Religion og livssyn

ZeroHour

Utviklingslære v.s. Skapelsesteori

Hvordan det i DAG i det hele tatt går ann å ikke akseptere evolusjonslæren har jeg vanskelig for å forstå! Den er kanskje ikke perfekt, og er muligens åpen for mindre endringer/forbedringer, men hovedessensen er fortsatt fullt brukbar! Det fins overveldende mengder beviser som støtter denne teorien, og ser man på fakta går det simpelthen ikke ann å skyve den bort! Hvis man ikke da er totalt blindet av sin egen tro og har lagt den logiske tenkeevnen på hylla! Ut fra fossiler ser man helt tydelig en utviklingslinje, fra de mest primitive termofile bakterier til "høydepunktet" mennesket. Man kan se hvordan ulike arter har oppstått, utviklet seg eller dødd ut som en følge av endringer i behov og levemiljø.

Vi har selvfølgelig også den religiøse løsningen (la oss for all del ikke glemme den), nemlig skapelsesteoriene (tillat meg å humre lavt for meg selv... hehe hihi). Denne forklaringen på hvor vi og alt annet kommer fra er en gammel slager blant mange grupper. Men... det forandrer ikke på det faktum at den dessverre (slik jeg ser det) er gal! Skapelsesteorien er kun en gjenlevning fra tidligere tider da vi ikke hadde et godt oppført vitenskapelig rammeverk å støtte oss til. Mennesket søkte dengang, slik det fortsatt gjør, etter svar på naturens utallige spørsmål. Det prøvde så godt det kunne å finne disse svarene, og det kom bøttevis med kreative og dengang sikkert "naturlige" forslag, som dessverre også var nokså tatt rett ut av luften! Skapelsesteorien er et av disse forslagene, og den har i løpet av tusener av år greid å smøre seg godt inn i samfunnet vårt. Ser man slik på det er det derfor kanskje forståelig at så mange har problemer med å gi slipp på den! Gammel vane vond å vende!

Problemet er bare det at det i dag eksisterer ulike vitenskapelige modeller av vår fysiske verden som på en mye bedre måte forklarer hvorfor universet er slik det er! Disse modellene er støttet opp av utallige beviser og samsvarer svært godt med en rekke ulike målinger. Noen BEVISER kan man vel knappast snakke om når det gjelder skapelsesteorien, og det er ikke til å komme fra at den samsvarer svært dårlig med målinger og arkeologiske funn! Det er riktig at de vitenskapelige teoriene vi i dag bruker for å beskrive universet heller ikke gir svar på alt, men det er ikke dermed sagt at de er gale. De er kun teorier, og er derfor åpne for endringer og forbedringer. En dag vil kanskje disse teoriene perfeksjoneres, slik at de vil gi et nøyaktig svar på hvorfor universet er slik det er, men frem til da mener jeg at vi får godta dem slik de er!

Og hvordan forholder de som sverger til skpelsesteoriene seg til spørsmålet om intelligent liv på andre planeter! Finnes det slikt liv andre steder, og det har jeg vanskelig for å tro at det ikke gjør, så betyr jo det at menneske ikke er særlig enestående! Og hvordan hadde dette livet sett ut dersom det allikevel fantes en "høyere makt", mennesket ble jo "skapt" i "guds bilde" (hehe)!

Kremt: Jeg må imidlertid legge til at man aldri kan være helt sikker på hva som er riktig og hva som er galt. Diskusjonen evolusjonslære vs. skapelsesteori er evig! Å prøve å bevise det ene med det andre fører ingen vei. Religion og vitenskap er to vidt forskjellige ting, og man bør absolutt ikke trekke noen likhetstråder mellom de to! I bunn og grunn gjelder det spørsmålet tro/ikke tro, og det er en smakssak som ikke kan diskuteres!

Jeg vet iallefall hvilken side jeg står på!

Startet denne debatten for å fremlegge min mening om saken... så kan andre komme med sine egne syspunkter/kommentarer... Det må da være noen som er grådig uenig i det jeg har skrevet!

1
1,1k svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Hei og velkommen ZeroHour :-) Det du skriver er like riktig som det er galt. For det finnes et uendelig antall universer, som representer hvert valg. Du spretter mellom disse universene avhengig av hva du velger.

Du tror ZeroHour, om ikke annet, tror du på en form for eksistens...

Det finnes egentelig ikke rett eller galt..

Alle skaper sin egen virkelighet og møter refleksjoner av sin egen overbevisning..

Jeg elsker det evige livet i oss alle...

