Religion og livssyn

LangNese

Tessalonikerne - 2.Samuelsbok...

Paulus sine brev til Tessalonikerne er av NTs mest interessante skrifter.

Som tidligere skrevet hadde jøder for over 2000 år siden en mye friere holdning til sine hellige skrifter – sin Tanakh. To slike tolkningmåter ble kalt Targum og Midrash. Ut fra en slik praksis oppsto det en flom av hellige beretninger – mange nylig funnet. Det å legge egne ord i munnen på profeter var ikke uvanlig, rent bortsett fra at man som oftest endret profetens navn. Og, det er det som er tilfellet her.

Det fantes aldri noen levende Paulus. Paulus er bare et synonym for David – en "David" som skriver brev til «menighetene» i Tanakh.

Paulus sine brev til Tessalonikerne skal derfor forstås som om det er «David» som sender brev til 2. Samuelsbok – altså til sin egen bok. Det er nettopp det som gjør disse brevene så interessante. De gir oss først og fremst et innblikk i hvordan de første kristne tenkte seg David, men også hvem Stefanus var, hvem svikeren Judas var og hvem Ananias var ! Alt dette hører nemlig hjemme i 2. Samuelsbok(Tessalonikia). Jeg skal prøve å forklare og starter med Stefanus.

1. kong. 15,5: «David gjorde det som var rett i Herrens øyne. I hele sitt liv vek han ikke av fra noe av det som Herren hadde befalt ham, unntatt den gangen han syndet mot hetitten Uria.»

Legg merke til: «unntatt den gangen han syndet mot hetitten Uria». Dersom vi ser på apg. 6,7 og 9 under ett, og sammenlikner det med 2. Samuel, så ser vi at Stefanus er Uria. Jeg skal prøve å vise sammenhengen.

Apg. «Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba om brev til synagogene i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til Veien, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem.» 2. Samuel:«Neste morgen skrev David et brev til Joab og sendte det med Uria. I brevet skrev han: «Sett Uria lengst framme, der kampen er hardest. Dra dere så tilbake fra ham, så han faller og mister livet!»

­Apg.:«de gresktalende jødene kom med klager mot de hebraisktalende fordi deres egne enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen» 2. Samuel:«Da Urias kone fikk høre at hennes mann var falt, holdt hun sørgehøytid over ham»

­Apg. :«Vitnene la av seg kappene sine ved føttene til en ung mann som het Saulus. Saulus var enig i drapet på Stefanus.» 2. Samuel: «Da sa David til budbæreren(om Urias død): «Si til Joab at han ikke skal ta seg nær av dette. For sverdet fortærer snart den ene og snart den andre. Han skal fortsette å kjempe mot byen og rive den ned. Be ham være ved godt mot.»

­

Stefanus er altså Uria !

1
5 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Videre på veien til Damaskus...

Først kommer et intermesso fra Daniel 10: «jeg sto ved bredden av Storelven, det vil si Tigris. Jeg løftet øynene. Jeg så, og se! – en mann kledd i lin, med et belte av Ufas-gull om livet. (...). Når han talte, lød stemmen som bruset av en folkemengde. Jeg, Daniel, var den eneste som så synet. De mennene som var sammen med meg, så ikke synet. Likevel ble de så forskrekket at de flyktet og gjemte seg. (...)Han sa til meg: «Daniel, du høyt elskede, forstå ordene som jeg vil tale til deg. Reis deg opp, for nå er jeg sendt til deg.» Da spurte han meg: Vet du hvorfor jeg har kommet til deg? (...)jeg skal fortelle deg det som er skrevet i Sannhetens bok.

