Religion og livssyn

deF0RD

En logisk konkurs

Mange kritiserer - av og til med rette - troende for å avstå fra logikk. Men overraskende mange er hva en kan kalle logisk konkurs blant de både ikke-troende og de alternativt troende i et bestemt spørsmål. Og det er følgende:

Hvis Bibelen er sann - uavhengig av tolkning, men den er Inspirert av det vi i mangel av et bedre ord kaller Gud, så tror, mener og hevder enkelte i ramme alvor og antakelig full edruelighet at hvis de IKKE tror den er sann, men den likevel skulle vise seg å være det - så får det ingen konsekvenser for dem. De lever altså i en alternativ virkelighet hvor det de trodde avgjør hva som var sant.

Kan de logisk bemidlede blant både ateister og andre hjelpe meg å rydde opp i dette konkursboet hos enkelte?

2
437 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Klart at hvis Bibelen var sann, så ville den påvirke ateister selv om de ikke trodde, woopido... men mener du at et slikt Pascal Wager-ish argument er grunn nok til å stille seg mer åpen til ulike trosretninger?

For min del er det kanskje noe av det som gjør meg mest irritert angående tro og religion. Jeg føler ikke jeg kan si så mye om folk ønsker å tro, eller gjør det i et håp om "noe bedre".. Det får være deres sak, men når man hører om folk som tror fordi de er livredd for konsekvensene hvis de ikke gjør så synes jeg det høres ganske fælt ut å være religiøs.

Det er jo også slående at de største og mest dominerende religionene også har innlagte straffesystemer for de som ikke tror, eller de som vil forlate religionen.

1

Hvis Bibelen er sann - uavhengig av tolkning, men den er Inspirert av det vi i mangel av et bedre ord kaller Gud, så tror, mener og hevder enkelte i ramme alvor og antakelig full edruelighet at hvis de IKKE tror den er sann, men den likevel skulle vise seg å være det - så får det ingen konsekvenser for dem.

Har aldri hørt en eneste ateist som mener at noen av eventyrene i bibelen skulle basere seg på noe som kunne være sant. Da ser jeg bort fra legender som kan ha en historisk forklaring slik som syndefloden som kan ha med oversvømmelser i Midt-Østen å gjøre o.l.. Men jeg går ut fra du sikter til andre saker som et liv etter døden, evig fortapelse og liknende "gulerøtter" og "trusler"?

1
aicat [sitat…] Har aldri hørt en eneste ateist som mener at noen av eventyrene i bibelen skulle basere seg på noe som kunne være sant. Da ser jeg bort fra legender som kan ha en historis...

Har aldri hørt en eneste ateist som mener at noen av eventyrene i bibelen skulle basere seg på noe som kunne være sant.

Det er ikke spørsmålet! Det er et reint hypotetisk spørsmål, uavhengighet av sannsynlighet og alt annet. Og det er som følger:

- Hvis Bibelen er sann - så får det konsekvenser for deg uavhengig av om du trodde på den eller ikke. Du er ikke unntatt fra konsekvensene sjøl om du aviste at Bibelen var sann.

Enig eller ikke?

1
svankmajor Klart at hvis Bibelen var sann, så ville den påvirke ateister selv om de ikke trodde, woopido... men mener du at et slikt Pascal Wager-ish argument er grunn nok til å stille seg me...

men mener du at et slikt Pascal Wager-ish argument er grunn nok til å stille seg mer åpen til ulike trosretninger?

Helt annen diskusjon - her er det bare det spørsmålet du har svart på som er relevant. Og du er etter woopido'n å dømme enig med logikk - og meg om dette. Takk! :o)

1
deF0RD [sitat…] Det er ikke spørsmålet! Det er et reint hypotetisk spørsmål, uavhengighet av sannsynlighet og alt annet. Og det er som følger: - Hvis Bibelen er sann - så får det konsekve...

- Hvis Bibelen er sann - så får det konsekvenser for deg uavhengig av om du trodde på den eller ikke. Du er ikke unntatt fra konsekvensene sjøl om du aviste at Bibelen var sann.

Siden jeg ikke tror et sekund på disse mytene - er det heller ingen konsekvenser med å avvise slikt tøv.

