Religion og livssyn

Mindfulness13

Hva er illusjoner i denne verden?

Dette med illusjoner var det ei vitenskapskvinne som nevnte på en Science and Nonduality kongress i USA jeg var med på nå nettopp,som er interessant å tenke over. Og at vi bader i illusjoner. Morsomt å høre på de som kaller seg for skeptikere si at det er endel illusjoner og fantasier innenfor alternativ-bevegelsen(inkl spirituelle miljøer),men så bader vi endel i illusjoner i denne verden uansett - så de som roper mest om hvem som bader i illusjoner og fantasier er vel de som bader mest i illusjoner og fantasier?:) *host og hark*

Vet vi egentlig hva som er illusjoner? Jeg tror en skal være varsomme med å være 100 % skråsikre på hva som er det. Vitenskapen hevder den har patent på sannheter. Det samme religioner og andre livssyn eller spirituelle retninger. Kan en ikke være enig om at det finnes endel illusjoner i alle leire? Jeg forholder meg til det iallefall. Og det blir til syvende og sist subjektivt å mene. Det er også relativt. Eller hva?

Barn er så fantasifulle sier de fleste voksne, men hva er fantasier? Illusjoner? Hva er autentisk og ekte? Hva er sant? Finnes det sannhetsserum i verden?:) Jeg tror barn er mye mer kompetente enn vi tror. Eventyr (fairy-tales) eller en eventyrer(adventure) er jo også interessante ord og uttrykk. I fantasy-filmer eller science fiction så er det ofte mye bra symbolikk,som kan kan dra paralleller i hverdagen eller i virkeligheten,som vi kaller det for. Hva er mest virkelig av drømmer og virkelighet? Eller er det like virkelig?

Å stille spørsmål er sunt og konstruktivt. Og det å nullstille seg er det beste,som finnes slik at man ikke går seg vill eller låser seg fast i konsepter,teorier og tankemodeller. Hva sier dere? Har dere noen tanker rundt dette?

-------

"Susana Martinez-Conde hadde et interessant foredrag om illusjoner. Hun er leder av nevrovitenskap visuelt laboratorium. Hun er opptatt av å bruke illusjoner til noe konstruktivt og om hva de kan fortelle om prosesser i hjernen. I tidløse/ikke-dualitets visdomskilder sies det at den synlige verden er en illusjon. Alt vi kan sense gjennom våre 5 sanser er illusjoner. Mens den usynlige verden, som vi ikke kan måle er den ekte verden.

Det er sikkert endel illusjoner både i vitenskap og spirituelle ( astralt)sfærer. Men de kan lære oss noe om oss selv likevel. Og at det er paralleller mellom illusjoner,hallusinasjoner,fantasier og kreativitet er interessant å tenke på.Og møte det med nysgjerrighet og åpenhet er sunt og konstruktivt. Og man ser endel kunst, som er fiktiv, men likevel nyttig på sin måte. Skillet mellom illusjoner og det reelle er hårfine. Hva er ekte eller illusjon? Det er jo opp til hver enkelt å bedømme,tolke og erfare.

I psykiatri som oftest så vil man bare undertrykke (medisinere bort) hallusinasjoner(hørsel eller syn) istedenfor å møte det med mer nysgjerrighet og det er mer konstruktivt og ikke minst kreativt. Da mener jeg at man trigger mer transformasjon og selv-helbredende mekanismer. Og vekker indre ressurser , som har ligget i dvale.

3
20 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

EnraNetsu Den første illusjonen er "deg og meg". Så kommer illusjonen "vi og de andre".

At det er en illusjon at vi ikke er separert hverandre,men at alt henger sammen eller er ett?

Hva med disse dualitetene - er det bare illusjoner at disse elementene er separert? Går det an isåfall å transcendere dette skillet?

Subjektivitet og Objektivitet Materie og Sinn Illusjon og Realitet Bølge og Partikkel Begynnelse og Slutt Maskulin og Feminin Levende og Død Spiritualitet og materie Bevisste og ubevisste

1
Mindfulness13 At det er en illusjon at vi ikke er separert hverandre,men at alt henger sammen eller er ett? Hva med disse dualitetene - er det bare illusjoner at disse elementene er separert? Gå...

Det at det er noe forskjell på oss er en illusjon. Vi er født med akkurat samme behov. Det er ikke dualitet. Mørket er ikke noe i seg selv...det er mangel på lys. Det feminine og maskuline er ikke motsatser. De blir ett sammen. Illusjon er mangel på realitet. Og så videre.

1
EnraNetsu Nå snakket jeg om illusjonen at det er forskjell på deg om meg.

Gud ville den utfoldelse i seg - som tid kan føde igjennom historie/gen-variasjoner av SITT liv.

Altså å kjerne-virvle inn tall-løse "jeg"-sentrer. Slik som dikkum og mikkum.

Men tiden er en villstyring som vi vet; full av påfunn. Så mange (alle?) av virvel-sentraene skeiet ut av Guds-banen sin, så Gud har et SVARE strev med å bringe dem inn på banen igjen - så de kan fullføre sin vekst mot Den Fulle Modning - i uimotsigelsens Hage, der Gud koser seg med alle sine "jeger" inni seg.

