Språk esc

Innlegg

Språk

LAVPROFIL

Prosjektor-projektor?

Er du en av dem som sier prosjektor?

Slutt med det, det heter projektor.

1
19 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Ser at ordbøker bankar fast forma projektor, men ordet er truleg komi via fransk, projecteur (1890 eller 1884) i samband med oppfinninga av filmframsyning (brørne Lumière). På fransk har ein heile tida uttalt ordet med zj. På engelsk vert det vel med dzj (projector). At ein i norsk har ny-latinisert ordet og knytar det beinveges til proicere, er kan henda av di ein vil skilja det frå prosjekt. Men seier du prosjektor, er du på solid språkleg grunn av di ordet først vart lansert i den meininga i fransk og med zj-uttale (på norsk -sj).

1
Langveg Ser at ordbøker bankar fast forma projektor, men ordet er truleg komi via fransk, projecteur (1890 eller 1884) i samband med oppfinninga av filmframsyning (brørne Lumière). På fran...

Men seier du prosjektor, er du på solid språkleg grunn av di ordet først vart lansert i den meininga i fransk og med zj-uttale (på norsk -sj).

Løs kvikksand er nok en mer korrekt metafor med tanke på at prosjektor ikke eksisterer på andre måter i ordboka enn som et eksempel på feil bruk av ordet projektor.

Litt overraskende at prosjektør er tillat å si om en projektor, men det har jeg til gjengjeld aldri hørt noen si.

1
LAVPROFIL [sitat…] Løs kvikksand er nok en mer korrekt metafor med tanke på at prosjektor ikke eksisterer på andre måter i ordboka enn som et eksempel på feil bruk av ordet projektor. Litt o...

L'usage fait le bon usage, seier franskmennene, det vil seia at det er bruken som avgjer. Om 90% av norsktalande sa prosjektor, måtte nok til slutt ordbøkene gje seg. Du medgjev elles at du høyrer prosjektor rett som det er. Dessutan er det slik eg har peika på, best historisk grunnlag for å seia prosjektør, prosjektor av di ordet har opphav i fransk. Ordet proiector eksisterte ikje på latin og er kunstig, ordboksbestemt norsk. Du får dessutan problem med prosjektil om du vil vera konsekvent.

1
Langveg L'usage fait le bon usage, seier franskmennene, det vil seia at det er bruken som avgjer. Om 90% av norsktalande sa prosjektor, måtte nok til slutt ordbøkene gje seg. Du medgjev el...

Ordet proiector eksisterte ikje på latin og er kunstig, ordboksbestemt norsk. Du får dessutan problem med prosjektil om du vil vera konsekvent.

Projektor har sitt opphav i at den projiserer bildet (ikke prosjekterer) på veggen.

Hvordan prosjektil er relevant for projisering må du forklare nærmere.

1
LAVPROFIL [sitat…] Projektor har sitt opphav i at den projiserer bildet (ikke prosjekterer) på veggen. Hvordan prosjektil er relevant for projisering må du forklare nærmere.

Alle desse orda: prosjekt, prosjektera, projeksjon, projisera, prosjektil, prosjektøt har samband med latin proiacere, kasta fram. I nokre tilfelle nyttar ein den franske forma med sj, andre gonger ein kunstig form, for projisere eller projeksjon har det aldri heitt på latin, derimot heiter det projeter og projection - uttalt med zj på fransk. Vi har det same rotet med energi og energisk, regi og region osb.

1
Langveg Alle desse orda: prosjekt, prosjektera, projeksjon, projisera, prosjektil, prosjektøt har samband med latin proiacere, kasta fram. I nokre tilfelle nyttar ein den franske forma med...

Alle desse orda: prosjekt, prosjektera, projeksjon, projisera, prosjektil, prosjektøt har samband med latin proiacere, kasta fram.

Det latinske ordet er proiicere. Grunnordet er iacere= å kaste, et verb av 3. konjugasjon, iacio= jeg kaster. Så er det et annet verb iacere=å ligge, av 2. konjugasjon, iaceo= jeg ligger. Dette verbet er et resultativ av det første, dvs, noe er kastet slik at det er blitt liggende.

Når dette første iacere, iacio får et prefiks foran seg, blir den korte a til i i åpen stavelse og til e i lukket stavelse.

iacere, iacio, ieci, iactum

Men med prefiks:

proiicere, proiicio, proieci, proiectum

Dette er en almen lydlov i latin, f.eks.

Capere, capio, cepi, captum.Men: Recipere, recipio, recepi, receptum.

Facere, facio, feci, factum. Men: Perficere, perficio, perfeci, perfectum.