For meg er en slik problemstilling like meningsløs som å hevde at om det nå likevel skulle finnes troll på Hedals-skogen - så ville det få konsekvenser selv om jeg ikke trodde på det.

1
deF0RD Helt uinteressant i forhold til spørsmålet. Som er: - Hvis Bibelen er sann - så får det konsekvenser for deg uavhengig av om du trodde på den eller ikke. Du er ikke unntatt fra kon...

Enig eller ikke?

Vanskelig å si egentlig.

Om bibelen virkelig skulle vise seg å være sann, så ville nok bedømmingen av deg skje på grunnlaget av hvordan du har oppført deg i ditt liv, alle handlingene du har gjort. Så klart, at du troen inne, ville nok vært en bonus.

men Per dags dato går vi for at alt som står i den boka er spinnvill fantasi fra oldtidens sauegjetere ;)

1
aicat [sitat…] Siden jeg ikke tror et sekund på disse mytene - er det heller ingen konsekvenser med å avvise slikt tøv. For meg er en slik problemstilling like meningsløs som å hevde at...

Blir jo litt som å si at hvis Onkel Skrue faktisk fantes så ville han ikke vært den enkleste personen å låne penger hos. Er det så farlig å innrømme det da? Jeg ville neppe klart det. (Å låne penger hos han altså, ikke å innrømme det.)

1
svankmajor Blir jo litt som å si at hvis Onkel Skrue faktisk fantes så ville han ikke vært den enkleste personen å låne penger hos. Er det så farlig å innrømme det da? Jeg ville neppe klart d...

Blir jo litt som å si at hvis Onkel Skrue faktisk fantes så ville han ikke vært den enkleste personen å låne penger hos

Onkel Skrue er da basert på virkelige personer. Så mange rike og overgjerrige jævler det finnes der ute ;)

1

Kan de logisk bemidlede blant både ateister og andre hjelpe meg å rydde opp i dette konkursboet hos enkelte?

"logisk bemidlede", du... *flire*

Jeg kan selvsagt ikke svare for andre enn meg sjøl, og betrakter meg som kjent som hedning - eller ikke-troende (noen tillegger meg merkelappen "ateist", men det får nå bli deres sak).

For meg medfører ikke dette noe problem. Et elektron kan betraktes som havende en viss sannsynlighet for å befinne seg på en bestemt plass - med der er nogen usikkerhet. Statistisk holder den sannsynligheten.

Jeg betrakter tanken om at jorda har hatt besøk av såkalte "aliens" for latterlig lite sannsynlig - men jeg kan ikke kategorisk avvise muligheten. I det daglige betrakter jeg likevel slike besøk som ikke-reelle.

Jeg betrakter også tanken om at det finnes guder som latterlig lite sannsynlig - men jeg kan av ulike årsaker ikke kategorisk avvise tanken. I det daglige ser jeg helt bort fra den statistiske mikroskopiske muligheten, og helt og aldeles fra tanken om at det skulle ha noen konsekvenser for meg om jeg tar feil - fordi: Alle verdens hendelser tatt i betraktning, er det helt og aldeles borti hampen og inntil det hinsidig urimelige å anta at det finnes "guder" som både er allmektige på den ene siden - og rettferdige, barmhjertige og kjærlige på den andre (dette har vi to snakka om før, og din helt gyldige innvending går på definisjon av de tre siste begrepene - men jeg forbeholder meg retten til å benytte en heller vanlig defininisjon som i stor grad sammenfaller med min egen - punktum). Den smule risiko som det måtte medføre, er jeg glatt rede og villig til å ta - og skulle jeg ta feil, kan det jo like gjerne være at guden(-e) ER barmhjertige, rettferdige og kjærlige, men at deres eventuelle allmektighet står noe tilbake å ønske.

På den annen side er jeg likegyldig til hva slags navn man setter på "en opprinnelig årsak" - om man kaller det "kvantefluktuasjoner" eller "gud" er ett fett.

Så: ingen logisk konkurs i denne omgang - kun en høyst hypotetisk usikkerhet analogt til at det kan tenkes at neste gang jeg slipper en stein, vil den falle oppover.

