Religion og livssyn

samsu88

Guds navn er Jehova

Babylon den store ( falske religion ) på tiltalebenken. Universets suverene Herre er ikke anonym. I Bibelen har han omkring 7000 ganger vist at hans navn er Jehova. Han tilskriver sitt navn livsviktig betydning. Den tredje av DE TI BUD lyder slik. Du skal ikke misbruke ( Jehova ) din Guds navn for Jehova lar ikke den som misbruker hans navn være skyldfri.

Jesus understreket betydning av sin Fars navn i Fader vår da han sa: La ditt navn holdes hellig. ( 2.Mos 20:7 ) og ( Matt 6:9 )

Kristenheten har bedrøvelig lite å vise til når det gjelder å ære Guds navn. Den engelske oversettelsen King James Version av 1611 bruker riktignok navnet Jehova, men den bruker det bare sju ganger, alene eller i kombinasjon med andre navn. Andre oversettelser har fullstendig fjernet navnet. De fleste religionssamfunn lar være å vise det ære. I stedet har de opphøyd sin hellige treenighet og i enkelte tilfelle Maria den såkalte Guds mor og stilt dem over Bibelens Gud. Jehova dyrebare navn er så å si ikke blitt brukt.

Islam anerkjenner med rette bare en gud som de kaller Allah i samsvar med deres hellige bok koranen. Men de bruker ikke Guds navn Jehova som først ble åpenbart i Bibelen minst 2000 år før Koranen ble til. Hinduene tilber millioner av guder og gudinner, men Jehova er ikke blant dem. Jødedommen står i en særklasse når det gjelder svik mot Guds navn. I tusener av år har jødene hevdet at de er folket for Guds navn og likevel har de på grunn av sin tradisjon latt Guds sanne navn få gå fullstendig av bruk.

Derfor er det vi som vitner for den suverene Herre, Jehova må gi uttrykk for vår avsky den måten Babylon den store ( falske religion ) neglisjerer Guds hellige navn på. Derfor avskyr vi Babylons lære.

1
229 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Babylon den store

pakten med døden ...

kvinnen i skriftens siste bok = pakten med livet ...

forøvrig brukes J i språk der Y er en vokal, siden

Y er en konsonant på hebraisk ..

Jehova ..

1

Islam anerkjenner med rette bare en gud som de kaller Allah i samsvar med deres hellige bok koranen.

For en tid siden var jeg i Praha. Gruppen vår hadde en guide som var muslim. Ved en anledning ble vi to gående sammen litt bak de andre i gruppen, og pratet sammen. Etter hvert begynte det å skinne gjennom at han ikke likte jøder noe særlig, og slik kom samtalen litt inn på religion. Jeg spurte da om han visste hvem Jehova var. Reaksjonen var omtrent som om han hadde brent seg...og han ble musestille i flere minutter mens vi gikk videre. Til sist sa han lavmælt: "Det er Guds Navn"...tydeligvis ubekvem ved denne erkjennelsen.

mvh

1

Nei navnet er I Som egentlig stammer tilbake før ELI;) OG han ble b.la sint på menneskene som tegnet han som en oksegud. Og med det ble avgudsdyrkelsen til. Også var han var gift med livetstre;) Kvinnen... Som også var Gudinne på den tiden...

1

Men når det kommer til Universets Gud har han ingen navn nevnt av oss enda, enn Gud;)

1

Det var før Egypts tid at Gud fikk navnet. Og på den tiden kunne de flytte på månen og sola ;)

Jesus holdt seg til Elim Eloi eli ;) Som var dette navnet på en Gud, som også ble skrevet ned. Men egentlig mente han universetes Gud. Fordi det var Guder på jorden Gitt navn langt langt tilbake.

Disse Gudene fikk barn med noen mennesker også. Men det likte ikke Herren Deres. Hvem det nå var...?:)

1

Nuvel. De opprinnelige hebraiske tekster er uten vokaler (JHVH), så leserne måtte fylle ut disse selv, og JEHOVA er bare en mulighet, og sannsynligvis gal. Jeg tro de fleste forståsegpåere heller til at det originale var JAHVEH. Navnet ble imidlertid tidlig tabuisert og det var forbudt å si det høyt, slik at riktig vokalisering gikk i glemmeboka.

Dessuten er det på det rene at dette gudenavnet er overtatt fra et forutgående kanaanittisk gudenavn, slik at det korrekte simpelthen bare er å oversette det med "Gud" eller "Herren". Tross alt, ordet "Gud" er overtatt fra den gamle germanske åsa-troen, og betyr etter alt å dømme "den tilropte".

Det å gi betegnelsen på "Gud" en egenverdi, istedet for begrepet, er karakteristisk for dustete sektreligiøsitet.

mvh r.

