Religion og livssyn

Soulborn

Valget/Trusselen om Helvete

Hvis Gud er allmektig hvorfor gjorde han sin flokk så full av synder, selv om hans "sønn" døde for våre synder? Er ikke da flokken automatisk tilgitt? Dette gir ingen mening på noen plan. Så hvis syndere kommer til helvete så er det også mitt valg da jeg ikke liker å overbevise meg at noe er slik pga noen tilsynelatende amøbeaktige individer påstår at det er slik uten tøddel av beviselige bevis. Det har til og med dukket opp nye evangelier man ikke vil akseptere fordi det krangler med sannehetene deres. Hva gjør de første evangeliene man fant mere troverdig enn de nye som har dukket opp? Har det noe med vaner, kultur, frykt for at man tok feil? Vel som vanlig skylder man på noe Gud med vitende og vilje skapte. Er Gud allmektig så faller det på sin egen urimlighet å si at han ikke skapte Jævelen også. Er alt, ALT eller ikke? Så finner jeg det merkelig at alle menneskene jeg liker vil ende opp der. Siden de alle er selvproklamerte ateister og syndere. Som f.eks Bruce Lee, Bill Gates, Gallilieo Gallilei, Darwin, Mor Theresa, Michael jackson, Madonna, Jackie Chan, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Albert Einstein. Steven Spielberg, alle jødene, Alle hinduer, Alle buddhistene, kort sagt alle som ikke tror på Jesus Kristus. Å sitte i himmelen og prise Herren for evig appellerer veldig lite til meg. Det har vi på jorden allerede, i Nord-Korea og andre diktaturer. Men i det minste lar de deg dø uten at du må lovprise lederen til evig tid

1
18 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Hvis Gud er allmektig hvorfor gjorde han sin flokk så full av synder, selv om hans "sønn" døde for våre synder? Er ikke da flokken automatisk tilgitt? Dette gir ingen mening på noen plan.

Ja, er det ikke ulogisk?

Kanskje Gud ikke er så allmektig likevel...

1

Har det noe med vaner, kultur, frykt for at man tok feil? Vel som vanlig skylder man på noe Gud med vitende og vilje skapte. Er Gud allmektig så faller det på sin egen urimlighet å si at han ikke skapte Jævelen også. Er alt, ALT eller ikke? Så finner jeg det merkelig at alle menneskene jeg liker vil ende opp der. Siden de alle er selvproklamerte ateister og syndere. Som f.eks Bruce Lee, Bill Gates, Gallilieo Gallilei, Darwin, Mor Theresa, Michael jackson, Madonna, Jackie Chan, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Albert Einstein. Steven Spielberg

Først må jeg si at hele eksistensen til Satan er fryktbasert, et effektivt skremselspropaganda for å lure de usikre over til troen. Derfor det er et så vanlig argument å bruke for eliten i kristendommen. Utnytting av at det ligger i menneskers natur frykte det man ikke forstår.

Disse folkene du nevner her, har bidratt stort vitenskaplig eller kunstnerisk til menneskeheten. Det faller for sin egen urimelighet at de liksom skal straffes og pines i all evighet, bare fordi de ikke brydde seg om Gud eller Jesus. En allmektig åndelig makt som hadde skapt alt og virkelig brydde seg om sitt skaperverk og menneskeheten, hadde dømt deg etter gjerningene du hadde gjort gjennom livet og hvor mye du har bidratt, ikke etter hva du trodde på. En slik makt hadde det ikke betydd om vi dyrket den makten eller ikke.

Så Kristendommen klapper sammen som et korthus om vi begynner å dra inn logikk opp i det ;)

1

Å sitte i himmelen og prise Herren for evig appellerer veldig lite til meg.

Jeg klarer ikke å se for meg en evighet, ingen tidspress. Du verden så kjedelig og ensformig det må bli over tid. Det går sikkert greit de første par millionene år, men hva med de neste milliarder år, eller billioner år? Det er jo snakk om evigheten.

Motivasjon og ambisjon hadde raskt forsvunnet. En slik evighet, hadde vært et helvete i seg selv...

2
Messier33 [sitat…] Jeg klarer ikke å se for meg en evighet, ingen tidspress. Du verden så kjedelig og ensformig det må bli over tid. Det går sikkert greit de første par millionene år, men hv...

Motivasjon og ambisjon hadde raskt forsvunnet. En slik evighet, hadde vært et helvete i seg selv...

Akkurat.

Det er vel ikke så lett for troende å diskutere dette fordi når man mener dette jeg her sier så er man jo ifølge dem forvirret, besatt eller det som verre er. Hører det så ofte. Fikk beskjed av en troende at slike som meg burde vært skutt

1
Soulborn [sitat…] Akkurat. Det er vel ikke så lett for troende å diskutere dette fordi når man mener dette jeg her sier så er man jo ifølge dem forvirret, besatt eller det som verre er. Hør...

Så redde for at boblen skal sprekke og det falske håpet forsvinne, at de lukker bare øynene igjen og nekter å se realitet.