Alt dette visste du jo fra før - men som man raper i skogen, får man svor (eller hvordan det var).

OG - jeg har aldri betraktet bibelen som særlig pålitelig - med et lite forbehold for historiske beretninger som kan bekreftes eller støttes av andre kilder. Dessuten kan den ikke være sann i sin alminnelighet - fordi den motsier seg sjøl (ja, det var bl. a. skapelsesberetningene jeg tenkte på, ja). Men jeg kan ikke hebraisk, så jeg har ingen mulighet til å konferere med originalteksten; jeg må bare gå ut fra (å nei, da - ikke "tro", nei!) at oversetterne har gjort en noenlunde grei jobb, ettersom jeg ikke har sett stor uenighet om de oversettelsene som har vært i omløp her i landet - kun om "revidering")

Mvh

Sothøna

ikke riktig falitt - ennå

3

Kan de logisk bemidlede blant både ateister og andre hjelpe meg å rydde opp i dette konkursboet hos enkelte?

Når du opererer med multiverser, kan da jeg forholde meg til flere sannheter.

Vi lever begge i dette universet og må begge forholde oss til det.

Vi har hver vår sannhet og må forholde oss til hver vår.

Ingen grunn til at sannheter ikke skal kunne være parallelle, slik jeg tror tiden er det.

1

uavhengig av tolkning

Angående logisk konkurs...

Hvordan kan du skrive dette? Er det ikke tolkningen som bestemmer hvorvidt det eksisterer konsekvenser? Jeg kan jo tolke skriften slik at det ikke har noen konsekvenser for meg hvorvidt jeg tror den er inspirert av noen gud eller ikke.

Noen kan si at "man kan jo ikke tolke den slik", noe som kanskje stemmer, men da er det ikke uavhengig av tolkning.

1

Hvis Bibelen er sann - uavhengig av tolkning, men den er Inspirert av det vi i mangel av et bedre ord kaller Gud, så tror, mener og hevder enkelte i ramme alvor og antakelig full edruelighet at hvis de IKKE tror den er sann, men den likevel skulle vise seg å være det - så får det ingen konsekvenser for dem. De lever altså i en alternativ virkelighet hvor det de trodde avgjør hva som var sant. Kan de logisk bemidlede blant både ateister og andre hjelpe meg å rydde opp i dette konkursboet hos enkelte?

Ja, da må jo jeg på banen, som den siste innehaveren av et kryddermål logikk og sunn fornuft!

Bibelen er desverre et satanisk makkverk, ettersom det eneste sanne som finnes i denne boksamlingen, er den delen som de notorisk løgnaktige Jesus-tilbederene har stjålet fra jødene:

Tanach, døpt om til Det gamle testamente av Jesus-dyrkerne og gitt ut som deres eget i vel 1700 år!

NT er avslørt som et litt spinkelt og dårlig redigert HarryPotter-eventyr, hvor HELE storyen er diktet av den gode Saulus-Paulus:

Peter og de øvrige apostler, samt peresongalleriet forøvrig, med UNNTAK av kun navnene på Herodes, Pontius Pilatus og Ypperstepresten(muligens) er alle fiktive personer i en menighet som Paulus diktet opp da han skjønte at det fantes et marked for denslags eventyr!

Han hadde nok aldri regnet med at saken skulle ta helt av og at skriveriene hans skulle bli gransket av kunnskapsrike folk en gang i fremtiden, ellers hadde han spart seg for den bløffen han ble avslørt på:

Påstanden om at det fantes en krets rundt apostelen Peter i Jerusalem, som brukte å samles og misjonere i Salomons søylehall i Templet!

Det blir nok mange røde ører etterhver blandt hedninger og ateister etterhvert, når de har klart å overse denne viktige detaljen i flere hundre års kritisk saumfarelse av NT!

Hos dere Jesus-tilbedere tror jeg denne informasjonen IKKE går gjennom filteret, ettersom Gud Herren Ser Ut Til Å Ha Forbannet dere og Gjort dere blinde for selv de mest åpenbare og innlysende sannheter! Akkurat Som Han Tydeligvis Har Gjort med jødene!

Spire Elias, Herrens rettferdige spire!