3

Du skal ikke misbruke ( Jehova ) din Guds navn for Jehova lar ikke den som misbruker hans navn være skyldfri.

Jehova er navnet gitt av mennesker til den Guden som også mennesker har funnet opp ;)

1
holdfredmedhverandre Takk for interessant henvisning! Den har gode argumenter for at Guds Navn er Jehova. mvh

argumenter for at Guds Navn er Jehova.

► Da Moses, ifølge Det gamle Testamente, ble utvalgt av Gud til å føre israelittene ut fra Egypt, spurte Moses Gud, stadig i følge Det gamle Testamente, hva han skulle si til dem om hvem som hadde sendt ham.

- «Da sa Moses til Gud: Men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem: Deres fedres Gud har sendt meg til dere! – og de så spør meg: Hva er hans navn? – Hva skal jeg da svare dem?

Da sa Gud til Moses: Jeg er den jeg er. Og han sa: Så skal du si til Israels barn: JEG ER har sendt meg til dere.

Så sa Gud til Moses: Så skal du si til Israels barn: Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, så skal de kalle meg fra slekt til slekt».

(2. Mosebok 3:13-15).

Dette til orientering.

: Rex

1
RexSkribenticus1 [sitat…] ► Da Moses, ifølge Det gamle Testamente, ble utvalgt av Gud til å føre israelittene ut fra Egypt, spurte Moses Gud, stadig i følge Det gamle Testamente, hva han skulle si...

Takk for orienterienteringen Rex, som selvsagt ikke var direkte ukjent for meg. Men det siteres fra en bibel som bruker erstaningsord for Guds Navn, noe du sikkert er fullstendig klar over. Fotnoten i NB 1975 sier f.eks med henvisning til vers 14: "....Slik tydes det hebriske gudsnavnet Jahve...I overs. gjengis det vanligvis med Herren."

De samme vers lyder derfor slik fra en bibel som ikke har fulgt samme tradisjon med å utelate/erstatte Guds Navn: 2 Mos 3:13-15 NNV:

"Moses sa likevel til den sanne Gud: «Sett at jeg nå kommer til Israels sønner og jeg sier til dem: ’DERES forfedres Gud har sendt meg til dere’, og de sier til meg: ’Hva er hans navn?’ Hva skal jeg da si til dem?» 14 Da sa Gud til Moses: «JEG SKAL VISE MEG Å VÆRE HVA JEG SKAL VISE MEG Å VÆRE.» Og han tilføyde: «Dette er hva du skal si til Israels sønner: ’JEG SKAL VISE MEG Å VÆRE har sendt meg til dere.’» 15 Da sa Gud enda en gang til Moses: «Dette er hva du skal si til Israels sønner: ’Jehova, DERES forfedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere.’ Dette er mitt navn til uavgrenset tid, og dette er mitt minnenavn fra generasjon til generasjon."

Dette er supplerende opplysninger for å få et mer korrekt bilde...

En fin kveld ønskes!

1

. Men de bruker ikke Guds navn Jehova som først ble åpenbart i Bibelen minst 2000 år før Koranen ble til

Hvor gammel mener/tror du "bibelen" er?

1

Yah er utvilsomt månen og Yah - weh er månesigden... Sigden jah som skal høste jorden right...

Vel, det finnes mye fint å lese om disse enkle tingene på nett.

1
DonVito [sitat…] Hvor gammel mener/tror du "bibelen" er?

Verd å vite om Bibelen:

► «Det foreligger ingen originalmanuskripter til Bibelens tekster. Enhver tekstutgave, selv på grunnspråkene, er en møysommelig rekonstruksjon av en mest mulig opprinnelig tekst. Dette arbeidet, såkalt tekstkritikk, baserer seg på lesning og sammenligning av en rekke gamle bibelhåndskrifter hvorav de eldste bare foreligger som tekstfragmenter.

Ved siden av selve bibelteksten kan håndskrifter ha tegn eller kommentarer i margen som kan gi verdifull informasjon om tekstens tidlige bruk og tolkning. Håndskriftene har også ulike former for leseangivelser og markering av tekstavsnitt.

I tillegg til håndskrifter på grunnspråkene hebraisk og gresk finnes også oversettelser som er så gamle at de har betydning i bestemmelsen av grunntekstens ordlyd.

<a name="menuitem0"></a>Hebraiske håndskrifter: De tidligste fragmenter til Det gamle testamente stammer fra de sensasjonelle funnene som er gjort siden 1947 av de såkalte Dødehavsrullene i huler omkring Khirbet Qumran ved Dødehavet. Dødehavsrullene er fra ca.150 f.Kr.–ca. 130 e.Kr., og er større eller mindre deler av skriftruller. Man mener å ha identifisert biter fra alle gammeltestamentlige skrifter med unntak av Esters bok. Arbeidet med å kartlegge tekstene er langt fra avsluttet, men har allerede hatt stor betydning for vår kunnskap om den hebraiske tekst og kanonprosess.

