Språk esc

Innlegg

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Robbe brukes stadig mer i massemedia. Vi får ta en prat med Langveg om dette.

En robber og en raner er vel det samme, som Susilu har antydet.

1
Jarwin Robbe brukes stadig mer i massemedia. Vi får ta en prat med Langveg om dette. En robber og en raner er vel det samme, som Susilu har antydet.

Robbery er eit godt døme på korleis ord kan vandra: Engelsk har det frå eldre fransk (1200-talet), roberie av rober (stela) som igjen skal koma frå vestgermansk (frankisk?) , rauban/roubon. Og no er det altså på veg til også å koma inn i nordgermansk (norsk).

Dei som ikkje lid av engelsk sjuke, klarar seg meir enn langt nok med ran og/eller tjuveri.

1
Langveg Robbery er eit godt døme på korleis ord kan vandra: Engelsk har det frå eldre fransk (1200-talet), roberie av rober (stela) som igjen skal koma frå vestgermansk (frankisk?) , rauba...

Har du lagt merke til at ordene arbeid og arbeide er så å si forsvunnet fra språket? Når jobber alle, også regjeringen, politiet, de kongelige osv. Bare les aviser og bøker og hør på TV og radio. Du kan høre Arbeiderpartiet og arbeidsledighet, men det er uhyre sjelden du finner noen som arbeider.

1
Homo_Erectus Har du lagt merke til at ordene arbeid og arbeide er så å si forsvunnet fra språket? Når jobber alle, også regjeringen, politiet, de kongelige osv. Bare les aviser og bøker og hør...

Har du lagt merke til at ordene arbeid og arbeide er så å si forsvunnet fra språket? Når jobber alle, også regjeringen, politiet, de kongelige osv

Når ein fyrst driv med språksoge: Job er av ukjent opphav, men vart også brukt blant kriminelle i England frå 1722 (registrert) som sjargong for ran, tjuveri. Engelsk har elles det litt meir seriøse to work som delvis heng saman med nordisk å verka (bm: virke). Arbeida har vi frå tysk. Det avløyste vinna - vann - unnum som ein kan kjenna att i våronn/vårvinna - vårarbeid.

Ein bør nok halda seg til å arbeida, det står meir respekt av det enn det lettvinne jobba.. Lettvint tyder forresten "som ikkje krev mykje arbeid", jfr vinna ovanfor.

1
Langveg [sitat…] Når ein fyrst driv med språksoge: Job er av ukjent opphav, men vart også brukt blant kriminelle i England frå 1722 (registrert) som sjargong for ran, tjuveri. Engelsk har...

. Engelsk har elles det litt meir seriøse to work som delvis heng saman med nordisk å verka (bm: virke). Arbeida har vi frå tysk. Det avløyste vinna - vann - unnum som ein kan kjenna att i våronn/vårvinna - vårarbeid.

Det er korrekt, engelsk work er etymologisk samme ord som nordisk verke/virke. Hertil hører også yrke. Yrke må vi rekonstruere som wurkia> wyrkia eller yrkia med u> ved i-omlyd. W faller lydrett bort foran de bakre rundede vokalene o-ó-u-ú og omlydsvokelane ø-y-ý. Jmf. vinna - vann - unnum

Sammenlign norsk, engelsk og tysk:

Ulv-wolf-Wolf. Ull-wool-Wolle. Ord-word-wort

Engelsk work har forøvrig et gammelt perfektum partisipp wrought=worked, men her kan jeg ikke helt forklare vokalismen, kanskje metatese?

Virke/verke-yrke finner vi på gresk som ergon=verk, arbeid, og organos=verktøy. De eldste greske formene har wergon. W ble i det tidligste gresk skrevet med bokstaven digamma, men så forsvant båd lyden og bokstaven.

Ergon finner vi i ergoterapi, ergativ og energi, en-ergia. Organos har vi selvfølgelig i organ.

At våronn kommer fra vinna, har jeg aldri tenkt over før. Takk for at du gjorde meg oppmerksom på det.

