Religion og livssyn

DOeS

Ble Kristus innsatt som konge i 1914?

Til Jehovas vitner og særlig Sprett.

Jehovas vitner eller rettere sagt Selskapet Vakttårnet lærer at Jesus ble innsatt på tronen i år 1914. Jesus ble altså universell konge i 1914. Dere hevder allikevel at Jesus ble på en måte konge for menigheten fra år 33 e.Kr.

Men den forståelse kristenheten stort sett har er at Jesus Kristus seiret over verden, synden og Satan da han fullførte sin forsoning på korset. Da, ved hans oppstandelse og Himmelfart, satte han seg ved Faderens høyre hånd. Dette mener vi uttrykkes klart i en del bibelsteder, bl.a. i Matt. 28: 18 ”Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, …”

Det står tydelig ”Meg er gitt all makt i himmel og på jord!” Jeg spør da, går det an å få mer makt enn ”all makt” på et senere tidspunkt, for eksempel i år 1914, når han sa at han hadde fått all makt allerede den gang? Var Kristi makt bare innskrenket til sine disipler, når det står at han var ”gitt all makt i himmel og på jord!”?

Nok i første omgang.

DOeS norge49@hotmail.com

1
32 svar

Hei Sprett!

Hvor blir det av deg? Du utfordret meg ved å si: "Start gjerne en seriøs og ryddig debatt om læresetninger i Bibelen, det er jeg gjerne med på!"

Nå har jeg startet en "seriøs og ryddig diskusjon om læresetninger i Bibelen". Hvorfor svarer du ikke?

DOeS

1
DOeS Jo, jeg er kanskje utålmodig. Jeg venter i spenning. DOeS

DOeS skrev: Jo, jeg er kanskje utålmodig. Jeg venter i spenning.

Narad:

Jeg tror du er sulten DOeS..og kokebøker, endeløse diskusjoner og læresettninger har aldri vært god føde.. prøv den maten som er både i deg og rundt deg..den levende føden... God for hjertet ditt er den også, du vet den lille uskyldige som har ventet så lenge..... er også utålmodig, og venter i spenning..

1
DOeS Narad: "Jeg tror du er sulten DOeS..og kokebøker, endeløse diskusjoner og læresettninger har aldri vært god føde.." Du liker diskusjoner du også, derfor er du her. Man lærer av det...

DOeS skrev: Narad:

"Jeg tror du er sulten DOeS..og kokebøker, endeløse diskusjoner og læresettninger har aldri vært god føde.."

Du liker diskusjoner du også, derfor er du her. Man lærer av det, og da er det føde for meg.

Narad:

Jeg ringer med matklokka..og åpner vinduet til kjøkkenet..for å spre en duft av mat.. for de sultne barna....ingen gidder engang å diskutere med meg..takk og pris..heh

1

I følge vitnene så er 1914 ett nøkkelår.. Jesus kastet Satan ut av himmelem det året,,, og ned på jorden.. Derfor kom første verdenskrig fordi Satan ble irritert. Så ryddet Jesus litt opp i himmel og på jord og kom til sitt tempel i 1918 ifølge vitnene. Da inspiserte Jesus alle verdens religioner og fant ut at det kun var bibelstudentene som de het den gang, som var verdige til å utgjøre Jesu menighet.. Eller Guds folk. Senere het det Jehovas organisasjon. I 1918 renset også Jesus menigheten for avgudsdyrkelse...Så fra da av var det bare å gå ut å forkynne at Riket var nær,, fordi det allerede var opprettet i himmelen med Jesus som konge innsatt av Russel og Rutherford.

1
Okidokno I følge vitnene så er 1914 ett nøkkelår.. Jesus kastet Satan ut av himmelem det året,,, og ned på jorden.. Derfor kom første verdenskrig fordi Satan ble irritert. Så ryddet Jesus l...

Da er det en liten ting jeg lurer på... Hvordan kan Jesus ha kastet Satan ut av himmelen i 1914 når det i Luk 10, 18 står: Jeg SÅ Satan falle ned fra HIMMELEN som et lyn...

Hm merkelig dette er jo LENGE før 1914..... Eller har det seg slik at Satan kom på visitt til himmelen for at Jesus kunne kaste han ut i 1914 bare for å gagne JV?

