Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Idéen om at farao ikke druknet i Rødehavet, men ble døpt , ser vi spor av flere steder. Blant annet da Pontius Pilatus vasker sine hender. Farao var jo på mange måter en representant for hedningene.

En annen historie som er med på å kaste lys over hva de første kristne tenkte er fortellingen om «Den blinde mannen i Betsaida»: ­

«Han tok den blinde i hånden og ledet ham utenfor landsbyen, spyttet på øynene hans, la hendene på ham og spurte: «Ser du noe?» 24 Han så opp og svarte: «Jeg ser mennesker. For jeg skimter noe som ligner trær gå omkring.» 25 Så la Jesus hendene over øynene hans igjen. Da klarnet synet. Han var helbredet og kunne se alt tydelig.»Her får vi et lite innblikk i hvilke religiøse tanker denne gruppen gjorde seg om hva som egentlig skjedde i Mara.

Men det som viser at Apostlenes gjerninger ikke er skrevet av én person, men at det er flere ulike religiøse tradisjoner som er redigert sammen, er at budskapet spriker. Vi ser det tydelig av fortellingen som kommer i kapitlet rett før «Paulus Første Misjonsreise».

Jeg skal ta en gjennomgang på denne i neste post.

1
LangNese Idéen om at farao ikke druknet i Rødehavet, men ble døpt , ser vi spor av flere steder. Blant annet da Pontius Pilatus vasker sine hender. Farao var jo på mange måter en representa...

Apostlenes gjerninger kapittel 12 - "Ny forfølgelse".

Dette kapitlet oppsummer elegant 2. mosebok fra en annen kristen synsvinkel. Her er nemlig Farao skurken. Først et kort sammendrag av kapitlet:

Det første som skjer er at Herodes henretter Jakob. Nå skjer tingene i rask rekkefølge. Det neste som skjer er at Peter blir arrestert og satt i fengsel, og at han blir strengt bevoktet. Vi får vite at dette skjer under de usyrede brøds høytid – det er påske. Mens Peter er fastbundet i fengslet viser en engel seg for Peter. Et lys stråler i rommet og engelen sier «Skynd deg, stå opp!» Da faller lenkene av. «Ta på deg beltet og sandalene» sier engelen. Peter følger etter engelen ut av fengselet. Jernporten som fører ut av byen åpner seg selv. Peter følger engelen nedover den første gaten, og der forsvinner plutselig engelen. Peter sier «Nå forstår jeg at Herren virkelig sendte sin engel for å fri meg fra Herodes hånd og berge meg fra det jødefolket nå går og venter på.» Peter går til huset der Maria, mor til Johannes med tilnavnet Markus, bor. Peter forteller historien om «utvandringen» og sier: «La Jakob og brødrene få vite dette.» Deretter forsvinner Peter ut av historien. Da det ble morgen og Herodes oppdaget at Peter var borte befaler han vaktpostene henrettet. Selv drar Herodes til Tyros og Sidon i Cæsarea. Her kler Herodes seg i kongelig skrud, og setter seg på en ærestribune. Mengden hyller ham, men øyeblikkelig slo en Herrens engel ham fordi han ikke hadde gitt Gud ære. Herodes blir oppspist av ormer og dør.

Dette er Exodus. Dette er 2. mosebok !

