Nye VGD er lansert! Mer informasjon

...er det passajer eller deler i bibelen dere er grunnleggende uenig i? Eller handler det bare om tolkning. Er det tekster der som setter deres tro på prøve?

1
62 svar

62 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Tro

grunnleggende uenig i

Jeg er grunnleggende enig i at skapelsesberetningen er en myte, og videre er store deler av NT også myter. Det betyr ikke at jeg ikke er kristen, fordi det finnes en annen viktigere realitet enn den materielle verden som myten åpenbarer.

1

Raxphorg

fordi det finnes en annen viktigere realitet enn den materielle verden som myten åpenbarer.

Men er ikke bibelen eneste dokument for akkurat den religionen?

1

Finnsannhet

. Er det tekster der som setter deres tro på prøve?

I NT KAN for meg tekstene i Matt. kap 24 og (i slutten av) kap 16, være vanskelig. For der står det, uten den ringeste tvil, at verdensdommen og Jesu Gjenkomst skulle skje i Jesu og apostlenes EGEN generasjon eller slektsLEDD (altså overhode ingen slektsLINJE ment der).

Jeg tar dette med de referanser, inkl. vanlig sterktpoengspråk i GT,som eksisterte for religiøse jøder den gang.

Men allikevel.

Men ånden og atmosfæren i NT er allikevel for meg veldig sterk i positiv betydning. Gripenheten av en gitt kvalitet inntegnet i Gud.

"Bare Gud er god", sa jo Mesteren. En nøkkel etter min mening for teksttolkninger.

Godheten som trøbler og kjemper med sine fiender i og blant mennesker, men som loves å seire og gjennomsyre alt - ved sitt målområde. Vinne sin allmakt, altså.

Den rene kjærlighet til - -"den Andre", overalt, i møtet med alle.

Gud, Livet og Medmenneskene, ja alle medskapninger.

1

RickiBK

Det mennesket som påstår seg å være en bibeltro er den største løgneren av alle.

ALLE som støtter seg til den troen som Bibelen er delvis opphav til, har sine egne tolkninger av bibelen.

Og dersom denne guds ord behøver tolking, så er han ikke særlig skrivefør han der gud.

Som kjent, så vil tolkninger alltid ende opp litt forskjellig fra person til person, med unntak i visse hjernevaskede miljøer. Og da er vi ikke lengre inne på tolkning, men indoktrinering.

1

Finnsannhet

Og dersom denne guds ord behøver tolking, så er han ikke særlig skrivefør han der gud.

Må ikke Gud kommunisere på våre forståelsespremisser?

Dypest sett: på våre språk.

"Ordet" skulle ikke bli mengder av ord eller lære, men ett levende menneskeliv (Jesus). Joh. kap. 1.

Paulus kaller mengder av ord og lære som kun å kunne se (i datids elendige) speil, målet er å få kontakt med ett levende menneskeliv (Jesus). Se "ansikt til ansikt", altså oppleve DIREKTE, og ikke indirekte igjennom språkets bilder og sjanglende referanser.

Kjenne - liv mot liv, altså.

1

BlackEagle

Må ikke Gud kommunisere på våre forståelsespremisser?

Dypest sett: på våre språk.

Jeg har latt meg fortelle at den foretrekker babelsk...

1

RickiBK

Må ikke Gud kommunisere på våre forståelsespremisser?

Dypest sett: på våre språk.

Dersom vi er skapt av denne guden, så burde det ikke være noen kommunikasjonsproblemer mellom oss mennesker og denne guden.

Så får man heller se at disse senere "profeter" som gjorde sine forsøk på å tweake på denne bokens ord, heller ikke gjorde det noe særlig bedre, egentlig.

Skal man se litt på det mot versjonsutvikling forøvrig, så kan man vel si at Bibelen V1.01 kontra V2.01 slett ikke kan sies å være noe særlig kompatibel.

Enda mer forvirrende blir det når man i bunn og grunn har sub-versjoner spredt rundt som sprenger denne måten å angi versjoner på. V1.99 er passert forlengst for å si det i klarspråk.

1

zetta

Nei.

Det er viktig å være klar over at den nye pakt tok over fra den gamle. GT leses da for å gi inspirasjon og forståelse, men følges ikke på samme måte som NT

1

Raxphorg

men følges ikke på samme måte som NT

Dert er greit, men er det ikke saker og ting i NT som setter ens tro på prøve?

