Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Niconis ordlek - ellevte tråd

Niconis 10. ordlek-tråd nådde sin plassgrense ved 24.675 innlegg, en gledelig rekord. Vi går nå videre med ellevte tråd :-)

Litt historikk: Ordleken har nå totalt gått over 65.167 innlegg, fordelt slik: 1. tråd: 5012 - 2. tråd: 5565 - 3. tråd: 4074 - 4. tråd: 5097 - 5. tråd: 5503 - 6. tråd: 1541 –7. tråd: 6541 - 8. tråd: 4916 - 9.tråd: 2243 - 10. tråd: 24.675.

De opprinnelige lekreglene har blitt noe utvidet etter hvert som vi har sett behovet for det.

Reglene for ordleken er:

1) Grunnregelen: Du skal finne et sammensatt ord (på bokmål/nynorsk) der det første leddet i det nye ordet er lik det siste (eller de siste/alle) ledd i ordet over. Bruk hele siste meningsgivende leddet/leddene - ikke bare de siste bokstavene eller uselvstendige endelser.

I tillegg (hjelperegler):

2) Det er ikke nødvendig å bygge videre på ordet i nøyaktig den formen det står. Det viktigste er at vi beholder ordstammen.

Eksempler: Lesebok -> Bokorm -> Ormekur -> Kurbad = Helt perfekt

Hjulbue -> Bueskyting -> Skytestevne = Helt perfekt (siste ord - skytestevne - er et eksempel på bygging fra ordstammen i siste ledd)

Lesebok -> Okse -> Sele = Dette blir da ikke godkjent.

3) Vær særlig obs på at når sisteleddet i det aktuelle ordet slutter med en uselvstendig endelse (et suffiks, som -bar, -dom, -het, -skap, -ende etc. ), så skal det suffikset ikke bygges videre på alene – bruk hele sisteledd/selve betydnings-ordstammen. Eks.: Etterpåklokskap –> Klokebok. (Barskap –> Skapdør går derimot fint!)

4) Det er også tillatt å bygge videre på en ny betydning av forrige ledd, f.eks.: Rottegift -> Giftering -> Ringetone, eller Redningsskøyte -> Skøyteløp. Men da må ordleddet brukes direkte som det står i ordet over.

5) Først-til-mølla-prinsippet gjelder dersom to nye ordinnlegg blir postet samtidig (sjekk minutt-angivelsen). Nr.to-til-mølla der har så to minutter på seg til å redigere til nytt fortsettelsesord, før tredjeperson kan gå videre. Vi praktiserer en gentlepersons-sport! – Og vi bygger ellers ikke videre på egne ord – ta-tur-prinsippet gjelder her som i andre leker.

6) Dersom noen legger inn et ord i strid med reglene, fortsetter vi fra siste korrekte ord. Men dersom noen har bygget korrekt videre på et galt ord, nøster vi som hovedregel ikke mer enn et par ledd tilbake for å rette opp.

7) Det er åpent for alle å være med! Erfarne ordlekere vil på en vennlig måte rettlede nykomlinger som opererer på kanten av regelverket. Om det oppstår strid om regeltolkning, vil erfarne ordlekere bidra med oppklaring.

Bene, Fisto, Meneren og Oilskin er ambassadører, med myndighet til å skjære igjennom. Eiramy, Keva og Thyra også, når de ikke er i permisjon.

8) Niconi er trådeier og øverste myndighet.

(Red. av denne innledningen, in loco Niconis: Bene)

Vi starter ballet med siste ord på 10.tråd, som var Professordrøvels

Varefakta

5
203,7k svar

EL-FERNANDO

Strekmann

mannhull

ty:-)

1

Lignende temaer

Bilde

Religion og livssyn

Religion og livssyn

Bilde

Historie

Historie

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Musikk

Musikk

Bilde

Filosofi

Filosofi

Laster...