Og du kommer med nok et eksempel på at vi ikke-troende er en utsatt gruppe. Haugevis med trusler vi må finne oss i. Snakker om at du skulle være skutt ja... Kanskje ikke så mye kjærlighet å finne i troen likevel, når de ikke klarer å akseptere at andre er uenige i deres vrangforestillinger.

1
Messier33 [sitat…] Betydningen er akkurat det samme...

nei

Meningen med Jesu ord er at det er bedre for et menneske å gi avkall på noe som er like dyrebart for ham som et øye, en hånd eller en fot enn å holde fast på det og så bli tilintetgjort i Gehenna.

Den greske bibelteksten bruker ikke her ordet hades, men ordet Gehenna som feilaktig er oversatt helvete, men som ifølge de hebraiske skrifter hentyder til hinnoms dal.

Denne dal lå utenfor de sydlige og vestlige murene i Jerusalem og ble brukt som krematorium eller forbrenningssted. Her kastet israelittene byens søppel og avfall og også døde dyrekropper og likene av særlig onde forbrytere for at de skulle bli brent opp og tilintetgjort. Men ingen levende skapninger ble kastet dit for det var imot jødenes lov. Ilden ble stadig holdt ved like og jødene satte til svovel for å gjøre virkningen enda sterkere.

Av denne grunn ble Gehenna eller hinnoms dal et symbol, ikke på evig pine, men på en tistand av evig fordømmelse. Flammene symboliserte den evige og fullstendige tilintetgjørelse som vil ramme alle demonbeherskede fiender av Gud og hans rike og den døden finnes det ingen redning eller oppstandelse fra. Derfor blir Gehenna også kalt sjøen som brenner med ild og svovel. ( åp 21:8 )

1
Messier33 [sitat…] Kjenner du noe da tror du? Har jo ikke følelser, hjernen funker ikke lenger. Så hva i all verden skulle man føle da? Ingen som vet hva som skjer da. Man kan ikke hoste opp...

Kjenner du noe da tror du? Har jo ikke følelser, hjernen funker ikke lenger. Så hva i all verden skulle man føle da?

Dere ateister er så usannsynlig kunnskapsløse om hva dere ikke tror på :o) Så en liten re-post av forklaring på muligheten for det abstrakte eksistens utenfor det kjente fysiske er på sin plass.

La oss si at du får en tanke når du ser dette: - Doffen har en særegen måte å skrive smilefjeset på.

Forestillingen om dette var trolig ikke noe du hadde - det ville isåfall ødelegge eksemplet - men hvis ikke har jeg nå overført min forestilling om den tanken til deg. Noe som startet som en re-kombinasjon av allerede erfarte tankemessige LEGO-klosser hos meg ble satt sammen til en ny mening. Denne ble så fraktet via bruk av mine muskler i armer og fingre til en mekanisk innretning - hvor på forhånd avtale symboler blir brukt til å få forestillingen fram på din skjerm. (Nå kunne vi dra dette ut med tekniske viderverdigheter hos ISP osv, men det er unødvendig)

Hos deg overtar igjen biologien og dekoder symbolene, kryssrefererer til dine tenkte tanke LEGO-klosser og setter sammen forestillingen til noe som etter all sannsynlighet er helt likt slik det framstår hos meg.

Du har altså via mange mellomstasjoner og ulke fysiske utrykk for tanken fått den overført til deg! Så ikke si at tankeoverføring er umulig, men det er ikke poenget, for alt som har vært i bruk er som sagt bare utrykk for tanken! Det er ikke sjølve tanken. Tanken er abstrakt, men har fysisk utrykk. Sett nå at en tanke kan eksistere i et annet medium enn det vi kjenner til. Vi veit den kan eksistere i mange forskjellige fysiske utrykk. Den vil muligens trenge et slikt fysisk utrykk, men er det noe kvantefysikken har lært oss av det bittelille vi har forstått av den så er det at ordet "umulig" bør forkastes først som sist. Derfor bør vi ikke si at en tanke umulig kan eksistere uten fysisk utrykk.

Det vi nå har gjort er via empiri vist at noe kanskje kan overføres, lagres og videreføres utenfor enkelt sagt kroppen. Det er derfor også mulig at essensen av det som er et menneske - personlighet, minner og erfaringer - kan eksistere uavhengig av kroppen, men her i dette universet ser ut til å trenge et fysisk uttrykk for å kunne fungere. Dette er hva mange kaller en sjel. Kroppen er i så fall ikke deg, men bare et utrykk eller symbol FOR deg. Slik bokstavene du nå leser ikke er tankene mine, men pre-definerte symboler om representerer dem. Hvis du da har forstått det hit - hva er det da som gjør at denne sjelen ikke skal kunne holdes ansvarlig for sine handlinger i dette universets fysiske uttrykk sjøl om den skulle befinne seg i en annen eksistens?

