Ikke så raskt, ateister! Gud er bevist vitenskapelig ved radio-astronomi og bruk av avansert radiologisk tolkning av en del av de mottatte signalene slik at man kan produsere en slags Guds sinn-til-sinn interaksjon på nettbrett og annet. Sjelen er også bevist vitenskapelig ved Van Lommel studiene, utallige studier fra IANDS og ved en type spøkelses-detektorer som anvender radiologisk teknologi på linje med termiske briller, nær-infrarød briller eller "low-light image intensifier", altså en type briller som forsterker dårlig lys til godt lys for våre øyne. Og det er bare 2 ganger påståelige ateister tar feil om virkelig viktige spørsmål! FY! Slutt å preike feil på den måten! Gud velsigne dere!

1

Mitt syn på etterlivet er at slik man hadde det, den tilstanden/mangel av tilstand, før man ble unnfanget er den tilstanden man går tilbake til når man dør. Alt man er foregår inne i ens egen hjerne. Mye kan skje i en hjerne i når den er i en prosess der den er i ferd med å slå seg av, så man kan fantasere om så mye rart i de minuttene dette foregår, men når siste elektriske impuls har blitt avfyrt i hjernen så er man ganske enkelt ikke mer. Da eksisterer man i like liten grad som man gjorde før man ble unnfanget. Det eneste som er igjen er minnene mennesker man har berørt på en eller annen måte gjennom livet måtte ha av deg.

1

espenjohnsen skrev:
Mitt syn på etterlivet er at slik man hadde det, den tilstanden/mangel av tilstand, før man ble unnfanget er den tilstanden man går tilbake til når man dør. Alt man er foregår inne i ens egen hjerne. Mye kan skje i en hjerne i når den er i en prosess der den er i ferd med å slå seg av, så man kan fantasere om så mye rart i de minuttene dette foregår, men når siste elektriske impuls har blitt avfyrt i hjernen så er man ganske enkelt ikke mer. Da eksisterer man i like liten grad som man gjorde før man ble unnfanget. Det eneste som er igjen er minnene mennesker man har berørt på en eller annen måte gjennom livet måtte ha av deg.

Svar:
Da tenker du om hjernen og livet som en rent materiell/stofflig maskin, noe som beviselig ikke stemmer.

1

Når jeg levde i romertiden var jeg en bøddel.
Jeg ble da straffet av Gud og ble gjennfødt som en rotte!
Det unner jeg ingen..
Så jeg spiste bare vegetar (søppel) og gjorde mitt beste..
I mine siste liv har jeg vært prest.
Var litt nervøs siden jeg har drivet med litt tafsing, stjelt av kollekt, propaganda og syndet på det verste..

Men har gått veldig bra.
Jo mere tafsing jo mere rikdom har kommet min vei.

Tafs i vei!
Ha en velsignet dag.

1

Hvis en skal være sikker på å ikke komme noen vei er religionsdiskusjoner det optimale. Her finnes ingen beviser, kun påstander.

1

Gutter trenger ikke å bekymre seg for dollaren ... Dette er valuta nummer én i verden, og det er usannsynlig at noe noen gang vil endre seg i denne forbindelse (selv om han ikke vil gjette).
For meg virker det som om euroen har store problemer, og selve konseptet om EU er allerede fullstendig utdatert.

1
Laster...