Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Jeg skal gå og/å svømme?

Ble plutseligveldig forvirret over å/og reglene. Her er hovedgrunnen til min nåværende forvirring:

Heter det, 'jeg skal gå OG svømme' eller 'jeg skal gå Å svømme'?

På forhånd takk!

1
13 svar

13 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Langveg

Det inntrykket må ikkje festa seg at å berre brukast etter preposisjon: Han skal læra å sykla. Dei skal byrja/begynna å trena. Grammatikalsk analyse gjev svaret. Dreier det seg om to ulike handlingar, brukar ein og. Dreier det seg om ei handling og underordning, brukar ein å.

Vera med og/å er eit tvilstilfelle. Med er i og for seg ein preposisjon, og dreier det seg eigenleg om to handlingar? Heller ikkje fortidsprøva gjev noko endeleg svar: Dei var med og bygde huset, eller: Dei var med å byggja huset.

1

JudasT

Dei var med og bygde huset, eller: Dei var med å byggja huset.

Etter mi språkkjensle er det berre den fyrste setninga over som er rett. Den andre må eg forme om til "Dei var med å byggje huset". Eg kan ikkje vise til autoritetar, nemner berre kva mi oppfatning er. Og eg er ikkje det minste i tvil heller.

Eg er heilt samd med deg i at det avgjerande for og eller å er om det handlar om ein eller to ting. Eit døme: "Vil du kome og prøve?" (det nye pianoet). To ting: kome, og så prøve. Derimot "Eg skal prøve å kome" (i begravelsen). Ein ting: kome; prøve på det. Litt snodig at motsett rekkjefylgje av prøve og kome krev og i staden for å og omvendt, men slik blir det. Fortidsprøva fungerer her: Han kom og prøvde, men... og Eg prøvde å kome, men...

2

kansas00

Det inntrykket må ikkje festa seg at å berre brukast etter preposisjon: Han skal læra å sykla. Dei skal byrja/begynna å trena. Grammatikalsk analyse gjev svaret. Dreier det seg om to ulike handlingar, brukar ein og. Dreier det seg om ei handling og underordning, brukar ein å.

Nå er det vel norsk språkråd som et underorgan av undervisningsdepartementet som styrer med gramatikk og rettskrivninsreformene her i landet. Så da forutsetter jeg at det som står på deres side er det korrekte. Som det står på deres side:

Etter forbindelser som dra og ..., gå og ..., være med og ... kan å pluss infinitiv bare brukes med en preposisjon foran.

Det betyr da følgelig at bruker du ikke preposisjon, så kan du ikke bruke Å, må følgelig bruke OG. Så dette med to verb i infinitiv hvor den ene indikerer en hensikt med det andre, kan ikke brukes likt.

Er litt vanskelig å argumentere med folk når dere ikke legger frem henvisninger til kilder som bygger opp under deres argumentasjoner. Pr. nå i tråden her så er vel jeg den eneste som har henvisning til kilde. Bare en haug her som skriver høyt om at jeg har feil. Til tross for at jeg ikke har noen personlig menig om dette, bare forholder meg til hva de med ansvaret for dette skriver.

1

JudasT

Etter forbindelser som dra og ..., gå og ..., være med og ... kan å pluss infinitiv bare brukes med en preposisjon foran.

Det betyr da følgelig at bruker du ikke preposisjon, så kan du ikke bruke Å, må følgelig bruke OG. Så dette med to verb i infinitiv hvor den ene indikerer en hensikt med det andre, kan ikke brukes likt.

Språkrådets formuleringer ser jeg ingen feil ved, men det virker som du ikke forstår hva som står der.

For det første har du ikke fått med deg at de tar forbeholdet "Etter forbindelser som dra og ..., gå og ..., være med og ...", og at følgelig "Han skal lære å sykle" er helt rett, for de nevnte forbindelsene mangler, og regelen gjelder altså ikke. (Og fortidsprøva er enig: Han lærte å sykle).

