Religion og livssyn

nlc

Kan bli utstøtt for å stemme

Ser i Aftenposten (og VL) at Ropstad er ute og antyder at man kan ta fra Jehovas vitner statstøtte om de fortsetter sin praksis med utstøtelse om man stemmer ved valg.

Jeg er mest overrasket over at noen som "ikke er en del av denne verden" synes det er greit å motta "denne verdens" statstøtte, men likevel kaster mennesker ut av organisasjonen hvis de skulle ønske å påvirke "denne verden" i politisk retning.

Det er uansett et demokratisk problem om organisasjoner, grupper, sekter, nekter sine medlemmer demokratiske rettigheter, og å fjerne statstøtte til alle de som opptrer i strid med demokratiske verdier er en god start.

2
158 svar

Synes en avvikling av all statsstøtte til religion ville være en god løsning. Så slipper skattebetalerne å ta regningen for andres tro, og trossamfunnene slipper innblanding fra politikerne som presser de til å mene det politikerne mener er korrekt, ikke hva deres tro sier.

4

Helt sjukt i utgangspunktet at skattepenga til folk blir kasta bort på dette tullet. Å ta urgammel overtro alvorlig er ikke noe annerledes enn å tro på nissen. Riktignok så har vel ikke nisse-entusiaster for vane å drepe de som ikke tror på nissen, så dammenligningen er ikke helt 1:1

3

Hvorfor skal kristne stemme i det hele tatt? Læremesteren deres sa at: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord". Da gir det ikke mening å gi sin stemme til andre.

2

Hvor blir det av JV-folkene i denne tråden? Er dette noe de har forbud mot å diskutere, tro...?

1
TK80 Helt sjukt i utgangspunktet at skattepenga til folk blir kasta bort på dette tullet. Å ta urgammel overtro alvorlig er ikke noe annerledes enn å tro på nissen. Riktignok så har vel...

Å ta urgammel overtro alvorlig er ikke noe annerledes enn å tro på nissen. Riktignok så har vel ikke nisse-entusiaster for vane å drepe de som ikke tror på nissen, så dammenligningen er ikke helt 1:1

Det har ikke de 90% av verdens befolkning som er religiøse heller.

1
Keva Hvor blir det av JV-folkene i denne tråden? Er dette noe de har forbud mot å diskutere, tro...?

Denne tråden viser bare hvor uintelligent og lite gjennom tenkt slike spørsmål er...

Staten har bevilget støtte til de fleste tross retninger, og demokratiet bygger på folks stemmer, med andre ord så er det dere som stemmer som har bestemt at det skal gis støtte til tross retninger.

At denne støtten dekkes av skattebetalere, er som alt annet som dekkes av skatten, som f.eks. fengsel for barne misshandlere, narkomane, og voldtekts forbrytere, som i tillegg får lønn mens de sitter inne, men det er tydeligvis helt greit for dere...

Jehovas vitner nekter å lære å drepe, eller føre krig, og bidrar i så måte ikke til å forsvare landet, som dere nok ikke synes er greit...

Men dere synes det er greit at det brukes milliarder på våpen som er laget for å drepe...

Jehovas vitner følger Bibelen, eller Guds veiledning som handler om å gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg.

Men dere mener at det handler om å gjøre mot andre som andre gjør mot deg, som virkelig er å vise respekt for andre....

Jehovas vitner avgir ingen stemmer til politiske partier eller enkelt personer, fordi dette er et prinsipp i fra Bibelen, for dersom en avgir en stemme til noen partier eller personer, så er det det samme som å velger en mennesket framfor Gud.

Jehovas vitner nekter ingen å avgi stemme til et politisk parti, eller en politisk person, men en kan ikke tjene to herrer, og dersom en avgir stemme til noen partier, så betyr det at en velger den ene framfor den andre....

Men hva er poenget, jo ganske enkelt at vi lever heldigvis i et land der en kan velge selv, og ingen Jehovas vitner velger å gi en stemme til et politisk parti eller en person...

Mvh

Jaddadu

3
puma1 Hvorfor skal kristne stemme i det hele tatt? Læremesteren deres sa at: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord". Da gir det ikke mening å gi sin stemme til andre.

Jo, også kristne lever i våre samfunn, og burde støtte opp om demokratiet. Dvs. at i et demokrati er folket invitert til å delta i samfunnsspørsmål. Det er jo fantastisk å kunne ha innflytelse på hvordan vi ønsker et samfunn skal være. Hvorfor skulle kristne si ifra seg denne muligheten?