1

ZeroHour skrev: Hvordan det i DAG i det hele tatt går ann å ikke akseptere evolusjonslæren har jeg vanskelig for å forstå! Den er kanskje ikke perfekt, og er muligens åpen for mindre endringer/forbedringer, men hovedessensen er fortsatt fullt brukbar!

----------------------------

Evolusjon er ikke lenger en teori. Det er et vitenskapelig faktum.

Vitenskap handler nettopp om å fremsette en teori, for deretter å finne empiriske obsevasjoner som støtter eller forkaster teorien. Er det mange nok beviser mot teorien forkastes den eller justeres. Er det mange nok beviser som støtter den, jobber man videre med en justert teori og finner stadig flere eksperimenter eller observasjoner som støtter den. Til slutt står man igjen med et ugjendrivelig vitenskaplig faktum - uten at man nødvendigvis vet ALT.

I langt over 100 år er det samlet UFATTELIGE mengder data som bekrefter prinisppet bak evolusjonslæren. Det er heller ikke obeservert eller eksperimentert frem empiriske data som bestrider den. Ergo er mennesker som forkaster evolusjonen drevet av TRO.

TRO kan man desverre ikke diskutere med. Men ikke gjør kreasjonister tjenesten med å kalle våset deres vitenskap: De jobber ikke for å bestride "teorien" deres. De jobber kun u-empirisk med å bevise at de har rett. Det er ganske patetisk sett ut fra et vitenskaplig synspunkt.

1

Bare kjapt. For meg virker det helt 'teit' at alt vi vet om i dag, og kompleksiteten osv av det vi har her på jorda (vår kropp f.eks.), at alt dette har skjedd ved tilfeldighet, og "et uhell". Det virker usannsynlig synes nå jeg.

Ang. beviser for skapelsesteorien så vil nok det være vanskeligere å finne enn å finne ting som sannsynliggjør evolusjonsteorien. Antagelig vil det være umulig, også fordi så mange aldri i verden vil godta beviser om de nå ksulle komme fram viteskapelig. Men da kommer det igjen til hva man mener er bevis godt nok. Flere og flere viteskapsmenn og forskere vil fortelle deg at evolusjonsteorien ikke holder særlig mål når alt kommer til alt, og noen t.o.m. er tøffe nok til å komme ut offentlig å lure på hvorfor den blir tatt som fakta (når den tross alt ikke er bevist å være det) og hvorfor den ikke får en fair hearing om noen har noe negativt å komme med... I tillegg, hva med de tingene som vitenskapen ikke kan bevise eller motbevise eller forklare, som kjærlighet, samvittighet, medfølelse (følelser generelt), mirakler o.l. som ikke kan forklares naturlig eller vitenskapelig (men som sjelden eller aldri kommer for dagens lys i aviser e.l., og derfor tror ikke folk de skjer), ting som ikke har blitt, og sannsynligvis aldri vil kunne bli forklart uten Gud eller en høyere makt...?

abw :o)

1
abw Bare kjapt. For meg virker det helt 'teit' at alt vi vet om i dag, og kompleksiteten osv av det vi har her på jorda (vår kropp f.eks.), at alt dette har skjedd ved tilfeldighet, og...

abw skrev:

"For meg virker det helt 'teit' at alt vi vet om i dag, og kompleksiteten osv av det vi har her på jorda (vår kropp f.eks.), at alt dette har skjedd ved tilfeldighet, og "et uhell". Det virker usannsynlig synes nå jeg."

At livet på jorden er blitt slik det er blitt utekukkende ved tilfeldigheter er så usannsynlig at man trygt kan se bort fra det. At det har blitt slik ved evolusjon er en helt annen sak.

Du sier at flere og flere forskere mener at "evolusjonsteorien ikke holder særlig mål når alt kommer til alt". Det er ganske enkelt ikke sant. Noen ytterst få personer med yrke inne vitenskapen nekter å akseptere evolusjonsteorien på grunn av sin religiøse overbevisning. Det er det. De kan ikke argumentere for sitt syn etter vitenskapens prinsipper med arbeid som holder høy nok kvalitet til å bli antatt i de seriøse vitenskaplige magasinene. Om evolusjonsteorien bygget på et så svakt grunnlag som du insinuerer, er det påfallende at ingen ikke-troende vitenskapsmenn og kvinner mener at teorien må forkastes og at man må begynne på null og se seg om etter alternative teorier

Hvorfor skulle ikke beviser for at artene var blitt skapt én gang for alle (av guder eller andre) bli tatt seriøst om man kunne argumentere for dem etter vitenskaplige prinsipper? Ikke glem at bibelen ble brukt nærmest som en lærebok i naturvitenskap før man løftet blikket og kikket etter hvordan verden faktisk var. Bibelens fremstillinger ble forkastet fordi de ikke stemte med virkeligheten, ikke på grunn av en ateistisk konspirasjon. Og hvorfor skulle det i prinsippet være vanskeligere å finne beviser for at artene ble skapt hver for seg enn at de var blitt til ved evolusjon? Ikke at man kan ha særlig håp om at slike beviser skulle dukke opp. Alt man vet om genetikk og har lært om tidligere arter peker entydig i retning av evolusjon.

