige rettferdig, i rettferd skal han skifte rett for de hjelpeløse i landet. Han skal slå landet med sin munns ris og drepe de urettferdige med pusten fra sine lepper.

<a id="ref1_4_5link" name="5">5</a> Rettferd skal være beltet om livet og troskap beltet om hoftene hans.

<a id="ref1_4_6link" name="6">6</a> Da skal ulven bo sammen med lammet og leoparden legge seg hos kjeet. Kalv og ungløve skal beite sammen mens en smågutt gjeter dem.

7 Ku og bjørn skal beite, ungene deres legge seg sammen, og løven skal ete halm som oksen.

8 Spedbarnet skal leke ved slangens hule og barnet strekke hånden ut mot ormebolet.

<a id="ref1_4_9link" name="9">9</a> Ingen skal skade eller ødelegge noe på hele mitt hellige fjell. For landet er fylt av kjennskap til Herren slik vannet dekker havbunnen.

<a id="ref1_4_10link" name="10">10</a> Den dagen skal Isais rotskudd stå som et banner for folkene. Folkeslagene skal søke ham, og hans bolig skal være herlig. De bortførte skal vende tilbake <a id="ref1_4_11link" name="11">11</a> Den dagen skal Herren for annen gang rekke hånden ut for å kjøpe fri resten av folket sitt, de som er igjen fra Assur, Egypt, Patros, Kusj, Elam, Sinear, Hamat og fra kystlandene.

<a id="ref1_4_12link" name="12">12</a> Han skal løfte et banner for folkene, samle de fordrevne av Israel og føre sammen de spredte av Juda fra de fire verdenshjørner.

<a id="ref1_4_13link" name="13">13</a> Da skal Efraims misunnelse forsvinne og Judas fiendskap ryddes ut. Efraim skal ikke misunne Juda og Juda ikke være fiendtlig mot Efraim.

14 De skal slå ned på filisternes skulder i vest, sammen skal de plyndre folkene i øst. De skal legge hånd på Edom og Moab, ammonittene må adlyde dem.

<a id="ref1_4_15link" name="15">15</a> Da skal Herren tørke ut havbukten ved Egypt og svinge hånden over Storelven. Med en sterk storm skal han kløyve den i sju bekkefar så en kan gå tørrskodd over.

<a id="ref1_4_16link" name="16">16</a> Og det skal være en vei for den resten som er igjen av Herrens folk fra Assur, slik det var for israelittene den dagen de dro opp fra Egypt.

1
79 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Er ikke forkastet slik enkelte sekter vil ha det til,Jesus vil en dag komme tilbake til Oljeberget,og i de dager skal de som påkaller Herrens navn bli frelst.

Og dette har Jesus selv sagt til deg?

1

Her ser vi at allerede i Jesaya brevet ble det profetert at Jesus måtte ofre seg for verdens synd.

Hvordan kan da enkelte sekter da påstå at Jødene da ble forkastet da de drepte Jesus på?

Jesaja Kapittel 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Forrige kapittel Neste kapittel <a id="ref1_4_1link" name="1">53</a>Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for?

<a id="ref1_4_2link" name="2">2</a> Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over.

<a id="ref1_4_3link" name="3">3</a> Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe.

<a id="ref1_4_4link" name="4">4</a> Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget.

<a id="ref1_4_5link" name="5">5</a> Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.

<a id="ref1_4_6link" name="6">6</a> Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.

<a id="ref1_4_7link" name="7">7</a> Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes, lik en sau som tier når den klippes, og han åpnet ikke munnen.

<a id="ref1_4_8link" name="8">8</a> Etter fengsel og dom ble han tatt bort. Men hvem i hans tid tenkte på at han ble utryddet av de levendes land fordi mitt folks lovbrudd rammet ham?

<a id="ref1_4_9link" name="9">9</a> Da han var død, fikk han sin grav blant urettferdige og hos en rik, enda han ikke hadde brukt vold og det ikke fantes svik i hans munn.

<a id="ref1_4_10link" name="10">10</a> Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Når hans liv er gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere og leve lenge. Ved hans hånd skal det lykkes, det Herren vil.

<a id="ref1_4_11link" name="11">11</a> Etter sin nød skal han se *lys•, han skal mettes ved sin innsikt. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige, han har båret deres skyld.

<a id="ref1_4_12link" name="12">12</a> Derfor gir jeg ham del med de mange, med de mektige deler han bytte, fordi han tømte ut sitt liv til døden og ble regnet blant lovbrytere. Han tok på seg de manges synd og ble rammet i stedet for lovbrytere.