Apg. :"I et syn sa Herren til ham: «Ananias!» Han svarte: «Her er jeg, Herre.» 11 Og Herren sa: «Gå bort i den gaten som kalles Den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsos. For se, han ber. 12 Og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på ham, så han får synet igjen.» 2.Samuel: «Herren sendte Natan til David(...) Da sa Natan til David: «Du er mannen! Så sier Herren, Israels Gud: Jeg salvet deg til konge over Israel og berget deg fra Sauls hånd(...) Hvorfor har du da foraktet Herrens ord og gjort det som er ondt i hans øyne? Hetitten Uria har du drept med sverd(...)Fra nå av skal sverdet aldri vike fra ditt hus, siden du har foraktet meg og tatt hetitten Urias kone. Så sier Herren: Se, jeg lar ulykke komme over deg fra ditt eget hus. Jeg vil ta konene dine like for øynene på deg og gi dem til en annen mann. Han skal ligge med dem midt på lyse dagen. (...)Da sa David til Natan: «Jeg har syndet mot Herren.» Natan svarte: «Så har også Herren tatt bort din synd. Du skal ikke dø.»

Apg.: "I tre dager var Paulus uten syn, og han verken spiste eller drakk." 2. Samuel: David hveken spiste eller drakk de syv dagene hans første sønn med Batseba var dødssyk.

Nå begynner vi å nærme oss sammensvergelsen:

Apg. :"disiplene fikk Paulus ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv." 2. Samuel:"Så firte Mikal David ned fra vinduet, og han flyktet og kom seg bort."

Ananias er Natan...

1
LangNese Videre på veien til Damaskus... Først kommer et intermesso fra Daniel 10: «jeg sto ved bredden av Storelven, det vil si Tigris. Jeg løftet øynene. Jeg så, og se! – en mann kledd i...

Opprøret...

Etter drapet på Uria sa Herren til David: "Se, jeg lar ulykke komme over deg fra ditt eget hus. Jeg vil ta konene dine like for øynene på deg og gi dem til en annen mann. Han skal ligge med dem midt på lyse dagen."

Apg.:"Samme dag(som Stefanus ble steinet) brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria. Noen fromme menn begravde Stefanus og holdt en stor dødsklage over ham."

Opptøyer i Tessalonika:

Apg.:"De stormet mot huset til Jason og lette etter dem for å føre dem ut til folket. Da de ikke fant dem, slepte de Jason og noen av brødrene med seg til byens embetsmenn og ropte: «Disse folkene som oppvigler hele verden, nå er de kommet hit også, og Jason har tatt imot dem. Alle handler de stikk imot keiserens befalinger, for de påstår at en annen er konge, nemlig Jesus.» 2. Samuel:"I mellomtiden var Absalom og hele hæren av israelitter kommet til Jerusalem. Ahitofel var også med. Nå kom arkitten Husjai, Davids venn, til Absalom og ropte: «Leve kongen! Leve kongen!» Absalom sa til Husjai: «Er det slik du viser vennen din troskap? Hvorfor fulgte du ikke vennen din?» Husjai svarte: «Nei, den som Herren selv og dette folket og alle menn i Israel har valgt, ham vil jeg tilhøre, og hos ham vil jeg bli. Dessuten, hvem er det jeg går i tjeneste hos? Er det ikke hos sønnen hans? Slik som jeg har tjent din far, vil jeg nå også tjene deg.»

Apg.:"Så snart det ble natt, sendte brødrene Paulus og Silas til Berøa. Da de var kommet dit, gikk de til jødenes synagoge. Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte. Mange av dem kom til tro, det samme gjorde en del fornemme greske kvinner og mange greske menn." 2. Samuel:"Da skyndte de seg av sted, begge to, og de kom til en mann i Bahurim. Han hadde en brønn i gårdsrommet sitt, og den klatret de ned i. Kona i huset tok et teppe og dekket til brønnåpningen. Hun strødde korn ut over det så ingen kunne merke noe. Da mennene til Absalom kom inn i huset til kona og spurte etter Ahimaas og Jonatan, svarte hun: «De gikk over bekken.» Mennene lette etter dem uten å finne dem, og så vendte de tilbake til Jerusalem."