1

Kan de logisk bemidlede blant både ateister og andre hjelpe meg å rydde opp i dette konkursboet hos enkelte?

Jeg tilbyr meg å hjelpe deg med oppryddinga i ditt eget logiske konkursbo - jeg er absolutt ikke redd for å ta et tak :)

La oss begynne :

Hvis Bibelen er sann - uavhengig av tolkning, men den er Inspirert av det vi i mangel av et bedre ord kaller Gud,

- Eeeek, og på med bremsa litt. Alle forfattere - gode som dårlige - er selvsagt inspirerte av noe når de tar penna fatt. Å kunne skrive/være skrivekyndig er ikke synonymt med å være en god eller sannferdig forfatter. I mangel på bedre ord, så kan jo alt mulig brukes for å beskrive en inspirasjonskilde.

- Ja, "Gud" kan også brukes for å beskrive inspirasjonskilden.

Men Gud er etter sigende og etter kjente beskrivelser Sjefsdesigneren, Allmektig, ALTET,Skaperen - han som har skapt mennesket (og absolutt alt annet også) og han som skal dømme både levende og døde. Han er den ultimate kjærlighet og den ultimate strafferen - han vet, ser og hører ALT.

- Så rent logisk ; hvorfor skulle denne evige og allmektige Storhet og Herre måtte inspirere vanlige dødelige mennesker til å skrive sitt budskap (fremfor å faktisk fikse det selv, for det måtte da være en smal sak for noen med en slik posisjon) - og hvordan skulle en innblåst inspirasjon kunne avverge absolutt enhver feiltolkning, feilskriving, feilformulering og feilaktig slutning av disse innblåste skrivekyndige og forgjengelige mennesker - slik at den faktisk ble sann - en sannhet...?

1. - Det er ikke logisk i det hele tatt faktisk.

så tror, mener og hevder enkelte i ramme alvor og antakelig full edruelighet at hvis de IKKE tror den er sann, men den likevel skulle vise seg å være det - så får det ingen konsekvenser for dem.

- Hvis man ikke tror på Gud, og hvis man ikke tror på noe frydefullt paradisisk himmelrik der løvene GRESSER sammen med lammene , så vil det ikke få noen konsekvenser for det levende bevisste og tenkende menneske.

Ingen møter etter sigende Vår Herre før de dør og skal inn igjennom perleporten eller blir avviste ved perleporten eller whatever - og da har det bevisste, tenkende men dog forgjengelige menneske avgått med døden.

2. Logisk sett kan man ikke erfare konsekvenser når man er død og borte.

De lever altså i en alternativ virkelighet hvor det de trodde avgjør hva som var sant.

3. Logisk sett er det akkurat det samme som troende gjør

2
Aurorabliss [sitat…] Når du opererer med multiverser, kan da jeg forholde meg til flere sannheter. Vi lever begge i dette universet og må begge forholde oss til det. Vi har hver vår sannhet og...

Ingen grunn til at sannheter ikke skal kunne være parallelle,

Uansett antall univers, er de alle del av samme sannhet. Spørsmålet er om det ER mer enn ett univers I den sannheten.

"Parallelle sannheter" kan man muligens ønske seg, men det er relativt vanskelig å få 2 + 2 til å bli noe særlig annet enn 4. Én sannhet. Guder kan IKKE både eksistere OG ikke-eksistere - samtidig og med samme definisjon.

Mvh

BE

1
alberts [sitat…] Ja, da må jo jeg på banen, som den siste innehaveren av et kryddermål logikk og sunn fornuft! Bibelen er desverre et satanisk makkverk, ettersom det eneste sanne som finne...

Det blir nok mange røde ører etterhver blandt hedninger og ateister etterhvert, når de har klart å overse denne viktige detaljen i flere hundre års kritisk saumfarelse av NT!

Kjære alberts - hva i HULESTE får deg til å tro at hedninger bryr seg filla om detaljer i NT? Jeg kan fortelle deg at både GT - i sin helhet, NT - i sin helhet og tanacher meg hit og dit både stykkevis og delt og i sin helhet - samtlige er absolutt og udelt fullstendig uinteressante.