1
Cinderella Da er det en liten ting jeg lurer på... Hvordan kan Jesus ha kastet Satan ut av himmelen i 1914 når det i Luk 10, 18 står: Jeg SÅ Satan falle ned fra HIMMELEN som et lyn... Hm mer...

"Jeg SÅ Satan falle ned fra HIMMELEN som et lyn..."

Dette sluker du rått, mens jv's nye fortolkninger er forkastelige?

Lukas er en troverdig gullgutt, mens russel & co er jugefranser.

Hva om de juger og forteller eventyr hele bunten?

Hm, it makes one wonder, who is the joker and who is the king. Maybe they both are jokers..

1
Cinderella Er det ingen JV som kan svare på mitt spørsmål ovenfor?

Jeg kan forsøke å svare, slik jeg tror det er mest naturlig å fortolke dette spørsmålet.

(Det ser ikke ut for at Sprett har tid akkurat nå).

Jesus kom ikke for å tilintetgjøre verden av mennesker. Han kom ikke for å tilintetgjøre synderne, men synden, den indre fienden, den første lenken i ondskapens kjede. (Joh. 1: 29; 1. Joh. 2: 2; Rom. 5: 8; 6: 6-14) Da synden er det middel, som Satan og hans åndemakter opprettholder sitt velde over menneskene med, var Jesu seier over synden samtidig en seier over de onde åndemaktene. Ved å berøve dem deres maktmiddel, brøt han deres makt. "Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden, det er Djevelen, og befri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sitt liv." (Heb. 2: 14, 15)

"Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset." - Kol. 2: 15.

Kristi seier over de onde maktene beskrives i symbolske uttrykk i Åpb. 12: 1-12. Satans forsøk på å gjøre tilintet frelserens framtreden - fra barnemorderen i Betlehem til hans avretting under Pontius Pilatus - beskrives i versene 1-4 som en drage, som står klar til å oppsluke "kvinnens ætt", Kristus. (jfr. 1. Mos. 3: 15) At "barnet" er Kristus framgår av ordene i vers 5 om at "barnet" "skal engang styre alle folkeslag med jernstav" (Sl. 2: 9; Åpb. 2: 27; 19: 15), og at det etter "fødselen" ble "rykket opp til Gud, til hans trone". Som Paulus viser i Apj. 13: 33 var det ved Jesu oppstandelse som Guds ord til den nå innsatte kongen ble oppfylt: "Du er min Sønn, jeg har født deg i dag." (jfr. Sl. 2: 7; Heb. 1: 5; 5: 5)

At Jesu død og oppstandelse ble et nederlag for "dragen og hans engler" vises siden i versene 7-12 som en "strid i himmelen", som ender med at dragen og hans engler ble "kastet ned på jorden". Der retter de siden sitt raseri mot "de andre av hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast ved vitnesbyrdet om Jesus." (versene 13-17)

At "striden i himmelen" som omtales, ikke kan ha vært noen bokstavelig sammenstøt mellom englearmeer framgår av vers 11, der "våre brødre" sies å ha "seiret" over dragen "i kraft av lammets blod og det ordet de vitnet om." Kristus beseiret "dragen" ved sin offerdød, og i kraft av sitt blod kan enhver kristen føre en seierrik kamp mot åndemaktene. - Ef. 6: 12-18.

På liknende måte kan heller ikke dragens "nedstyrtning" fra himmelen tolkes som om han bokstavelig, sammen med englene, slynges fra himmelen ned til jorden.

I bibelens billedspråk beskrives ofte et nederlag som et "fall fra himmelen". Slik beskrives Babels konges fall i Jes. 14: 12. I Luk. 10: 18 oppfattes disiplenes framgang med å drive ut demoner som en nedstyrtning av Satan fra himmelen. At Jesu død skulle bety et avgjørende nederlag for Satan tilkjennegir han selv noen dager før med ordene:

"Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut." - Joh. 12: 31

Det er åpenbart denne seier over Satan og hans åndemakter som beskrives i Åpb. 12: 7-12. Ved Jesu død brøt han deres makt. Etter sin oppstandelse er Jesus opphøyd på tronen, høyt over disse åndemakter. (Ef. 1: 20, 21) (Dette betones også i Åpb. 12: 10: "Seieren og kraften og riket tilhører fra nå av vår Gud, og hans Salvede har herredømmet. For våre brødres anklager er styrtet, ...") At Satans tid etter dette nederlaget sies å være "kort" henger sammen med det profetiske perspektivet i hele Åpenbaringsboken: "Tiden er nær" og Jesus "kommer snart" Åpb. 1: 3; 22: 10, 12, 20). Hvor kort tid som gjenstår andgis ikke, men dommen er falt over Satan og hans åndemakter, nederlaget er et faktum og deres ende er sikker. Etter Jesu seier vet de at deres tid er begrenset.