1
Langveg [sitat…] Når ein fyrst driv med språksoge: Job er av ukjent opphav, men vart også brukt blant kriminelle i England frå 1722 (registrert) som sjargong for ran, tjuveri. Engelsk har...

Når ein fyrst driv med språksoge: Job er av ukjent opphav, men vart også brukt blant kriminelle i England frå 1722 (registrert) som sjargong for ran, tjuveri.

"Jobbe" kom vel til Norge i jobbetiden under Første verdenskrig, og da som et negativt ord om å profittere på krigen. Tror jeg da.

1
Langveg [sitat…] Når ein fyrst driv med språksoge: Job er av ukjent opphav, men vart også brukt blant kriminelle i England frå 1722 (registrert) som sjargong for ran, tjuveri. Engelsk har...

Arbeida har vi frå tysk. Det avløyste vinna - vann - unnum som ein kan kjenna att i våronn/vårvinna - vårarbeid.

Onn henger nok likevel ikke sammen med vinne. Man setter onn i forbindelse med gotisk asans-sommer, innhøsting, grøde. Til grunn ser ut å ligge et germansk *asani- som vi finner som -ern gammelengelsk rugern-rughøst, og gammelhøytysk arn, aren-høst.

Onn skulle da være azn- med a> o med kvist i analogi med andre ord.

Hertil setter man også engelsk earn-tjene og gresk opora

1
Homo_Erectus [sitat…] Onn henger nok likevel ikke sammen med vinne. Man setter onn i forbindelse med gotisk asans-sommer, innhøsting, grøde. Til grunn ser ut å ligge et germansk *asani- som vi...

Onn henger nok likevel ikke sammen med vinne.

Det kan godt tenkjast det er rett, men sambandet til vinna kan vel ikkje heilt forkastast? Våronn kan også heita vårvinne. Onn hadde a i utgangspunktet (u-omlyd), og då kan ein verta freista til å knyta det nært til vinna - vann - unnum. V på norrønt var jo flyktig i mange verb: vada- odum, vella - ullum, velta - oltinn, verda - ordinn, verpa - orpinn og altså vinna - unninn. Kunne ikkje såleis onninn liggja forklårande nær? På (ny)norsk har ein elles annsam/onnug - arbeidsam, travel (travel kjem forresten av fransk travail - arbeid og har gjevi travel - fara/reisa på engelsk)

1

Lignende innlegg

j(ordplanet)

Hvis nå universets essens er bevissthet, "en stor tanke fremfor en stor maskin" (noe tidligere kvantefysikere forsiktig antydet) og at vi står på et plan i det åndelige og fysiske rom som vi beskriver...
1
0 svar
Historie vif_support Publisert

17. mai til ettertanke

Kongen hilser det norske folk 17. mai 1940 Kongens hilsen leses opp i Tromsø radio, den eneste frie radiostasjonen i Norge https://www.nrk.no/skole-deling/12165 London Radio 17. mai 1945 Siste 17. mai...
1
0 svar
Vitenskap Script Publisert

Minoriteter

Minoriteter vil gjerne fremme at de har en særlig tilgang til den vitenskapelige sannheten utenom den vitenskapelige. Kvinnelige forskere som hevder at når en erkejennelsesfilosof gjetne tar trivielle...
1
0 svar
Vitenskap Aztalon Siste svar

Genier

Genier oppstår fra tid til annen. Da mener jeg de som skiller seg ut blandt folkemengden betraktelig og kan anses som geni altså geni begavet. Det er en skala fra 160 IQ og oppover til supergeni som e...
1
8 svar
Historie mar_ette Siste svar

Ukraina - en historisk allegori.

Siden vgd driver med lite annet enn sensur/kontrollert kupping av innlegg... Ingenting her i dette innlegget er ment som faktiske påstander jeg kommer med, det er kun utsagn som leseren selv kan tolke...
2
5 svar
Historie VESTMAN Publisert

Harald Hårfagre

Nå har jeg lest Tormod Torfæus' saga om Harald Hårfagre. Islendingen Torfæus (1636-1719) var Kongelig historiker av kongedømmet Danmark-Norge. Som islending hadde han tilgang og ikke minst en særegen...
1
0 svar
Laster...