Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Først må vi definere hva vi snakker om, slik at vi snakker om det samme... Mener du det fysiske ubehaget av uro i mellomgulvet, eller hva vi kan kalle mental kvalme`Eller begge deler?

1
deF0RD Først må vi definere hva vi snakker om, slik at vi snakker om det samme... Mener du det fysiske ubehaget av uro i mellomgulvet, eller hva vi kan kalle mental kvalme`Eller begge del...

Samvittighen er en innebygget mekanisme som forteller oss forskjell på rett og galt.

HVIS den er opplært ordentlig.

Men uansett vil den gi oss en klar følelse av ubehag når vi er i ferd med å gjøre noe galt.

SAMVITTIGHET

Ordet er oversatt fra det greske ordet syneidesis, som er sammensatt av syn (med, sammen med) og eidesis (kunnskap, viten) og følgelig betyr medviten, samviten, det å vite med seg selv. Samvittigheten er evnen til å betrakte seg selv og avsi en dom over seg selv, å vitne om seg selv. Apostelen Paulus beskrev hvordan hans samvittighet virket, på denne måten: «Min samvittighet vitner sammen med meg i hellig ånd.» – Ro 9: 1.

Samvittigheten er noe medfødt, noe som er nedlagt i menneskene av Gud. Den er en indre bevissthet om eller følelse av hva som er rett, og hva som er galt, en følelse som enten unnskylder oss eller anklager oss. Den har altså en dømmende funksjon.

Samvittigheten kan oppøves i samsvar med de tanker og handlinger, synspunkter og prinsipper som blir innplantet i sinnet ved studium og erfaring. På dette grunnlaget bedømmer den det en er i ferd med å gjøre eller overveier å gjøre, og hvis en bestemt atferd er i strid med prinsippene, sender den ut en advarsel – med mindre den er blitt ’brennemerket’, eller gjort ufølsom, fordi en stadig har ignorert dens advarsler. Samvittigheten kan virke som en moralsk sikkerhetsforanstaltning ved at den fyller en med glede når en har gjort noe godt, og tilføyer en smerte når en har gjort noe galt.

(innsikt i de hellige skrifter-2 s. 774 Samvittighet)

1
Ræveåte Samvittighen er en innebygget mekanisme som forteller oss forskjell på rett og galt. HVIS den er opplært ordentlig. Men uansett vil den gi oss en klar følelse av ubehag når vi er i...

Samvittigheten kan oppøves i samsvar med de tanker og handlinger, synspunkter og prinsipper som blir innplantet i sinnet ved studium og erfaring.

Du prater nonsens, eller verre: Stikk motsatt av realiteten!

Samvittighet kan IKKE læres, bare AVlæres og trenes opp til å overstyres!

Noe som Jesus-dyrkere, alle de som med urette kaller seg "kristne" er de absolutt fremste utøverne av, og gjennom historien og like frem til i dag har kunnet oppvise den mest flagrante FRAVÆR av samvittighet som noen etnisk eller kulturell gruppe kan oppvise!

Samvittigheten er nemlig en FØLELSE, men KAN ved indoktrinering, skammeliggjøring og hjernevask, styres over til å gjelde abstrakte ideer og rent intelektuelle doktriner.

Derfor får ikke Jesus-dyrkere dårlig samvittighet av å drepe fluer eller klippe gress, men TROR de har det når de bryter et av deres trossamfunns dogmer eller andre menneskebud!

Spire Elias, Herrens rettferdige SPIRE!

1
Ræveåte Samvittighen er en innebygget mekanisme som forteller oss forskjell på rett og galt. HVIS den er opplært ordentlig. Men uansett vil den gi oss en klar følelse av ubehag når vi er i...

Samvittigheten er noe medfødt, noe som er nedlagt i menneskene av Gud. Den er en indre bevissthet om eller følelse av hva som er rett, og hva som er galt

Vår "samvitighet" er som du sier medfødt, og denne sam-viten er et forhold mennesket kan ha med en "lov" som fra begynnelsen er lagt i våre hjerter.

Den Lov jeg her peker på er ikke de ti budene som vi finner i skriftene, men er den singulære originalen som i seg har evighetens allvitenhet.

De ti budene som ble gitt ved Moses er et surrogat for den originale "Guds Lov" som finnes på sitt skjulte sted i menneskenes hjerter sammen med en lampe som også skinner der inne..det Lys som gir oss Livet.

Da menneskene vendte sin oppmerksomhet bort fra denne Lov og dette Lys, så mistet vi vår bevisste kontakt med hvem i oss som vet Alt,og som vi mennesker er ment å ha sam-viten med.