For de første kristne hadde også konger og øvrighetspersoner med i sine bønner, og de så ikke noe motsetning til Guds rike og å be for konger og øvrighetspersoner. Vi ser dette i Paulus første brev til Timoteus:

”Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser.” (1Tim 2:1-3)

Det er sant at kristne tror at Jesus fikk all makt fra da han seiret på korset, og at han er kongenes konge fra det tidspunktet, men mens kristne venter på hans gjenkomst og hans rike vil komme med makt, tenker kristne at de kan være med til å ha det best mulig i dette livet, eller for å uttrykke som Paulus gjorde: "så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet".

Paulus formaner hans medkristne:

"Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud. 2 Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal få sin dom." (Rom 13:1,2)

Vi må støtte opp om demokratiet, enten vi er kristne eller ikke, mener nå jeg. :-)

Mvh Doku

2

@Gaiusmarius. Religion har den vanen jo. Har du noen dokumentasjon på at 90 % av befolkningen er religiøs? Hørted mye ut. I Religiøse samfunn har man veldig ofte hatt tradisbon for å krige eller annet faenskap i religionens navn. Det at vi ikke ser så mye til det i vesten i dag er at de fleste ikke tar denne galskapen alvorlig lenger.

1
Doku [sitat…] Jo, deres medlemmer nekter dere å stemme! Om de gjør det, blir de betraktet som "en som trekker seg", og betraktes da som en utstøtt. Dette vet du, Jaddadu.

Som sagt... Alle Jehovas vitner kan gjøre eksakt hva de vil, men Bibelen lærer at det ikke er alt som gagner, og hvorfor tror du Bibelen selv sier at en kan gjøre hva en vil, men ikke alt gagner ?

En ikke-troende kan også gjøre hva han vil, men det vil jo selvsagt får konsekvenser, dersom det han gjør er i strid med loven.

For Jehovas vitner, men også for alle andre som oppriktig tror på Guds ord, Bibelen, så handler det om, enten følger en de påbud og og de prinsippene som Bibelen viser, som er fra Gud, eller så gjør en ikke det.... Å stemme på et parti er ikke i tråd med Guds ord, og blir betraktet som avguds dyrkelse, fordi det vil være å vise at du ikke setter din lit helt og fult til Gud, men også til mennesket....

Men denne diskusjonen er nøyaktig like idiotisk og meningsløs som alle andre diskusjoner her på denne "kanalen".... så jeg vil ikke tillegge mer tid til å diskutere med idioter og tullinger som ikke har annet å fare med enn kverulering-er og trolling...

Lykke til videre med dette idioti-et

Mvh

Jaddadu

1
Doku Jo, også kristne lever i våre samfunn, og burde støtte opp om demokratiet. Dvs. at i et demokrati er folket invitert til å delta i samfunnsspørsmål. Det er jo fantastisk å kunne ha...

Jo, også kristne lever i våre samfunn, og burde støtte opp om demokratiet. Dvs. at i et demokrati er folket invitert til å delta i samfunnsspørsmål. Det er jo fantastisk å kunne ha innflytelse på hvordan vi ønsker et samfunn skal være. Hvorfor skulle kristne si ifra seg denne muligheten?

Må bare skyte inne en siste kommentar....

Verdslig-kristne verdier har ingen verdi hos Gud... støtter du opp om verden er du en del av verden, og dermed også en disippel for denne verdens gud....

Veldig lite smart

Mvh

Jaddadu

1
TK80 @Gaiusmarius. Religion har den vanen jo. Har du noen dokumentasjon på at 90 % av befolkningen er religiøs? Hørted mye ut. I Religiøse samfunn har man veldig ofte hatt tradisbon for...

Ser ut til at jeg bommet med noen prosent, 84% var vist det riktige per 2012.

De fleste kriger i verden har og handler ikke om religion, men om ressurser, land, makt. Tidligere ble religion brukt som et politisk våpen, uavhengig av hva som stod i de religiøse bøkene og om det brøt med disse. Da er problemet mennesker, ikke religion.

1
Jaddadu Denne tråden viser bare hvor uintelligent og lite gjennom tenkt slike spørsmål er... Staten har bevilget støtte til de fleste tross retninger, og demokratiet bygger på folks stemme...

men en kan ikke tjene to herrer,

Hvis du virkelig tror at Norges innbyggere "tjener" våre folkevalgte ala "herrer", så er du virkelig på bærtur..

Våre folkevalgte er nettopp valgt for å ta avgjørelser på våres vegne.