1

Jeremia

Kapittel 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Forrige kapittel Neste kapittel <a id="ref1_4_1link" name="1">31</a>På den tid, sier Herren, skal jeg være Gud for alle Israels slekter, og de skal være mitt folk.

<a id="ref1_4_2link" name="2">2</a> Så sier Herren: Det folket som slapp unna sverdet, har funnet nåde i ørkenen. Israel skal dra av sted og finne ro. Enda en gang vil jeg bygge deg <a id="ref1_4_3link" name="3">3</a> Fra det fjerne viste Herren seg for meg: Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel, derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn.

<a id="ref1_4_4link" name="4">4</a> Enda en gang vil jeg bygge deg så du blir bygd opp igjen. Enda en gang skal du pynte deg, ta håndtrommene og gå ut i latter og dans.

<a id="ref1_4_5link" name="5">5</a> Enda en gang skal du plante vinmarker på fjellene i Samaria, og de som har plantet, skal selv ta dem i bruk.

<a id="ref1_4_6link" name="6">6</a> Ja, det kommer en dag da vaktmenn skal rope på Efraim-fjellet: Kom, la oss dra opp til Sion, til Herren vår Gud.

<a id="ref1_4_7link" name="7">7</a> Så sier Herren: Bryt ut i jubel og glede for Jakob, rop høyt for det fremste av folkeslag! La lovsangen lyde, og si: « Herre, frels ditt folk, Israels rest!»

8 Se, jeg fører dem tilbake fra landet i nord, jeg samler dem fra jordens ytterste ende. Blant dem er det både blinde og halte, gravide og fødende kvinner; de vender tilbake i store flokker.

<a id="ref1_4_9link" name="9">9</a> De kommer med gråt, jeg leder dem med trøst. Jeg fører dem til rennende bekker, på jevn vei der de ikke snubler. For jeg er en far for Israel, og Efraim er min førstefødte sønn.

10 Hør Herrens ord, dere folkeslag! Forkynn det til fjerne kyster og si: Han som spredte Israel, skal samle og vokte det slik en gjeter vokter sin flokk.

11 For Herren har fridd Jakob ut og kjøpt ham fri fra hender som er sterkere enn hans.

<a id="ref1_4_12link" name="12">12</a> De skal komme og juble på Sion-høyden, stråle av glede over Herrens gode gaver: korn, ny vin og fin olje, sauer og okser. Selv skal de være som en vannrik hage; de skal ikke lenger lide nød.

<a id="ref1_4_13link" name="13">13</a> Da skal jomfruen glede seg i dansen, unge menn sammen med de gamle. Jeg vender sorgen til fryd for dem, trøster og gleder dem som klager.

14 Jeg gir prestene rikelig med fett og metter folket mitt med gode gaver, sier Herren.

<a id="ref1_4_15link" name="15">15</a> Så sier Herren: I Rama høres skrik, klagesang og bitter gråt. Rakel gråter over barna sine og vil ikke la seg trøste. For barna hennes er ikke mer.

16 Så sier Herren: Gråt ikke så høyt, fell ikke tårer! Du skal få lønn for strevet, sier Herren, de skal vende hjem fra fiendens land.

<a id="ref1_4_17link" name="17">17</a> Det er håp for etterkommerne dine, sier Herren, barna skal vende hjem til sitt eget land.

<a id="ref1_4_18link" name="18">18</a> Jeg har hørt Efraim synes synd på seg selv: Du har tuktet meg, jeg ble tuktet som en utemmet kalv. Vend meg om, så jeg kan vende hjem! For du er Herren min Gud.

<a id="ref1_4_19link" name="19">19</a> Da jeg hadde vendt meg bort, angret jeg, og da jeg fikk innsikt, slo jeg meg på låret. Skam og vanære må jeg bære for min ungdoms spott.

<a id="ref1_4_20link" name="20">20</a> Er Efraim min dyrebare sønn, er han mitt kjæreste barn? Hver gang jeg taler imot ham, må jeg likevel tenke på ham. Derfor skjelver mitt indre for ham, jeg må vise barmhjertighet mot ham, sier Herren. Kom hjem igjen 21 Reis merkesteiner, sett opp veimerker! Legg nøye merke til den veien du gikk! Vend tilbake, jomfru Israel, tilbake til disse byene dine!

<a id="ref1_4_22link" name="22">22</a> Hvor lenge vil du snu deg hit og dit, du frafalne datter? Nå skaper Herren noe nytt i landet, en kvinne skal verge en mann.