► Det eldste bevarte manuskript til hele Det gamle testamente på hebraisk er i denne sammenheng ganske ungt, fra ca. 1000 e.Kr., mens noe eldre håndskrifter av mindre omfang belegger stort sett samme tekst.

Som skrivemateriale brukte jødene i gammel tid fortrinnsvis ruller av sammensydde lærstrimler hvor teksten ble skrevet på rullens innside i loddrette kolonner av varierende bredde.

Jødiske lærde fra 400–900-tallet, masoretene, utstyrte den hebraiske konsonantskriften med vokaltegn, såkalt masoretisk tekst. Mest kjent er tradisjonen fra byen Tiberias ved Genesaretsjøen, som var et jødisk kultursentrum»!

KILDE: Store Norske Leksikon:

http://www.snl.no/Bibelen/bibelh%C3%A5ndskrifter_og_bibelutgaver

1
DonVito [sitat…] Hvor gammel mener/tror du "bibelen" er?

------------------------------------------------------------------------------------------------------

► «En ledende israelsk arkeolog mener historien om kong Salomo ble skrevet for å samle jødene om en fjern storhetstid. Historien om kong Salomo er ren diktning, og ble skrevet 300 år senere for å rettferdiggjøre den jødiske elitens overgang til en mer assyriskvennlig politikk».

►«Teorien er lansert av arkeologene Israel Finkenstein og historikeren Neil Sibermann. De to forskerne mener at Salomo ikke kan ha levd på 900 tallet før Kristus, fordi Israel på den tiden var for svak og uorganisert til å bære en administrasjon som Salomos. Til gjengjeld minner Bibelens kong Salomo mye om kong Manasse, som regjerte i Judariket (den sørlige del av Israel) på 600 tallet før Kristus, på den tiden beretningen om kong Salomo trolig ble nedskrevet». (….)

► Kong Manasse «bygde ut landbruket, anla byer og satte i gang store byggeprosjekter. Det viktigste av alt var at han tilpasset økonomien slik at den kunne inngå i Assyrias handelssystem. Manasse og hoffet hans hadde imidlertid behov for folket støtte. Derfor ble den vise Salomo oppfunnet, en konge som i likhet med Manasse handlet med Østens storriker. Historien ble samtidig brukt for å forende det de splittede jødene om en storhetstid der Israels konger hersket over et imperium og bygde templer av gull til Guds ære».

KILDE: Bladet Historie (utgitt av Illustrert Vitenskap) Nr. 10-2010 (side 21).

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
Remiel Nei. Det var karakteristikken. Argumentet står ovenfor derigjen. mvh r.

Nei. Det var karakteristikken. Argumentet står ovenfor derigjen.

Ok...får ta den karakteristikken med et smil da...som en av dem du omtaler på det viset..en som tror at det er viktig å bruke Guds navn Jehova..et Navn som skiller han ut blant alle andre såkalte guder..og som ikke skaper forvirring mht hvem som er Herren Gud, og Herren Jesus Kristus..

En fortsatt fin kveld ønskes!

mvh

1
samsu88 [sitat…] Nedskrivningen av bibelen begynte for 3500 år siden på hebraiske. For over 2200 år siden begynte noen å oversette den til andre språk. I dag kan nesten hvert eneste mennes...

Veldig feil.

Det er nok bokstaver i bibelen til å fylle 10 ganger de pergamenter man har fra tiden før år 0 i det hele tatt. Kanskje 100 ganger.

Bibelen er nedskrevne muntlige overleveringer som man heller ikke vet hvor gamle er.

Det eneste man kan se er hvilket tidsepoke eventyrene handler om.

Og man kan se at de handler om astroteologi.

1
samsu88 [sitat…] Nedskrivningen av bibelen begynte for 3500 år siden på hebraiske. For over 2200 år siden begynte noen å oversette den til andre språk. I dag kan nesten hvert eneste mennes...

Nedskrivningen av bibelen begynte for 3500 år siden på hebraiske.

Hvor har du dette fra, samsu88?

Når det gjelder de fem "Mosebøkene" så var de IKKE skrevet av Moses (som sannsynligvis aldri har eksistert) , men er blitt til av ukjente jødiske prester i perioden mellom det niende og det første århundre f.Kr.

Dette til orientering!

: Rex

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
14 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
8 svar
Aktuelt silas Siste svar

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
7 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...