1
kosdo abw skrev: "For meg virker det helt 'teit' at alt vi vet om i dag, og kompleksiteten osv av det vi har her på jorda (vår kropp f.eks.), at alt dette har skjedd ved tilfeldighet, og...

ABW - Jeg har hørt både troende og ikke-troende forsekere og vitenskapemenn/kvinner uttale at evolusjonsteorien ikke holder mål. Om de troende har som del av grunnen sin religiøse tro, så spiller det liten rolle da de har kommet fram til det samme som de ikke-troende. Og de har faktisk gode argumenter. Men som jeg nevnte, det er fortsatt få som går ut offentlig, frivillig, nettopp fordi negative holdninger, eller om man vil ta opp evolusjonsteorien til debatt, det blir sjelden til aldri gott en fair sjanse, selv med faktiske evidence osv. Og en av grunnene til at dette ikke står slått opp stort i alle aviser o.l. er at ingen/få har faktisk satt seg ned og sett på argumentene og evidence fra den andre siden. Det som er trist er at evolusjonsteorien for de fleste (ser det ut til) blir tatt som 100% fakta, når det faktisk ikke er bevist. Selv ikke de som er in the field har noengang prøvd å challenge teorien. (snakker ikke om alle) Mens mange av de som har gjort det faktisk finner "feil", hull, og ting som gjør at den ikke faller helt i god jord. Og nettopp det at ingenting er bevist burde jo få de fleste til å ihvertfall ta det som fakta. Men trist som det er, de fleste ser ikke ut til å bry seg om det er bevist eller ikke, og regner det som fakta. Og dette er de samme menneskene som skriker høyt om andre ting blir regnet som sanne eller fakta, uten å ha blitt bevist... (hyklersk...??) Det blir kalt en teori, nettopp fordi det fortsatt bare er en teori. Fordi man finner denne teorien mer sannsynlig betyr ikke at det er sannheten eller det eneste sanne. I tillegg, hva som blir sett på som bevis kommer litt an på, som sagt, det er ting som vi vet er sanne, men som ikke kan bevises, hvis man bare går utfra vitenskapen. (f.eks. følelser som nevnt)...

Hvorfor skulle ikke beviser for at artene var blitt skapt én gang for alle (av guder eller andre) bli tatt seriøst om man kunne argumentere for dem etter vitenskaplige prinsipper?

ABW - Dette er vel egentlig mest min mening og oppfatning, og det jeg ser på som sannsynlig om det nå skulle foreligge noe slags vitenskapelige bevis for skapelsen. Nettopp fordi ikke alle vil ta de vitenskapelige funnene som fakta., de vil ikke tro det, de regner med at det vil bli motbevist e.l. Mange forskjellige grunner, men jeg tviler sterkt på at et slikt funn ville konvertere alle ikke-troende... Pluss, det er ganske naivt å tro at alle vil tro at Gud finnes, uansett hva som skjer (ser nå bort i fra Jesu gjenkomst), det har ikke skjedd før, hvorfor skulle det skje nå...?! :o)

Ikke glem at bibelen ble brukt nærmest som en lærebok i naturvitenskap før man løftet blikket og kikket etter hvordan verden faktisk var. Bibelens fremstillinger ble forkastet fordi de ikke stemte med virkeligheten...

ABW - Og det er ingenting i Bibelen som motsier vitenskapelige funn eller fakta. (ser nå da på andre ting enn skapelsen, som vitenskapen har en annen teori om).

Og hvorfor skulle det i prinsippet være vanskeligere å finne beviser for at artene ble skapt hver for seg enn at de var blitt til ved evolusjon? Ikke at man kan ha særlig håp om at slike beviser skulle dukke opp. Alt man vet om genetikk og har lært om tidligere arter peker entydig i retning av evolusjon."

ABW- Samtidig vil også mange forskere og vitenskapsmenn fortelle (selv de ikke-troende) at evidence peker mot en intelligent tanke bak ting, og at ting har opstått plutselig, selv om ting har forandret seg, mutert og tilpasset seg over tid...

En siste ting, selv om evolusjonsteorien en dag skulle bli bevist, og på en måte hvor ingen ville motsi den osv, så vil faktisk ikke det motbevise Gud. :o)

abw

1
abw Bare kjapt. For meg virker det helt 'teit' at alt vi vet om i dag, og kompleksiteten osv av det vi har her på jorda (vår kropp f.eks.), at alt dette har skjedd ved tilfeldighet, og...

