Jeg sliter med å finne en defenisjon på hva "folkesjela" faktisk er?

Et svært vanskelig ord å definere, men jeg tror opprinnelsen til ordet er det tyske Völksgeist, som ble et begrep i forbindelse med å samle Tyskland til ett rike på 1800-tallet.

1

Janteloven, og fordommer mot alt som ikke er som alt som er vanlig og eller folkelig...

Ting som har satt seg...

Men, sjel er det samme som livspusten, og i den sammenheng handler det om å overleve, og da er det mange ting som spiller inn, som f.eks. menneskelige relasjoner og tradisjoner.

XD

1

Folkesjela forstår jeg som den gjennomsnittelige mentalitet og tankegang hos et folk.

1800-tallet var som du sier preget av nasjonalromantikken - dvs en ny bevissthet blant folk om at vi måtte finne fram til, og ta vare på vår egenart som nasjon, stå på egne ben og komme oss løs fra unionen med Danmark.

En sentral rolle her spilte Hauge-bevegelsen, og det var f.eks. mang haugianere med på Eidsvoll i 1814.

Så du kan jo f.eks. begynne å lese litt om nasjonalromantikken på denne linken og denne linken.

Om hva som preger den gjennomsnittelige mentalitet og tankergangen den gangen i forhold til i dag, ville jeg kanskje først og fremst påpeke de store teknologiske nyvinningene som en meget viktig faktor her.

Dampmaskinen var den første som kom (1769), så elektromotoren (1873), så bensinmotoren (1896), samme året som dette med radiobølger og trådløs telegrafi ble demonstrert av G. Marconi. Industrisamfunnet kom for alvor etter disse teknologiske nyvinningene.

Mens folk flest den gangen var sysselsatt innen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske - førte industrialiseringen på slutten av 1800-tallet til at mange nå fikk jobber på fabrikker og diverse motoriserte anlegg.

Alt dette preger nok folks tenkning, og f.eks. kom arbeiderbevegelsen som et resultat av den industrielle revolusjonen.

Etter hvert fikk vi biler, fly, TV og nå sist; internett - og verden er på en måte blitt ganske liten på noen ganske få tiår i menneskehetens historie.

Vi kan vel si at plutselig har alle fått med alle å gjøre, nærmest over hele kloden.

Og dette globale perspektiv var nok ikke særlig framme på 1800-tallet, vil jeg tro.

Ojsann - nå har jeg visst nesten skrevet halve oppgaven ferdig for deg ;)

Iallfall fikk du forhåpentligvis noen tips. Så lykke til ;)

3

Jeg sliter med å finne en defenisjon på hva "folkesjela" faktisk er? Er det noen her som kan hjelpe meg med å definere ordet?

Sjel er det som gir liv og identitet i en ellers livløs materie.

Hvis materien er folket, så er det i såfall en felles identitet. Jeg tror ikke nasjon er nok. Det er livet som utspiller seg i kulturen, naturen som omgir oss som former det vi kaller folkesjela.

1

Jeg sliter med å finne en defenisjon på hva "folkesjela" faktisk er? Er det noen her som kan hjelpe meg med å definere ordet?

Folk flesk...

Mvh

BE

1
-Senior- Folkesjela forstår jeg som den gjennomsnittelige mentalitet og tankegang hos et folk. 1800-tallet var som du sier preget av nasjonalromantikken - dvs en ny bevissthet blant folk om...

Alt dette preger nok folks tenkning, og f.eks. kom arbeiderbevegelsen som et resultat av den industrielle revolusjonen.

Godt innlegg, senior, sjøl om det er et par ting jeg er litt uenig i - men det betyr ikke så mye.

Men det kan være på sin plass å nevne at som et resultat av teknologisk utvikling og endringer i arbeidslivet, følger også et stadig høyere krav (og jag etter) profitt. Dette har etterhvert ført til stadig mer egoisme (i negativ forstand; ikke slik jeg vanligvis definerer egoisme) og beskuelse av egne navler.

""Revolusjon!" skrek Pettersen.

Da stanset maskinen."

(lite bruddstykke av et dikt av en forlengst glemt norsk poet på søtti-tallet)

Mvh

BE

1
Laster...