Når det gjelder folk som Breivik og Viggo Kristiansen, MÅ vi holde tungen beint i munnen. Handlingene deres er grusomme og uforståelige, men vi har et prinsipp i Norge, nemlig at kriminelle skal tilbake til samfunnet så sant de ikke er farlige mer og har sonet sin straff.

Vi driver ikke tortur, og skal ikke ha forhold i fengselet som gjør en slik tilbakekomst til samfunnet umulig. Breivik drepte 77 mennesker, men dette er jo egentlig bare ett tall. Denne personen i en annen sak i Norge i dag er tiltalt for å ha drept 2000, eller var ikke det noe slikt?

Skal vi ha 21 års fengsel, ikke dødsdom og en tanke om at fengsel er en plass hvor du kan skolere deg videre til et nytt liv uten for murene, er dette noe som må gjelde alle. Vi kan ikke gi denne muligheten kun til noen, når prinsippet sier at det gjelder alle.

Jeg skjemmes over NOrges dobbeltmoral om vi ikke klarer å behandle Breivik etter våre prinsipper og om det viser seg at vi bryter menneskerettigheter med han. Da har Breivik vunnet på flere områder. Han har fått oss bort fra våre medmennesklige rettsprinsipper.. Det er når disse blir utfordret vi virkelig må holde på disse prinsippene, ellers er de ikke noe verdt.

Jeg tror faktisk at Breivik er ute om tja, 40 år. Kan skje så "lite" som 30 år, når han er rundt 60 år gammel.

2
Mamii Når det gjelder folk som Breivik og Viggo Kristiansen, MÅ vi holde tungen beint i munnen. Handlingene deres er grusomme og uforståelige, men vi har et prinsipp i Norge, nemlig at k...

Jeg skjemmes over NOrges dobbeltmoral om vi ikke klarer å behandle Breivik etter våre prinsipper og om det viser seg at vi bryter menneskerettigheter med han

Så langt ser jeg ikke at vi ikke klarer det.

Den eneste som påstår at menneskerettighetene brytes, er ABB selv, og han har bevist ettertrykkelig at han ikke evner å forstå virkeligheten.

Jeg skjønner at han klager utfra den personligheten han er. Han anser seg som Norges Viktiste Person, og under rettsaken var han langt på vei det (iallefall den mest omtalte), og fikk sole seg i oppmerksomheten. Nå er han arkivert bort, og opplever plutselig at han ikke får spredd sitt sinnsyke budskap, og da er det på tide å klage. Ut fra egen oppfatning er han jo kommet for å redde oss og bli Norges mest respekterte person om 60 år, da ma han sørge for at vi får vite hvorfor han hadde rett og vi tok feil.

Ja, han har tøffe soningsforhold, men det er ikke en konsekvens av hat og avsky, men frykt for hva han kan finne på og hva andre kan gjøre mot ham.

2
mito [sitat…] Så langt ser jeg ikke at vi ikke klarer det. Den eneste som påstår at menneskerettighetene brytes, er ABB selv, og han har bevist ettertrykkelig at han ikke evner å forstå...

Den eneste som påstår at menneskerettighetene brytes, er ABB selv, og han har bevist ettertrykkelig at han ikke evner å forstå virkeligheten.

HAn har jo klaget en del, og fått noe av disse klagene igjennom. Da sikter jeg til forrige klage.

Jeg har IKKE sagt at de bryter noen regler, da vi ikke får noe særlig konkret fra hans siste 27 sider. Dog mener jeg det er pinlig om Breivik skulle vinne frem med sine klager til menneskerettighetsdomstolen. Hadde ikke du synes det var pinlig om det skulle vise seg at rettstaten NOrge ikke klarer å holde på sine prinsipper fordi vi ikke liker en person og alle har et slags hatforhold til han, mens om det er to jenter som ikke har kommet i pubeerrteten som blir drept og voldtatt som vi ikke har noe personlig forhold til, så klarer vi å holde på disse prinsippene?