Årsaken til denne overgangen av a til i i åpen stavelse og til e i lukket stavelse er sannsynligvis at trykket på ordet flyttet seg framover til første stavelse som jo er i prefikset. Slik fikk de påfølgende stavelsen svekket uttalen av vokalen. På et tidlig tidspunkt må latin ha hatt trykket på første stavelse.

Apropos iacere, iacio, det finnes også et verb med i, iicere, iicio, det er bare belagt i noen få former og er trolig en nydannelse etter de prefigerte verbene med i.

1
Homo_Erectus [sitat…] Det latinske ordet er proiicere. Grunnordet er iacere= å kaste, et verb av 3. konjugasjon, iacio= jeg kaster. Så er det et annet verb iacere=å ligge, av 2. konjugasjon, ia...

proiicere, proiicio, proieci, proiectum

Finn berre proicio og proicere med ein i i latinske ordbøker. Poenget er at dei orda eg lista opp, alle har fått si noverande tyding då dei vart oppfunne/brukte i fransk. Det naturlege ville difor vera at ein skreiv og uttalte dei med nokonlunde fransk uttale; sj (eigenleg zj) . altså prosjektør/prosjektor og ikkje projektor.

1
Langveg [sitat…] Finn berre proicio og proicere med ein i i latinske ordbøker. Poenget er at dei orda eg lista opp, alle har fått si noverande tyding då dei vart oppfunne/brukte i fransk....

Du har helt rett. Jeg så ikke i ordbøker, men tok det etter hukommelsen, da ble det en i for mye i presensstammen etter analogi med perfektum og perfektum partisipp.

Grunnformen er iacere, når prefikset kommer, blir det pro-iicere, så smelter de to i-ene sammen til én i, proicere. Men i perfektum er det pro-ieci. Da tok jeg med i- fra ieci også i presensstammen.

Jeg er enig med deg i det du skriver om uttalen.

1
Langveg [sitat…] Finn berre proicio og proicere med ein i i latinske ordbøker. Poenget er at dei orda eg lista opp, alle har fått si noverande tyding då dei vart oppfunne/brukte i fransk....

Hvorfor vi har endt opp med en skrivemåte som gjenspeiler fransk uttale av prosjektil, prosjektør og prosjekt, og engelsk uttale av f.eks. projektor og projisereing ligger utenfor min kompetanse.

Når skrivemåten på norsk faktisk er projektor og projisere så blir det like feil å si prosjektor som prosjiere.

Selv var jeg en "prosjektor-mann" frem til jeg var 40, men lot meg lett omvende når jeg ble forklart sammenhengen med projisering.

1
LAVPROFIL Hvorfor vi har endt opp med en skrivemåte som gjenspeiler fransk uttale av prosjektil, prosjektør og prosjekt, og engelsk uttale av f.eks. projektor og projisereing ligger utenfor...

engelsk uttale av f.eks. projektor og projisereing ligger utenfor min kompetanse.

Engelsk uttale er det vel ikkje? Har ikkje vidare greie på engelsk, men vil meina at j her vert uttalt som på gamalfransk, det vil seia med ein d føre j; prodzjektø. Uttale av typen proiektor og projisere er ei form for latinisering av ord som aldri har eksistert på latin. Løys problemet ved å seia og skriva prosjektør (det finst i ordlista), og uttalen prosjisera er heilt kurant jamvel om ein må skriva projisera..

1

Lignende innlegg

Religion og livssyn oeao Siste svar

"De gode vil se Gud"

Jeg gikk med noen venner på Kreta da jeg var ca 8 år.. Hadde angst og plutselig kom det noen tanker i meg, å tjene meg, å tjene verden og å tjene Gud. Lignende Vasihnava yoga prosess. Såg no hallusina...
1
3 svar

j(ordplanet)

Hvis nå universets essens er bevissthet, "en stor tanke fremfor en stor maskin" (noe tidligere kvantefysikere forsiktig antydet) og at vi står på et plan i det åndelige og fysiske rom som vi beskriver...
1
5 svar
Historie vif_support Publisert

17. mai til ettertanke

Kongen hilser det norske folk 17. mai 1940 Kongens hilsen leses opp i Tromsø radio, den eneste frie radiostasjonen i Norge https://www.nrk.no/skole-deling/12165 London Radio 17. mai 1945 Siste 17. mai...
1
0 svar
Vitenskap Script Publisert

Minoriteter

Minoriteter vil gjerne fremme at de har en særlig tilgang til den vitenskapelige sannheten utenom den vitenskapelige. Kvinnelige forskere som hevder at når en erkejennelsesfilosof gjetne tar trivielle...
1
0 svar
Vitenskap Aztalon Siste svar

Genier

Genier oppstår fra tid til annen. Da mener jeg de som skiller seg ut blandt folkemengden betraktelig og kan anses som geni altså geni begavet. Det er en skala fra 160 IQ og oppover til supergeni som e...
1
10 svar
Laster...