"abw skrev: Flere og flere viteskapsmenn og forskere vil fortelle deg at evolusjonsteorien ikke holder særlig mål når alt kommer til alt, og noen t.o.m. er tøffe nok til å komme ut offentlig å lure på hvorfor den blir tatt som fakta (når den tross alt ikke er bevist å være det) _________________

Jeg har antagelig sendt inn 15-20 innlegg til dere kristne for å spørre om hvem disse forskerne og vitenskapsmennene er, eller noen linker til nettsteder som forteller om det du sier.

Jeg har aldri fått noe svar, dette begynner å lukte "modern legend". Kan tenke meg hvor fort slikt sprer seg i ukritiske kristne miljøer.

1
abw Bare kjapt. For meg virker det helt 'teit' at alt vi vet om i dag, og kompleksiteten osv av det vi har her på jorda (vår kropp f.eks.), at alt dette har skjedd ved tilfeldighet, og...

"abw skrev: Bare kjapt. For meg virker det helt 'teit' at alt vi vet om i dag, og kompleksiteten osv av det vi har her på jorda (vår kropp f.eks.), at alt dette har skjedd ved tilfeldighet. _______________

Den guden du tror på er vel angivelig uendelig mer kompleks enn menneskene. Hvorfor er det _ikke_ teit at han ble til ved en tilfeldighet?

1
abw ABW - Jeg har hørt både troende og ikke-troende forsekere og vitenskapemenn/kvinner uttale at evolusjonsteorien ikke holder mål. Om de troende har som del av grunnen sin religiøse...

abw sa: "En siste ting, selv om evolusjonsteorien en dag skulle bli bevist, og på en måte hvor ingen ville motsi den osv, så vil faktisk ikke det motbevise Gud. :o)"

Men... det vil bevise at mye av innholdet i bibelen ikke henger på greip (og det gjør det jo selvfølgelig ikke)! Bibelen er kun eventyr, sagn og halv-sannheter... skrevet AV mennesker FOR mennesker! Den er dessuten blitt redigert og omskrevet, for å tilfredstille ulike personer og gruppers behov, at ulike detaljer i teksten er ubrukelige idag! Dessuten gikk historiene som er nedskrevet i bibelen på folkemunne i lang tid før de ble skrevet ned, en god del informasjon gikk nok trapt der også! Dersom innholdet i bibelen opprinnelig gav uttrykk for guds ønsker og tanker (det tviler jeg på), så gjør det iallefall ikke det nå! Det er meningsløst å tolke noe av det som står i bibelen bokstavelig, eller å legge tekstene som står skrevet der som grunnlag for hvordan man skal leve livet sitt!

PS: Du snakker så mye om forskere som får resultater som støtter skapelses-teoriene, men ikke tør å stå frem! Kan du komme med noen konkrete eksempler på såkalte "mirakler", "helbredelser", osv.. Du må huske på at dersom noe ikke umiddelbart ser ut til å ha en viteskapelig og naturlig forklaring, så betyr ikke det at det IKKE finnes noen vitenskapelig forklaring! Man må ikke umiddelbart hoppe til den konklusjonen at det må stå en høyere makt bak! For eksempel ble ulike hendelser i naturen (f.eks lyn, nordlys o.l.) tidligere ofte forklart ved at ulike gudommelig krefter måtte stå bak! I dag vet vi jo bedre!

1
ZeroHour abw sa: "En siste ting, selv om evolusjonsteorien en dag skulle bli bevist, og på en måte hvor ingen ville motsi den osv, så vil faktisk ikke det motbevise Gud. :o)" Men... det vil...

ZeroHour skrev:

"Men... det vil bevise at mye av innholdet i bibelen ikke henger på greip (og det gjør det jo selvfølgelig ikke)!"

Man trenger ikke bevise evolusjonsteorien for å kunne slå fast at en bokstavlig tolkning av bibelen er dødfødt. Det er nok å vise til at de to skapelsesberetningene i Moseboken umulig begge kan være sanne.

1
bikerjens "abw skrev: Bare kjapt. For meg virker det helt 'teit' at alt vi vet om i dag, og kompleksiteten osv av det vi har her på jorda (vår kropp f.eks.), at alt dette har skjedd ved tilf...

"bikerjens skrev: Den guden du tror på er vel angivelig uendelig mer kompleks enn menneskene. Hvorfor er det _ikke_ teit at han ble til ved en tilfeldighet?"