2. mosebok åpner med å fortelle at Josef og alle hans brødre og hele deres slektsledd døde i Egypt – Jakob dør i Egypt. Israelerne ble nå holdt under «det Egyptiske åket» i 430 år - israelittene var fengslet i Egypt. Men Herren kom i hu pakten han hadde sluttet, og bestemmer seg for å «vekke» Moses. Ved hjelp av Moses skal Herren lede israelittene ut av Egypt. Det er påskenatt og Herren gir israelittene beskjed om å ha belte om livet og sandaler klare, for nå skulle endelig vandringen starte – Peter fikk også beskjed om å ta på seg belte og sandaler. Jernporten Peter følger engelen gjennom symboliserer Rødehavet. Men da engelen hadde ledet Peter ned den første gaten forsvant engelen plutselig. Engelen var kommet til Massa og Meriba hvor Kristus dør. Nå våkner Peter på alvor og forstår at «Herren virkelig sendte en engel» - Moses kjemper med å holde staven over hodet. Peter går så til huset til Maria, mor til Johannes, og møter en forskrekket Rode. Rode kan være et bilde på Rahab som slapp israelerne inn i Jeriko. Peter får ikke slippe inn i dette huset fordi «huset» representerer en ny bok i Tanakh, en bok som ikke omhandler Moses. "Huset" er Josvas bok. Peter står utenfor og sier: La Israel få vite dette. Så forsvinner Peter ut av historien. Herodes, som er et bilde på Farao, våkner og setter etter israelerne til Pi-Hakirot og Baal-Safon ved Rødehavet. Her går han til strid med Herren og møter naturligvis sin brutale skjebne fordi Gud hadde behov for å vise sin guddommelige storhet.

1

???

Hva er det som gjør Antiokia og Pamfylia til "ikke bestemte" geografiske steder? Begge deler er da rimelig lette å finne på kartet?

1
NiGoZeroIchi ??? Hva er det som gjør Antiokia og Pamfylia til "ikke bestemte" geografiske steder? Begge deler er da rimelig lette å finne på kartet?

Absolutt. Du finner Antiokia, Pamfylia, Jerusalem, Kypros, Galatia, Korint osv. osv. på kartet. Pontius Pilatus og Herodes er også historiske personer.

Poenget er at jødene brukte en spesiell type fortellerkunst som kalles Midrash hvor de omformet religiøse tekster(Tanakh) for å få frem de teologiske budskapene de mente lå gjemt i tekstene. Derfor ble det religiøse budskapet omformet slik at det ble tilpasset et geografisk område og en historisk kontekst.

En annen grunn kan ha vært at budskapet bare skulle forstås av de innvidde - de som var modne. Det var bare de som var modne nok som fikk innblikk i hva kodene betydde. Naturligvis gjennom spesielle ritualer.

En tredje grunn kan være at de første kristne - av ulike grunner - så seg nødt til å holde budskapet skjult for majoriteten av jøder som åpenbart kjente sin Tanakh.

1
LangNese Absolutt. Du finner Antiokia, Pamfylia, Jerusalem, Kypros, Galatia, Korint osv. osv. på kartet. Pontius Pilatus og Herodes er også historiske personer. Poenget er at jødene brukte...

Poenget er at jødene brukte en spesiell type fortellerkunst som kalles Midrash hvor de omformet religiøse tekster(Tanakh) for å få frem de teologiske budskapene de mente lå gjemt i tekstene.

Eller kanskje det er fortolkningskunst, som tar utgangspunkt i en kjent (og gjengitt) passasje ?

mvh r.

1
Reddkongen [sitat…] delvis.de hadde da ikke google map??

Nei, selvfølgelig hadde de ikke google maps. De hadde ikke GPS heller, så det er jo et under at man klarte å finne fram på den tiden...

Men det er nå en gang slik at Romerrikets byer og provinser er rimelig godt beskrevet, og man har dermed ikke noe problem med å kunne plotte dem inn på et kart i dag - f.eks. Google maps om man ønsker det...

1
LangNese Absolutt. Du finner Antiokia, Pamfylia, Jerusalem, Kypros, Galatia, Korint osv. osv. på kartet. Pontius Pilatus og Herodes er også historiske personer. Poenget er at jødene brukte...

Absolutt. Du finner Antiokia, Pamfylia, Jerusalem, Kypros, Galatia, Korint osv. osv. på kartet. Pontius Pilatus og Herodes er også historiske personer.

Så hvorfor beskriver du da enkelte av disse stedene som "ikke et bestemt geografisk sted"?

