Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Leser stadig at butikker ikke kan holde oppe. På samme måte må man låse døre slik at den ikke står oppe. Hva i all veden skjedde med ordet "åpen"?

1
46 kommentarer

Kommentarer

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Homo_Erectus

Det skyldes trolig påvirkning fra uttrykk som "låse opp" og "lukke opp".

Man låser opp døra, da er det lett å tenke at døra er oppe, den står oppe.

Logisk er det galt, men språket kan ta sine egne veier og her er det to ord, "åpen" og "oppe" som lydlig ligner hverandre selv om betydningen er vidt forskjellig.

2

Langveg

Logisk er det galt, men språket kan ta sine egne veier og her er det to ord, "åpen" og "oppe" som lydlig ligner hverandre selv om betydningen er vidt forskjellig.

For ein gongs skuld kan engelsken koma til hjelp. Mange butikkar brukar forma open - og då skriv dei ikkje nynorsk, trur dei. Litt morosamt med at engelsk er meir comme il faut enn norsk. I Oslo vil svært fåe finna på å skriva songfestival, men Song festival er heilt greitt. Grasrota i overført tyding er også vorti gjengs pga engelsk, Gressroten vert for dumt.

1

Homo_Erectus

Når jeg er på et sted der nynorsken står sterkt og jeg ser et skilt med Open, lurer jeg alltid på om de mener å skrive engelsk eller nynorsk. Hvis de også har alt annet på nynorsk eller alt annet på bokmål, er det ikke lenger noen grunn til å lure.

Jeg husker engang for lenge siden at Aftenposten skrev om fiskeri i Nord-Norge og de skrev at nordlendingene "har jukset". Det var helt ubegripelig og meningsløst til Aftenposten dagen etter fortalte at det var deres automatiske retteprogram som hadde "rettet" juksa til jukset.

Nordlendingene har juksa, dvs. fiskeredskapet juksa.

1

Homo_Erectus

For ein gongs skuld kan engelsken koma til hjelp. Mange butikkar brukar forma open - og då skriv dei ikkje nynorsk, trur dei

På engelsk betyr "lock up" låse, stenge, lukke, altså det stikk motsatt av norsk "lukke opp".

Men de sier "open up" med omtrent samme betydning som "åpne opp".

2. To begin operation or start (something): The new store opens up next month. The band opened up the concert with an old favorite. 4. Informal To speak freely and candidly: At last the frightened witness opened up and told the truth. 6. To make available or accessible: open up new markets.

"Lukke opp" er et svært gammel uttrykk, de brukte det på norrønt også, "lúka upp", det motsatte "lúka aptr"-stenge"

1

return_of_drakkar

Man låser opp døra, da er det lett å tenke at døra er oppe, den står oppe.

Logisk er det galt,

Det kommer litt an på diverse det.

NN tar i en dør, den er låst, NN sier: Døra er låst. NN tar i en dør, den er låst opp, NN sier: Døra er oppe.

I praksis betyr dette at den må ikke nødvendigvis stå på vidt gap. Om sommeren gjør den kanskje det, om vinteren er den oppe i betydningen ikke låst, altså er for eksempel butikken åpen.

1

Keva

Logisk er det galt, men språket kan ta sine egne veier og her er det to ord, "åpen" og "oppe" som lydlig ligner hverandre selv om betydningen er vidt forskjellig.

Ikke nødvendigvis.

Det er forresten et par lange tråder i Språkspalta på FB om oppe/åpent for den som er interessert.

1

Langveg

Det vert ikkje meir logisk av di Språkrådet berre registrerer bruken av oppe for open (under pkt. 6) utan logisk forklaring. Lurer på kva ein i det heile skal med Språkrådet når det stort sett berre registrerer og ikkje gjev råd om god språkføring.

1

Homo_Erectus

Jeg er enig med Langveg i at eksemplene i ordbøkene bare viser bruken av "oppe" for "åpen", de forklarer ikke logikken, eller mangelen på logikk, som gjør at "oppe" har fått betydningen "åpen".

