gdarius Da må du ha hatt en dårlig lærer, for "værre/værst" er ikke korrekt norsk, og har aldri vært det. Det korrekte er verre/verst.

Værre/værst var rett i de gode gamle dager. Si ALDRI aldri når du ikke vet. Til orientering. Hadde aldri under MG i karakter i norsk. Lurer på om verre/verst er nynorsk? Er enig med syrre, men noe som er feil i hvert fall er at i fortid heter det DA. Ikke når som du skriver syrre. Det er NÅ (i dag det) og så husk regelen for - til - fra - over - under - etter - foran osv. osv. ALLTID Å... Og/Å virker som veldig få skjønner.

2

Da må du ha hatt en dårlig lærer, for "værre/værst" er ikke korrekt norsk, og har aldri vært det. Det korrekte er verre/verst.

1

Den læreren din var ikke særlig villig til å lære bort Da/Når-regelen, heller.

Den gang DA, hver/alle gang når.

Da jeg gikk på skolen.

1

Hovudregelen er at æ skal brukast når det dreier seg om omlyd av å. Difor få - færre. tå- tær, gås - gjæser. I verre har vokallyden ingen ting med å å gjera. Nynorsk var meir kosekvent, og ein skreiv her for hær (armé) og sers for særs, men det er det visst slutt på.

1
Laster...