Religion og livssyn

gamecrazy

Hvorfor er det bare Vatikanet som kan demonologi ?

Var Martin Luther for svak? Bare Jesus selv drev ut demoner inn i en griseflokk og ut av en som var "månesyk".Judas og Kain var once,men neppe besatt?

Ref:Outcast,Rite,Exorsisten,og andre.Penny Dredfull og Salem er vel i grenseland?

Den spanske inkvisisjonen gjorde vel mer ondt enn godt?

En liten sekt satanister,har nok vokst seg mye sterkere pga flykt til USA,unna katolikkene.

Frans av Assissi , Moder Theresa og den engelske kirken har nok tilført mer godt enn alle etterkommende katolikker,den siste paven untatt!

1
2 svar

Var Martin Luther for svak?

Nei, det tror jeg ikke. Det han gjorde for ganske nøyaktig 500 år siden, kunne ikke en svak person ha gjort.

Sett på radioen nå, på P2, og hør på "Verdibørsen" som forteller noe om Martin Luther Det begynner kl 17: 03

Doku

1

Martin Luther for svak

Salg av avlat har jo på mange måter blitt gjenopptatt idag jfr debatten om svindelpredikanter. Folk er villig til å betale mye for sjelefred.

Luther startet en reformasjon som var viktig for dagens moderate religiøse praksis. Likevel kan vi vel takke denne finansieringsformen for de fantastiske katedraler og kirker som vi kan besøke i katolske land. Så aldri så galt at det ikke er godt for noe, kan man kanskje si.

1
Laster...