kunne jeg tenke meg å bli pastorisert ?

nope, da er det bedre med sauna og isbad ;)

2

Er dette noe du kunne tenke deg å ligge ditt liv i?

Ikke i det hele tatt, og for all del, kristendom er en orgie i psykopati...

2

Min konklusjon er at en Pastor i en karismatisk kristen menighet har psykopatiske trekk.

Det er helt bak mål med den type generalisering som du gjør her!

Forstår at du må ha opplevd noe veldig negativt i DIN sammenheng, men du kan da ikke ta din SUBJEKTIV opplevelse å gjøre den allmenngyldig for ALL pinse-karismatiske menigheter!

Det er like galt som å si at ALLE muslimer er terrorister!

Dette uvesenet med å generalisere (skjære alle over en kam) er noe vi ser altfor mye av i dag. Dessverre.

Men dette tjener bare til en ting - nemlig å skape steilere fronter og økt fiendskap mellom mennesker!

Et mye bedre alternativ er å forsøke å se nyanser, og å bygge broer av tillit og trygghet mellom mennesker.

1

Dette er det en Pastor står ovenfor hver dag i sitt virke, han skal lede flokken sin mot all fornuft og må være i stand til å bortforklare alle spørsmål rundt kristendommens ulogiske tankesett. For å få det til må denne pastor/leder ha en egenskap som trykker ned sin samvittighet og overbevisning så han være i stand til å lede tilhengerne sine.

Pastoren må opprettholde bibelens leveregler ovenfor sine medlemmer og det kan kun gjøres gjennom å utøve makt over dem som å kontrolere sexualliv og meninger. Han har som oppgave å vise seg som en myndighetsperson som har kontroll og får respekt.

Han ser ikke galt i å skade andre mennesker med giftige ord så lenge han selv er i den oppfatningen at han har hjemmel i Bibelen.

Dette minner om psykopatiske trekk, der psykopaten ikke føler skyld.

Min konklusjon er at en Pastor i en karismatisk kristen menighet har psykopatiske trekk.

Er dette noe du kunne tenke deg å ligge ditt liv i?

Du er inne på noe der. Men de har i grunnen liten Bibelkunnskap, for deres skolering handler mest om psykologi, og i den sammenheng er det lett å vippe av kanten... Hadde de fulgt Bibelen og levd etter Bibelske prinsipper, og etter Guds vilje, hadde de virkelig kunnet bidra med noe bra, som f.eks. redde mennesker fra utslettelse til evig liv i rettferdighet.

Slik Bibelen viser.

XD

1
Jaddadu [sitat…] Du er inne på noe der. Men de har i grunnen liten Bibelkunnskap, for deres skolering handler mest om psykologi, og i den sammenheng er det lett å vippe av kanten... Hadde...

Hadde de fulgt Bibelen og levd etter Bibelske prinsipper, og etter Guds vilje, hadde de virkelig kunnet bidra med noe bra, som f.eks. redde mennesker fra utslettelse til evig liv i rettferdighet.

Men, det er jo nettopp det de gjør da...å leve etter Bibelske prinsipper. Så overbeviser de andre at hvis de ikke vil tro vil de havne i konkle monkestad i nevermainland. Og i følge dem er ikke det et hyggelig sted.

Og det blir sagt fra en godt voksen mann i fullt alvor, og som du bekrefter, har gått inn hos de fleste.

1
fremtid30 [sitat…] Men, det er jo nettopp det de gjør da...å leve etter Bibelske prinsipper. Så overbeviser de andre at hvis de ikke vil tro vil de havne i konkle monkestad i nevermainland....

Et viktig Bibelsk prinsipp er, - en kan gjøre hva en vil, men ikke alt gagner - og et annet prinsipp er - en skal gjøre mot andre det en vil andre skal gjøre mot en selv - - Disse ting er det mange såkalte religions autoriteter som ikke har forstått hva det innebærer, selv om det er svært enkle prinsipper.

Kristenhetens prester og predikanter, fortsetter å gyve på med uBibelsk skremsels propaganda og hevder dem selv kan sette mennesker i båser, fordi deres kunnskap er hentet et fakultet der presteskapet har hatt en stor rolle i forhold til pensum, et pensum som bygger på falske læresetninger som ikke er fra Bibelen, men heller ofte fra filosofer og babylonske læresetninger.

XD

1
Viracocha [sitat…] ...eksisterer ikke, og dine, i særdeleshet stammer fra idéer signert Russell&Rutherford Inc.i Brooklyn anno 1900.

Må nok si at dine konklusjoner ikke forbauser meg... for enten later du som du er en komplett idiot, eller så er du det...

Men du er i grunnen unnskyldt om det skulle viser seg at du er en komplett idiot, for idioter har som kjent noe manglende, eller ingen kunnskap om enkelte ting, men uttaler seg likevel...

Slik er det.

XD

1
Jaddadu Må nok si at dine konklusjoner ikke forbauser meg... for enten later du som du er en komplett idiot, eller så er du det... Men du er i grunnen unnskyldt om det skulle viser seg at...

Må nok si at dine konklusjoner ikke forbauser meg... for enten later du som du er en komplett idiot, eller så er du det...

Noen burde fortelle deg at jødiske stammeguder neppe innbefatter DEG.

Noen burde fortelle deg at bibelen aldri har vært én bok.

Noen burde fortelle deg at idéene baserer seg på et tekstlig kaos, hvis omfang er for stort til at noen kan få grep om det.

Når man som CTR. starter en ny sekt grunnlagt på noe som allerede er vaklevorent må det nødvendigvis gå til dass.

Få dét inn i det X-Dra tykke hue ditt.

Som Jung ville ha ønsket seg deg som pasient... En studie i forlegenhet og dumskap.

Tekster som hopper mellom LXX og den hebraiske tekst, som vårkåte hopper er neppe noe å bygge jesusen sin på.

Si det til din lokale JV-leder.

1
Laster...