<a id="ref1_4_23link" name="23">23</a> Så sier Herren over hærskarene, Israels Gud: Enda en gang skal Juda og byene der si disse ordene når jeg vender skjebnen for dem: « Herren velsigne deg, du rettferds bolig, du hellige fjell.» 24 Der skal Juda og alle byene bo sammen, både bønder og gjetere som streifer rundt med flokken sin. <a id="ref1_4_25link" name="25">25</a> Jeg gir den slitne rikelig å drikke og metter alle som lider nød. 26 Da våknet jeg og så meg omkring. Søvnen hadde gjort meg godt.

<a id="ref1_4_27link" name="27">27</a> Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg sår ut mennesker og dyr i Israels og Judas hus. <a id="ref1_4_28link" name="28">28</a> Og slik jeg før våket over dem for å rykke opp og rive ned, knuse, ødelegge og skade, slik vil jeg nå våke over dem for å bygge og plante, sier Herren.

<a id="ref1_4_29link" name="29">29</a> På den tid skal de ikke lenger si: Fedrene spiste sure druer, og barna fikk dårlige tenner.

<a id="ref1_4_30link" name="30">30</a> Men hver skal dø for sin egen synd. Den som spiser sure druer, skal selv få dårlige tenner. En ny pakt <a id="ref1_4_31link" name="31">31</a> Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus,

<a id="ref1_4_32link" name="32">32</a> ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt; den pakten brøt de, enda jeg var deres herre, sier Herren.

<a id="ref1_4_33link" name="33">33</a> Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren: Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.

<a id="ref1_4_34link" name="34">34</a> Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si: «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden.

<a id="ref1_4_35link" name="35">35</a> Så sier Herren, han som satte solen til å lyse om dagen og bestemte månen og stjernene til å lyse om natten, han som rører opp havet så bølgene drønner, Herren over hærskarene er hans navn:

<a id="ref1_4_36link" name="36">36</a> Lar jeg disse ordningene vike, sier Herren, da skal også Israels ætt for alltid opphøre å være et folk for mitt ansikt.

37 Så sier Herren: Hvis himmelen der oppe kan måles og jordens grunnvoller der nede kan utforskes, da vil jeg også forkaste hele Israels ætt på grunn av alt de har gjort, sier Herren.

<a id="ref1_4_38link" name="38">38</a> Se, dager skal komme, sier Herren, da byen skal bygges opp igjen for Herren, fra Hananel-tårnet til Hjørneporten. 39 Målesnoren skal gå videre rett fram til Gareb-haugen og så bøye av til Goa. <a id="ref1_4_40link" name="40">40</a> Hele dalen med likene og den fete offerasken og alle skråningene ned til Kedron-dalen, til hjørnet ved Hesteporten mot øst, skal være hellig for Herren. Aldri mer skal byen rives ned eller knuses.

1
Jobs Jeremia Kapittel 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Forrige kapit...

Esekiel 28.25. Så sier Herren Gud:

Når jeg samler Israels hus fra alle folkene som de er spredt blant, da vil jeg gjennom dem vise meg hellig for øynene på folkeslagene. De skal få bo i landet sitt, det som jeg ga min tjener Jakob.

<a id="ref1_4_26link" name="26">26</a> Der skal de bo trygt, bygge hus og plante vinmarker. De skal bo trygt når jeg feller dom over alle nabofolk som forakter dem. Da skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud.

1

Her ser vi Bibelens profetier går opp for våre øyne,Jødene vender hjem i hopetall.