Apg. :"Straks sendte brødrene Paulus av gårde for at han skulle dra ned til kysten, mens Silas og Timoteus ble igjen." 2.Samuel:"De gikk til kong David med budet og sa: «Bryt opp og sett fort over elven!» Så fortalte de hvilket råd Ahitofel hadde gitt. David og alle som var med ham, brøt da opp og satte over Jordan. Da det lysnet av dag, hadde alle som en gått over elven."

Apg. :"De som fulgte Paulus, brakte ham helt til Aten og dro tilbake med beskjed til Silas og Timoteus at de skulle komme til ham så snart som mulig. 2.Samuel:"David var kommet til Mahanajim da Absalom satte over Jordan med alle israelittene."

Paulus blir nå værende alene en lang stund i Aten, og bruker tiden blant annet til å framføre en lang tale.

1. Tess. sier det slik:"For en kort tid ble vi skilt fra dere, søsken, som barn fra sine foreldre; dere var ute av øye, men ikke av sinn. Men vi lengtet etter dere og håpet inderlig å kunne se dere ansikt til ansikt. Derfor ville vi besøke dere; og jeg, Paulus, forsøkte både én og to ganger, men Satan hindret oss. For hvem er vel vårt håp, vår glede og vår seierskrans om ikke dere, når vår Herre Jesus kommer og vi står for hans ansikt? Ja, dere er vår ære og vår glede! Da vi ikke lenger holdt dette ut, bestemte vi oss for å bli alene igjen i Aten."

I 2. Samuel blir David værende alene i Mahanajim mens han sender hæren ut for å kjempe mot Absalom.

Mens David er i Mahanajim blir Absalom drept. David sørger lenge.

1. Tess: "Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp."

Judas er Absalom...

Paulus omtaler "Den lovløse" i 2. Tessalonikea slik:

"La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud(setter seg på Davids trone). Husker dere ikke at jeg sa dette da jeg var hos dere? 6 Dere vet hva som nå holder igjen, slik at han først åpenbarer seg når hans tid er inne. 7 Lovløsheten virker allerede med sin kraft, men i hemmelighet. For han som ennå holder igjen, må først bli ryddet av veien. 8 Da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet. 9 Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn. 10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst. 11 Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen. 12 Slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten."

1

Stefanus er altså Uria !

Man kan si det slik at drapet på Uria var kong Davids "tornekrone".

«Du er mannen! Så sier Herren, Israels Gud: Jeg salvet deg til konge over Israel og berget deg fra Sauls hånd. 8 Jeg ga deg din herres hus og hans koner i din favn. Jeg ga deg både Israels hus og Judas hus. Og om det var for lite, ville jeg ha lagt til både det ene og det andre. <a id="ref1_4_9link" name="9" ref1_4_9link="">9</a> Hvorfor har du da foraktet Herrens ord og gjort det som er ondt i hans øyne? Hetitten Uria har du drept med sverd(...)Så sier Herren: Se, jeg lar ulykke komme over deg fra ditt eget hus."

David måtte lide for det han hadde gjort.

Før Jesus ble hengt på korset festet de en tornekrone på hodet. Og, det greske ordet for krone er......Stefanos.

1
LangNese [sitat…] Man kan si det slik at drapet på Uria var kong Davids "tornekrone". «Du er mannen! Så sier Herren, Israels Gud: Jeg salvet deg til konge over Israel og berget deg fra Saul...

Det som er spennende er at også Johannesevangeliet har lagt til tre David-allegorier. I Johannesevengeliet har David fått navnet Nikodemus.

Vi møter Nikodemus første gang i det 3. kapittel. Dette 3. kapitlet benytter Johannes til først å la David(Nikodemus) vitne om Kristus i versene 1 til 21, hvoretter Johannes lar Elia(Døperen Johannes) vitne i versene 22 til 36.

Legg også merke til at Nikodemus har store likheter med Paulus, som altså er en allegori på David:

"Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er med ham.» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» «Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?»(...)«Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus. Jesus svarte: «Du er en lærer for Israel og vet ikke det? Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske?"

