Må være tungt for djevelen at folk går rundt med en figur av en barbarisk henrettelsesmetode dinglende rundt halsen ja....

2
Finnsannhet [sitat…] Romerne brukte en kraftig "staur" med tverr-stokk, visstnok. Men uansett: etter sin senere bruk og mening tenkte man på Jesu nødvendige forsoning for oss ved dette symbole...

Romerne henrettet imidlertid ofte noen ved å henge dem på peler som ikke hadde noe tverrstykke. Kan det være at Jesus ble henrettet på den måten.

Hvis en kunster på den tiden hadde stått foran den døende Jesus på Golgata, kunne han ha etterlatt seg et autentisk bilde av denne høyst betydningsfulle begivenheten. Men det eksisterer ikke noe kunstverk av dette slag og senere tradisjoner er på ingen måte avgjørende.

Vi har imidlertid et øyenvitnes nedskrevne ord. Hvem var han. Da Jesus hang på dette torturredskap så han den disippel han elsket, apostelen Johannes. Det var ham Jesus påla å dra omsorg for sin mor , Maria. Johannes var altså til stede. Han visste om Jesus døde på et kors eller ikke.

I sin beskrivelse av det redskap som ble brukt ved henrettelsen av Kristus, bruker Johannes det greske stau ros ( Joh 19: 17,19,25 ) På klassisk gresk betegnet ordet stau ros det samme som det gjør på det fellesgreske språk i de kristne skrifter, nemlig hovedsakelig en opprettstående stolpe eller pel.

2

En kan si mye om djevelen. Men om vi tenker oss om, bidrar han jo med mye av det som gjør livet morsomt og interessant.

1

korset

urett å stille henrettelsespelen til skue, minner om satans formodede seier ved å få Kristus drept. ( matt 27: 39-42 )

Bruken av kors i tilbedelsen er avgudsdyrkelsen ( 2.Mos 20: 4-5 )

1

korset er et sympol, som minner djevelen om at han har tapt

Jeg tror ikke religionene ( djevelen ) forstår at de har tapt. Ikke enda..

Korset er ikke kristent men er et et symbol for eldre tiders naturvitenskap. Det du leser om korset i kristen litteratur er feiltolkninger av dets egentlige opphav.

Korset er solens tegn, det kommer fra det 8 ekede solhjulet som var det opprinnelige kristne symbol som igjen har det 12 ekede hjulet over seg igjen. Den fullstendige zodiac.

Det var basert på observerbare fakta omkring himmelen, jorden, sol og måne og planetenes bevegelser og innvirkning på jordens klima.

Korset peker til de 4 cardinale punkter solen befinner seg gjennom året på den nordlige halvkule. Forenklet vel og merke.

Tatt ut av hjulet for himmelens sirkel, Zodiac eller israel...

Tempelriddernes kors har vel alle sett.

https://s-media-cache-ec0.pinimg.com/736x/0f/9b/0c/0f9b0c91870f85eeaa690ba062d94248.jpg

Korset er tatt rett ut av himmelens sirkel og ser ikke absolutt slik ut i dag som den gang.

Det viser til 4 cardinale stjernetegn, de som de 4 solvervene begynner ved.

Væren, Krepsen, Vekten, Steinbukken.

Og korset viste hele deres felt på hjulet. Derfor er korsets pekere avsmalende mot senteret.

http://www.sacred-texts.com/eso/sta/img/05600.jpg

Så hvem som er Djevelen er ikke godt å si, en ting er sikkert og det er at han finnes kun i speil.

Se om du finner ham.

1
samsu88 [sitat…] urett å stille henrettelsespelen til skue, minner om satans formodede seier ved å få Kristus drept. ( matt 27: 39-42 ) Bruken av kors i tilbedelsen er avgudsdyrkelsen ( 2....

minner om satans formodede seier ved å få Kristus drept. ( matt 27: 39-42 )

Her snues saken fullstendig på hodet.

Det er den ultimate kjærlighets-akten til hyrden - korset ( eller stauren) symboliserer - SEIEREN over satan, skjønner du vel; -og slett ikke satans seier

. Så sanksjonerer Gud denne seier ved oppstandelse. Slange-hue-knusingens "nåde-støt" er at Jesus lot seg henrette slik.

Korset er symbol på styrken i Guds kjærlighet, det.

På forlikelsen med og i Gud.

Du vinkler da alldeles på hodet her.

Avguds-dyrkelse? Å forkynne forlikelsens opphav?

Verste jeg har hørt.

Alt godt og rent kan selvsagt bli misbrukt. Men DET er noe helt annet.

BHB

1
Slettet-HH-JHG

Jeg hater å komme med dårlige nyheter, men djevelen er bare en innbilning.

1

korset er et sympol, som minner djevelen om at han har tap

Lever djevelen fremdeles?

1

like lite som du ikke liker ,å se pokalene til de lag du ikke liker,

Jeg liker godt å se på pokalene siden jeg vet at mitt lag vinner den neste gang

1
Messagefromtime [sitat…] Jeg tror ikke religionene ( djevelen ) forstår at de har tapt. Ikke enda.. Korset er ikke kristent men er et et symbol for eldre tiders naturvitenskap. Det du leser om kor...

Jeg tror ikke religionene ( djevelen ) forstår at de har tapt. Ikke enda..

Korset er ikke kristent men er et et symbol for eldre tiders naturvitenskap. Det du leser om korset i kristen litteratur er feiltolkninger av dets egentlige opphav.

Korset er solens tegn, det kommer fra det 8 ekede solhjulet som var det opprinnelige kristne symbol som igjen har det 12 ekede hjulet over seg igjen. Den fullstendige zodiac.

