Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Mange innen kristenheten mener at israelittene er Guds utvalgte. Det finnes flere forskjellige menigheter som bygger på dette. Men hva kommer det da av at Israel fornekter Jesus som messias og Guds sønn?

Etter løslatelse fra fangenskapet i Babylon var det første de hjemvendte Israelitter gjorde å gjennombygge Templet i Jerusalem.

I år 70 ble templet igjen ødelagt, av romerne. 14 Mai 1948 ble Israel erklært som en selvstendig nasjon. Hva gjorde så disse "Guds utvalgte", bygget opp templet som var viet til tildedelse av Gud? Nei, på den plassen står det nå en Islamsk helligdom.

Så, hvordan kan da noen tro at Israel er Guds utvalgte ?

P.

1
33 svar

33 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

puma1

Mange innen kristenheten mener at israelittene er Guds utvalgte

Selvfølgelig er israelittene Guds utvalgte. De var jo de som skapte denne guden.

3

Doku

Hvordan skal vi forstå dette som Paulus skrev? Her skrev han om Israel kontra ikke-israelitter som tok imot evangeliet:

25 Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort gudløsheten fra Jakob.* 27 Dette er min pakt med dem når jeg tar bort syndene deres. 28 På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld. 29 For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. 30 Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått barmhjertighet fordi de andre var ulydige. 31 På samme måte har de nå vært ulydige, men den barmhjertighet dere har fått, skal føre til at også de nå får barmhjertighet. 32 Gud lukket alle inne i ulydigheten for å kunne forbarme seg over alle.

33 Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, hvor ufattelige hans veier! (Rom 11:25-33)

Det synes som om at Paulus trodde på en masse-omvendelse av det jødiske folk, av det han skrev: "På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere [ikke-jøder] skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld."

Jeg vet ikke, men Paulus avslutter med at Guds dommer og veier er uransaklige. Jeg lar derfor spørsmålet stå åpent.

Doku

2

sanila

En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:

Israel kan her tolkes som planten jorden

Man kan kun gjenkjenne det gode om man har , kjent det onde.

Naturligvis er del av også det jødiske folk forherdet. Som i alle folk.-

1

sanila

Det synes som om at Paulus trodde på en masse-omvendelse av det jødiske folk, av det han skrev: "På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere [ikke-jøder] skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld."

Her kan det jødiske folk ses som de 144.000 tusen opprindelige utvalgte. De som fulte lusifer da lusifer fulgte guds vilje, og på guds ordre, dro på det oppdrag at samle vannene.

1

Paraklet

Hvis du ser nærmere på 25 og 26, så står det der blant annet: "En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst,..

Etter hva jeg forstår var det ikke slik at hele Israel skulle bli omvendt til frelse, men ved at mennesker av hedningene, eller folkeslagene, kommer inn i fullt tall. Noen jøder ble omvendt, men får å fylle opp måtte det hentes inn folk fra folkeslagene, eller hedningene om du vil.

Ta også med hva Paulus sier i Kap 2 og vers 28-29: " Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og den rette omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret på hjertet, ikke etter lovens bokstav, men ved Ånden."

Ut i fra dette trekker jeg den sluttning at det ikke er nasjonen Israel det er snakk om, men det åndelige Israel, eller Guds folk. Og som det sies videre i vers 26: "Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort gudløsheten fra Jakob" Og hvem er så denne reddningsmannen? Vel, jeg kan ikke forstå noe annet en at det er Jesus Kristus.

Jødene på den tiden, og sikkert i dag også, forventet at Messias skulle være en stor politisk eller militær leder, som skulle (på den tiden) redde dem ut av romernes åk, og i dag er det muligens på samme måte, men at Israel skal bli den fremste nasjonen på jorden.

P.

1

sanila

men det åndelige Israel

Det åndelige israel "himmel på jord", altså det fysiske , i samklang med det gudommelige. Altså den jord der utspiller seg etter guds vilje ønske og plan.

Han var en skikkelig gambler den opprindelige skaper,

Kaster et digert puslespil. ( big bang), og satte alt på et kart.

1

sanila

omskåret er den som er omskåret på hjertet, ikke etter lovens bokstav, men ved Ånden."

Dette er Kristus bevisstheten i hjerte. Det at se sin neste som seg selv.

Det er et nivå alle med tid og stunder kan nå.

1

Doku

Ut i fra dette trekker jeg den sluttning at det ikke er nasjonen Israel det er snakk om, men det åndelige Israel, eller Guds folk. Og som det sies videre i vers 26: "Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort gudløsheten fra Jakob" Og hvem er så denne reddningsmannen? Vel, jeg kan ikke forstå noe annet en at det er Jesus Kristus.

Takk for et saklig innlegg!

Jeg kan ikke se at Paulus her snakker om åndelige jøder, slik han bestemt gjør i Rom 2:28, 29. I Rom 9-11. kapittel snakker han helt tydelig om de etniske jøder og "hedningene", altså ikke-jøder.

Og vi kan vel være enige om at når Paulus skriver om jødene så er det klart at de må anerkjenne "redningsmannen", Jesus som Messias. Da først blir jødene også anerkjent som rett jøde: "Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud." (Rom 2:29)

Det kan se ut til at Paulus mener at en slik masse-omvendelse vil skje en gang. Slik som Israel er i dag, er det jo klart ikke tale om. For de har ikke erkjent Jesus som Messias.

Vi får se. Som sagt skriver Paulus: "Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, hvor ufattelige hans veier!" (Rom 11:33) Jeg slutter meg til disse Pauli ord!

Doku

1

Zweifelhaft

Hva gjorde så disse "Guds utvalgte", bygget opp templet som var viet til tildedelse av Gud? Nei, på den plassen står det nå en Islamsk helligdom.

Så, hvordan kan da noen tro at Israel er Guds utvalgte ?

Det skulle tatt seg ut om israelittene hadde revet moskeeen på tempelhøyden og bygd et jødisk tempel der i stedet. (selv om noen sionister sikkert hadde lyst til det :)

Hadde ikke palestinerne hatet jødene fra før, hadde de i alle fall da blitt helt vanvittige i sitt jødehat.

Det gamle testamentet i bibelen er identisk med mye i jødenes hellige bokTtoraen. Det er de mest bokstavtro og fundamentalistiske kristne, gjerne de i frikirker og diverse sekter, som maser mest med dette om at jødene er 'utvalgte'.

1

joplina

Så, hvordan kan da noen tro at Israel er Guds utvalgte ?

Fordi de er så forblindet at hva som helst går an hvis de tror at det på noen måte vil oppfylle profetiene i bibelen

1

sanila

E

1

Grammofon

14 Mai 1948 ble Israel erklært som en selvstendig nasjon. Hva gjorde så disse "Guds utvalgte", bygget opp templet som var viet til tildedelse av Gud? Nei, på den plassen står det nå en Islamsk helligdom.

Så, hvordan kan da noen tro at Israel er Guds utvalgte ?

I følge FN's sikkerhetsråd ligger Øst-Jerusalem med Tempelhøyden i et palestinsk område som er okkupert av Israel. Sikkerhetsrådet anerkjenner av samme grunn ikke Jerusalem som Israels hovedstad, og byen huser ingen ambassader.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Politikk - Internasjonal

Politikk - Internasjonal

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Laster...