Jesu offerdød var ikke bare en seier over synden. (Heb. 9: 26) Den var også en seier, og i virkeligheten den avgjørende seieren, over alle Kristi fiender, døden inbefattet. (2. Tim. 1: 10) Det er på den bakgrunn man bør forstå de mange beskrivelsene av Jesu opphøyde maktstilling etter oppstandelsen, "han som fòr opp til himmelen og nå sitter ved Guds høyre hånd, etter at engler, myndigheter og makter er ham underlagt." - 1. Pet. 3: 22.

I Guds store frelsesplan markerte Jesu død og oppstandelse det virkelige vendepunkt i menneskehetens historie. Et hvert forsøk på å sette dette vendepunktet til et tidspunkt mye seinere fram i historien er derfor mislykket, ettersom det ignorerer den betydning Bibelen, Guds Ord, tilskriver Jesu død.

Ifølge Bibelen har altså Kristus vunnet det avgjørende slaget mot sine fiender. Enda finnes de. Striden mot dem har fortsatt gjennom århundrene. På hvilken måte? Og hvordan kan det sies at det har vært framgangsrikt?

DOeS norge49@hotmail.com

1
Lunes Hei DOeS Det ser ikke ut som du får noe svar fra Sprett, Han er tydeligvis bragt i forlegenhet. Det samme blir Jv når det er snakk og at erkeengelen Mikael egentilig er Jesus Krist...

Hei Lunes!

Nei, kan ikke skjønne det, og så han som ga uttrykk for at VG.no lå på "såpe"-nivå? Han utfordret alle her til å heve nivået og diskutere Bibelen. Du, Lunes, liksom jeg har forsøkt å etterkomme Spretts oppfordring, men han deltar ikke i det?

Jeg ser at han diskuterer med Bajomor, så han er her. Vel nå har vi i hvert fall forsøkt å heve nivået.

Og du må ha en god dag.

DOeS

1
DOeS Hei Lunes! Nei, kan ikke skjønne det, og så han som ga uttrykk for at VG.no lå på "såpe"-nivå? Han utfordret alle her til å heve nivået og diskutere Bibelen. Du, Lunes, liksom jeg...

Hei DOeS!

Jeg lurte på om du vet hvordan JV forklarer dette med at Jesus kastet Satan ut av himmelen i 1914? I Luk 10,18 står det jo: Jeg så Satan falle ned fra Himmelen som et lyn...

Jeg kan ikkje finne en plass i Bibelen der det står at dette også vil skje på et senere tidspunkt.

Jeg spør deg for det virker som du virkelig vet hva du prater om og JV selv vil jo ikkje svare...

Mvh Cinderella

1
Cinderella Hei DOeS! Jeg lurte på om du vet hvordan JV forklarer dette med at Jesus kastet Satan ut av himmelen i 1914? I Luk 10,18 står det jo: Jeg så Satan falle ned fra Himmelen som et lyn...

Hei Cinderella!

Kort fortalt overser de Luk.10: 18 og Joh. 12: 31. Jeg mener Vakttårnet ikke tror at Satan ble kastet ut to ganger, men bare én gang, og dette inntraff altså i 1914. Når Vakttårnet skriver om utkastelsen av Satan, henviser det til Åp. 12. Vakttårnet mener at ettersom det står i Johannes Åpenbaring, så må det være en hendelse som ikke kunne ha skjedd da Jesus var her på jorden. Hvorfor ikke? Nei, sier for Det står i Åp. 1: 1 "Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes," Åpenbaringen ble skrevet i 98 e. Kr. og når det står at Gud skulle "vise sine tjenere det som snart skal skje", så kan dette ikke være hendelser som hadde skjedd.

