Religion og livssyn

nlc

Fortalte om overgrep - ble ustøtt

Jehovas vitner dømt til å betale erstatning til kvinne som de ekskluderte etter at hun fortalte om et overgrep (!), og dessuten må de oppheve eksklusjonen! Ganske utrolig hva som skjer i enkelte religiøse sekter, men godt kvinnen hadde guts nok til å kjøre prosess mot dem i forliksrådet.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/opVyw0/jehovas-vitner-doemt-i-forliksraadet-maa-betale-erstatning-etter-eksklusjon

3
284 svar

Trodde ikke forliksrådet kunne avsette dom.

Uansett jeg syns det er bra. Syns også noen burde bli personlig ansvarlig. Dette er i mine øyne hatkriminalitet.

1

og dessuten må de oppheve eksklusjonen!

Dette var helt nytt for meg. At rettssystemet kan bestemme over hvem som skal være medlem eller ikke-medlem i private organisasjoner. Noen som kan forklare det rettslige grunnlaget for dette?

1
puma1 [sitat…] Dette var helt nytt for meg. At rettssystemet kan bestemme over hvem som skal være medlem eller ikke-medlem i private organisasjoner. Noen som kan forklare det rettslige g...

Det kommer an på. Domstolene kan ikke prøve eksklusjonsvedtak fra en religiøs organisasjon dersom ekslusjonen er begrunnet i et trosspørsmål, men kan i utgangspunktet prøve ekslusjoner i religiøse (og ikke religiøse) organisasjoner dersom eksklusjonen begrunnet i andre forhold og medlemsskap har velferdsmessig og/eller økonomisk betydning for den ekskluderte.

Slik jeg leser artikkelen møtte vel heller ikke representanter fra trossamfunnet opp, så da ble det vel bare avsagt en fraværsdom uten noen nærmere behandling av verken prosessuelle eller materielle spørsmål. Kompetansen i Forliksrådet er heller ikke mye å skryte av, og selv om de burde prøvd av eget tiltak om dette var noe de kunne avsi dom på, tviler jeg på om dette ble gjort. Men det kan jo selvsagt tenkes at de ikke anså dette som et trosspørsmål, og i så fall kan det jo være forsvarlig å ta den til behandling.

Men virker som de har skaffet seg advokat nå og tenker å ta det til tingretten. Da blir dette garantert et tema.

1

Jehovas vitner dømt til å betale erstatning til kvinne som de ekskluderte etter at hun fortalte om et overgrep (!), og dessuten må de oppheve eksklusjonen! Ganske utrolig hva som skjer i enkelte religiøse sekter, men godt kvinnen hadde guts nok til å kjøre prosess mot dem i forliksrådet.

Denne saken taler for seg selv, ingen logikk i det hele tatt, saken virker helt absurd, men som kjent, så finnes det alltid to sider av samme sak, og vi får vente å se om det ikke kommer frem i nær fremtid.

Men det er tydelig at DU - NIC, ikke har annet å fare med enn å forvrenge sannheter... for jeg tenker at dette slukte du med hud og hår...

PP

1
Pooping [sitat…] Denne saken taler for seg selv, ingen logikk i det hele tatt, saken virker helt absurd, men som kjent, så finnes det alltid to sider av samme sak, og vi får vente å se om...

Men det er tydelig at DU - NIC, ikke har annet å fare med enn å forvrenge sannheter... for jeg tenker at dette slukte du med hud og hår...

Jeg tviler ikke et sekund på at du oppfatter det som "å forvrenge sannheter" når man viser til en artikkel i herværende avis og hva som står i den, men det jeg gjør er altså tvert imot å videreformidle informasjon.

I dette tilfellet har Jv tydeligvis valgt å ikke uttale seg til forliksrådet, og har dermed fått en dom mot seg.

Hadde de brukt hue, som min favoritt jv sier, hadde de brukt advokat. Mulig at det hadde tippet resultatet i annen retning.

