Overgripere trekker ofte mot steder der de har lett tilgang til ofre. Derfor hører man om overgrep i barnehager, på skoler, i idrettslag, og i religiøse organisasjoner.

Overgrep begått i religiøse organisasjoner slås ofte stort opp i media, men jeg har til gode å se noen statistikk på at det begås mer overgrep der enn andre steder.

1

I så henseende er det således neppe noen prinsipiell forskjell på IS eller overgriperne i Tysfjord. Det handler bare om hvor hvilke 'giftbegre' de drikker av og forgifter hjernene sine med. Eller hva mender du?

Du nevner to metaforer: 1. Satan, 2. Giftbeger

Den første brukes sikkert av noen religiøse, mens den andre bruker du som et bilde på det "onde". I prinsippet er ikke din metafor "giftbeger" noe bedre enn "satan", bare muligens noe mer nøytralt.

Forklaring er uansett et nøkkelord, og man klarer nok bedre å forebygge ondskapen når man vet hvorfor/hvordan den oppstår.

1

Det eneste som skiller er hva volden går ut på. I så henseende er det således neppe noen prinsipiell forskjell på IS eller overgriperne i Tysfjord.

Det er riktig, det er bare uttrykket og formen, og innpakningen der er annerledes.

1
sanila Slikt er en gradvis prosses.

Slikt er en gradvis prosses

kollektiv og individuell prosses,

Der kun delvis har med ordet at gjøre.

Oppstandelse er lik oppvåkning, og som de fleste har erfart er en gradvis og naturlig oppvåkning i eget tempo at foretrekke. Ikke vis tornadoer eller zykloner eller dramatiske storme.

2

Eller er det bare Satan som har 'krøpet' inn i et eller flere medlemmer som bedriver overgrep og har overtalt de andre om å holde kjeft? Eller forklarer de det ved at menigheten bare lever i en 'bobletilværelse' og at maktforholdet avgjør saken?

Uansett unnskyldning de måtte ha, så er det ikke annet enn en bortforklaring da de ikke makter å innse at de ikke er noe annet enn et menneske.

Løgnaktig, svinsk, heslig, men likefullt et menneske.

Har mine egne ideer om passende "soning" for slike typer.

1

Hvordan forklarer de religiøse, overgrep i religiøse menigheter?

Slik jeg ser det er problemet at mange menigheter er veldig opptatt av å beskytte sitt eget image. Dersom det skulle komme ut at det har blitt begått overgrep vil det skade hele menigheten, man har derfor ofte prøvd å ordne ting selv, eller som den katolske kirke hadde tradisjon for, flytte overgriperen til et annet sted og tro at det går over.

Dermed har overgripere kunne holde på i årevis med visshet om at det værste som skjer er at du må bytte jobb.

Som ateist tror ikke jeg at det nødvendigvis er flere overgripere i religiøse samfunn. Men jeg tror Valerina har helt rett i at tankegangen de og oss gjør at man har unnlatt i å ta tak i saker fordi man er redd for kollektiv kritikk. Så det har vært flere ofre der.

Malacay

1
Laster...