Når dukker støttegruppene opp, hvor ender vi...

Forfallet er kommet, med denne også gudløse presidenter og statsmenn verden over.

I Romerbrevet 1 - 26-29 står det om forfallet og hedenskapet.

Menneskene ærer det skapte fremfor Skaperen.

Kirken er en del av forfallet.

Trond Vaatsveen

2

Når dukker kravet om lavere alder for seksuell beskyttelse opp? Når forlanger en eller annen skrulling at det er diskriminerende at også ikke barn skal få ta del i sexlivets gleder ? Når dukker støttegruppene opp, hvor ender vi...

HAH, jeg skjønte det kom!. :)

Jeg skjønte mens jeg leste at innlegget ville til slutt sammenligne homofili med pedofili. :p

Disse "argumentene" er sååååååå forutsigbare. :D

4

For meg er det som skjer i DnK fullstendig galt, men DnK er en del av skjøgen og denne verden. Derfor bruker jeg minst mulig energi og tid på den religion som praktiseres i DnK. Skjøgen skal snart kastes av Dyrets rygg og få sin dom.

1
Finnsannhet [Slettet]

Skjøgen er en Ånd, som enhver kan komme i besmittelse av. Den blander Gud og verden, lager en tredje løsning, med det hor. Jeg kan skrive mer om dette, men enklere om du har tid, å lese dette i vedlagt link: http://aktivkristendom.no/hva-sier-bibelen-om-skjogen-apenbaringen-17/

Jeg kommer nok ikke til å gå i noen form for kompromiss når det gjelder synd. At man, bare når tiden er rett, endrer synet på det. Tidsånden er et verktøy Satan bruker for å få de hellige bort i fra Gud. Han presenterer en synd, den blir ikke godtatt. Så bearbeides den og til slutt er den godtatt. Når det gjelder DnK, så har de deres lære. Dem om det. For meg er derfor det å godta en synd til, egentlig kun toppen av et isfjell som har pågått i århundrer.

2
200 Skjøgen er en Ånd, som enhver kan komme i besmittelse av. Den blander Gud og verden, lager en tredje løsning, med det hor. Jeg kan skrive mer om dette, men enklere om du har tid, å...

Jeg kommer nok ikke til å gå i noen form for kompromiss når det gjelder synd. At man, bare når tiden er rett, endrer synet på det. Tidsånden er et verktøy Satan bruker for å få de hellige bort i fra Gud. Han presenterer en synd, den blir ikke godtatt. Så bearbeides den og til slutt er den godtatt. Når det gjelder DnK, så har de deres lære. Dem om det. For meg er derfor det å godta en synd til, egentlig kun toppen av et isfjell som har pågått i århundrer.

For noen er det nok slik at man presses og bearbeides av tidens flertall.

For andre dreier det seg om en nødvendig erkjennelse av bibelinspirasjonens art og agenda.

Og i det er det mye å si, i forhold til hvordan skriftene fremstår i sin totalitet.

Hvilken agenda har Gud hatt når skriftene ble til?

Neppe det bokstavhysteriet som "trofaste" bibelkristne legger for dagen.

Jeg forstår deg ut og inn. Skulle bare mangle, siden jeg har hatt samme inspirasjonssyn som deg i flere tiår.

Men for ca. 10 år siden gikk saker opp for meg, jeg begynte å forstå Guds framgangsmåter.

Slikt kommer når det modnes fram av krystallklare tanker, som bøyer seg for fakta og sannhet, uansett hvordan det passer med trad. (tankelettvinte og overforenklede, spør du meg) oppfatninger.

Trad. inspirasjonsyn fører bl.a. hos noen (særlig sekteriske bevegelser) til en rekke teksttilpasninger som vanskelig kan betraktes som annet enn tekstvoldtekter, dessuten oversees mange tekstredigeringsmønstre i skriftene, som bl.a viser den kristne frihet ang. tolkningsslingring, tolkningsutvikling (fy-fy), mm..

Guds ord er en levende agendistisk erkjennelsesstrøm, mens bokstavlojalistene alltid stresser slike utsagn som dine ovenfor; satan begynner med lillefinger, og ender opp med hele armen, osv., osv.. Nå går det på dunken.

Men jeg vil bære over med din uforstand og betrakte deg som sann kristen allikevel. En videre veg å gå har du og dere, dog.

Kankje om noen år har også jeg forandret mening, for slik er det å være lærende og tenkende disippel av Guds Menneske Jesus, altså Gud Livsmening og Livsmål.

Lykke til!

2
200 Skjøgen er en Ånd, som enhver kan komme i besmittelse av. Den blander Gud og verden, lager en tredje løsning, med det hor. Jeg kan skrive mer om dette, men enklere om du har tid, å...

Jeg kommer nok ikke til å gå i noen form for kompromiss når det gjelder synd.

Er du like kategorisk når det gjelder skilsmisse og gjengifte? Sladderaktighet? Skattesnyteri? Kvinners tale i forsamlingen? Eller de andre tingene Paulus svinger pisken over...?

1
Keva [sitat…] Er du like kategorisk når det gjelder skilsmisse og gjengifte? Sladderaktighet? Skattesnyteri? Kvinners tale i forsamlingen? Eller de andre tingene Paulus svinger pisken o...

Bibelen er krystallklar, det eneste forhold den støtter er et livslangt, trofast forhold mellom mann og kvinne. Er man eks skilt og gifter seg igjen mens den forrige ektefellen lever, så lever man i synd.