Fra det ene til det andre - har du ennå ikke fått somla deg til å stå på egne bein, alberts? Leste du ikke innlegget mitt i den andre tråden?

Hm - merkelig - jeg ante virkelig ikke at du var slik ei tannløs pingle.

Mvh

BE

1
joplina [sitat…] Jeg tilbyr meg å hjelpe deg med oppryddinga i ditt eget logiske konkursbo - jeg er absolutt ikke redd for å ta et tak :) La oss begynne : Hvis Bibelen er sann - uavhengig...

Så rent logisk ; hvorfor skulle denne evige og allmektige Storhet og Herre måtte inspirere vanlige dødelige mennesker til å skrive sitt budskap (fremfor å faktisk fikse det selv, for det måtte da være en smal sak for noen med en slik posisjon) - og hvordan skulle en innblåst inspirasjon kunne avverge absolutt enhver feiltolkning, feilskriving, feilformulering og feilaktig slutning av disse innblåste skrivekyndige og forgjengelige mennesker - slik at den faktisk ble sann - en sannhet...?

Gud Herren Har SANNELIG Sørget For Å Gi oss Beskjed, Gjennom Sine profeter i Tanach/GT!

Det er eventyrsamlingen NT som er problemet og som skaper forvirring, ettersom dette er rene kyniske eventyr konstruert med det formål å tigge penger(dvs skremme, true, m.v), av sannsynligvis den ENESTE virkelige forfatteren i den delen av Bibelen, Saulus Paulus!

NT er bare et oppsop av folketro, myter og rykter, blandet med omskrevne utdrag fra jødenes Tanach, og attpåtil elendig redigert mht indre logikk, for ikke å snakke om i forhold til Tanach:

Den delen av Bibelen smuldret opp og renner gjennom greipa når en gransker den bare bittelitt!

Spire

1
BlackEagle [sitat…] Kjære alberts - hva i HULESTE får deg til å tro at hedninger bryr seg filla om detaljer i NT? Jeg kan fortelle deg at både GT - i sin helhet, NT - i sin helhet og tanacher...

Kjære alberts - hva i HULESTE får deg til å tro at hedninger bryr seg filla om detaljer i NT? Jeg kan fortelle deg at både GT - i sin helhet, NT - i sin helhet og tanacher meg hit og dit både stykkevis og delt og i sin helhet - samtlige er absolutt og udelt fullstendig uinteressante.

Åh, da har profeten MISFORSTÅTT! Det var nok et egensindig påfunn fra min side, utelukkende basert på de engasjerte ateister og hedninger her på VGD!

Jeg trodde DE ønsket å bli kvitt Jesus-kulten, ihvertfall!

Men jeg har jo skjønt etterhvert, at også dere s.k. hedninger og gudsfornektere OGSÅ er en flokk med reserve-jesuser og -mariaer, og at dere bare er ute etter å krangle for å holde liket varmt og Jesus like aktuell?

Spire Elias, Herrens rettferdige SPIRE!

1

Lignende innlegg

Løgnene fra SP og AP

Tidenes løgn er avslørt og bekreftet av løgnerne selv, SP og AP i Posisjon - som nå bekrefter at norsk kommuneøkonomi er svært solid. De fleste av oss har ennå vondt i hodet av gneldringen til rævglef...
Bilde

Norske kommunar er sinte for koronapengar som vart borte

Regjeringa vert skulda for løftebrot om koronakompensasjon. – Økonomien i kommunane er god, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).


Bilde www.nrk.no
1
11 svar
Aktuelt silas Siste svar

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
7 svar
Aktuelt silas Siste svar

70% inflasjon i Tyrkia

Mange land sliter nå med skyhøy inflasjon. Sudan på topp med utrolige 260%, Venezuela på andreplass med 222%, Estland med 18,8%, Russland med 17,8% og Ukraina med 16,4%. Nato-landet Tyrkia har hele 70...
2
2 svar

NATO

Tyrkias opposisjon mot nordisk utvidelse skyldes Islams manglende respekt for regler som ikke er religiøst sanksjonert. Tyrkia er i en økonomisk krise, og på bazarvis (manglende respekt for prisregel)...
2
0 svar
Laster...