Esekiel.36.16 Et nytt hjerte og en ny ånd

16 Herrens ord kom til meg: <a id="ref1_4_17link" name="17">17</a> Menneske, da israelittene bodde i landet sitt, gjorde de det urent med sin ferd og sine gjerninger. I mine øyne var det som urenhet ved menstruasjon. 18 Så øste jeg ut min harme over dem fordi de utøste blod i landet og gjorde det urent med avgudene sine. 19 Jeg spredte dem blant folkeslagene, og de ble strødd ut i landene. Jeg dømte dem etter deres ferd og gjerninger. <a id="ref1_4_20link" name="20">20</a> Men overalt hvor de kom blant folkeslagene, vanhelliget de mitt hellige navn. For det ble sagt om dem: «Dette er Herrens folk, men de måtte dra ut av hans land.» 21 Jeg beskytter mitt hellige navn, som israelittene har vanhelliget blant folkeslagene de kom til. 22 Derfor skal du si til Israels hus: Så sier Herren Gud: Jeg griper ikke inn for deres skyld, Israels hus, men for mitt hellige navns skyld, det som dere har vanhelliget blant folkeslagene dere kom til. <a id="ref1_4_23link" name="23">23</a> Jeg vil hellige mitt store navn, som er vanhelliget blant folkeslagene, det som dere vanhelliget blant dem. Folkeslagene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren Gud, når jeg gjennom dere viser meg hellig for øynene på dem. <a id="ref1_4_24link" name="24">24</a> Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land. <a id="ref1_4_25link" name="25">25</a> Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. <a id="ref1_4_26link" name="26">26</a> Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. 27 Jeg gir min Ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem. <a id="ref1_4_28link" name="28">28</a> Da skal dere få bo i det landet jeg ga fedrene deres. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. <a id="ref1_4_29link" name="29">29</a> Jeg befrir dere fra all urenhet. Så kaller jeg kornet fram og gjør grøden stor; jeg gir dere ikke sult. <a id="ref1_4_30link" name="30">30</a> Jeg gir trærne mye frukt og marken stor avling, så dere ikke mer møter forakt blant folkeslagene fordi dere sulter. <a id="ref1_4_31link" name="31">31</a> Da skal dere tenke på deres onde veier, på deres gjerninger som ikke var gode. Dere skal forakte dere selv for syndene og det avskyelige dere gjorde. 32 Det er ikke for deres skyld jeg griper inn, det skal dere vite, sier Herren Gud. Dere skal kjenne spott og skam på grunn av deres ferd, Israels hus. 33 Så sier Herren Gud: Den dagen jeg renser dere for alle syndene deres, lar jeg dere bo i byene, og ruinene skal bygges opp igjen. 34 Jorden som ligger øde, skal dyrkes og ikke se ut som en ødemark for alle som drar forbi. <a id="ref1_4_35link" name="35">35</a> De skal si: Denne jorden som lå øde, er blitt som Edens hage. Og byene som lå i ruiner, øde og i grus, ligger som faste borger. <a id="ref1_4_36link" name="36">36</a> De folkene som er igjen omkring dere, skal få kjenne at jeg, Herren, har bygd opp igjen det som lå i grus, og plantet der jorden lå øde. Jeg, Herren, har talt og vil sette det i verk. 37 Så sier Herren Gud: Også denne bønnen fra Israels hus vil jeg oppfylle for dem: Jeg gjør dem tallrike som en saueflokk. 38 Som flokken av hellige sauer, som sauene i Jerusalem på høytidsdagene, slik skal byene som lå i ruiner, fylles med en flokk av mennesker. Og de skal kjenne at jeg er Herren.

1
Jobs Her ser vi at allerede i Jesaya brevet ble det profetert at Jesus måtte ofre seg for verdens synd. Hvordan kan da enkelte sekter da påstå at Jødene da ble forkastet da de drepte Je...

Her ser vi at allerede i Jesaya brevet ble det profetert at Jesus måtte ofre seg for verdens synd.

Eventyret sier at han fjernet verdens synd, du skal ikke lenger synse om godt og ondt.

Vel det var 2000 år siden og enda synser religiøse i alle leire om hva som er godt og ondt.

Er ikke det litt toskete.

De som skrev eventyrene går langt over hodet på dere.

2

Kunne tatt med mye mer i fra G.T.Det står utrolig mye om Israels synd,og at Gud vil gå til rette med de igjen.

Amos 9.11.

Israels gjenreisning <a id="ref1_4_11link" name="11">11</a> Den dagen reiser jeg opp igjen Davids falne hytte. Revnene murer jeg igjen, og det som ligger i grus, gjenreiser jeg. Jeg bygger den som i gamle dager,

<a id="ref1_4_12link" name="12">12</a> så de kan ta resten av Edom i eie og alle andre folkeslag som navnet mitt er nevnt over, sier Herren, som gjør dette.

<a id="ref1_4_13link" name="13">13</a> Se, dager skal komme, sier Herren, da den som pløyer, tar igjen den som høster, og den som tråkker druer, tar igjen den som sår. Druesaft skal dryppe fra fjellene og flyte fra alle høyder.

<a id="ref1_4_14link" name="14">14</a> Da vil jeg vende skjebnen for mitt folk Israel. De skal bygge opp igjen ødelagte byer og bo i dem. De skal plante vinmarker og drikke vinen. De skal anlegge hager og spise frukten.