Skattesnyteri er tyveri, eks svart arbeide. Man kan være uenig i en politikk, men man gir til keiseren det som tilhører keiseren.

Kvinner og menn har ulike roller i en menighet. Ikke noe forskjell på likeverdighet av den grunn og full likhet fremfor Gud. Når det kommer til de ting Paulus skriver om ifb med kvinner. Så er et adressert til kvinnene, ikke til meg som mann. Jeg, som mann, har verken med å blande meg inn i eller herske over kvinnen. Herskesyke er en synd man må avlegge og samme med å blande seg i andres saker. (1 Pet 4,15). Dessverre er det mange menn som rett og slett er drittsekker. Kvinnen er mannens krone, men det er alt for mange menn som kaster denne kronen ned i møkka og behandler henne på en dårlig måte.

2
JTHammer [sitat…] HAH, jeg skjønte det kom!. :) Jeg skjønte mens jeg leste at innlegget ville til slutt sammenligne homofili med pedofili. :p Disse "argumentene" er sååååååå forutsigbare. :...

... langt i fra, dette er ingen sammenligning mellom de to legningene, de har ingen fellestrekk overhodet. Dette er kun ment som eksempler på at den generelle trenden /utviklingen over tid går i retning av at "alt" skal være OK, ingenting ser ut til å være rett eller galt...

2
Olsbyn Har du gått glipp av hva ektepakten i Bibelen symboliserer ?

Absolutt ikke, kjære deg.

Men en "sak" som fungerer som symbol, kan også ha et "bruk" utenfor denne symbolismen.

Tenk bare på måltid, f.eks.. Og alle andre lignelsessymbolismer i Bibelen.

Jeg mener at det i bunn og grunn i Gud finnes bare ett bud, EN livskvalitet. Johannes tok denne kvalitets inspirasjon på kornet.

Gud er kjærlighet.

Skriftinspirasjonsagenda og område er en nøkkel her.

Jeg skjønner det.

1

Så hvor ender vi etter hvert ? Hvor mange år må vi for eksempel vente før en eller annen geitebonde i kjærlighetens navn føler seg diskriminert for ikke å kunne gifte seg med sin favorittgeit ? Når dannes støttegrupper og krav om likestilling for å få på plass en løsning for kirkelig vielse mellom de to ?

Når dukker kravet om lavere alder for seksuell beskyttelse opp? Når forlanger en eller annen skrulling at det er diskriminerende at også ikke barn skal få ta del i sexlivets gleder ? Når dukker støttegruppene opp, hvor ender vi...

Når det gjelder VIRKELIG viktige saker for menneskelig liv og samfunn, så ligger vi meget godt an historierelativt.

Enormt mye å være takknemlig for når det gjelder fred, medkjensle, rettferdighet, sann omsorg, god moral (=omsorg for andre) i våre samfunn i dag.

Hvor den VIRKELIGE Gud må glede seg!

Den som leser litt historie skjønner litt om denne gode og Gudsgledelige utvikling.

Det du snakker om er jo bare pedanteri og neglebiteri på menneskenes vegne.

Firkantet moralisme av overfladisk natur.

1

snart er det kun søndagsskolene som kan overleve økonomisk uten alkoholservering.

Tja...

"Og kjære pastor og herr lensmann, de som står i spissen for moralen vår -

det var vel altervin på flaskene som dere bar inn bakveien i går?"

(Inger Lise Andersen (Rypdal): Fru Johnsen - opprinnelig "Harper Valley P. T. A.; norsk tekst ved Terje Mosnes)

Mvh

BE

1

Når dukker kravet om lavere alder for seksuell beskyttelse opp? Når forlanger en eller annen skrulling at det er diskriminerende at også ikke barn skal få ta del i sexlivets gleder ? Når dukker støttegruppene opp, hvor ender vi...

For all del... husk: Hendene oppå dyna når du legger deg!

Mvh

BE

1

Har det noe å si hvor homofile blir vigslet? Kirken er jo uansett bare en bygning basert på overtroisk bullshit. La de homofile gifte seg hvor de vil, spør du meg.

1
200 Skjøgen er en Ånd, som enhver kan komme i besmittelse av. Den blander Gud og verden, lager en tredje løsning, med det hor. Jeg kan skrive mer om dette, men enklere om du har tid, å...

Jeg kommer nok ikke til å gå i noen form for kompromiss når det gjelder synd. At man, bare når tiden er rett, endrer synet på det. Tidsånden er et verktøy Satan bruker for å få de hellige bort i fra Gud. Han presenterer en synd, den blir ikke godtatt. Så bearbeides den og til slutt er den godtatt. Når det gjelder DnK, så har de deres lære. Dem om det. For meg er derfor det å godta en synd til, egentlig kun toppen av et isfjell som har pågått i århundrer.

Interessant ståsted.

Mener du da at det var helt på sin plass å fyre opp kvisthaugen under hr. Bruno?

Mvh

BE

1
Tormund Har det noe å si hvor homofile blir vigslet? Kirken er jo uansett bare en bygning basert på overtroisk bullshit. La de homofile gifte seg hvor de vil, spør du meg.

La de homofile gifte seg hvor de vil, spør du meg.

Det som forundrer meg, er at homofile - som i mannsaldre har vært utsatt fra "outing" fra religiøst hold - på død og liv vil trasse seg til å gifte seg nettopp i en religiøs setting...

Underlig tankegang...

Mvh

BE

1
Laster...