Jeg vil ikke ha den! Vil dere?

Jeg har forstått det slik at garpegenitiv blir ansett for å være barnespråk på det sentrale Østlandet, men jeg synes det rimelig at også vestlandske og nordnorske uttrykksmåter kommer inn i skriftspråket.

1
puma1 [sitat…] Jeg har forstått det slik at garpegenitiv blir ansett for å være barnespråk på det sentrale Østlandet, men jeg synes det rimelig at også vestlandske og nordnorske uttrykks...

Men Dagbladets Magasinet bruker kun bokmål eller nynorsk. De såkalte kvinnebladene bruker kun skriftlig bokmål.

Garpegenitiv har etter min mening ingenting å gjøre i norsk, skriftlig bokmål, selv om den selvsagt hører hjemme i skriftlig nynorsk.

Jeg var kanskje ikke tydelig nok.

1
Aurorabliss Men Dagbladets Magasinet bruker kun bokmål eller nynorsk. De såkalte kvinnebladene bruker kun skriftlig bokmål. Garpegenitiv har etter min mening ingenting å gjøre i norsk, skriftl...

Jeg var kanskje ikke tydelig nok.

Kanskje ikke jeg heller. Jeg tok mitt utgangspunkt i bokmål, der jeg mener at dansk eller østnorske dialekter ikke trenger være utgangspunkt for hvordan norsk bokmål skal skrives.

Hanseatiske/bergenske ord og uttrykksmåter har påvirket språket langs hele kysten fra Bergen til Finnmark. Uavhengig av om skriftspråket er nynorsk eller bokmål.

1
puma1 [sitat…] Kanskje ikke jeg heller. Jeg tok mitt utgangspunkt i bokmål, der jeg mener at dansk eller østnorske dialekter ikke trenger være utgangspunkt for hvordan norsk bokmål skal...

OK. Nå finner jeg selvsagt ikke igjen de overskriftene som irriterte meg, men hva synes du f.eks. om denne - kanskje fiktive - tittelen?

"Erna sine samarbeidspartnere betyr partiet sin undergang."?

Oj, blemme. Skynder meg å redigere...

1
Aurorabliss OK. Nå finner jeg selvsagt ikke igjen de overskriftene som irriterte meg, men hva synes du f.eks. om denne - kanskje fiktive - tittelen? "Erna sine samarbeidspartnere betyr partiet...

"Erna sine samarbeidspartnere betyr partiet sin undergang."?

Stort betre vert det ikkje om ein legg til nokre ord og brukar s-genitiv: Ernas samarbeidspartneres holdninger betyr partiets undergang. På skapleg norsk kan ein skriva: Haldninga til Erna sine samarbeidspartnarar tyder undergang for partiet.

Og kva skal ein tykkja om dette: Gyldendals direktørs datters debut som forfatter blir hilset av Forfatterforeningens formanns kone....?

Kvifor ikkje vera glad for at ein kan uttrykka seg på mange måtar; med s-genitiv, preposisjonar og garpegenitiv? Det gjer språket mindre monotont. Problemet for nynorsk er at berre hankjønsord og ubunden inkjekjøn hadde s i genitiv på gamalnorsk. S-genitiv etter hokjønnsord vert hår i suppa.

Pers bok er greitt, men det bør helst heita boka til Kari, eller om ein vil: Kari si bok.

1
Langveg [sitat…] Stort betre vert det ikkje om ein legg til nokre ord og brukar s-genitiv: Ernas samarbeidspartneres holdninger betyr partiets undergang. På skapleg norsk kan ein skriva: H...

Gyldendals direktørs datters debut som forfatter blir hilset av Forfattererforeningens formanns kone.

I dette tilfellet behøver man slett ikke gå veien om garpegenitiv. Det blir slett ikke bedre av dét. Jeg ville formulert meg som følger:

"Kona til formannen i Forfatterforeningen bifaller debuten til datteren av direktøren i Gyldendal."

Imidlertid ville det nok vært oppgitt navn, og da ville jeg skrevet det omtrent slik:

"Britt Blid, som er gift med formannen i Forfatterforeningen, bifaller Kari Skreves debut. Kari er datter av direktøren i Gyldendal."

1

Garpegenitiven kan vera til hjelp når det gjeld å gjera språket mindre stivt og likevel tydeleg: Per gav boka til kona til jenta, er forvirrande. Per gav konas/konens bok til jenta, er stivt. Per gav kona si bok til jenta, er klart og greitt.

1
Laster...