Men ved en gitt tid vil mennesket igjen få kunne vite hvordan vende sin oppmerksomhet tilbake til det orginale i våre hjerter.

Og slik vil Guds Rike komme på jorden som ved en slags avsløring, og dette fordi Riket har alltid vært i oss og midt i blant oss siden evigheten har ingen steder å gå.

Den lov-kunnskap som er tillært vil enten bekrefte hva mennesket innerst inne allerede vet..eller så vil det tillærte være Guds Lov sin verste fiende..

Forstå dette den som kan og tør.. :)

2

Den ble utviklet med at man skjønte man gjorde noe man kanskje ikke skulla ha gjort. Eller ikke gjorde noe man kanskje skulle ha gjort. Så får man den skyldfølelsen av at man har sviktet noen eller noe eller seg selv rett og slett. Og da kommer samvitigheten over at man kanskje har gjort noe galt. Også motsatt, man hjelper noe feks. Og får en god samvittighet. Men noen har sterkere samvittighet enn andre og jeg vet ikke, men jeg tror den er innebygd i mennesket. Fordi man kjenner den med følelsene. Men det går vel mest på skyldfølelser riktignok om man har dårlig samvittighet for noe. Og da med den lærer hva som også føles rett og galt;) Selvom den ikke alltid trenger å stemme med hva som er rett og galt. Fordi man kan også bli lesset på av andre og bli gitt dårlig samvittighet, for og ikke ha gjort noe galt og motsatt...Så...ja..Og om du feks forteller meg nå har du virkelig gjort det bra. Så kan det holde med å tro på den som sier det også, Så at man får god samvittighet, men jeg trenger ikke nødvendigvis ha gjort noe riktig av den grunn.

Så at den også er tillært i tillegg til at den kan være innebygd det tror jeg egentlig stemmer.

1
Slettet-HH-JHG

Jeg tror den er viktig for å holde styr på hvem som skylder hvem hva i en gruppe.

Mens hjernen vår utviklet seg bodde mennesker nesten helt sikkert i små stammegrupper, hvor du var sikker på å møte de samme menneskene om og om igjen.

Den som greide å betale de han skylte noe tilbake, uten å gi ifra seg mer enn han måtte, ville ha et overlevelsesfortrinn. Da hjelper det med samvittighet.

2
Ræveåte [sitat…] Det er ytterst viktig å lytte til samvittigheten.
Slettet-HH-JHG

Evolusjonsmessig sett må det i hvertfall ha vært det en gang...

En kynisk fascist kunne kanskje argumentere at så ikke er tilfellet lenger, siden jeg kan behandle deg dårlig og sansynligvis aldri se deg igjen (ingen konsekvenser for meg).

Det er derfor jeg mener vi trenger oppdragelse, og et samfunn som setter etiske normer for hvordan vi skal oppføre oss, selv om det går imot vår natur.

Dette gir oss et mye varmere og bedre samfunn å bo i enn hva genene våre ville ha gitt oss om vi adlød dem slavisk. Jeg er helt enig i at samvittigheten er viktig.

1
Ræveåte Samvittighen er en innebygget mekanisme som forteller oss forskjell på rett og galt. HVIS den er opplært ordentlig. Men uansett vil den gi oss en klar følelse av ubehag når vi er i...

forteller oss forskjell på rett og galt.

Definér entydig "rett" - og "galt", slik at vi snakker om det samme. Mine begreper om rett og galt er ikke nødvendigvis sammenfallende med dine, og det gjelder stort sett mellom tilnærmet alle mennesker. Derfor bør vi ha én definisjon (hvilken definisjon spiller forsåvidt liten rolle; det kan godt være din).

Mvh

BE

1
Slettet-HH-JHG Evolusjonsmessig sett må det i hvertfall ha vært det en gang... En kynisk fascist kunne kanskje argumentere at så ikke er tilfellet lenger, siden jeg kan behandle deg dårlig og san...

Dette gir oss et mye varmere og bedre samfunn å bo i enn hva genene våre ville ha gitt oss om vi adlød dem slavisk.

Og dermed gir det også et overlevelsesfortrinn for hver enkelt av oss - altså utviklet gjennom ren og skjær egoisme.

(Jeg kjenner ikke særlig til deg, men for the record: både min og deF0RDs definisjon OG forståelse av begrepet egoisme avviker fra de fleste andres)

:o)

Mvh

BE

1
Ræveåte Samvittighen er en innebygget mekanisme som forteller oss forskjell på rett og galt. HVIS den er opplært ordentlig. Men uansett vil den gi oss en klar følelse av ubehag når vi er i...

