Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

GUDSRIKETS KONGSTANKE
Du skal elske din neste høyere enn deg selv.

armag-aa@online.no budskapet.

Mysteriet løst.

Etter å ha vandret i en førti års lang ørken av religiøs/filosofisk grubling over livet og dødens mysterium, det ondes problem og spørsmålet om Guds allmektighet eller avmektighet, har jeg kommet til en konklusjon, og den vil jeg dele med deg, du, som søker sannheten i evangeliene om Jesus.
Jeg er hellig overbevist om at Jesus gjerning på denne jord ene og alene bestod av å innvie oss i Guds kongstanke; at du skal elske din neste høyere enn deg selv. Alt det andre, som står skrevet om ham i evangeliene, er bisetninger til denne nye tanken. Dette budet overstiger alle tidligere bud gitt til mennesket før Jesu tid, og når det får fotfeste i menneskets tro og fullt og helt blir forstått, da tror jeg at det begynner en ny tid i menneskehetens (religiøse og filosofiske) historie. I vår tid foregår en overgang fra én astrologisk tidsalder, Fiskene, til en annen, Vannmannen, noe som, i følge astrologene, vil kunne medføre et paradigmeskifte innen religion og vitenskap og innlede en omfattende ny åndelighet, hvor man heller søker innover i seg selv, og handler i økende grad etter intuisjonen, og i mindre grad etter ytre regler.
I Bergprekenen lanserte Jesus nettopp denne tankegangen, og han forklarte for tilhørerne at for å leve opp til den må de elske sine fiender, gjør vel imot dem som hater dem og velsigne dem som forbanner dem. Så sendte han ut tolv disipler for at de skulle forkynne tanken for folket i Israel under slagordet: ”Guds kongstanke er kommet nær.”
Men forkynnelseskampanjen slo feil, for ingen var i stand til å ta imot, eller leve opp til en slik perfekt tanke. Fariseerne fikk rede på det og spurte ham ut om det som for dem lød som et bud. De spurte: ”Mester, hvilket bud er det største i loven?” De ville sette ham fast, for hvis han satte dette budet over det første og største, da ville de med god grunn kunne steine ham for blasfemi. Så Jesus svarte slik han følte seg tvunget til å svare; ”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.» For dette var nemlig hva samtiden (inkludert disiplene) trodde på, og selve tidsånden i den moralske og etiske oppfatningen av budene, at disse to budene var størst av alle bud.
Ett år senere prøvde han seg igjen med enda en forkynnelseskampanje og da sendte han ut et større antall, sytti apostler. På hans anmodning skulle disse også forkynne at Guds kongstanke er kommet nær, og bevisst brukte han tidsaspektet, kommet nær; fordi han mente at denne tanken ville ta over førsteplassen av alle tidligere bud allerede i hans egen tid.
Hvorfor var Jesus så sikker på at Guds kongstanke var kommet nær. Var det kanskje fordi han hadde i tankene at jødene, etter Herrens anmodning, hadde praktisert ofring i alle slags varianter i over tusen år, at offertanken nå hadde ”gått i blodet” på folket og at de nå var rede til å ta imot Guds intensjon; å gi rom for kongstanken (offertanken) at du skal elske din neste høyere enn deg selv? Og var det derfor Jesus sa at: ”Guds kongstanke er å sammenlikne med en surdeig (ofring) som en kvinne som tok å la inn i tre mål mel (folket), så det hele (folket) til slutt var gjennomsyret (av offertanken).”

1

Lignende innlegg

Støre er TVUNGET av opposisjonen . . . .

Hvorfor skriver Dagbladet "Støre kaller inn til strøm-hastemøte på Stortinget" . . .. ? Når det vitterlig er slik at Støre er TVUNGET av opposisjonen til et hastemøte. Det var iflg Støre IKKE aktuelt...
Bilde

Støre kaller inn til strøm-hastemøte på Stortinget

Statsminister Jonas Gahr Støre har kalt inn de parlamentariske lederne på Stortinget til et hastemøte om strømsituasjonen mandag klokken 8.30.


Bilde www.msn.com
1
17 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Mye å lære for mange . . . . .

Kan dette være med å øke temperaturen i havet, og ikke minst Co2 innholdet i havet ? Kanskje (ukjent) naturfenomen (/ -katastrofer som dette er mye av årsaken til klimaendringene vi ser . . . . . . K...
Bilde

Et nytt felt med skorsteiner på havets bunn er oppdaget i Stillehavet

Thibaut Barreyre ved Universitetet i Bergen deltok i en ekspedisjon for å forske på vulkanutbrudd, da han og teamet oppdaget de svarte skorsteinene.


Bilde www.msn.com
1
57 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Ukraina vinner!

I følge propaganda så vinner Ukraina. Russerne skyter mot kjernekraftverk som de kontrollerer. Så sier også EU i sin kommentar. Livet har blitt litt farligere. Da er det godt media tier mer om Ukrain...
2
8 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Nytt forslag om strøm . . . . .

Etter mange idiotiske uttalelser om strøm og priser har jeg et nytt forslag . . . . Øystein Olsen (tidligere sjef for Norges Bank) sier: "Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi" - j...
Bilde

Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi

Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen mener vi bare kan glemme å få billigere strømpriser i fremtiden.


Bilde www.msn.com
2
1 svar
Politikk - Norsk MorganBlueKane Siste svar

Helt enig med Ap og Sp

Den forrige Regjeringen gikk jo på et «knusende nederlag» og ble instruert av Stortinget til å opprettholde fødetilbudet i AP bastionen Kristiansund til nytt sentralsykehus for regionen står klart. St...
Bilde

Ledelsen ved Sykehuset Nordmøre og Romsdal trekker seg: – Det totale kaos

Tre ledere for sykehusene i Molde og Kristiansund trekker seg på dagen grunnet bemanningsproblemene på fødeavdelingen i Kristiansund.


Bilde www.vg.no
1
3 svar
Laster...