- Hvem har sagt at Gud ble til ved en tilfeldighet? I følge det kristne tror på så har Gud _alltid_ vært, ikke blitt skapt eller lagd ut av tilfeldighet e.l., men alltid _vært_.

abw

1
bikerjens "abw skrev: Flere og flere viteskapsmenn og forskere vil fortelle deg at evolusjonsteorien ikke holder særlig mål når alt kommer til alt, og noen t.o.m. er tøffe nok til å komme ut...

Mitt største problem er egentlig at jeg har sett og hørt det meste av dette på TV, forskjellige programmer jeg ikke husker hva heter, og har ikke bitt meg merke i navnene. Men de er der ute, det er ikke bare myte eller invented e.l. Men problemet er om man ser eller leser noe, og ikke skriver ned hva og hvor og hvem osv, så er det ikke så greit å gjenfortelle med alle detaljer (spesielt da det man ikke finner like viktig, som f.eks. navn på de som snakker). (Når jeg ser på TV program, eller er på nett tar jeg ikke notater sånn i tilfelle dette kommer opp i en diskusjon e.l. :o) )

abw

1
abw ABW - Jeg har hørt både troende og ikke-troende forsekere og vitenskapemenn/kvinner uttale at evolusjonsteorien ikke holder mål. Om de troende har som del av grunnen sin religiøse...

abw skrev: ...

Kreasjonistene har IKKE gode argumenter. Det er derfor kreasjonistene ikke får oppmerksomhet fra den seriøse vitenskapen. Beviser som holder mål etter vitenskaplig standard vil bli tatt seriøst uansett hvem de kommer fra. Hvis du tror at kreasjonistene "egentlig" sitter med bevis mot evolusjonsteorien men ikke får formidlet dem, så tar du fryktelig feil. Du kan jo for eksempel lete på kristenfundamentalistiske nettsider og se om man der har presentert noen bevis. Avisen Dagen ville kastet seg over alle hint som kunne gi negativ omtale av evolusjonsteorien, men også der finner man bare de samme tilbakeviste løgnene.

Hvilke ikke-troende vitenskapsmenn er det forresten som ikke godtar evolusjonsteorien? Jeg følger ganske godt med i store internasjonale tidsskrift som Nature, Scientific American og New Scientist. Det er en sjeldenhet at et nummer av disse ikke inneholder noe om evolusjon. Noen som tar til orde for at livet ikke kan ha utviklet seg ved evolusjon har jeg aldri sett. Selvfølgelig: Evolusjonsteori er et enormt fagfelt og man vil naturligvis oppdage at detaljer innenfor teorien må forkastes; noen ganger kan man erstatte det som forkastes med ny kunnskap, andre ganger må man gå tilbake til null og begynne forfra. Men derfra til å si at det er grunn til å tvile på at livet utvikler seg ved evolusjon er det et uhyre langt sprang.

Jeg er redd du har misforstått ordet "teori" noe. Se på denne artikkelen, som i punkt 1 oppklarer dette (les gjerne resten av artikkelen også for en kortfattet fremstilling av statusen evolusjonsteori vs kreasjonisme):

http://www.sciam.com/article.cfm?articleID=000D4FEC-7D5B-1D07-8E49809EC588EEDF&pageNumber=1&catID=2

Det siste punktet har du rett i: Evolusjonsteorien utelukker ikke noen gud, bare at bibelen kan brukes som en lærebok i naturvitenskap.

1
ZeroHour abw sa: "En siste ting, selv om evolusjonsteorien en dag skulle bli bevist, og på en måte hvor ingen ville motsi den osv, så vil faktisk ikke det motbevise Gud. :o)" Men... det vil...

"ZeroHour skrev: Men... det vil bevise at mye av innholdet i bibelen ikke henger på greip (og det gjør det jo selvfølgelig ikke)!

ABW - Som hva da? Hvis vi ser bort i fra Bibelens forklaring på hvordan alt begynte, hva er det ellers i Bibelen som liksom er "feil" utfra vitenskapelige bevis e.l.?

Bibelen er kun eventyr, sagn og halv-sannheter... skrevet AV mennesker FOR mennesker!

ABW - Det er din mening, ikke nødvendigvis sannheten.

Den er dessuten blitt redigert og omskrevet, for å tilfredstille ulike personer og gruppers behov, at ulike detaljer i teksten er ubrukelige idag!

ABW - Hvilke detaljer er ubrukelige i dag? Og om omskrivning osv, det er sant for så vidt. Men om man går til teksten de fleste bibler ble oversatt fra, og så sammenligner med den eldste teksten man vet om, dødehavsrullene, så er det så og si ordrett. Så det som står i de gode oversettelsene i bibler i dag er så godt som mulig oversatt riktig. (altså, noen ting blir vanskeligere å oversette fra språk til språk, da språk ofte har uttrykk eller måter å si ting på som er veldig vanskelige å oversette ordrett til andre språk, men meningen er der fortsatt).