1

Det denne artikkelen forteller er bare svada. Et apellutvalg er aldri fra samme menighet. Og denne personen mottar aldri et brev. Avgjørelsen meddeles ansikt til ansikt. Så her er faktafeil på faktafeil. Skal forøvrig bli interessant å se Forliksrådene gripe inn i ekslusjonssaker i politikken

1
Pooping [sitat…] Denne saken taler for seg selv, ingen logikk i det hele tatt, saken virker helt absurd, men som kjent, så finnes det alltid to sider av samme sak, og vi får vente å se om...

Denne saken taler for seg selv, ingen logikk i det hele tatt, saken virker helt absurd, men som kjent, så finnes det alltid to sider av samme sak, og vi får vente å se om det ikke kommer frem i nær fremtid.

Prototypen på virkelighetsfornektelse.

1
mrphysalis2019 Det denne artikkelen forteller er bare svada. Et apellutvalg er aldri fra samme menighet. Og denne personen mottar aldri et brev. Avgjørelsen meddeles ansikt til ansikt. Så her er...

Og denne personen mottar aldri et brev. Avgjørelsen meddeles ansikt til ansikt.

Nettopp det reagerte jeg på, men det kan hende at eldsterådet likevel har sendt et brev til den ekskluderte. Dette imot Selskapet Vakttårnets regler, fordi menighetens eldsterådet står i fare for at et slikt brev kan brukes i retten mot menighetens eldsteråd.

Alt fra eldsterådet skal overbringes muntlig, nettopp fordi kunngjøringen da blir vanskelig å motbevise.

En temmelig sleip måte å føre en sak på! Står ikke Jehovas menighets eldsteråd ved sine vedtak? Nei, for de forsøker hele tiden å skjule for offentligheten hva hva som er fakta. Et eksempel er saker om utstøtelser ang. blodoverføring. Offentlig gir Selskapet Vakttårnet inntrykk av at ingen utstøtes ved at dets medlemmer benytter blodoverføring. Men sannheten er at brudd på slike tilfeller, blir det ikke lest opp at de blir utstøtt, men det opplyst i menigheten at "vedkommende, ved navn, har trekt seg som et Jehovas vitne. Resultatet er nøyaktig det samme. For har et medlem trukket seg fra Jehovas vitne, skal vedkommende behandles nøyaktig på samme måte som en som er utstøtt. Det hele er en manipulering, for å skjule for myndighetene at Selskapet Vakttårnet straffer sine medlemmer for brudd på det interne lover mot blodoverføring, noe som offentligheten og kanskje er brudd på de norske lover.

Samme praksis brukes også for de av deres medlemmer som går inn i Det militæret. Det er brudd mor norsk lov å straffe noen som velger å gå inn i Det militæret, så vidt jeg vet

Doku

1

Det er da ingen som blir utstøtt for å ha blitt utsatt for et overgrep.

Det er heller ingen som angrer som blir utstøtt. Blir man utstøtt er det fordi man rett og slett nærmest selv ønsker det.

Dette var en rar greie.

edit: Hvis man utstøtes som et reelt offer, så har det klikket for de som utstøtte. Historien kjenner til noen som har utøvd masktmisbruk i posisjoner...så er disse selv forsvunnet etterhvert.

2
return_of_drakkar Det er da ingen som blir utstøtt for å ha blitt utsatt for et overgrep. Det er heller ingen som angrer som blir utstøtt. Blir man utstøtt er det fordi man rett og slett nærmest sel...

Blir man utstøtt er det fordi man rett og slett nærmest selv ønsker det.

Det er tull å si, return_of _ drakkar! Det er neppe noen som ønsker å bli utstøtt hos Jehovas vitner, nettopp for utstøtelse innebærer å miste kontakt med de man har relasjoner til. De færreste mennesker ønsker å miste sitt nettverk!

Du burde tenke deg om før du skriver!

1
return_of_drakkar Det er da ingen som blir utstøtt for å ha blitt utsatt for et overgrep. Det er heller ingen som angrer som blir utstøtt. Blir man utstøtt er det fordi man rett og slett nærmest sel...

