En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

hew påtide har rett. Det er _veldig_ enkelt. Man kan kun ha _et_ registrert etternavn. skal/vil man ha flere, må disse registreres med bindestrek. .hew(eller man kan lage seg et nytt....

Hva er egentlig nytt med denne navneloven da. Doble etternavn (med bindestrek) har jo eksistert en stund. Er det slik at en gang i tiden var det ikke særlige regler, og da satte man sammen som man ville, så kom strenge regler som forbød å lage nye doble etternavn, før så en ny lov kom nå nettopp og åpnet for det igjen?

Min farmor hadde dobbelt etternavn, ett fra hver av sine foreldre. Det ble m.a.o. "laget" til henne. Hun ble født 1909. Har det vært lovendringer etter dette som ville hindret henne om hun hadde vært født senere?

1

Dette er et problem jeg slipper da jeg kun har ett fornavn og ett etternavn... Men det er ogsaa utrolig kjedelig aa ikke ha noen mellomnavn...

1
påtide >tegen >Vil man ha FLERE, må disse registreres... Så nå mener du at to etternavn er lovlig _selv uten_ bindestrek?!? For å ende dette; søk i skattelistene. Finner du ett eksempel s...

Hmm, ser at du har svart meg i mellomtiden.

påtide skrev: "tegen

Vil man ha FLERE, må disse registreres...

Så nå mener du at to etternavn er lovlig _selv uten_ bindestrek?!?"

Det har jeg da aldri hevdet. Jeg bare siterer Hew, som er litt uheldig med med sin uttalelse og ufrivillig motsier seg selv. Les innlegget en gang til, og le ;)

-- Eller prøv å humre litt. Det er jo sent, og absolutt fnisetid.

-tegen

1
påtide Årsaken til diskusjon i denne tråden var tolkningen av tegens uttalelse "Nye regler fra nyttår gjør at man kan ha doble etternavn,(...)". Jeg tolket dette til at "Svarstad Hauglan...

påtide skrev:

"Årsaken til diskusjon i denne tråden var tolkningen av tegens uttalelse "Nye regler fra nyttår gjør at man kan ha doble etternavn,(...)".

Jeg tolket dette til at "Svarstad Haugland" kan oppfattes som et dobbelt etternavn, noe det ikke er. Men tegen mente altså "Bang-Hansen" som dobbelt etternavn. Presiser hvis jeg tar feil."

Årsaken til diskusjonen er at det ble hevdet jeg tok feil. Det gjorde jeg ikke. Det er ingenting galt eller uklart i mitt innlegg. Loven åpner for doble etternavn, som man ser av sitatet fra http://odin.dep.no/jd/norsk/aktuelt/012101-990397/index-dok000-b-n-a.html. Kanskje kunne jeg henvist til dette med en gang, men jeg gadd ikke bruke tid på å lete det opp. I og med at jeg refererte til endringene i navneloven regnet jeg med at interesserte som ikke var klar over endringene selv ville oppsøke egnete artikler angående dette. Det har jo vært referert til dette flere ganger i media. Eventuelle tolkninger av innlegget mitt får stå for tolkers regning.

Jeg registrerer at vi nå ser ut til å være fullstendig enige når det gjelder etternavn/mellomnavn-diskusjonen, som jo var poenget med denne tråden. I og med at vi er enige ser jeg ingen grunn til å tvære ut tråden mer enn dette. Dersom noen fremdeles skulle føle at noe er uklart vil jeg henvise til departementets uttalelse.

Snakkes i en annen tråd :)

-tegen

1
tegen "hew skrev: påtide har rett. Det er _veldig_ enkelt. Man kan kun ha _et_ registrert etternavn. skal/vil man ha flere, må disse registreres med bindestrek." Det er _veldig_ enkelt....

>tegen

>Vil man ha FLERE, må disse registreres...

Så nå mener du at to etternavn er lovlig _selv uten_ bindestrek?!?

For å ende dette; søk i skattelistene. Finner du ett eksempel som underbygger din påstand skal jeg innrømme at du har rett.

Inntil da får du nøye deg med at Haugland er oppført som etternavn.

1
tegen Mege skrev: tegen, Merker du deg det som står der? ...som består av to etternamn SETT SAMAN MED BINDESTREK. Den nye navnelova gjør altså ingen endring på at man kun har ett etterna...

Årsaken til diskusjon i denne tråden var tolkningen av tegens uttalelse "Nye regler fra nyttår gjør at man kan ha doble etternavn,(...)".

Jeg tolket dette til at "Svarstad Haugland" kan oppfattes som et dobbelt etternavn, noe det ikke er. Men tegen mente altså "Bang-Hansen" som dobbelt etternavn. Presiser hvis jeg tar feil.