Det er jo ikke en rettsstat å være stolt over synes jeg. Vi blir satt på prøve nå, og den bør vi bestå. Den største seieren vi kan gjøre er om høyreekstremisme nesten er utdødd og Breivik kommer ut som en angrende synder på 30 år. DA har den norske rettstaten vunnet. Vi vinner IKKE ved å psykisk bryte ned denne personene til å ta selvmord og være kvitt han. Da har den norske rettstaten tapt, og vist at vi ikke er duger til det vi selv hevder vi faktisk duger til.

2

Han klarer seg fint. Dette er kun for å få oppmerksomhet i media, og media serverer selvsagt på gullfat.

Herregud.

2
mito [sitat…] Så langt ser jeg ikke at vi ikke klarer det. Den eneste som påstår at menneskerettighetene brytes, er ABB selv, og han har bevist ettertrykkelig at han ikke evner å forstå...

Ja, han har tøffe soningsforhold, men det er ikke en konsekvens av hat og avsky, men frykt for hva han kan finne på og hva andre kan gjøre mot ham.

Det er mulig å ha strenge soningsforhold uten å bryte menneskerettigheter. Jeg mener det å kunne styre lys selv, TV, treffe andre mennesker under kontrollerte forhold og ha en ytringsfrihet er helt nødvendige for å kunne holde på psyken til en person.

Jeg vet jo ikke om de bryter menneskerettigheter, men jeg sier at OM de gjør dette. En rettsstat kan ikke bare si at vi bryter de regler vi vill, fordi han er så farlig. Altså, det holder ikke mål. Da må vi gjør om på hvordan vi styrer disse fengslene. Vi kan ikke ha det slik at enkelte fanger liksom skal være så farlige at vi ikke kan ivareta deres menneskerettigheter.

2
morbidsaint Han klarer seg fint. Dette er kun for å få oppmerksomhet i media, og media serverer selvsagt på gullfat. Herregud.

Leser du hans manifest har han selv før 22. juli tenkt tanken på selvmord. Han er helt klart potensiell kandidat til å ta selvmord. Han er en narsissist som sitter innelåst og ikke selv får styre lyset om jeg har skjønt det rett. Dette er meget tøft for en slik narsisisst. Dette er nok et liv som han selv mener ikke er han verdig. Han angrer nå dagelig på at han ikke valgte å skyte seg før politiet tok han. Derfor er det godt mulig han vil forsøke å gjøre dette nå. Er jo en grunn til at politiet er meget oppmerksom på at han ikke skal kunne skade SEG SELV eller andre.

1
Mamii [sitat…] HAn har jo klaget en del, og fått noe av disse klagene igjennom. Da sikter jeg til forrige klage. Jeg har IKKE sagt at de bryter noen regler, da vi ikke får noe særlig kon...

Dog mener jeg det er pinlig om Breivik skulle vinne frem med sine klager til menneskerettighetsdomstolen. Hadde ikke du synes det var pinlig om det skulle vise seg at rettstaten NOrge ikke klarer å holde på sine prinsipper fordi vi ikke liker en person og alle har et slags hatforhold til han

Jo, hvis det skulle skje, så hadde det vært pinlig. Men det gir ingen grunn til å gi etter når det er åpenbart at han kommer til å bli avvist i Strasbourg.

Så langt ser jeg ingen indikasjoner på at vi bryter menneskerettigheter.

1
mito [sitat…] Jo, hvis det skulle skje, så hadde det vært pinlig. Men det gir ingen grunn til å gi etter når det er åpenbart at han kommer til å bli avvist i Strasbourg. Så langt ser je...

Skal fanger i fengsel ha ytringsfrihet? Skal de få lov til å treffe andre mennesker? Gi intervju? Får Breivik dette?