Dessuten gikk historiene som er nedskrevet i bibelen på folkemunne i lang tid før de ble skrevet ned, en god del informasjon gikk nok trapt der også! Dersom innholdet i bibelen opprinnelig gav uttrykk for guds ønsker og tanker (det tviler jeg på), så gjør det iallefall ikke det nå!

ABW - Det er selvfølgelig mulig. Men hele poenget er at kristne tror at Bibelen er inspirert/skrevet av Gud/Den Hellige Ånd, og ikke bare fra menneskers imagination eller hukommelse, så derfor ville det ikke være noe problem med mange hundreår fra når ting skjedde, til når de ble skrevet ned f.eks., fordi Gud/Den Hellige Ånd var der og hjalp til, og da ble det nok korrekt serru. :o)

Det er meningsløst å tolke noe av det som står i bibelen bokstavelig, eller å legge tekstene som står skrevet der som grunnlag for hvordan man skal leve livet sitt!

ABW - Hvorfor det? Hva er meningsløst, og hvorfor? Og hva er meningsløst med å legge det Bibelen sier som grunnlag for hvordan man skal leve livet sitt? Om man tror at Gud finnes, er god, rettferdig, og stoler på at Han vet best...?! Det blir bare meningsløst for en som ikke tror at Gud finnes, og at dermed mye av det Bibelen sier bare er tull e.l.

PS: Du snakker så mye om forskere som får resultater som støtter skapelses-teoriene, men ikke tør å stå frem! Kan du komme med noen konkrete eksempler på såkalte "mirakler", "helbredelser", osv.. Du må huske på at dersom noe ikke umiddelbart ser ut til å ha en viteskapelig og naturlig forklaring, så betyr ikke det at det IKKE finnes noen vitenskapelig forklaring! Man må ikke umiddelbart hoppe til den konklusjonen at det må stå en høyere makt bak!

ABW - Ang. disse jeg nevnte, så i dybde gikk de ikke, pluss at jeg ikke husker alt de snakket om, og har derfor glemt noen av eksemplene f.eks. Men det hadde jo med å gjøre at det er evidence for at ting har oppstått plutselig, at det har vært en stor verdensomspennende flod, at det antagelig har vært en intelligent tanke bak ting...o.l. Men ang. mirakler og helbredelser. Dette er noe som antagelig i de aller fleste tilfeller skjer i det stille, enten alene, eller bare foran noen få (altså ikke i store mengder foran TV kameraer osv). Det er historier om kreft og AIDS som har blitt borte, over natta, etter gjentatte prøver i månedsvis. Og selvfølgelig mindre ting. Og selvfølgelig vil ikke alle disse tingene ha en "overnaturlig" hendelse over seg, men når noe alvorlig eller dødelig f.eks. plutselig er borte over natta, uten noen form for ekstra/annerledes form for behandling f.eks., og det ikke var noen tvil om at denne personen var syk i går, og hadde vært det i månedsvis eller årevis, da er det mer sannsynlig at noe annet enn noe "naturlig" eller vitenskapelig har skjedd. Men igjen, det kommer også litt an på hva man regner som mirakler. Ikke alle mirakler har med å gjøre overnatulige, store fenomener e.l., ofte er det små ting, som bare du eller noen få vet om, som du vet at enten var så usannsynlig, men som skjedde allikevel, eller en større ting som du anså som"umulig". Uansett, Gud hjelper til med både store og små mirakler, selv om Han bruker "natuyrlige metoder" som kan forklares på andre måter. Pluss at man tror at Gud hjelper til, selv ved små ting, og gjennom andre mennesker... (Men som oftest er jo ikke disse tingene noe man går til avisene med, selv ikke de som har blitt helbredet fra en dødelig sykdom f.eks.) Bibelen sier også noe om at man ikke skal skrike på gatehjørnene for å vise at man tror e.l., på samme måte som at mirakler osv ikke blir ropt om. Folk må velge å tro uten "bevis", men selv med "bevis" vil mange velge å ikke tro...

Det blir litt vanskelig å forklare, nettopp fordi noe av forklaringen ikke kan forstås uten tro....

abw

1
ZeroHour abw sa: "En siste ting, selv om evolusjonsteorien en dag skulle bli bevist, og på en måte hvor ingen ville motsi den osv, så vil faktisk ikke det motbevise Gud. :o)" Men... det vil...

Jeg tviler ikke på evolusjonen, men jeg mener at evolusjonen ikke forklarer så veldig mye bortsett fra at den kristne skapelsesfortellingen er feilaktig.

