Når en ser på verden idag, så er det kanskje ikke så rart det står dårlig til

Håper og tror at noe av dagens agressivitet handler om krampetrekninger fra makthavere eller andre "samfunnsbevarere" i sterkt religiøse land, som føler sin posisjon truet. Jamfør at Saudi-Arabia nå definerer ateisme som terror og at ateistiske bloggere i Bangla Desh blir tatt livet av. Der de før hadde 100% kontroll, har de kanskje bare 95 % nå. Og det blir en trussel.

1

Det er ikke riktig at verdenen står dårlig til. Faktisk lever vi i en av de fredeligste og mest stabile periodene sånn historisk sett, uansett hvor hardt media prøver å fortelle deg noe annet. Og det er kanskje ikke heller tilfeldig da at verdenen har blitt mye mindre religiøs enn den var før, spesielt i vestlige land. Ser man på landene som gjør det godt er det sekulære og ikke særlig religiøse land, mens de verste landene vanligvis er kraftig religiøse.

1

Religiøs tro er omvendt proposjonal med empati, altså økende religiøsitet øker sannsynlighetne for mindre altuisme. Økende religiøsitet er og forbundet med økende tendens til å anvende straff.

Hvis du definerer Religiøs tro som tro på anvendelse av straff i barneoppdragelse, så er det mulig å finne slike sammenhenger.

Heldigvis handler Religiøs tro om noe helt annet. Isåfall må tittelen skrives om: "Praktisering av avstraffelse av barn medfører redusert empati"

De som driver og avstraffer barn, kan gjerne kalle seg religiøse, men det betyr ikke at avstraffing av barn har noe som helst med religiøs tro å gjøre.

1

Religiøs tro er omvendt proposjonal med empati, altså økende religiøsitet øker sannsynlighetne for mindre altuisme. Økende religiøsitet er og forbundet med økende tendens til å anvende straff.

Tja, jeg vet ikke hvor sterk en slik sammenheng er.

Men helt ulogisk vil det jo kanskje ikke være. Religion inneholder solide doser "oss-og-dem"-moral og fordømmelse av de som tenker annerledes. En betinget empati i så fall.

Men nå tror jeg dette ikke er så enkelt å konkludere på. En annen studie, fra England tror jeg, fant at religiøse for eksempel gav mer til humanitære formål - og deltok mer i frivillige arbeid. Kasualiteten gikk imidlertid ikke på religiøsitet eller moral - men de mente det hadde mer å gjøre med at livssynssamfunn ofte er gode miljøskapere, et viktig samlingspunkt i lokalmiljøet og dermed fungerte som en arena/nettverk for denne atferden.

Og om jeg ikke kan forstå at vi holder fast ved det religiøse - så kan jeg si mye fint om hvordan livssynssamfunn står som for en viktig sosial pilar i livet til mange - og kan gjøre en god jobb i mange sånne sammenhenger.

1
october [sitat…] Tja, jeg vet ikke hvor sterk en slik sammenheng er. Men helt ulogisk vil det jo kanskje ikke være. Religion inneholder solide doser "oss-og-dem"-moral og fordømmelse av de...

En annen studie, fra England tror jeg, fant at religiøse for eksempel gav mer til humanitære formål - og deltok mer i frivillige arbeid. Kasualiteten gikk imidlertid ikke på religiøsitet eller moral - men de mente det hadde mer å gjøre med at livssynssamfunn ofte er gode miljøskapere, et viktig samlingspunkt i lokalmiljøet og dermed fungerte som en arena/nettverk for denne atferden.

Kan det ha noe å gjøre med at man som voksen ser og tenker litt annerledes enn barn i alderen 5-12 år gjør i en obskur test med klistremerker?

1

barn i alderen 5-12 år i 6 land viser følgende:

Religiøs tro er omvendt proposjonal med empati, altså økende religiøsitet øker sannsynlighetne for mindre altuisme. Økende religiøsitet er og forbundet med økende tendens til å anvende straff.

Så du mener at klistremerker for 5-12-åringer er en god indikator over hele aldersspekteret?

1

Vi høre stadig om at vi trenger religion fordi ellers går samfunnet til grunne og blir moralsk korrupt. Det sies også at religiøs er mer empatiske enn de som ikke tror.

Dette er en undersøkelse som har blitt debattert her tidligere, og du er kanskje ikke klar over at den er blitt slaktet? Du linker dessuten til en innloggingsside, og det er ikke alle gitt å slippe inn på baksiden av den innloggingen. Men for all del..

1
Laster...