MEN målet skal nåes!

DET ligger i Kimen i Gud fra Opprinnelse!

BHB

1

Vitenskapen hevder den har patent på sannheter.

Og her sluttet jeg og lese (så langt ;) ), for dette er ikke rett.

Vitenskapen driver ikke med sannheter, men fakta. Dette er to forskjellige ting. Ingen forskere påberoper seg å vite hva som er sant eller ikke. Dem er veldig forsiktig med å bruke det ordet, for hva som er sant for en person trenger ikke nødvendigvis være sant for en annen. De er mer interessert i fakta, hva som kan bevises.

Fakta er mer permanent enn sannheter. Sannheter er flyktige.

Så, da skal jeg fortsette lesingen. :)

1
JTHammer [sitat…] Og her sluttet jeg og lese (så langt ;) ), for dette er ikke rett. Vitenskapen driver ikke med sannheter, men fakta. Dette er to forskjellige ting. Ingen forskere påberope...

De er mer interessert i fakta, hva som kan bevises.

Vitenskapen kan aldri bevise hva som er sannhet,fordi det bare er opptatt av det målbare. Når det ikke-målbare er noe som må erfares. Så den tidløse visdommen,som hevder at alt som ikke lar seg måle(utenfor 5 sanser) er den virkelige verden kan ha et poeng der eller hva?:)

2
Mindfulness13 At det er en illusjon at vi ikke er separert hverandre,men at alt henger sammen eller er ett? Hva med disse dualitetene - er det bare illusjoner at disse elementene er separert? Gå...

Hva med disse dualitetene - er det bare illusjoner at disse elementene er separert? Går det an isåfall å transcendere dette skillet?

Kan det være slik at ideen/tanke/opplevelsen av adskillelse kommer av at våre sanser og persepsjon ikke er kultivert nok til å se foreningen/enhet i disse elementene? Vi er faktisk opplært og trenet til ikke å se det.

Dvs at vi ser kun 3dimensjonale objekter og legger ikke merke til andre dimensjoner eller alt det som befinner seg mellom objektene og som linker det sammen?

Hvis vi derimot, gjennom forskning og studier, bygger opp en forståelse for at at det er noe mellom objektene som "binder dem sammen" vil vi begynne å sanse etter alt det som er mellom de 3 dimensjonale objektene og etterhvert, med prøving, feiling, og finjustering av våre sanser, vil et nytt lag av virkeligheten avdekkes?

1

Dette med illusjoner var det ei vitenskapskvinne som nevnte på en Science and Nonduality kongress i USA jeg var med på nå nettopp,som er interessant å tenke over. Og at vi bader i illusjoner. Morsomt å høre på de som kaller seg for skeptikere si at det er endel illusjoner og fantasier innenfor alternativ-bevegelsen(inkl spirituelle miljøer),men så bader vi endel i illusjoner i denne verden uansett - så de som roper mest om hvem som bader i illusjoner og fantasier er vel de som bader mest i illusjoner og fantasier?:) *host og hark*

Tankevekkandes å lese ditt trådtema Mindfulness.

Og det første eg tenkte på her (for å prøve å forstå fenomenet du vil fram til) er kva er/betyr eigentleg ein illusjon? Korleis defineres ordet "illusjon".

I følge store norske leksikon betyr illusjon: "narreri" eller "spott"?

I følge wiki kan "illusjon" bety bla: Vrangforestilling, optisk synsbedrag, sansebedrag, trylleri, falskeri mm

Personleg vil eg tilføye "tankebedrag" som noko fundamentalt grunnleggandes angåandes å forstå fenomenet "illusjon".... (also at vi kan lure oss sjølve via vår eigen tankegang)....also vi kan lure vår eigen bevisstheit til å TRU PÅ tankane vi tenker ubevisst og at vi er "bevisste" og "kloke" og "tenker rett"....

1

vi bader i illusjoner. Morsomt å høre på de som kaller seg for skeptikere si at det er endel illusjoner og fantasier innenfor alternativ-bevegelsen(inkl spirituelle miljøer),men så bader vi endel i illusjoner i denne verden uansett - så de som roper mest om hvem som bader i illusjoner og fantasier er vel de som bader mest i illusjoner og fantasier?:) *host og hark*

Ja dette fenomenet er i dag ganske tydeleg for dei som "lytter" og "høyrer"....

I dag trur vitenskapen at dei har mest alle svara...og latterleggjere relgionane (som er urgamle og full av visdom).....

Men dagens vitenskap (dei "skriftlærde"?) klarer merkeleg nok ikkje å sjå at dei er sjølve blitt det største regjerandes "trurssystemet"....?

Sjølvsagt satt på spissen for å få fram eit enkelt poeng......men eg tviler sterkt på at eg blir rett oppfatta når eg skriver slike ting....?

3
nøkkerosa [sitat…] Ja dette fenomenet er i dag ganske tydeleg for dei som "lytter" og "høyrer".... I dag trur vitenskapen at dei har mest alle svara...og latterleggjere relgionane (som er ur...