Hvis du er litt mer presis i fremtiden tegen, blir det kanskje enklere...

PS I England har de forøvrig nyansert dette. I Norge er jo last name og first name kjent. Men for å gjøre det hele litt enklere bruker engelskmenn også surname (fremfor family name), som er det samme som etternavn i Norge. Kanskje skulle vi ta i bruk familienavn litt oftere? DS

1
hew påtide har rett. Det er _veldig_ enkelt. Man kan kun ha _et_ registrert etternavn. skal/vil man ha flere, må disse registreres med bindestrek. .hew(eller man kan lage seg et nytt....

"hew skrev: påtide har rett.

Det er _veldig_ enkelt.

Man kan kun ha _et_ registrert etternavn. skal/vil man ha flere, må disse registreres med bindestrek."

Det er _veldig_ enkelt."

Kanskje ikke så helt enkelt likevel? Hva er galt med logikken her:

Man kan kun ha ett (med to t-er, vær så snill.)... Vil man ha FLERE, må disse registreres...

Tanken er rett, men helt enkelt var det vel kanskje ikke likevel?

Hehe, bare måtte.

Beklager,

-tegen

1
mege tegen, Poenget mitt var bare at "Svarstad" er Valgerd Svarstads Hauglands mellomnavn, ikke etternavn. Så lenge et familienavn ikke er sist og ikke er satt sammen med det siste navn...

"mege skrev:

Poenget mitt var bare at "Svarstad" er Valgerd Svarstads Hauglands mellomnavn, ikke etternavn.

Så lenge et familienavn ikke er sist og ikke er satt sammen med det siste navnet med bindestrek, er det mellomnavn."

Joda, det er vi selvsagt helt enige om. Jeg aldri antydet noe annet, men nettopp slått fast det du her sier.

-tegen, (som ikke liker bindestreknavn.)

1
mege tegen skrev: Her er det nok du som tar feil. Man kan nå søke om å få DOBBELT etternavn. Man skal da selvsagt føre opp HELE etternavnet sitt i etternavnfeltet på eventuelle skjema (...

Mege skrev:

tegen, Merker du deg det som står der? ...som består av to etternamn SETT SAMAN MED BINDESTREK. Den nye navnelova gjør altså ingen endring på at man kun har ett etternavn, men det er en bindestrek i mellom, f.eks. i Bang-Hansen, så er jo det ett etternavn (som består av to etternavn).

...

Selvsagt har jeg merket meg hva som står der. Det var jeg som kom med sitatet! Navneloven åpner for at man kan ta TO etternavn og sette dem sammen. Det kunne man ikke tidligere; da kunne man kun ta et andre ettenavn som mellomnavn. Jeg syns du sier det best selv: "...så er jo det ett etternavn (som består av to etternavn)." -Hehe. *;)

1
tegen >påtide skrev: >tegen - det stemmer ikke helt. Joda, det stemmer helt. For fremtiden bør du kanskje undersøke ting litt nøyere før du bombastisk slår fast at folk tar feil. >Reform...

tegen skrev: Her er det nok du som tar feil. Man kan nå søke om å få DOBBELT etternavn. Man skal da selvsagt føre opp HELE etternavnet sitt i etternavnfeltet på eventuelle skjema (halve etternavn er nok ingen god ide). (...) "Folk kan ta doble etternamn, det vil seie etternamn som består av to etternamn sett saman med bindestrek. (...)"

--- tegen, Merker du deg det som står der? ...som består av to etternamn SETT SAMAN MED BINDESTREK. Den nye navnelova gjør altså ingen endring på at man kun har ett etternavn, men det er en bindestrek i mellom, f.eks. i Bang-Hansen, så er jo det ett etternavn (som består av to etternavn).

På samme måte er ikke Ap-velger to ord sjøl om det står en bindestrek i mellom.

1
tegen >påtide skrev: >tegen - det stemmer ikke helt. Joda, det stemmer helt. For fremtiden bør du kanskje undersøke ting litt nøyere før du bombastisk slår fast at folk tar feil. >Reform...

Ok, jeg var litt slapp i uttalen min.

> "Folk kan ta doble etternamn, det vil seie etternamn som består av to etternamn sett saman med bindestrek." >Eksempelet ditt med Valgerd er ikke gyldig da hun har enkelt etternavn og mellomnavn.

Nettopp pga første setning mener jeg å ha rett i Valgerd-saken. I dag har hun KUN etternavnet Haugland. Men at kun kan søke om å hete Svarstad-Haugland er greit. Men "Svarstad Haugland" vil fremdeles ikke være korrekt etternavn. Derfor, inntil Valgerd evnt søker om å slå dem sammen ER etternavnet hennes kun Haugland.