Men en nærmere studium av Åpenbaringen viser at den tar tilbakeblikk på hendelser som hadde skjedd. Det kan man allerede se i Åp. 1: 5: "...Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene på jorden. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, OG SOM GJORDE oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far – ham være æren og makten i all evighet. Amen."

Og i kap. 2 og 3 om de sju menigheter, og så kap. 12 hvor det tales om ”guttebarnet”.

DOeS norge49@hotmail.com

1
DOeS Hei Cinderella! Kort fortalt overser de Luk.10: 18 og Joh. 12: 31. Jeg mener Vakttårnet ikke tror at Satan ble kastet ut to ganger, men bare én gang, og dette inntraff altså i 1914...

Hei DOeS.

Tusen takk for svar :)

Tenkte jeg kunne legge til noen egne tanker rundt det. Jeg tror ikkje Satan ble kastet ned på jorden mens Jesus var her i menneskelig skikkelse. Det må jo ha skjedd før siden han sa: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Altså han SÅ. Da må det ha skjedd før han kom ned. Lenge før etter min mening. Sånn før Adam, tatt i betraktning slangen i Edens hage.

1
Lunes Er det så at Mikael har forandret navnet sitt til Jesus? Hvorfor skriver de nytestamentlige forfatterne både om Mikael og Jesus i Åpenbaringsboken. Vennlig hilsen Lunes

Hei Lunes!

Det følgende er hva jeg mener Bibelen sier om dine spørsmål.

Lunes skrev: Er det så at Mikael har forandret navnet sitt til Jesus?

DOeS: Det finnes ingen uttalelse i NT som vitner om det, ikke i det hele tatt!

Lunes: Hvorfor skriver de nytestamentlige forfatterne både om Mikael og Jesus i Åpenbaringsboken.

DOeS: Trolig fordi Jesus Kristus leder sine engler ved Mikael, som er en av overenglene. Mikael fører an. Vi vet jo veldig lite om den verden som Mikael tilhører, men han omtales som "overengel", Jesus er aldri benevnt som overengel, selvfølgelig heller ikke som engel.

DOeS

1
Cinderella Hei DOeS. Tusen takk for svar :) Tenkte jeg kunne legge til noen egne tanker rundt det. Jeg tror ikkje Satan ble kastet ned på jorden mens Jesus var her i menneskelig skikkelse. De...

Hei igjen, Cinderella!

Du skrev: "Tenkte jeg kunne legge til noen egne tanker rundt det. Jeg tror ikkje Satan ble kastet ned på jorden mens Jesus var her i menneskelig skikkelse. Det må jo ha skjedd før siden han sa: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Altså han SÅ. Da må det ha skjedd før han kom ned. Lenge før etter min mening. Sånn før Adam, tatt i betraktning slangen i Edens hage. ***************** Men legg merke til at Jesus sa, ifølge Joh. 12: 31: "Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut."

Den store seier over Satan var Jesus soningsdød, og ved troen på Jesu Kristi soningsdød seirer vi. På den måten faller Satan ned, eller "kastes ut". 1. Joh. 2: 13: "Jeg skriver til dere, fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den onde."

"Da nå barna har del i kjød og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han [Jesus] ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen," (Heb. 2: 14)

DOeS

1
Cinderella Hei DOeS! Alltid hyggelig å snakke med deg:) Jeg skjønner dette med seieren, men hvem var da slangen om ikkje Satan?

Takk det samme, Cinderella!

Du spør: "hvem var da slangen om ikkje Satan?"

Jo, du har rett, det var Satan som var denne slangen som forførte Eva. Og i den forbindelse står det i 1. Mos. 3: 15:

"Da sa Gud Herren til slangen: Fordi du gjorde dette (dåret Eva), skal du være forbannet framfor alt fe og framfor alle ville dyr. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl."

Dette tolker den salige Paulus på følgende måte: "Da nå barna har del i kjød og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen," (Heb. 2: 14)

Jeg tror djevelen knuste "hælen" da Jesus Kristus døde på korset, mens Jesus seiret ved sin offerdød, og på den måten knuste hans hode, en vital kroppsdel. Seieren var klart til fordel for Gud, den rettferdige.