Et spørsmål til alle: HVA er det som har drevet utviklingen fremover?

  • diego -
1
abw "bikerjens skrev: Den guden du tror på er vel angivelig uendelig mer kompleks enn menneskene. Hvorfor er det _ikke_ teit at han ble til ved en tilfeldighet?" - Hvem har sagt at Gud...

"abw skrev: - Hvem har sagt at Gud ble til ved en tilfeldighet? I følge det kristne tror på så har Gud _alltid_ vært, ikke blitt skapt eller lagd ut av tilfeldighet e.l., men alltid _vært_. ______________

Nettopp, og ettersom du mener at noe alltid har vært, da trenger vel ikke universet nødvendigvis å ha en skaper heller, right? Universet kan jo alltid ha _vært_ det og

1
debelda Jeg tviler ikke på evolusjonen, men jeg mener at evolusjonen ikke forklarer så veldig mye bortsett fra at den kristne skapelsesfortellingen er feilaktig. Et spørsmål til alle: HVA...

debelda skrev:

"Jeg tviler ikke på evolusjonen, men jeg mener at evolusjonen ikke forklarer så veldig mye bortsett fra at den kristne skapelsesfortellingen er feilaktig."

Vel, at den forklarer at livet kan ha blitt slik det er blitt uten gudommelig inngripen er da noe. Men nå er det jo ikke for å ta knekken på religionene eller finne meningen med livet at det forskes på dette.

"Et spørsmål til alle: HVA er det som har drevet utviklingen fremover?"

Ordet "fremover" har egentlig ingen mening når man snakker om evolusjon. Den er ikke på vei mot noe mål. Hvilke mekanismer som driver evolusjonen er ganske godt avklart. Det viktigste er at man ikke trenger å trekke inn noen intelligente eller "overstyrende" krefter for å forklare det som skjer.

1
abw Mitt største problem er egentlig at jeg har sett og hørt det meste av dette på TV, forskjellige programmer jeg ikke husker hva heter, og har ikke bitt meg merke i navnene. Men de e...

Du har rett i dette med å huske navn, det er ikke alltid lett. Men når ingen av de utallige kristne jeg har spurt vet dette, da er det ikke rart jeg begynner å lure.

Historien gjentok seg også da du sa at gud alltid hadde vært. Det har seg nemlig slik at de fleste religiøse har to sett med argumenter: - Gud må finnes, ettersom "ALT Må HA EN SKAPER" (Dvs, "TING KAN IKKE HA VæRT TIL FOR ALLTID") - Gud "HAR VæRT TIL FOR ALLTID", og spørsmålet "hvem har skapt gud" er teit, alle vet jo at "INGEN HAR SKAPT GUD"

Jeg har aldri fått noen innrømmelse av at disse to påstandene strider mot hverandre.

1
bikerjens Du har rett i dette med å huske navn, det er ikke alltid lett. Men når ingen av de utallige kristne jeg har spurt vet dette, da er det ikke rart jeg begynner å lure. Historien gjen...

Vel, ang. det første, "at alt må ha en skaper, altså ting kan ikke ha vært for alltid"... Må si eg i grunn ikke har hørt dette før... Så noen innrømmelse e.l. får du ikke av meg, da jeg aldri har hørt at dette er noe problem, og er ikke noe problem for meg. Forskjellen ligger jo også i skapelsen, og den guddomelige skaperen, som to vidt forskjellige ting. Skaperen som er av "overnaturlige" krefter, som velger å skape noe som Han kan skape... Og man må bare prøve å godta at Gud alltid har vært, selv om det kan være vanskelig å tenke seg... :o)

Ang. hvor mange, kristne eller ikke-kristne, som har hørt om eller sett disse folka som snakker ut mot evolusjonsteorien, det kommer vel veldig an på hvilke andre interesser man har også. Personlig snubla på en måte borti disse programmene osv. Men det er vel heller ikke noe mange hører om da det ikke står i aviser eller blir snakka om under preknen e.l. :o)

abw

1
bikerjens "abw skrev: - Hvem har sagt at Gud ble til ved en tilfeldighet? I følge det kristne tror på så har Gud _alltid_ vært, ikke blitt skapt eller lagd ut av tilfeldighet e.l., men allti...

Vel, poenget, eller problemet med evolusjonsteorien er: Hvordan ble liv til når alle "ingrediensene" var livløse...? (eller noe i den duren...) Når man har prøvd å gjenta dette så har det aldri funka...(i laboratorier o.l. altså)...

