Sambas liste

Trollet - Ingeborg Walter

Elgen - Bjarte Hjelmeland

Vikingen - Hermann Dahl (Men den er jeg fullstendig usikker på)

1

Trollet - Ulrikke Brandstorp Elgen - Markus Bailey Vikingen - Herman Dahl

Samme tips som Gorrart

1

Trollet - Ulrikke Brandstorp Elgen - Erik Torstvedt Vikingen - Marcus i Marcus Martinus

1

Jeg vil tro over halvparten som har fulgt litt med her og der hadde rett på alle de fem siste.

1
Laster...