15 Jeg planter dem i deres egen jord, og de skal aldri mer rykkes opp av jorden jeg har gitt dem, sier Herren din Gud.

Amos.9.11.

1

Mika 7.14. Israels gjenreisning

<a id="ref1_4_8link" name="8">8</a> Gled deg ikke over meg, min fiende! For om jeg faller, skal jeg reise meg igjen. Sitter jeg i mørke, er Herren lys for meg.

<a id="ref1_4_9link" name="9">9</a> Herrens vrede må jeg bære fordi jeg har syndet mot ham, inntil han fører min sak og skaffer meg rett. Han skal føre meg ut i lyset, og jeg skal se hans rettferd.

<a id="ref1_4_10link" name="10">10</a> Fienden min skal se det, og skam skal dekke henne som sa til meg: «Hvor er Herren din Gud?» Nå blir hun tråkket ned som søle i gatene mens mine øyne ser på.

<a id="ref1_4_11link" name="11">11</a> En dag skal murene dine bygges opp, den dagen skal grensene vides ut.

<a id="ref1_4_12link" name="12">12</a> Den dagen skal de komme til deg fra Assur og Egypt, fra Egypt og Eufrat, fra hav til hav og fra fjell til fjell.

<a id="ref1_4_13link" name="13">13</a> Og jorden skal bli til ødemark på grunn av dem som bor på den. Det er frukten av gjerningene deres.

<a id="ref1_4_14link" name="14">14</a> Gjet ditt folk med staven din. Sauene du eier, ligger alene i villmarken, midt i det fruktbare landet. La dem beite i Basan og Gilead slik som i gamle dager.

15 Jeg vil vise ham underverk, som den gangen du dro ut av Egypt.

<a id="ref1_4_16link" name="16">16</a> Folkene skal se det og skamme seg, enda så mektige de er. De skal legge hånden på munnen, og ørene deres skal bli døve.

<a id="ref1_4_17link" name="17">17</a> De skal slikke støv som ormen, lik dem som kryper på jorden! Fra sine skjul skal de komme skjelvende fram for Herren vår Gud. De skal gripes av redsel og frykt for deg. Hvem er en Gud som du? <a id="ref1_4_18link" name="18">18</a> Hvem er en Gud som du, en som tar bort skyld og tilgir synd for den resten han eier? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn.

19 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp.

<a id="ref1_4_20link" name="20">20</a> Du vil vise troskap mot Jakob og miskunn mot Abraham, slik du med ed lovet våre fedre i de eldgamle dager.

1

Sakarja 3.Fjerde syn: øverstepresten Josva

<a id="ref1_4_1link" name="1">3</a>Han viste meg øverstepresten Josva, som sto foran Herrens engel, mens Satan sto på hans høyre side for å anklage ham. <a id="ref1_4_2link" name="2">2</a> Herren sa til Satan: « Herren refser deg, Satan! Herren, som har utvalgt Jerusalem, refser deg! Sannelig, denne mannen er som et vedtre raket ut av ilden.» <a id="ref1_4_3link" name="3">3</a> Josva var kledd i skitne klær der han sto foran engelen. <a id="ref1_4_4link" name="4">4</a> Engelen tok til orde og sa til dem som sto foran ham: «Ta av ham de skitne klærne!» Til Josva sa han: «Se, jeg tar bort din skyld og kler deg i festklær.» 5 Da sa jeg: «Sett en ren turban på hodet hans!» De satte den rene turbanen på hodet hans og tok på ham klærne mens Herrens engel sto der. 6 Så ga Herrens engel Josva dette løftet:

7 Så sier Herren over hærskarene: Går du på mine veier og tar deg av tjenesten for meg, skal du få styre mitt hus og vokte mine forgårder. Jeg gir deg adgang blant dem som står her.

<a id="ref1_4_8link" name="8">8</a> Så hør, Josva, øversteprest! Du og de andre prestene som sitter foran deg, er et varsel. For se, jeg lar min tjener Spire komme.

<a id="ref1_4_9link" name="9">9</a> Se, jeg risser en innskrift på den steinen jeg har lagt foran Josva, denne ene steinen med sju øyne, sier Herren over hærskarene. Jeg stryker ut dette landets skyld på en eneste dag.

<a id="ref1_4_10link" name="10">10</a> Den dagen, sier Herren over hærskarene, skal dere be hverandre inn under vinstokk og fikentre.

1

Sakarja 9.Fredskongen på Sion

<a id="ref1_4_9link" name="9">9</a> Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole.