La oss så ta et eksempel med slik formulering: Hun var med og leika. Det er en helt normal måte å skrive og si det på. Men det fins en annen måte, og da slår regelen over inn: Skal du (på død og liv) ha med å pluss infinitiv, ja da må du sette en preposisjon først: Hun var med på å leike. I presens: Er med og leiker/Er med på å leike. Dette er de to måtene du har anledning til å velge mellom. Skal du bruke Å pluss infinitiv, må du ha med preposisjon. Og omvendt: vil du ha med preposisjon, må du bruke Å pluss infinitiv. Ingen "kan bruke Å" (som du påsto) gjelder her, ser du. Det du derimot KAN gjøre, er å sløyfe både preposisjon, infinitivsmerke og infinitiv, og bruke OG pluss bøyd verv i stedet. Men igjen: husk at dette gjelder bare etter dra og ..., gå og ..., være med og ...!

1

kansas00

Heter det, 'jeg skal gå OG svømme' eller 'jeg skal gå Å svømme'?

I ditt tilfelle skal du bruke OG. Derimot putter du en preposisjon foran infinitvsmerket så kan du også bruke Å.

Eksempel:

Jeg skal gå og svømme

Jeg skal gå for å svømme

Språkrådet har en liten gjennomgang av de tilfellene du her toucher bort i.

1

JudasT

putter du en preposisjon foran infinitvsmerket så kan du også bruke Å.

Du skriv at med preposisjon KAN han OGSÅ bruke å – altså at det er valfritt. Det er feil, ein MÅ bruke å: "Skal gå for å svømme".

1

kansas00

Kan ofte være kjekt å lese de linkene folk legger ved (sånn som jeg gjorde her). For å kunne gi et mest mulig korrekt svar så valgte jeg å undersøke hva de som jobber med dette her sier ombruk av og/å. Norsk språkråd sier :

Etter forbindelser som dra og ..., gå og ...**, være med og ... kan å pluss infinitiv bare brukes med en preposisjon foran. Ligger det hensikt i ordene dra ..., gå ..., får vi det godt fram med for å: «De ville dra for å handle.» Vi kan også skrive: «Vi ville være med på å feire deg.» Oftest er det likevel best med og: «De ville dra og handle», «Vi ville være med og** feire deg».

Så nei, det er absolutt ikke feil det jeg skriver. Min påstand er nå i det minste dokumentert.

1

Langveg

Her skal du bruka og. Det dreier seg om to handlingar; gå ut og så symja. Eg skal ut og reisa, ut og køyra. Du kan redda deg med å setja inn ein preposisjon: Eg skal ut for å symja. Etter prep. brukar ein i regelen å.

I sume fall, men svært fåe, kan ein velja mellom og og å: Vil du væra med å spela bridge? På den eine sida er ikkje med ein sjølvstendig prep. i dette uttrykket, men heller ein del av verbet (vera med =delta). På den andre sida kan ein knappast seia at det dreier seg om to sjølvstendige handlingar. Men brukar ein fortidsregelen (båe verba skiftar tid), ser ein at det helst bør vera og: Han var med og spela bridge. Erstattar ein vera med med delta, ser ein at og vert ulogisk: Han deltok i spelet. Han deltok ikkje først og så spela han bridge.

1

Grammofon

Bruk fortidsprøven. Det heter «I går gikk jeg og svømte». Dermed blir det og i «jeg skal gå og svømme» også.

Det kan virke forvirrende at det heter «Jeg skal gå til svømmehallen for å svømme», men fortidstesten virker her også: «I forrige uke gikk jeg til svømmehallen for å svømme».

1

Lignende temaer

Bilde

Religion og livssyn

Religion og livssyn

Bilde

Historie

Historie

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Musikk

Musikk

Bilde

Filosofi

Filosofi

Laster...