Slik jeg forstår det, må Breivik få lov til dette, MEN hans uttalelser må kontrolleres. Altså det som kan stoppes er kun ytringer som oppfordrer til vold. Kan jo ikke ha en tanke om at alt han uansett vil si er oppfordring til dette, derfor får han ikke si noe. Det blir jo bare helt meningsløst, ettersom dahar de tatt fra han ytringsfriheten. Det er en rett vi alle skal ha, fengsel eller ikke.

1
morbidsaint [sitat…] Ta livet sitt? Vel.. i fare for å bli utestengt skal jeg ikke si hva jeg håper utfallet blir.

Du har lov til å ytre deg om det, ettersom du ikke oppfordrer til vold eller at noen skal gjøre dette mot han. Så jeg mener den ytringen er grei og forståelig, men det betyr ikke at en prinsipp resttstat som Norge skal synke ned på et slikt nivå. Vi følger prinsipper, og mennesklig hat skal fanger være beskyttet mot pga lover og regler vi skal være fullstendig prinsippfaste mot. Uten dette, er vi ikke en rettstat, og vi er et hvilke som helst diktatur.

1
Mamii Skal fanger i fengsel ha ytringsfrihet? Skal de få lov til å treffe andre mennesker? Gi intervju? Får Breivik dette? Slik jeg forstår det, må Breivik få lov til dette, MEN hans utt...

Skal fanger i fengsel ha ytringsfrihet? Skal de få lov til å treffe andre mennesker? Gi intervju? Får Breivik dette?

Ytringsfrihet må veies opp mot andre ting, som sikkerhet, fare for konsekvenser, hensyn til etterlatte. Vurderingen så langt er vel at det må vente, kan hende han får prate mer senere. Ta gjerne debatt om det, men jeg har tillit til at vurderingen i dag ikke styres av at "han skal hindres fordi vi hater ham". På Ila har de god erfaring i å vurdere sunn behandling til hatobjekter.

De vurderer også fortløpende hvilken menneskelig kontakt han skal ha, men her er det også sikkerhet det går på. Ville det ikke vært vel så pinlig og alvorlig for Norges omdømme om en av medfangene drepte ham?

1
clavin ABB krever mye mer ressurser enn andre fanger, og vi vet allerede nå at han aldri vil bli noe annet enn en ren (og stor) utgiftspost. Jeg er imot dødsstraff, selv om jeg ikke er no...

Jeg er imot dødsstraff, selv om jeg ikke er noen fanatiker på området. Selvmord er likevel lovlig, og om ABB skulle velge denne løsningen hadde det vært helt greit.

HAn kan jo velge det, men har ikke kriminalomsorgen ansvar for å unngå dette? Eller skal vi ignorere Breiviks ønske om dette og la gjøre det kontra andre som vi ikke hater? Ska lvirkelig personlig hat gå inn i noe slikt som dette? Hvor blir det a prinsipper? Slik kan ikke, og skal ikke en rettstat holde på. Regner med du vet dette, men egentlig driter i det. Det at du tenker slik når du ikke har makt er jo greit nok, men hva om de som satt med maken hadde samme forhold til prinsipper som deg? Vi hadde vært et diktatur i løpet av få uker.

1
mito [sitat…] Ytringsfrihet må veies opp mot andre ting, som sikkerhet, fare for konsekvenser, hensyn til etterlatte. Vurderingen så langt er vel at det må vente, kan hende han får prat...

Ytringsfrihet må veies opp mot andre ting, som sikkerhet, fare for konsekvenser, hensyn til etterlatte

Det å ytre seg kan IKKE være en fare for ytringsfriheten. Derimot er det en fare for ytringsfriheten om vi nekter folk denne. Så her må vi holde tungen beint i munnen. Det er og blir forskjell på å ytre seg og å komme med trussler. Breivik er et medmenneske, og har selvsagt rett på grunnleggende menneskerettigheter han også. Det er IKKE en menneskerettighet å oppfordre til vold.