1

Å sitte i himmelen og prise Herren for evig appellerer veldig lite til meg. Det har vi på jorden allerede, i Nord-Korea og andre diktaturer. Men i det minste lar de deg dø uten at du må lovprise lederen til evig tid

Åh hjelpe oss - her var det mye tull :o)

Når det gjelder troverdigheten til de anerkjente evangeliene kontra andre og senere skrifter så var dette en lang og omstendelig prosess lenge før dette berømmelige møtet i Nikea. Utvelgelsen ble gjort ut i fra bl.a hvilke skrifter de ulike menigheten anvendte og ans som inspirerte. Så ble det lagt vekt på nærheten skribentene hadde til øyenvitner og samtidige med Jesus. Skrifter som ikke hadde dette ble ansett som upålitelige og ble ikke med.

Så var det denne lista di over påståtte ateister. Mor Theresa ateist? Darvin led skipbrudd i sin ordinære tro som følge av dødsfall i nær familie, men ateist? Madonna er vel hardt inne i kabbala og jødisk mystisisme. Einstein var ikke ateist - samme hva disse liker å si - han trodde bare ikke på noen personlig gud. Bare sånn for å plukke fra hverandre noen av dine "ateister"

Når du har satt deg litt bedre inn i hva du skal kritisere så kan vi komme tilbake til sjølve innholdet. Ok?

1
deF0RD [sitat…] Dere ateister er så usannsynlig kunnskapsløse om hva dere ikke tror på :o) Så en liten re-post av forklaring på muligheten for det abstrakte eksistens utenfor det kjente f...

Du har altså via mange mellomstasjoner og ulke fysiske utrykk for tanken fått den overført til deg! Så ikke si at tankeoverføring er umulig, men det er ikke poenget, for alt som har vært i bruk er som sagt bare utrykk for tanken! Det er ikke sjølve tanken. Tanken er abstrakt, men har fysisk utrykk. Sett nå at en tanke kan eksistere i et annet medium enn det vi kjenner til. Vi veit den kan eksistere i mange forskjellige fysiske utrykk. Den vil muligens trenge et slikt fysisk utrykk, men er det noe kvantefysikken har lært oss av det bittelille vi har forstått av den så er det at ordet "umulig" bør forkastes først som sist. Derfor bør vi ikke si at en tanke umulig kan eksistere uten fysisk utrykk.

Vi forstår alt for lite kvantefysikk, utelukker ikke det enorme potensialet det kan ha. Men inntil vi kan bruke kvantefysikk for å bevise din hypotese, så står vi dessverre på bar bakke.

Jeg har ikke noe imot litt abstrakte ideer som du kommer med her, filosofi er en artig øvelse på å forestille seg det mer abstrakte. Kan komme til mange interessant beslutninger av det. Dessverre besittes ikke kunnskapene og teknologien for å få testet dette i praksis.

Jeg trenger å se bevisene for å forholde meg til det som en realitet. Håper du forstår meg på det og at vi kanskje kan møttes på halveien :)

1
deF0RD [sitat…] Åh hjelpe oss - her var det mye tull :o) Når det gjelder troverdigheten til de anerkjente evangeliene kontra andre og senere skrifter så var dette en lang og omstendelig p...

Einstein var ikke ateist

Tull!

Skal du juge så gjør det når jeg er off duty.

"The word God is for me nothing more than the expression and product of human weaknesses, the Bible a collection of honorable, but still primitive legends which are nevertheless pretty childish."

http://www.huffingtonpost.com/2012/10/24/einstein-god-letter-sold-for-just-over-3-million-anonymous-buyer_n_2012282.html?utm_hp_ref=religion-science

1
Messier33 [sitat…] Vi forstår alt for lite kvantefysikk, utelukker ikke det enorme potensialet det kan ha. Men inntil vi kan bruke kvantefysikk for å bevise din hypotese, så står vi dessverr...

Jeg trenger å se bevisene for å forholde meg til det som en realitet. Håper du forstår meg på det og at vi kanskje kan møttes på halveien :)

Kan møte deg i ei mørk bakgate med et balltre eller på bar for en bourbon - det er helt opp til deg det :o)

Neida, du får jo bare forholde deg til dette som du vil selvfølgelig, men det som faller meg naturlig da er å spørre om du behandler alle livets aspekter ut i fra samme standard? Stemmer du på det dokumentert beste styringsalternativet? Spiser du den beviselig bese maten? Kjører du den gjennomtestede tryggeste bilen? Jeg tror vel du som de fleste av oss kun reserverer kravet om absolutt visshet for de tingene der det er behagelig og nyttig. Ellers så tror, mener, føler og synser du i like irrasjonelle vendinger som resten av oss.

Så er du med på denne inkonsekvensen i måten du behandler religion med, så skal jeg glatt respektere det til krampa tar meg. Jeg har mye mer sans for en ærlig dobbeltmoralist enn en uærlig hykler. :o)

1

Mor theresa sendte brev til paven hvor hun fortalte hun aldri hadde trodd og at hun hadde bedt men aldri følt noe. bare ett tomrom. Forresten så var hun en morder også hvis man analyserer hennes virke.

Dette tyder på at det ikke var noen tro. ergo Ateist

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
14 svar
Aktuelt silas Siste svar

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
7 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...