<a id="ref1_4_10link" name="10">10</a> Jeg skal gjøre ende på vognene i Efraim og hestene i Jerusalem, krigsbuen skal brytes i stykker. Han skal forkynne fred for folkeslagene, hans velde skal nå fra hav til hav, fra Storelven til jordens ender. Herren skal verne sitt folk <a id="ref1_4_11link" name="11">11</a> Og du, i kraft av blodpakten med deg setter jeg fangene dine fri fra brønnen uten vann.

<a id="ref1_4_12link" name="12">12</a> Vend hjem til borgen, dere fanger som har håp! I dag forkynner jeg: Jeg gir deg dobbelt igjen.

<a id="ref1_4_13link" name="13">13</a> For jeg spenner Juda som en bue og legger Efraim på som pil. Jeg skal slynge dine sønner, Sion, mot dine sønner, Javan. Jeg gjør deg lik sverdet til en kriger.

14 Herren skal vise seg for dem, hans pil skyte ut som lynet. Herren Gud skal blåse i hornet og fare fram i en stormvind fra sør.

<a id="ref1_4_15link" name="15">15</a> Herren over hærskarene skal være skjold for dem. Slyngesteinene skal fortære og tvinge i kne, drikke blod som om det var vin, fylt som offerskåler, tilsmurt som alterhjørner.

<a id="ref1_4_16link" name="16">16</a> Herren deres Gud skal berge dem den dagen, hans folk skal være som en saueflokk. Som kronjuveler skal de funkle over hans land.

<a id="ref1_4_17link" name="17">17</a> Hvor godt og vakkert det er! Korn og ny vin får gutter og jenter til å blomstre.

1

Da har jeg lagt ut i fra G.T,tar N.T senere.

Sakarja Kapittel 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Forrige kapittel Den siste krigen 14Se, det kommer en Herrens dag. Da skal de fordele krigsbyttet de røvet hos deg. 2 Jeg vil samle alle folkeslagene til krig mot Jerusalem. Byen skal inntas, husene plyndres og kvinnene voldtas. Halve byen må gå i eksil, men resten av folket skal ikke utryddes fra byen. <a id="ref1_4_3link" name="3">3</a> Herren skal dra ut og føre krig mot disse folkeslagene slik han før har ført krig på stridens dag. 4 Den dagen skal han stå med føttene på Oljeberget, som ligger rett mot Jerusalem, i øst. Oljeberget skal revne i to fra øst til vest, og det skal bli en veldig dal. Den ene halvparten av fjellet viker mot nord og den andre mot sør. <a id="ref1_4_5link" name="5">5</a> Da skal dere flykte gjennom min fjelldal, for dalen mellom fjellene skal nå helt til Asal. Dere skal flykte slik dere flyktet for jordskjelvet i de dager da Ussia var konge i Juda. Da skal Herren min Gud komme, og alle de hellige med ham. <a id="ref1_4_6link" name="6">6</a> Den dagen skal det ikke være lys, bare kulde og frost. 7 Det skal være én lang dag – Herren kjenner den – ikke dag og natt, ved kveldstid skal det være lyst. <a id="ref1_4_8link" name="8">8</a> Den dagen skal det renne levende vann ut fra Jerusalem, halvparten til havet i øst og halvparten til havet i vest. Slik skal det være både sommer og vinter. <a id="ref1_4_9link" name="9">9</a> Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett. <a id="ref1_4_10link" name="10">10</a> Hele landet skal bli som Araba-sletten, fra Geba til Rimmon, sør for Jerusalem. Men byen skal ligge høyt på sitt sted, fra Benjamin-porten til stedet der Gamleporten var, til Hjørneporten, fra Hananel-tårnet til kongens vinpresser. <a id="ref1_4_11link" name="11">11</a> Der skal det bo folk. Byen skal ikke være bannlyst lenger, Jerusalem skal ligge trygt. <a id="ref1_4_12link" name="12">12</a> Dette er plagen som Herren lar ramme alle folk hvis de går til krig mot Jerusalem: Han skal la kjøttet råtne på dem mens de ennå står på føttene. Øynene skal råtne i hulene sine og tungen råtne i munnen på dem. 13 Den dagen kommer det en stor Herrens forvirring blant dem, så de griper fatt i hverandre og slåss mann mot mann. 14 Også Juda skal angripe Jerusalem. – Rikdommen fra alle folkeslagene omkring skal bli samlet inn, gull og sølv og klær i store mengder. – 15 Den samme plagen skal ramme hesten, muldyret, kamelen, eselet og alle andre dyr i disse leirene. <a id="ref1_4_16link" name="16">16</a> Da skal de som er igjen av alle folkeslagene som kom mot Jerusalem, år etter år dra opp for å tilbe kongen, Herren over hærskarene, og for å feire løvhyttefesten. 17 Hvis noen av slektene på jorden ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herren over hærskarene, skal regnet ikke falle over dem. 18 Det skal heller ikke falle over egypterne hvis de ikke drar opp og ikke kommer. De skal rammes av samme plage som Herren lar ramme de folkeslagene som ikke drar opp for å feire løvhyttefesten. 19 Dette skal være straffen for Egypt og alle folkeslagene som ikke drar opp for å feire løvhyttefesten. <a id="ref1_4_20link" name="20">20</a> Den dagen skal det stå «Hellig for Herren» på bjellene til hestene, og grytene i Herrens hus skal være som offerskålene foran alteret. <a id="ref1_4_21link" name="21">21</a> Da skal alle grytene i Jerusalem og Juda være hellige for Herren over hærskarene. Og alle som ofrer, skal komme og ta av dem og koke i dem. Den dagen skal det ikke lenger være noen som driver handel i huset til Herren over hærskarene.