En mulig forklaring finner vi kanskje hvis vi ser på norrønt, der man, som tidligere sagt, har verbet "lúka", "lúka upp "-åpne, lúka aptr"-stenge.

Det er en klar sammenheng mellom "lúka" og "luke"-lem. En luke ligger oftest flatt på bakken eller på gulvet, og åpnes ved at man løfer den opp, da lukker man opp luka.

Dører ble oftest låst med en krok, en slå eller en skåte som man løftet opp for å åpne døra.

Da ble kanskje det å åpne noe forbundet med å løfte noe opp?

Norrønt " "lúka upp garði" - å fjerne et gjerde.

Når man fjerner et gjerde, drar man stolpene opp av jorda.

Dette kan være en mulig forklaring på "holde oppe", "låse opp".

Jeg vet det ikke, det er bare en mulig forklaring.

1

return_of_drakkar

Ich mache das Fenster auf, und dann ist es offen.

1

Homo_Erectus

1

return_of_drakkar

Ja und nein...

Skriftlig er nok det vanligste (også da muntlig ofte, kommer vel an på hvem):

Ich mache das Fenster auf. Ich mache die Tür auf. Das Fenster ist offen. Die Tür ist offen.

"Auf" brukes altså for bevegelsen, gjøremålet. Aufgemacht → offen.

Likevel forekommer det i stor grad med "auf" i dagligtale.

1

Langveg

A propos, det er vel skilnad på å halda opp og halda oppe. Med opp markerer ein rørsle, ved oppe stillstand. Han heldt boka opp i veret, han heldt eplet oppe i lufta for at dei andre ikkje skulle få tak i det.

Elles har vi uttrykk som halda opp (slutta) og halda oppe (reiarlaget t.d.) i tydinga halda i gang, i live. Det er kan henda den siste tydinga som har gjevi halda butikken oppe, for open. På korrekt norsk kunne seia : Verksemda blir halden oppe takk vere generøse kreditorar slik at butikkane kan halda opi (åpent) framleis.

1

Homo_Erectus

Nå gikk det opp for meg at også på tysk kan døra være åpen eller oppe.

Ist die Tür auf oder offen? Halte ich die Augen auf oder offen?

Die Tür ist standardsprachlich offen, dasselbe gilt für die Augen. Standardsprachlich benutzt man »auf« in diesem Zusammenhang nur in Verbindung mit Verben, die eine entsprechende Bewegung ausdrücken (aufgehen, aufdrehen, aufplatzen usw.) – um also den Vorgang der Öffnung zu beschreiben.

Dette forklarer kanskje også hvorfor norske dører kan være oppe? "Opp" er først brukt bare ved verb som betyr lukke og åpne, og så har opp og oppe blitt løsrevet fra verbet og fått en selvstendig mening?

1

Langveg

Die Tür ist standardsprachlich offen, dasselbe gilt für die Augen. Standardsprachlich benutzt man »auf« in diesem Zusammenhang nur in Verbindung mit Verben, die eine entsprechende Bewegung ausdrücken (aufgehen, aufdrehen, aufplatzen usw.) – um also den Vorgang der Öffnung zu beschreiben.

På tysk er altså offen det korrekte. Går ut ifrå lærarar rettar auf i skriftlege arbeid. Det gjer nok ikkje norske når det gjeld døra er oppe. Dei tillet det meste av di dei kan så lite. Jamvel hans og sin veit mange av dei ikkje skilnad på, og de ristet på hodene sine godtek dei nok også. .

1

return_of_drakkar

Glidelåsen har gått opp - selv om den har gått ned (som oftest).

1

Lignende temaer

Bilde

Religion og livssyn

Religion og livssyn

Bilde

Historie

Historie

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Musikk

Musikk

Bilde

Filosofi

Filosofi

Laster...