Dette blir vel første og siste innlegg i tråden, kan jeg tenke

Feil!

(Jeg antar at du forsøker å diskutere med deg SELV)

1

Jeg vil hevde at dette er brutt på mange steder i Bibelen, og at derfor vårt skjelvende SKJØNN må aktiviseres.

Virkeligheten er at man SELV, av grunner UTENFOR disse spesifikke tekstene, finner å måtte tolke i den ene eller andre retning. Som f.eks. når man SELV finner angjeldende tekster IKKE å passe med andre Bibeltekster, eller finner dem ikke å passe med utenforbibelske visdom og bestmoraloppfatninger, osv., osv..

Dette poenget er litt viktig, for det jeg har hevdet ofte her inne er at ALLE Bibeltekster må ANVENDES (agendalt forståes) av grunner utenfor sitt tekstenhetsmessige "hagegjerde", av godt skjønn, internbibelsk, eller i grundig kunnskap om språkets, psykologienes, og derfor Bibelens, grunnleggende VILKÅR i vår menneskelige sfære her på jord.

Det lønner seg å tenke - lenge og godt. Og ikke bare "ture i veg" med enkle assosiasjoner, og "slagord"bevegelse.

Vi lever ikke i Jesu tid - og verden i dag er ikke hva den var på Jesu tid...og vi lever IKKE som folk levde på Jesu tid.

Forskning og kunnskap har gitt flere nye og oppdaterte svar på det som en gang var bibelske sannheter.

Det sier seg selv at å bruke bibelen som en ordrett brukermanual går på ræva...

Det blir som å prøve å reparere bilen med en håndbok for moped (Noe jeg mistenker at f.eks deFord gjør stadig vekk når jeg leser hans innlegg. HYSJ...ikke si at jeg sa det)

3
joplina [sitat…] Vi lever ikke i Jesu tid - og verden i dag er ikke hva den var på Jesu tid...og vi lever IKKE som folk levde på Jesu tid. Forskning og kunnskap har gitt flere nye og oppda...

Det sier seg selv at å bruke bibelen som en ordrett brukermanual går på ræva...

Ja, de skaper problemer både for seg selv og bibelteksters anseelse.

Man bør heller følge Jesu frie og kjærlighetssentrerte omgang med helligtekstene enn dette bokstavpusleriet og dettes forsvar.

1
Finnsannhet Takk for det. Man skal ikke forringe selvsamtalen. For er ikke mennesket selv Guds selvsamtale? Allikevel: har du andre kommentarer også?

har du andre kommentarer også

Jeg liker godt å lese tekster fra en annen tid og ser dermed nåtiden i perspektiv. Nåtiden eksisterer ikke uten en referanseramme. Uten en historisk tilnærming til hva som er årsaken til at vi har et sett med verdier og tankegods idag.

Vi kommer altså ikke utenom at opphavet til "idag" må holdes hellig. Uten det dør vår forståelse av oss selv.

2
Tro [sitat…] Jeg liker godt å lese tekster fra en annen tid og ser dermed nåtiden i perspektiv. Nåtiden eksisterer ikke uten en referanseramme. Uten en historisk tilnærming til hva som...

Vi kommer altså ikke utenom at opphavet til "idag" må holdes hellig. Uten det dør vår forståelse av oss selv.

Enig dette, men alle de tidligere referanseverdier bør jo ikke uten videre overføres til i dag.

Vi har jo også individuelt en "forestillingsutvikling", fra barnstadie henimot de mer voksne innsiktsstadier.

ER mennesket å ligne med Guds selvsamtale, så kan det nok også sies at det bildet fra Guds side som vi er kalt til å vokse fram mot - er -

Guds bilde av seg selv.

Det ER noe der.

1

Fortolkningspraksisen har skiftet gjennom tidene. Men tekstene har ikke alltid vært tolket som "historiske beretninger med et dypere innhold". Noen ganger var tekstene kun ment som tekst med "dypere innhold". Det fremste eksemplet jeg kan tenke meg er Jobs bok.

I vår tid har presset fra naturvitenskapene gjort det vanskeligere å tolke tekstene historisk, og derfor får vi alle disse komiske forsøkene på å forvare det åpenbart uhistoriske og åpenbart naturstridige (og da tenker jeg ikke på mirakler).

2
Remiel Fortolkningspraksisen har skiftet gjennom tidene. Men tekstene har ikke alltid vært tolket som "historiske beretninger med et dypere innhold". Noen ganger var tekstene kun ment som...

Kunne ikke sagt det bedre selv, etter mitt syn.

Slik er det ang. oppdagelser med kraftige, vedvarende og gjennomdokumenterte historiske funn i de senere tider. Derfor må det ansees tåpelig å imøtegå disse fordi de kolliderer med Bibelteksters historiske referansesyn. Man bør da heller tenke: hva mon lærer disse tekstene om livsverdier, livssyn, tologisk syn, moralsk aspekt, mm..

Selv om tekstene selv ikke angir at dette utelukkende er agendaen.

I noen tilfelle KAN det selvsagt forkomme tekster der man er LITT raskt ut med å avskrive deres historiske refranserammers historisitet.

Det ville vært rart ellers.

Fortjent tommel til Dykkums.

1
Laster...