Ville dog Breivik laget en blogg om strikking, eller om design av sko, ja så la nå han gjøre det. Vil han gi intervju om hva han har gjort, ja så la han gjøre det også. Denne myten om Breivik bør vi få stikket hull på fortest mulig. Han ble jo bare mer mytisk og appelerende når han ble nektet å bli vist på TV når han forklarte seg. Synes den avgjørelsen var helt hårreisende.

1
mito [sitat…] Tror du Ilas ansatte tar sine vurderinger utfra hat? Eller at de er profesjonelle og har erfaring med å gi adekvat behandling?

Jeg vet ingenting om Breiviks soningsforhold egentlig. Jeg kun registrerer det media vil skal ut. Der registrerer jeg en mann som sier han er på randen av selvmord pga soningsforholdene, og jeg påpeker at omdette går til Strasbourg og han vinner frem, er og blir dette EKSTREMT pinelig for den norske rettstat. JEg har på ingen måter konkludert her, jeg kommer kun med en "advarsel" til Norge om at her må vi holde tungen beint i munnen og passe på at vi ikke bryter disse reglene med Breivik bare fordi han har begått en handling som berører oss alle.

Enklere for ulike fengsel å passe på at folk som begår drap som du overhodet ikke har noe forhold til, at fengselet "overser" dette og gir fanger den "respekt" og rettigheter som de fortjener.

Breivik er jo et menneske, som var uheldig som falt for gale konspirajsonsteorier. Han har villet seg inn i en konspirasjonsverden som ikke eksisterer, og som legitimerer det han gjorde. Breivik tror at om han ikke gjorde dette, vil Norge havne i en borgerkrig. Samme vil Europa. Han var tvunget til å gjøre dette. Han var og er helt overbevist om dette. Ser du det fra hans forvridde verdensbilde som han har blitt opplært til av andre konspirasjonsteoretikere som fjordman, så er ikke han handlinger så syke.

Det er sikkert en provoserende påstand, men Brevik har lurt seg elv inn i en fatasiverden. Ser vi til terroraksjoner, eller det vi vil kalle frigjøringskamp på 40-tallet i Norge, drepte også disse sivile. De er i dag helter. Brevik ser på de som leder landet vårt i dag som minst like onde som nazistene som okkuperte landet vårt. Breivik ser på oss som okkupert av denne marxistiske eliten som styrer medier osv og kveler vanlig politisk debatt. Breivik såg seg selv som en del av kampen for friheten, slik som motstandsfolkene nder 2. verdenskrig. For Breivik er hans kamp like rettferdiggjort som deres kamp.

1
Mamii [sitat…] HAn kan jo velge det, men har ikke kriminalomsorgen ansvar for å unngå dette? Eller skal vi ignorere Breiviks ønske om dette og la gjøre det kontra andre som vi ikke hater...

Det at du tenker slik når du ikke har makt er jo greit nok, men hva om de som satt med maken hadde samme forhold til prinsipper som deg? Vi hadde vært et diktatur i løpet av få uker.

Tja, USA har da dødsstraff i mange stater, og er meg bekjent et demokrati.

1
clavin [sitat…] Tja, USA har da dødsstraff i mange stater, og er meg bekjent et demokrati.

Jada, du kan jo ha dødstraff og være demokrati. Har jeg skrevet noe annet? Dog må denne dødstraffen være en fare alle kan bli utsatt for. Du må ha et prinsipp rundt dette, og ikke si at siden du er datteren av guvernøren så slipper du dødstraff. Du må kunne se på dette med prinsippfasthet, og ikke la deg påvirke.