Det var basert på observerbare fakta omkring himmelen, jorden, sol og måne og planetenes bevegelser og innvirkning på jordens klima.

Korset peker til de 4 cardinale punkter solen befinner seg gjennom året på den nordlige halvkule. Forenklet vel og merke.

Tatt ut av hjulet for himmelens sirkel, Zodiac eller israel...

Tempelriddernes kors har vel alle sett.

https://s-media-cache-ec0.pinimg.com/736x/0f/9b/0c/0f9b0c91870f85eeaa690ba062d94248.jpg

Korset er tatt rett ut av himmelens sirkel og ser ikke absolutt slik ut i dag som den gang.

Det viser til 4 cardinale stjernetegn, de som de 4 solvervene begynner ved.

Væren, Krepsen, Vekten, Steinbukken.

Og korset viste hele deres felt på hjulet. Derfor er korsets pekere avsmalende mot senteret.

http://www.sacred-texts.com/eso/sta/img/05600.jpg

Sannsynligvis HELT korrekt :) Men SÅ kan man jo lure på hvorfor denne karen Jesus ble HENGT OPP på nettopp et solkors? :)

Som viser de fysiske avhengighetene mellom objektene i solsystemet

(Zodiac viser året, og året handler om hvordan de solsystems-lokale romobjektene er relative til hverandre)

Hvem ofret hvem, til hvilket formål (for hvilken sykelige religiøse årsak) ?

Jesus var en nok martyr. Enten ufrivillig eller frivillig. Martyrisme kjenner vi godt fra midtøstens kulturer gjennom lang tid.

Det handler om å etterpå kunne skape en kult for korsdyrking og samtidig dyrking av en "gud". Begge deler representerer en fastlåsing av menneskets liv og rammer.

"Dere er underlagt de lokale fysiske lover og Gud, så ikke prøv å utvikle dere eller øk deres personlige makt/egenskaper".

Djevelen er en skremselspropaganda for at mennesket skal holdes i bånd fra bestemte interesser. Og så dumme har stort sett alltid flertallet vært.

1
samsu88 [sitat…] urett å stille henrettelsespelen til skue, minner om satans formodede seier ved å få Kristus drept. ( matt 27: 39-42 ) Bruken av kors i tilbedelsen er avgudsdyrkelsen ( 2....

urett å stille henrettelsespelen til skue, minner om satans formodede seier ved å få Kristus drept. ( matt 27: 39-42 )

Det følgende minnet neppe Satan om noen formodet seier:

"Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forsone alle ting med seg selv, alt i himmelen og på jorden, da han skapte fred ved hans blod, på korset." Kol 1:19, 20.

"For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft." 1Kor 1:18.

"Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset." Kol 2:15.

1
Finnsannhet [sitat…] Her snues saken fullstendig på hodet. Det er den ultimate kjærlighets-akten til hyrden - korset ( eller stauren) symboliserer - SEIEREN over satan, skjønner du vel; -og sl...

Korset er symbol

Det står ikke kors i grunnteksten...men stauros...staur, pel...

Og apropos: Tidlig kirkekunst viser Kristus hengende på en pel...mens han i senere kirkekunst henger på et kors...

Ser vi en "utvikling/ gliding" bort fra opprinnelsen også her...?

Jeg bare undres Finn.

Ha en fin kveld!

1
holdfredmedhverandre [sitat…] Det står ikke kors i grunnteksten...men stauros...staur, pel... Og apropos: Tidlig kirkekunst viser Kristus hengende på en pel...mens han i senere kirkekunst henger på et...

Det står ikke kors i grunnteksten...men stauros...staur, pel... Og apropos: Tidlig kirkekunst viser Kristus hengende på en pel...mens han i senere kirkekunst henger på et kors... Ser vi en "utvikling/ gliding" bort fra opprinnelsen også her...? Jeg bare undres Finn.

Romerne brukte en kraftig "staur" med tverr-stokk, visstnok.

Men uansett: etter sin senere bruk og mening tenkte man på Jesu nødvendige forsoning for oss ved dette symbolet.

Hva tidligere folk og fe måtte ha lagt i lignende tegn, er jo knekkende likegyldig for oss i dag. Vi skjelnes jo etter VÅR bruk.

Skulle jeg hate en brødkniv bare fordi noen hadde drept med den?

For det er forsonings-effekten av Jesu død som skremmer vannet av tanke-snirklings-djevlene innabords i kjøtt-stykkene (oss).

NÅ -er det sengatid! God søvn ønskes dikkim!

BHB

1
samsu88 [sitat…] Det signal eller banner som menneskene nå skal vises hen til, er Kristus den regjerende konge, ikke et krusifiks eller banner med kors.

Du må huske at Guds Menneskelivs (Jesu) Herredømmes kraft ER forsoningen! Så forsoningen er i høyeste grad ennå i sentrum!

Klart vi stadig bør minnes og tenke på Herredømmets Hoved-middel!

Og den Ånds-kraft til levende-gjørelse som strømmer ned fra "Lammets Blod".

Beste hilsen.

1

JESUS seiret over Satan DA han overvant døden !

NÅ venter vi kun på at tallet på GUDs Sønner skal bli fullt! (Rom 8:19)

Korsbruk gleder kun Satan, da det var han som sto bak drapet på KRISTUS ('du skal knuse ham i hælen') - den rettmessige ARVINGEN til den verden Satan nå hersker over (og han gir ikke makten fra seg frivillig)

Satan bruker nå alle midler for å hindre/dra ut i tid at GUDs sønner blir fulltallige ..

JESUS trekker NÅ alle med rett hjertetilstand UT av alle religioner, for å forene dem i HANs menighet, da alt i denne verden er underlagt Motstanderen ..

1
Laster...