Samvittighen er en innebygget mekanisme som forteller oss forskjell på rett og galt.

HVIS den er opplært ordentlig.

Men uansett vil den gi oss en klar følelse av ubehag når vi er i ferd med å gjøre noe galt.

SAMVITTIGHET

Ordet er oversatt fra det greske ordet syneidesis, som er sammensatt av syn (med, sammen med) og eidesis (kunnskap, viten) og følgelig betyr medviten, samviten, det å vite med seg selv. Samvittigheten er evnen til å betrakte seg selv og avsi en dom over seg selv, å vitne om seg selv. Apostelen Paulus beskrev hvordan hans samvittighet virket, på denne måten: «Min samvittighet vitner sammen med meg i hellig ånd.» – Ro 9: 1.

Samvittigheten er noe medfødt, noe som er nedlagt i menneskene av Gud. Den er en indre bevissthet om eller følelse av hva som er rett, og hva som er galt, en følelse som enten unnskylder oss eller anklager oss. Den har altså en dømmende funksjon.

Innrømmer at jeg ikke henger helt med i ditt resonement her.

Samvittighet er i følge deg noe innebygget og i følge den "innsiktskilde" du bruker, medfødt.

Det vil si at vi mennesker skulle være samvittighetsfulle fra fødselen av uten at det avhenger av opplæring, oppdragelse eller erfaringer vi gjør oss i barndom og oppvekst.

Saken er vel at som nyfødte og små individer, så er vi alle rimelig blanke ark.

Små barn er veldig egosentriske og navlebeskuende - de betrakter verden med seg selv som sentrum i et og alt.

De er ikke mange måneder før omsorgspersoner begynner å avlede uønsket adferd hos smårollinger. De plukkes opp, rugges, og hysjes og avledes med titt-titt og "se der" og annet for at adferden skal forandre seg i situasjonen.

Når de aller minste har blitt litt større så lærer de veldig kjapt hva "nei" betyr. Det er øyeblikkets reaksjon på uønsket adferd...ikke rør ditt ikke plukk i datt, ikke kast mat, ikke sånn osv osv

Slik lærer smårollinger hva som er ok, hva som er positivt og hva som er negativt.

Og de er fortsatt små når de vet at de egentlig ikke skal, men er så nysgjerrige at de vil...og når det er gjort dukker denne følelsen av at de ikke burde ha gjort det opp...skuffelse over seg selv kanskje - fordi det oppdages eller fordi det ikke gikk som de hadde forutsett/ønsket.

Samvittigheten tar form og utvikles i det lille mennesket.

3
BlackEagle [sitat…] Og dermed gir det også et overlevelsesfortrinn for hver enkelt av oss - altså utviklet gjennom ren og skjær egoisme. (Jeg kjenner ikke særlig til deg, men for the record:...
Slettet-HH-JHG

Og dermed gir det også et overlevelsesfortrinn for hver enkelt av oss

Overlevelsesfortrinn i forhold til hvem?

Jeg tror ikke naturlig utvalg driver oss i retning av et varmere og bedre samfunn å leve i. Jeg vil ikke ha det samfunnet vi får av naturlig utvalg.

Det betyr at evolusjon ved naturlig utvalg har fått oss så langt, og har gitt oss hjerner som gjør det mulig for oss å ta over kontrollen.

"Aldri mer naturlig utvalg", det er min parole under neste 1. mai tog.

1
BlackEagle [sitat…] Definér entydig "rett" - og "galt", slik at vi snakker om det samme. Mine begreper om rett og galt er ikke nødvendigvis sammenfallende med dine, og det gjelder stort sett...

ine begreper om rett og galt er ikke nødvendigvis sammenfallende med dine, og det gjelder stort sett mellom tilnærmet alle mennesker.

Det har du rett i. Derfor er det avgjørende hvem og hva man lytter til.

Noen følger (eller bryter) sin kulturs normer... eller andres påvirkning gjennom religiøse retningslinjer, og enkelte mangler rett og slett forståele og empati for andres behov og menneskeverd.

Samvittighetens varme flamme lever i et hvert menneske, men ligger ofte under lag på lag av psykiske skader, tradisjon, kultur, oppdragelse og egoisme. Utfordringen er å finne tilbake til sitt sanne Selvs vesen.

LM

3
Ræveåte Bevis det.

Det lar seg desverre ikke gjøre bare med ord slik uten videre. Men heldigvis finnes det masse forskning og bevis på området. Bare å gidde å utvide syns-horisonten det :o)

Mvh Lemuren

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
3
4 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
15 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar
Politikk - Norsk MorganBlueKane Siste svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...