Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Verdas beste langrennslaupar går under iallfall tre ulike namn på norsk: Ustiugov, Justiugov og Justjugov. Kva er eigentleg rett?

1
10 svar

10 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Homo_Erectus

Riktig transkripsjon av Устюгов er Ustjugov, men Ustiugov kan vel også godtas. Uttalen er nærmest Ost'ogef. Med t' menes en palatal (muljert) t. Det er ingen j-lyd.

2

mikemodano

Det er ingen j-lyd

Nå er langrenn og skisport generelt et stykke unna mitt interessefelt, men en kan vanskelig unngå å feste seg ved et såpass uvanlig navn som Ustjugov. Med den kyrilliske skrivemåten til grunn, så vil jeg imidlertid hevde det er vågalt å påstå at det ikke er noen j-lyd i navnet hans, all den tid den kyrilliske ю transkriberes "jo" til norsk. Nå har jeg imidlertid ikke hørt en russer uttale navnet hans, men at de skal sluke ю såpass hurtig at ingen j-lyd høres...? Det låter nesten spektakulært, selv om jeg ikke skal avvise det helt. Videre avgjør også plasseringen av trykk hvordan navnet skal uttales: Dersom trykket faller på siste stavelse, vil en også høre en ren f-lyd (og ikke v-lyd) til slutt ("Ustjugóf"), men dersom det faller på den midtre stavelsen, så vil man nok kunne høre den opprinnelige v-lyden til slutt ("Ustjúgov". En trykklett -o skal i regelen på russisk uttales -a, så kanskje blir det mer i retning av "Ustjúgav" dersom trykket skal stå på den midtre stavelsen).

Skrivemåten skal i hvert fall være Ustjugov etter norske normer.

1

Homo_Erectus

Du er på villspor nå. I russisk, som i de andre slaviske språkene, spiller forskjellen på palatale (muljerte) og ikke-palatale konsonanter en stor rolle. F.eks blir уголь- kull og угол- hjørne begge transkribert "ugol", men det er stor forskjell i uttalen, уголь blit uttalt med palatal (bløt) l, mens угол blir uttalt med ikke-palatal (hard) l. Palataliseringen angis med bokstaven ь, altså er ль en palatal l. Mens л er en ikke-palatal l. Før rettskrivningsreformen i 1918 ble угол skrevet уголъ der ъ anga en ikke-palatal konsonant, men nå anses dette som overflødig.

Når det gjelder navnet Устюгов, så er det ingen j-lyd i det. Som du helt korrekt skriver, transkriberes ю som ju. Og slik uttales også ю når den står først i ordet: юг (juk)-sør, юный (junɨj)-ung

Men når ю står etter en konsonant, er det ingen j-uttale, men ю palataliserer den foranstående konsonanten.

ту uttales tu med hard t. тю uttales t'u med bløt palatal t.

Hvis man skal skrive Устюгов slik det uttales av ikke-russiskkyndige nordmenn (Ustjugov), måtte man skrive Устъюгов; altså тъю for å vise at t er hard og ikke-palatal og at j skal uttales.

Hvis man skriver Устьюгов med тью, må det derimot uttales med bløt, palatal t og med j.

Men Устюгов uttales Ust'úgəf, hvis trykket ligger på andre stavelse. hvis det ligger på siste stavelse, er uttalen Ust'ugóf. Jeg vet sant å si ikke hvor trykket skal ligge.

Når det gjelder uttalen av v som f, så har ikke dette noe med trykket å gjøre. Dette er utlydsherding, eller desonorisering. Når en stemt konsonant står sist i ordet, eller foran en ustemt konsonant, blir den stemte konsonanten ustemt, den herdes, eller desonoriseres.

Jeg viste deg юг (juk)-sør, som skrives jug, men en uttales juk fordi g står i utlyd.

Nominativ Устюгов Ust'úgəf med v uttalt f fordi v står i utlyd.

Genitiv og akkusativ Устюгова Ust'úgəvə fordi v har en vokal bak seg.

Likeledes dativ Устюгову Ust'úgəvu.

Instrumentalis Устюговым Ust'úgəvɨm.

Lokativ Устюгове Ust'úgəvɪ

Når det gjelder uttalen av o, så uttales den som en å, når den står i trykksterk stilling. Når den står i stavelsen foran den trykksterke uttales den som ʌ. Slik uttales den også når den står i første stavelse. For oss lyder det som en a. I alle andre stavelser uttales o som ɘ.

Nominativ голова-hode (golová) uttales gɘlʌvá.

Akkusativ голову (gólovu) uttales gɔlɘvu.

Genitiv flertall голов (golóv) uttales gʌlɔf.

Ikke så helt enkelt før man blir vant til det.

2

Lignende temaer

Bilde

Religion og livssyn

Religion og livssyn

Bilde

Historie

Historie

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Musikk

Musikk

Bilde

Reisetips

Reisetips

Laster...