1
samsu88 Jesus ga nasjonen Guds ugjenkallelige skillmissedekret Matt 23: 37-39 : Jerusalem, Jerusalem, du som slår i hjel profetene og stener dem som er sendt til deg..................Og I...

Du må lese alt,dette måtte skje og alt ble profetert på forhånd.

Matteus 16.21. Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. 22 Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham: «Gud fri deg, Herre! Dette må aldri hende deg.» <a id="ref1_4_23link" name="23">23</a> Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»

1
Jobs Du må lese alt,dette måtte skje og alt ble profetert på forhånd. Matteus 16.21. Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem,...

Du må lese

Det eneste tegn Jesus lovte for den annen gjenopprettelsesperiode, er også forkastet av vår tids kjødelige Israel

Matt 24: 30 : Og da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen og da skal alle jordens slekter jamre seg..............

1
samsu88 [sitat…] Det eneste tegn Jesus lovte for den annen gjenopprettelsesperiode, er også forkastet av vår tids kjødelige Israel Matt 24: 30 : Og da skal Menneskesønnens tegn vise seg på...

Det eneste tegn Jesus lovte for den annen gjenopprettelsesperiode, er også forkastet av vår tids kjødelige Israel

Foreslår at du forkaster wt,les heller Bibelen.

Rom 1.Evangeliet, Guds kraft til frelse

<a id="ref1_4_16link" name="16">16</a> For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. <a id="ref1_4_17link" name="17">17</a> For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro

1
samsu88 [sitat…] Det eneste tegn Jesus lovte for den annen gjenopprettelsesperiode, er også forkastet av vår tids kjødelige Israel Matt 24: 30 : Og da skal Menneskesønnens tegn vise seg på...

Her står det meget godt forklart,vi er alle under syndens åk.

Rom 3.

Paulus’ brev til romerne Kapittel 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Forrige kapittel Neste kapittel 3Hvilket fortrinn har da jøden, eller hva gagn er det i omskjærelsen? <a id="ref1_4_2link" name="2">2</a> Mye, på alle måter! Først og fremst det at Guds ord ble betrodd dem. <a id="ref1_4_3link" name="3">3</a> Men hva om noen har vist seg utro? Kan deres utroskap oppheve Guds troskap? <a id="ref1_4_4link" name="4">4</a> Slett ikke! La det stå fast at Gud taler sant, men hvert menneske er en løgner. Det står jo skrevet: For at du skal få rett når du taler, og vinne når du fører sak. <a id="ref1_4_5link" name="5">5</a> Men dersom vår urett fremhever Guds rettferdighet, hva skal vi da si? Er ikke da Gud urettferdig, menneskelig talt, når han lar vreden ramme oss? 6 Slett ikke! Hvordan skulle Gud ellers kunne dømme verden? 7 Men dersom min løgn enda klarere viser at Gud taler sant, og dette blir til hans ære, hvorfor skal jeg da dømmes som en synder? <a id="ref1_4_8link" name="8">8</a> Skal vi ikke da like godt gjøre det onde, så det gode kan komme? Det er noen som håner oss og sier at det er dette vi lærer. De skal få den dom de fortjener. Alle er skyldige 9 Hva så? Har vi jøder noe fortrinn? Nei, på ingen måte! Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synden. <a id="ref1_4_10link" name="10">10</a> For det står skrevet: Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste.