Dere i JV, tjener derimot en "herre" som sannsynligvis IKKE er valgt av dere, men derimot påtvunget dere og dere skal gjøre som "herren" befaler..

altså 2 vidt forskjellige ting..

Men personlig så synes jeg det er helt greit at dere ikke bruker stemmeretten deres, for den går sikkert bare til noe tullegreier uansett og ikke noe virkelighetsnært...

I bibelen står det vel noe om at kvinnene skal gjøre som mannen befaler...

Betyr dette at alle kristne kvinner har 2 "herrer" ? (Gud og ektemann?)

1

fjerne statstøtte til alle de som opptrer i strid med demokratiske verdier er en god start.

Er ikke statsstøtten fortsatt en tilbakebetaling av kirkeskatt?

At “kristne” motarbeider og forfølger kristne er ikke et nytt fenomen. Sannsynligvis har fks. Den

russisk-ortodokse kirke en finger med i spillet i forfølgelsen av Jehovas vitner i Russland. T.o.m. Putin har uttrykt antipati mot det som skjer. Ikke noe nytt dette.

JV underordner seg de verdslige myndigheter i relativ forstand og motarbeider ikke et lands styresett, men ideologisk støtter de teokratiet og dets prinsipper. Stemmer man ved et valg motsetter man seg dette og det vil si det samme som å trekke seg fra trossamfunnet og det det står for som forøvrig er et helt frivillig valg.

Slik du uttrykker deg virker det mer som du har sympati for veien mot et totalitærtlignende samfunn. Jeg vil aldri si at noen generelt ikke skal stemme ved et valg - det blir en personlig sak - men skal man kritisere JV for sitt ståsted kan det være lurt å sette seg inn i bakgrunnen for det.

1
Fjellvaaken [sitat…] Er ikke statsstøtten fortsatt en tilbakebetaling av kirkeskatt? At “kristne” motarbeider og forfølger kristne er ikke et nytt fenomen. Sannsynligvis har fks. Den russisk-o...

russisk-ortodokse kirke en finger med i spillet i forfølgelsen av Jehovas vitner i Russland. T.o.m. Putin har uttrykt antipati mot det som skjer. Ikke noe nytt dette.

JV underordner seg de verdslige myndigheter i relativ forstand og motarbeider ikke et lands styresett, men ideologisk støtter de teokratiet og dets prinsipper. Stemmer man ved et valg motsetter man seg dette og det vil si det samme som å trekke seg fra trossamfunnet og det det står for som forøvrig er et helt frivillig valg.

Er dere ikke selv skyld i det som har hendt i Russland.

Når en ser hva denne Jaddadu skriver som stadig kommer på trykk, sitat:Så dere sekteriske medlemmer, hvem har skapt den sekten dere tilhører? - jo mennesker i ledtog med denne verdens hersker, ondskapen selv, Satan Djevelen.

Det er Jaddadus ord, men det er vakttårnets ideologi som de er ansvarlig for. Verden har dere i godt minne fra galskapen i Malawi.

Og når problemene tårner seg opp etter all dumskapen, kaller Vakttårnet det Forfølgelse.

Dere diskriminerer det styresett som i varetar folkets rettigheter ved og si de er styrt av Satan Djevelen, men ingen betenkeligheter når det gjelder og utnytte lands lover som gir religionsfrihet med pengestøtte.

Hvordan kan vakttårnet forsvare at de mottar penger fra Satan Djevelen?

1
Fjellvaaken [sitat…] Er ikke statsstøtten fortsatt en tilbakebetaling av kirkeskatt? At “kristne” motarbeider og forfølger kristne er ikke et nytt fenomen. Sannsynligvis har fks. Den russisk-o...

Er ikke statsstøtten fortsatt en tilbakebetaling av kirkeskatt?

Nei, slett ikke. Det finnes ikke kirkeskatt i Norge i dag. Det er rene subsidier. Betalt av "denne verden"

At jeg er motstander av at organisasjoner nekter medlemmene sine demokratiske retter får du til å virke som jeg er FOR et totalitært samfunn? Jeg synes tvert imot at alle mennesker skal ha rett til å stemme uten å frykte sanksjoner fra en organisasjon, gruppe eller sekt.

Et totalitært samfunn er litt slik det er innenfor en sekt; gjør du noe ledelsen ikke liker, fratar de deg rettigheter. Som i jv; omgang med venner, familie etc. Eksklusjon, utstøtelse, samma det.

2
Laster...