Det er da ingen som blir utstøtt for å ha blitt utsatt for et overgrep.

Og dette vet du fordi du er medlem av sekten selv, eller? Jeg tviler ikke et sekund på at noen kan bli utstøtt fra disse tullesektene for den merkeligste grunn, også for å ha blitt utsatt for overgrep.

2

Stakkars dame, tenk å være så hjernevasket at hun ønsker seg tilbake i denne sekten?

Det som ødelegger flest mennesker er alkohol og rus, en god nummer to er religion. Vi får da inderlig håpe hun innser galskapen i dette etterhvert.

3
Doku [sitat…] Det er tull å si, return_of _ drakkar! Det er neppe noen som ønsker å bli utstøtt hos Jehovas vitner, nettopp for utstøtelse innebærer å miste kontakt med de man har relas...

Vi må ta det veldig lettforklarlig.

- De som blir borte ønsker det mye sterkere enn å ikke bli det. Fordi man da bevisst velger en kurs som er uforenlig. Så enkelt er det faktisk.

Forstår du ikke dette? Man velger da et annet miljø. Det vil alltids være noen som etter sitt valg angrer på valget. Fordi man da ser at verden utenfor ikke var så snill og god likevel.

Hva sa Jesus om hvem som var hans familie?

1
lexuszix [sitat…] Og dette vet du fordi du er medlem av sekten selv, eller? Jeg tviler ikke et sekund på at noen kan bli utstøtt fra disse tullesektene for den merkeligste grunn, også for å...

Jeg kan ikke bry meg om hva alle mener. De fleste som er utenfor bryr seg heller ikke om det.

Men når du kaller det for "tullesekt" så burde du jo heller juble om noen ble borte fra "tullesekten". Jeg er sikker på at du /dere har mye å tilby dem, eller?

1
Gloriana Stakkars dame, tenk å være så hjernevasket at hun ønsker seg tilbake i denne sekten? Det som ødelegger flest mennesker er alkohol og rus, en god nummer to er religion. Vi får da in...

Vi vet ikke alle detaljene i saken, så vi kan bare si at hun er ute.

Hvis man ønsker seg tilbake, generelt sett, så er jo det fordi verden utenfor ikke var så morsom likevel. Den tanken forstår du ikke fordi du har ikke muligheter til det. Hvordan skulle du ha mulighet til det?

Forresten, forskning viser at religiøse skårer best på variabler som levetid, hjerte- og karsykdommer, hjertesykdommer, blodtrykk, minst bruk av tobakk, mest fysisk aktive, færrest selvmord. Endog nærmest uavhengig av hvilken religion man har.

Dette er jo målbart, derfor kalles vi det for variabler.

1

@Returnofthedrakkar

Nå er du like lett å lese som en åpen bok. Du burde ha lagt til: Sa vitnet selv.

Hurra for henne at hun er ute, la oss krysse fingrene for at hun holder seg der.

Målbart ja, jammen sa jeg smør. Er det dette du forteller til deg selv hver dag?

2
Gloriana @Returnofthedrakkar Nå er du like lett å lese som en åpen bok. Du burde ha lagt til: Sa vitnet selv. Hurra for henne at hun er ute, la oss krysse fingrene for at hun holder seg der...

Nå er du like lett å lese som en åpen bok. Du burde ha lagt til: Sa vitnet selv.

Hurra for henne at hun er ute, la oss krysse fingrene for at hun holder seg der.

Målbart ja, jammen sa jeg smør. Er det dette du forteller til deg selv hver dag?

Nå er hun faktisk da ikke enig med deg om hvor hun mener det er best å være. Det betyr da at det utenfor viser seg å ikke ha noe å tilby i sammenlikning med det innenfor.

Så du mener at blodtrykk, selvmordsfrekvens, hjertesykdomsfrekvens ikke er målbart? Nei da, så.

1
Laster...