Doble etternavn er altså ikke f.eks. "Olsen Jensen", men "Olsen-Jensen". Følgelig vil du ha et sammenhengende etternavn.

- Tror jeg ble litt misforstått i første innlegg?

1
påtide tegen - det stemmer ikke helt. Reformen endrer ikke på definisjonen av etternavn. Skal man fylle ut skjema med etternavn skal det kun stå ETT navn der. Eksempelet med Svarstad Haug...

>påtide skrev: >tegen - det stemmer ikke helt.

Joda, det stemmer helt. For fremtiden bør du kanskje undersøke ting litt nøyere før du bombastisk slår fast at folk tar feil.

>Reformen endrer ikke på definisjonen av etternavn. Skal >man fylle ut skjema med etternavn skal det kun stå ETT >navn der. Eksempelet med Svarstad Haugland er perfekt. >I en tv-diskusjon f.eks. kan man føre "...men Svartstad >Haugland, hva mener du....". Dette blir jo feil - man skal >kun bruke Haugland.

>- påtide som har mellomnavn selv, men veldig nøye på at > bare det siste er etternavn.

Her er det nok du som tar feil. Man kan nå søke om å få DOBBELT etternavn. Man skal da selvsagt føre opp HELE etternavnet sitt i etternavnfeltet på eventuelle skjema (halve etternavn er nok ingen god ide). Eksempelet ditt med Valgerd er ikke gyldig da hun har enkelt etternavn og mellomnavn. Hun kan derimot søke om å få sette sammen mellomnavnet og etternavnet sitt. Hun får da ETT dobbelt etternavn.

Sitat fra:http://odin.dep.no/jd/norsk/aktuelt/012101-990397/index-dok000-b-n-a.html

"Ny namnelov tek til å gjelde"

"Folk kan ta doble etternamn, det vil seie etternamn som består av to etternamn sett saman med bindestrek. Det doble etternamnet kan bli sett saman av to av alle dei forskjellige etternamna ein kan ta, det vil seie frie etternamn, verna etternamn som ein har rett til å ta, i tillegg til eventuelle nye etternamn. Eit dobbelt etternamn blir i denne samanhengen rekna som to etternamn. Doble etternamn kan derfor ikkje bli sett saman til tre- eller firedobbelte etternamn."

Ps. Selvsagt er kun det siste navnet ditt etternavn. Loven er nettopp gjort gjeldende og man må søke om å skifte til dobbelt etternavn dersom det er et ønske. Man er da tross alt ikke tvunget til å ha dobbelt etternavn selv om loven nå åpner for det. Som du selv sier det har du MELLOMNAVN. Selvsagt er ikke dette et etternavn. Det fremgår av navnet, så og si... Du kan dog søke om å få ta det som etternavn sammen med ditt nåverende etternavn. Du får da et dobbelt etternavn og ikke noe mellomnavn.

tegen

1
tegen Dette stemmer ikke lenger. Nye regler fra nyttår gjør at man kan ha doble etternavn, slik at ektepar/samboere kan ta hverandres etternavn i tillegg til sitt eget. Det er også mange...

tegen - det stemmer ikke helt.

Reformen endrer ikke på definisjonen av etternavn. Skal man fylle ut skjema med etternavn skal det kun stå ETT navn der. Eksempelet med Svarstad Haugland er perfekt. I en tv-diskusjon f.eks. kan man føre "...men Svartstad Haugland, hva mener du....". Dette blir jo feil - man skal kun bruke Haugland.

- påtide som har mellomnavn selv, men veldig nøye på at bare det siste er etternavn.

1
Bananen Ok, da er det riktig det du skriver, såvidt jeg vet.

Såvidt meg bekjent kan et fornavn kun være endel av et fornavn - man kan med andre ord kun ha flere fornavn, som for eksempel "Kjell Magne", "Knut Olav", "Alf Kåre" og liknende. Magne, Olav og Kåre er her ikke mellomnavn, men en del av et fornavn.

Etternavn er kun det SISTE navnet i navnet ditt, for eksempel er Valgerd Svarstad Hauglands etternavn Haugland - mens Svarstad er mellomnavnet.

Det som er i mellom fornavnet/fornavnene og etternavnet (det siste navnet) er altså mellomnavn.

Heter man Alf Kåre Knudsen Ludvigsen, har man altså to fornavn (Alf Kåre), ett mellomnavn (Knudsen) og ett etternavn (Ludvigsen)

1

MrOlav skrev: "Har man derimot to fornavn, så vil det jo si at man har to etternavn"

Hvordan det?

1
Laster...