Så om universet alltid har vært, noe vi ikke vet (det kan jo bare være gammalt), så ville ikke kollisjoner av døde ting forme liv av den grunn...

abw

1
abw Vel, ang. det første, "at alt må ha en skaper, altså ting kan ikke ha vært for alltid"... Må si eg i grunn ikke har hørt dette før... Så noen innrømmelse e.l. får du ikke av meg, d...

"abw skrev: Vel, ang. det første, "at alt må ha en skaper, altså ting kan ikke ha vært for alltid"... Må si eg i grunn ikke har hørt dette før... ________

Dette tror jeg nok er en liten spøk, det tok meg ikke lange tiden å finne disse eksemplene:

Shady [21] Dei atoma du snakkar om, må ha kome frå noko.... TENKE TENKE!!

Shady [24] Og til den som leste opp alle kildene der eg kan finne bevis på at partikler kan oppstå frå intet: Kva med det heller ryddige universet? Dersom det berre materialiserte seg ein masse partiklar overalt, ville vi neppe fått planetar og solsystem og stjernetåker, men ein masse rot!! TENKE TENKE!!

Kadett [5] Vel, jeg tror det fins en gud. Ta for eksempel øyet ditt. Tror dere virkelig att det har blitt til av seg selv!!! Det er må jo finnes en gud.

sigmsi [23] Å hevde at ting blir til av seg selv eller ved tilfeldigheter, forteller meg om en fundamentalistisk innstilling som kan ha sitt utspring i frykt, hat eller andre negative erfaringer

SubRosa [8] Det måtte stå en intelligent konstruktør bak alt. Og denne konstruktøren måtte ha ett navn.

hehehehe [85] Det finnes en PC. Og det finnes en skaper av denne PC-en. Finnes sol-systemet?????? Svar er naturligvis JA. Stemmer det. (Ellers hadde vi ikke sittet her ikke sant). Hvem har skapt denne Sol-systemet????? Hva vil du svare da???? Det må jo være noen som har skapt dette Sol-systemet siden denne Sol-systemet eksisterer. Hvem er det??????? Denne ”HVEM” blir kalt Allah av noen, andre kaller det Gud Så enkelt er det å bevise at det må være en Gud (kall det hva du vil). Derfor skrev jeg at en må være dum hvis man ikke forstår det

Legg spesielt merke til de intelligente "TENKE TENKE"-innleggene til Shady, og hehehehe's glimrende logikk

1

ZeroHour,

du snakker om teori og bevis om hverandre. En teori er ikke bevist, altså den mangler bevis. Derfor er det mulig å IKKE akseptere evolusjonslæren.

-Men til det jeg lurer på: hvordan forklarer du med dine påståtte bevis at livet ble til første gang? Hvordan er det mulig og hvor stor er sannsynligheten for at den første urcellen kunne oppstå? Sannsynligheten er så ufattelig liten at det er grunn gok nok for å ikke akseptere teorien. Hvis du svarer "at det bare skjedde", kan vi jo sitte og stirre på en gråstein i den tro at det vil oppstå liv av den, bare sånn helt plutselig...

Jeg vil heller snu påstanden din: hvordan er det mulig å fornekte GUD når man ser rundt seg. Se hvordan et barn blir til, se hvordan naturen spiller sammen, se hvor fantastiske vi er, og du vil etterhvert innse at det MÅ være en skaper bak alt sammen.

Du ler av skapelsesberetningen, ja, det har du lov til. Men kast ikke stein i glasshus. En dag vil du se at det er dine teorier vi ler av. Hvordan kan du lene deg tilbake og slappe av og si at ev.teorien er svaret? Det finnes ikke ett eneste svar i den. Du bør iallfall lese Bibelen litt mer før du ler deg i hjel. Bibelen er full av visdom, ikke tilfeldigheter slik du bygger teorien din på.

Lilly :o)

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk Geirijo Siste svar

Klart, entydig og lett å forstå tale på Stortinget.

Det er omtrent bare Bjørnar Moxnes (Rødt) som klarer å levere slike taler på Stortinget. Andre som gir like klare meninger er også fra Rødt eller SV. Det er med andre ord kun 2 partier på det norske S...
Bilde

Bjørnar Moxnes - Rødt - Om EØS-avtalen. Stortinget 25.11.21

Hvem skal bestemme over krafta vår, arbeidslivet vårt, jernbanen vår og transporten på veiene våre? Rødts standpunkt er klart. Dette skal det norske folk...


Bilde www.facebook.com
2
1 svar

Kravstore SV-ere.

En mer arrogant politiker enn denne lederen for nevnte parti, det skal godt la seg gjøre å finne, (vel én enda mer ytterliggående har vel like mye selvtillit og mener seg berettiget til å bestemme dag...
1
2 svar
Laster...