Etter det som skjedde med Stefanus ble Paulus "født på ny". Etter det som skjedde med Uria ble David "født på ny" - "Da sa David til Natan: «Jeg har syndet mot Herren.» Natan svarte: «Så har også Herren tatt bort din synd."

Neste møte med Nikodemus er i kapittel 7. Nå er det lov og dom som er tema: "Vaktene kom nå tilbake til overprestene og fariseerne. «Hvorfor har dere ikke ført Jesus hit?» spurte de(...) Nikodemus, en av deres egne, han som tidligere hadde kommet til Jesus, sa da: «Loven vår dømmer vel ikke et menneske uten forhør, før en har fått vite hva det har gjort?»

David var en from mann om sparte livet til Saul to ganger og overlot til Herren å være dommer: 1. Samuel 24:"Mennene sa til David: «Nå er den dagen kommet som Herren hadde i tankene da han sa til deg: Jeg skal gi fienden din over i dine hender, så du kan gjøre med ham som du finner for godt.» Så reiste David seg og skar ubemerket en flik av Sauls kappe. 6 Men siden kjente David at det stakk ham i hjertet fordi han hadde skåret fliken av Sauls kappe, 7 og han sa til mennene sine: «Måtte Herren fri meg fra å gjøre noe slikt mot min herre, mot Herrens salvede, og legge hånd på ham. For Herrens salvede er han.» 8 David snakket mennene sine til rette og ga dem ikke lov til å gå løs på Saul." 1. Samuel 26:"Da David og Abisjai kom bort til hæren om natten, lå Saul og sov midt inne i leiren. Spydet hans var stukket ned i jorden like ved hodet hans, og Abner og krigsfolket lå rundt omkring ham. 8 Abisjai sa til David: «I dag har Gud gitt fienden i din hånd. La meg nå spidde ham til jorden i et eneste støt. Ett støt med spydet er nok.» 9 Men David svarte Abisjai: «Drep ham ikke! Hvem kan ustraffet legge hånd på Herrens salvede?» 10 Og han fortsatte: «Så sant Herren lever, Herren skal selv slå ham, enten han dør når hans time kommer, eller han faller i krig. 11 Herren fri meg fra å legge hånd på Herrens salvede! Men ta spydet som står ved hodet hans, og vannkrukken, og la oss gå vår vei.» 12 Så tok David spydet og vannkrukken ved hodet til Saul, og de gikk sin vei."

Paulus var også opptatt av lov og dom. Det ser vi flere steder, bl.a her: "Men Paulus svarte: «Uten lov og dom er vi blitt pisket offentlig og kastet i fengsel, enda vi er romerske borgere. Og nå skal vi altså sendes bort i all hemmelighet. Nei, takk! De får selv komme og føre oss ut.» 38 Rettsbetjentene brakte dette svaret til dommerne, som ble skremt da de fikk vite at de var romerske borgere. 39 De kom og ba om unnskyldning, fulgte dem ut av fengselet og ba dem reise fra byen."

Siste gang Johannes nevner Nikodemus er etter korsfestelsen: "Også Nikodemus var der, han som kom til Jesus første gang om natten. Han hadde med seg en blanding av myrra og aloe, omkring hundre pund. 40 De tok da Jesu kropp og svøpte ham i linklær med den velluktende salven i, slik skikken er ved jødenes gravferder." - Nikodemus salvet Jesus.

2 Samuel 7:"Når dine(Davids) dager er til ende og du hviler hos dine fedre, vil jeg reise opp din etterkommer, en av ditt eget kjøtt og blod, til å etterfølge deg. Jeg vil grunnfeste kongedømmet hans. 13 Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. 14 Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg. Når han gjør noe som er ondt, vil jeg straffe ham med stokk og slag fra mennesker."

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
3
4 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
15 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar
Politikk - Norsk MorganBlueKane Siste svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...