Men dagens vitenskap (dei "skriftlærde"?) klarer merkeleg nok ikkje å sjå at dei er sjølve blitt det største regjerandes "trurssystemet"....?

Er faktisk ikke helt sikker på hva du mener her, og det kan godt hende at du har rett i at du kan bli misforstått.

Men jeg vil likevel legge inn at dette "trurssystemet" er faktisk basert på beviselige ting da. :)

Det blir litt annerledes det enn når man bare tror, selv når det går stikk i strid med det beviselige.

1
JTHammer [sitat…] Er faktisk ikke helt sikker på hva du mener her, og det kan godt hende at du har rett i at du kan bli misforstått. Men jeg vil likevel legge inn at dette "trurssystemet" e...

Men jeg vil likevel legge inn at dette "trurssystemet" er faktisk basert på beviselige ting da. :)

Vel eg vil då poengtere at eg trur på EKTE Naturvitenskap 100%!

Orda "Beviseleg ting" du nevner her er ikkje nødvendigvis naturvitenskapeleg BEVIST som 100% sant/fakta...! "Bevisa" er vel basert på hypoteser og teorier (som endå ikkje er "motbevist"? )

Så dagens "vitenskapelege beviser" er ikkje nødvendigvis 100% bevist som fakta...er dei vel?

Men noko av det som blir i dag kalla "vitenskap" (=eit enkelt "vitenskap" sin funksjon åleine) er ikkje nødvendigvis det same som Naturvitenskap (=alle vitenskapas funksjoner i lag samla sett )...

Det er also ein forskjell her mellom "vitenskap" og "naturvitenskap" ....slik eg tenker her da...

Summen av alle delane sin funksjon i lag er sannare og sunnare enn berre delane kvar for seg.......er also litt av mitt poeng med det eg skreiv...

Naturvitenskap = heilheitsvitenskap= summen av alle delanes funksjon i lag (=sannheita)?

Noko av dagens Vitenskap = ein enkel del av heilheitas funksjon åleine...(= ein illusjon)?

1

Vet vi egentlig hva som er illusjoner?

Hvis vi skal leve uten illusjoner, skal vi ta ting for det de er. Dvs. erfare dem, ikke mene noe om dem.

Enhver mening om en sak er basert på mentale konsepter, fordi den tillegger eller trekker fra aspekter ved tingen - i tillegg til å overdrive betydningen av enkelte aspekter og undervurdere andre.

Jeg mener at denne verdens mennesker for lengst har forlatt et sunt forhold til virkeligheten. Det er så mye meninger og illusjoner at alt er redusert til meninger. Det er nesten ingenting igjen av virkeligheten i folks bevissthet.

Hvis man da kan kalle det bevissthet lenger.

Folk kan dessverre vri en hvilken som helst ting til å framstå som akkurat hva de vil - som støtter deres sak - og de ser ikke noe betenkelig med det.

2
Sanyasin [sitat…] Hvis vi skal leve uten illusjoner, skal vi ta ting for det de er. Dvs. erfare dem, ikke mene noe om dem. Enhver mening om en sak er basert på mentale konsepter, fordi den...

Enhver mening om en sak er basert på mentale konsepter, fordi den tillegger eller trekker fra aspekter ved tingen - i tillegg til å overdrive betydningen av enkelte aspekter og undervurdere andre.

Jeg mener at denne verdens mennesker for lengst har forlatt et sunt forhold til virkeligheten. Det er så mye meninger og illusjoner at alt er redusert til meninger. Det er nesten ingenting igjen av virkeligheten i folks bevissthet.

Vitenskapens oppgave... og for såvidt også vår egen, er å la "tingene" vi møter selv fortelle oss hva de er og representerer. Å tillegge dem våre egne meninger og tolkninger fører lett til at vi faktisk ikke fremstiller sannheten, men fremsetter mer eller mindre dårlige hypoteser... som fortløpende endres til nye hypoteser og forestillinger etter hvert som det lages nye teorier som følge av nye iakttagelser.

Det er selvsagt helt rett å søke nye iakttagelser, og ved det forsøke å "avsløre" alle tings sanne virkelighet, men da må man være villig til også å søke andre steder enn i den døde materie. Et annet stort problem er at mange med sine tunnelsyn mot stadig mindre partikler trekker forhastede slutninger på sviktende grunnlag...

2
Sanyasin [sitat…] Hvis vi skal leve uten illusjoner, skal vi ta ting for det de er. Dvs. erfare dem, ikke mene noe om dem. Enhver mening om en sak er basert på mentale konsepter, fordi den...

Jeg mener at denne verdens mennesker for lengst har forlatt et sunt forhold til virkeligheten. Det er så mye meninger og illusjoner at alt er redusert til meninger. Det er nesten ingenting igjen av virkeligheten i folks bevissthet.

Hvis man da kan kalle det bevissthet lenger.

Ja, du har så rett !

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
14 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
8 svar
Aktuelt silas Siste svar

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
7 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...