11 Det finnes ikke én som forstår, ikke én som søker Gud.

12 Alle er kommet på avveier, alle er fordervet. Det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste.

<a id="ref1_4_13link" name="13">13</a> Strupen deres er en åpen grav, på tungen har de svik, under leppene ormegift,

<a id="ref1_4_14link" name="14">14</a> munnen er full av forbannelse og bitterhet.

<a id="ref1_4_15link" name="15">15</a> De er raske på foten når de vil utøse blod,

16 der de ferdes, er det ødeleggelse og elendighet.

17 Fredens vei kjenner de ikke.

<a id="ref1_4_18link" name="18">18</a> Frykt for Gud har de ikke for øye. <a id="ref1_4_19link" name="19">19</a> Vi vet at alt det loven sier, er sagt til dem som har loven, for at hver munn skal tie og hele verden stå skyldig for Gud. <a id="ref1_4_20link" name="20">20</a> For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Rettferdighet ved troen <a id="ref1_4_21link" name="21">21</a> Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. <a id="ref1_4_22link" name="22">22</a> Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, <a id="ref1_4_23link" name="23">23</a> for alle har syndet og mangler Guds herlighet. <a id="ref1_4_24link" name="24">24</a> Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. <a id="ref1_4_25link" name="25">25</a> Ham har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet. For han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. 26 Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus. 27 Hva har vi da å være stolte av? Ingenting! Hvilken lov sier det? Gjerningenes lov? Nei, troens lov. <a id="ref1_4_28link" name="28">28</a> For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro, uten lovgjerninger. 29 Er vel Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også Gud for andre folkeslag? Jo, også for dem. <a id="ref1_4_30link" name="30">30</a> For Gud er én, han som rettferdiggjør omskårne av tro og uomskårne ved samme tro. <a id="ref1_4_31link" name="31">31</a> Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven.

1
Jobs [sitat…] Foreslår at du forkaster wt,les heller Bibelen. Rom 1.Evangeliet, Guds kraft til frelse <a id="ref1_4_16link" name="16">16</a> For jeg skammer meg ikke over evangeliet. De...

Bibelen.

Den israelske regjering har sluttet forbund med denne verdens regjeringer er i strid med Guds ord.

5. Mos 7: 2 : Og Herren Jehova din Gud gir dem i din vold, så du vinner over dem, da skal du slå dem med bann, du skal ikke gjøre pakt med dem og ikke vise dem nåde...

Jak 4:4 : I utro, vet I ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud. Den altså som vil være verdens venn, han blir Guds fiende.

1
samsu88 [sitat…] Den israelske regjering har sluttet forbund med denne verdens regjeringer er i strid med Guds ord. 5. Mos 7: 2 : Og Herren Jehova din Gud gir dem i din vold, så du vinner...

Den israelske regjering

..er en sekulær folkevalgt regjering i en demokratisk republikk - altså under en president. Hva har denne regjeringen med Guds folk Israel å gjøre?

Yahuah har sagt at HAN skal være Israels konge (Esekiel 20,33) og hans regjering vil være utvalgt av ham selv - Yahushua's 12 disipler som skal sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer (Matt.19,28).

Hvis Israel var forkastet som Guds folk, så blir Gud en slags "Johan uten land" - en konge uten noe kongerike eller folk, og disiplene blir arbeidsledige dagdrivere eller løsarbeidere og statsløse asylsøkere? - Jeg tror nok ikke det, du!

Mvh SEMV

2

Er ikke forkastet slik enkelte sekter vil ha det til,Jesus vil en dag komme tilbake til Oljeberget,og i de dager skal de som påkaller Herrens navn bli frelst.

Omtrent før du i det hele har klart å overbevise noen til å tro på denne løgnen, så motsier du deg selv.

XD

1

Apostlenes Gjerninger 2.Peter taler på pinsedagen

<a id="ref1_4_14link" name="14">14</a> Da steg Peter fram sammen med de elleve. Han hevet stemmen og talte til dem: «Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem! Merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord! <a id="ref1_4_15link" name="15">15</a> Disse menneskene er ikke fulle, slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. 16 Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel:

<a id="ref1_4_17link" name="17">17</a> I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer.

18 Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min Ånd, og de skal tale profetisk.

19 Jeg setter varsler oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røykskyer.

20 Solen skal forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og strålende.

<a id="ref1_4_21link" name="21">21</a> Men hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Dette står det også i Matteus 24 om.

1

Lignende innlegg

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
3
5 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar
Laster...