Husker ikke Nintendo Power fra barndommen selv, var stort sett engelske magasiner (hovedsaklig fra Future Pub.), ikke amerikanske, å finne i kioskene her. Nintendo Magazine, Nintendo Magazine System, Super Play, N64 Magazine, Computer and Videogames, Games Master.. og EDGE selvfølgelig, men største nostalgifaktoren er knyttet til Nintendomagasinet (som fortsatte i diverse varianter som Super Power, Power Player og (norske) Super PLAY).

1

Abonnerte på det norske magasinet. Tror det het "N64-magasinet". Har dessverre aldri funnet bladene igjen.

I siste nummeret hadde de et oppslag "Nintendo 64-magasinet har sovnet inn". Var trist lesning.

1
Laster...