DOeS

1

Pussig. Jeg har ikke lest alle innleggene her, men ved et raskt blikk i "trådet"-modus kan jeg ikke se en eneste av de kjente JV-signaturene. Det er virkelig dårlig. særlig fordi Sprett spesifikt ønsket en egen debatt om dette.

Kan de ikke forsvare 1914-troen sin?

Keva

1
ToreTrygve DOeS skrev: "Åpenbaringen ble skrevet i 98 e. Kr." Hvor gammel var Johannes da?

ToreTrygve skrev: DOeS skrev: "Åpenbaringen ble skrevet i 98 e. Kr."

Hvor gammel var Johannes da? ************************************* Det er ikke lett å si, men han var kanskje bare 20-30 år da han ble kalt til apostel. Den kirkelige tradisjon har mye å fortelle om ham. Den forteller at Johannes oppholdt seg som menighetsforstander i Efesus etter Jerusalems ødeleggelse i år 70, og derfra foretok han en omfattende virksomhet i Lilleasia. Under kristendomsforfølgelsen under keiser Domitian, 81-96 e.Kr., ble han forvist til klippeøya Patmos i Egeerhavet, Åp 1:9, der han nedtegnet den åpenbaringen som bærer hans navn. Skriftet er på Herrens anvisning adressert til sju menigheter i Lilleasia, Åp 1:11, menigheter som Johannes antagelig har hatt særlig kontakt med og omsorg for. Under keiser Nerva, 96-98, ble Johannes fri igjen og vendte tilbake til Efesus. Antagelig var det her han skrev det evangelium og de tre brev som har fått hans navn. Tradisjonen oppgir at Johannes levde «til Trajans dager». Keiser Trajan regjerte 98-117. Johannes unnslapp martyrdøden og ble begravet i Efesus, nærmere 100 år gammel. Om Johannes forteller bl.a. Bibelen: "Da Peter snudde seg, så han at den disippel som Jesus elsket, fulgte med, – han som ved nattverden lå opp til Jesu bryst, og sa: Herre, hvem er det som forråder deg? Da nå Peter ser ham, sier han til Jesus: Herre, hva da med ham? Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg! Derfor kom det ordet ut blant brødrene: Denne disippel dør ikke! Men Jesus hadde ikke sagt til ham at han ikke skulle dø. Men han sa: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Det er den disippel som vitner om dette og har skrevet dette. Og vi vet at hans vitnesbyrd er sant." (Joh. 21: 20-24)

DOeS

1

Lignende innlegg

Aktuelt juppi Siste svar

Pinnekjøtt er oppskrytt.

I butikken ligger det nå hauger med Pinnekjøtt og de har startet reklamen alt i november. Hvem spiser det? Hvor mye kastes etter jul fra butikkene? Med de dyre prisene er det ikke rart folk ikke kjøpe...
1
7 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

En stolt regjering . . . . ?

Jeg må si at jeg aldri har hørt så mye pissprat fra en politiker, som fra Mjøs Persen når hun snakket seg bort hos Fredrik Solvang (eller Skavlan som Hansson fra MDG kalte ham). Men jeg regner med at...
Bilde

Matkøene eser ut i Norge: Vil presse Støre

Matkøene vokser over hele landet. – Ingen skal være i tvil om at det er det vi er mest opptatt av når vi forhandler budsjett, sier SV-lederen.


Bilde www.msn.com
1
3 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

Ekstrem Fredric Hauge

Det var en ekstrem Fredric Hauge og Bellona som aksjonerte mot bedrifter i Norge. Det husker de av oss som er gamle nok. Hva har skjedd? Kanskje kjøpt og betalt? Og aksjonene på Munch museet og Vigela...
1
3 svar
Aktuelt nostalgikern Siste svar

Lesestoff for Norges Bank..

Sentralbanksjefen har uttalt at også den siste renteøkningen er noe som egentlig er/blir uproblematisk for "folk flest"... Så nye økninger er varslet i desember. Det er visst et slags "press" der ute...
1
5 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Vinter i øst

Hva stoppet Napoleon og Hitler i øst.? Russere er noen kynikere. Nato har gitt Ukraina enorme mengder våpen . Hva med å sende bøtter med strøm? Europa er igjen i krig med Russland. Når går EU land og...
1
2 svar
Laster...