1
NiGoZeroIchi [sitat…] Så hvorfor beskriver du da enkelte av disse stedene som "ikke et bestemt geografisk sted"?

Fordi disse stedene - i sin religiøse betydning - ikke var ment som steder men heller egenskaper ved stedene.

Pamfylia blir på denne måten den delen av ørkene som møter havet/elven/sjøen, mens Cæsarea blir den motsatte siden.

Setter du deg inn i dette ser du symbolikken. Herodes dør i Cæsarea - han kom seg ikke over til Pamfylia. Dermed har man også sett for seg to Cæsarea. Ett før Rødehavet, og ett etter at Jordan-elven var passert. Dette siste Cæsarea var Cæsarea Filippi. Hva ligger der? Jo, der ligger Gilgal hvor kongene ble salvet. Men dette igjen kaster jo nytt lys over denne passasjen:

"Jesus og disiplene dro ut til landsbyene ved Cæsarea Filippi. På veien spurte han disiplene: «Hvem sier folk at jeg er?» <a id="ref1_4_28link" name="28"></a>28 De svarte: «Døperen Johannes; men noen sier Elia, og andre en av profetene.» <a id="ref1_4_29link" name="29"></a>29 «Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Peter: «Du er Messias.» <a id="ref1_4_30link" name="30"></a>30 Men han forbød dem strengt å snakke om ham til noen."

Det gir med andre ord teksten ny mening. Peter sier at Jesus er den salvede i Gilgal. Spennende?

1
LangNese Fordi disse stedene - i sin religiøse betydning - ikke var ment som steder men heller egenskaper ved stedene. Pamfylia blir på denne måten den delen av ørkene som møter havet/elven...

Fordi disse stedene - i sin religiøse betydning - ikke var ment som steder men heller egenskaper ved stedene.

Er det ikke mer sannsynlig at den "religiøse betydningen" er at Paulus faktisk reiste til velkjente steder som Antiokia og Pamfylia? Når man først skulle ta en rundreise i det østre Middelhavsområdet på den tiden, var jo det ganske naturlige destinasjoner...

1
LangNese [sitat…] Nettopp. Det er et riktig keiserlig stedsnavn. Hva er da mer naturlig enn å bruke nettopp et slikt navn som symbol for et bibelsk sted som hadde med salving eller dåp å gj...

Hva er da mer naturlig enn å bruke nettopp et slikt navn som symbol for et bibelsk sted som hadde med salving eller dåp å gjøre?

Men var dette egentlig "et bibelsk sted som hadde med salving eller dåp å gjøre?" "Gilgal" er vel en referanse til en eller annen steinsirkel - slike kan det ha vært mange av. En av de mest kjente referansene til "Gilgal" beskriver vel et sted i nærheten av Jeriko...

1
Remiel Midrasj er en jødisk fortolkningskunst, opprinnelig utviklet i en muntlig tradisjon, og senere nedfelt i Talmud. Du har et stort problem med å sannsynliggjøre at det er dette som e...

Me lyt vel freista.

Hypotese 1: DHÅ sender Barnabas og Paulus ut på et oppdrag. De drar til Kypros og hvor de møter en jødisk trollmann og falsk profet ved navn Barjesus. Denne onde trollmannen prøver å få sin herre, guvernøren Sergius Paulus, bort fra troen. Da gjør Paulus ham blind. Paulus og Barnabas drar til Lystra. Der helbreder de en lam mann. Befolkningen blir så forbauset at de tar dem for å være guder - Zevs og Hermes. Deretter drar de Paulus ut av byen og steiner ham. Men Paulus står opp like frisk og opplagt, og forkynner ufortrødent videre i de neste byene.

Hypotese 2: Dette er Midrash. Historien forløper akkurat slik den bør forløpe dersom mosebøkene er kilden - bare navnene er endret. På hvert "stoppested" i apgj. er tematikken den samme som i mosebøkene, selv om det er snakk om en helt ny historie.

Hva er mest sannsynlig?

1

Lignende innlegg

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
3
5 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
15 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar
Laster...