1

zetta

, men er det ikke saker og ting i NT som setter ens tro på prøve?

Nei, tenker du på noe spesielt?

1

sanila

for å gi inspirasjon og forståelse,

Er det NT kan brukes til, om man vil.

Faktisk er JV bedre på at at la seg inspirerere, enn mangt enn kristen. DE har så gjort det samme som kristendommen laget en religion der hodesaklig er kristen i sin oppbygning. Hvor en del ser ut til at være hentet fra GT-

Slikt utelukker ytterligere inspirasjon, man kan jo ikke la seg inspirere, om man mener man har sannheten .

1

Doku

Det kan være flere årsaker til uenighet, tror jeg. Men da forutsetter jeg at bibeloversettelsen er den faglig beste og uhildet, når vi fokuserer på problemet.

1. At man kan være forutinntatt, og dermed ikke kan/vil ta med ubehagelige tekster eller passasjer.

2. At man er lojal overfor ens religiøse autoritære ledelse.

3. Man ikke klarer å innse at menneskerettighetene overhodet ikke kan harmoniseres med Bibelens menneskesyn. Vår tids humanisme er vanskelig å harmonisere med Bibelen.

4. At vi som lesere oppfatter tekstene annerledes.

Det er helt sikkert flere grunner.

Doku

1

lykkejeger1

3. Man ikke klarer å innse at menneskerettighetene overhodet ikke kan harmoniseres med Bibelens menneskesyn. Vår tids humanisme er vanskelig å harmonisere med Bibelen.

Jesus sier jo at Guds Rike er i en selv. Burde være humanistisk nok.

1

Doku

Jo, sant nok at Guds rike bl.a. er en frelsestilstand. Når jeg sier at Bibelen harmonerer ikke med menneskerettighetene, så mener jeg f.eks. at Bibelen ikke forbyr slaveri, noe menneskerettighetene med rette gjør.

Bibelen er jo fra en helt annen tid, med dens tids menneskesyn. Det er godt mulig at forbudet mot slaveriet i vår tid, paradoksalt er utviklet av den kristne tenkning: At vi er alle likeverdig overfor Gud. Jeg vet ikke.

"Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus." (Gal 3:28)

Doku

1

Jaddadu

Ja og sist men ikke minst, denne verdens hersker (som har kallenavnet Satan Djevelen) som villeder de vantros sinn, - det står skrevet, "hele verden ligger i den ondes vold" - som betyr at alle mennesker lider under hans onde hensikt, men en kan velge å ta avstand fra verden, som sagt en verden under ledelse av en utspekulert ondskap, og som skaper uenighet og splid, og heller søke etter å nærme seg den rettferdige himmelske Gud...

Det kan en gjøre ved å tilegne seg nøyaktig kunnskap ut fra hva Bibelen, Guds ord og veiledning, og ut fra det en lærer søke etter å gjøre Guds vilje... Guds vilje innebærer å spre det gode budskap om Guds kommende rike og hans opprinnelige hensikter med mennesket og jorden...

For å finne ut hvem som er nærmest sannheten ut fra Bibelen, kan en bruke eliminerings metoden, - f.eks. spørsmålet om Gud skapte et brennende helvete, eller om Jesus påla / anbefalte alle spedbarn om å bli døpt, eller om Gud har et hode med tre ansikt, eller om Jomfru Maria skal hedres som en helgen, eller om Mohammed ble inspirert av Gud eller Satan, eller om Jesus virkelig har levd... osv osv osv osv osv... når en starter å studere alle former for trosretninger og bruker logiske konklusjoner basert på hva Koranen og alle andre nedskreven tekster i alle trosretninger, også Bibelen, og se hva de egentlig lærer, vil en muligens kunne se hvem som er nærmest sannheten.

XD

1

BlackEagle

Ja og sist men ikke minst, denne verdens hersker (som har kallenavnet Satan Djevelen) som villeder de vantros sinn

Ja, vi kan jo alle se at den nok har tatt styringa over deg, i det minste. Nå er jo ikke du all verden, men...

2

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Politikk - Internasjonal

Politikk - Internasjonal

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Laster...