Se til McVeigh som fikk dødstraff. Han var en del av høyresiden som Breivik, forskjellen er at han drepte vel over dobbelt så mange og mange av disse var BARNEHAGEBARN. Det var altså en barnehage i bygningen han bombet. Han fikk dødstraff, men fikk da gjort intervju på TV. Breivik får ikke dette en gang. Jeg vil også tro at han ikke ble forskjellsbehandlet fra andre fanger som hadde en dødsdom på seg. Selv om jeg mistenker at USA bryter flere menneskerettigheter enn Norge.

1
Mamii Jeg vet ingenting om Breiviks soningsforhold egentlig. Jeg kun registrerer det media vil skal ut. Der registrerer jeg en mann som sier han er på randen av selvmord pga soningsforho...

Der registrerer jeg en mann som sier han er på randen av selvmord pga soningsforholdene, og jeg påpeker at omdette går til Strasbourg og han vinner frem, er og blir dette EKSTREMT pinelig for den norske rettstat

Det er bare at det Strasbourg-nederlaget er så utrolig hypotetisk at vi kan ikke forholde oss til det.

Hva om ABB krever at vi skal henrette alle fremmedkulturelle, vi nekter, han går til Strasbourg og vinner? Ville det vært pinlig for Norge?

Den mannen har et så forvrengt bilde i sitt hode at så lenge ikke hans påstander kan bekreftes med noen med vett mellom øra, ser jeg ikke grunn til å gi etter.

For alt vi vet er også hans selvmordstrusler noe han kun sier. Alt han sies må tolkes utfra hvem han er, og ikke bare tas bokstavlig.

1
mito [sitat…] Det er bare at det Strasbourg-nederlaget er så utrolig hypotetisk at vi kan ikke forholde oss til det. Hva om ABB krever at vi skal henrette alle fremmedkulturelle, vi nek...

Hva om ABB krever at vi skal henrette alle fremmedkulturelle, vi nekter, han går til Strasbourg og vinner? Ville det vært pinlig for Norge?

Så du ser på det som like trolig at Strasbourg skulle komme frem til dette som å konkludere med at Breivik lever under forhold som ikke er et menneske verdig?

JEg ser på det som TROLIG at Strasbourg skulle kkomme frem til at vi bryter menneskerettigheter, da de tidligere har kommet frem til dette mener jeg å huske. Slik som at vi gjennom vår bruk av glattceller osv stadig bryter lovverk. Folk som tar selvmord, ikke blir ettersett på mange timer og drukner i sitt eget spy osv. Vi har ting å forbedre, og jeg tviler ikke et sekund på at Breiviks tilfellet er så krevende for Norge at vi bryter en del grunnleggende menneskerettigheter.

Dette er rett og slett en realistisk mulighet, men du kan ikke mene at det er en realistisk mulighet at Strasbourg skulle komme frem til at henrettelser av fremedkulturelle er rett. Så her tipper jeg du bare prøver å være vanskelig.

Se seriøst på dette. Det er selvsagt en mulighet at Norge bryter regler, og det er desto viktigere med så vanskelige saker som Breivik av vi evner å holde tungen beint i munnen. Det er ikke slik at fordi vi hater et menneske så gir vi slipp på våre prinsipper. Holder vi på slik, og i tillegg har et bevisst forhold til at det er nettopp dette vi gjør, ja så har ikke vi mye rettsstat å være stolt over.

1
Mamii Jada, du kan jo ha dødstraff og være demokrati. Har jeg skrevet noe annet? Dog må denne dødstraffen være en fare alle kan bli utsatt for. Du må ha et prinsipp rundt dette, og ikke...

Jeg vil også tro at han ikke ble forskjellsbehandlet fra andre fanger som hadde en dødsdom på seg.

Jeg skjønner ikke dette argumentet om at ABB blir forskjellsbehandlet. Ja, selvfølgelig blir han forsåvidt forskjellsbehandlet, men dette bunner i den trusselen og risikoen han faktisk representerer. Han er ikke noen "vanlig" fange, og følgelig er det iverksatt særskilte tiltak opp i mot ham. Han er enkelt og greit farlig, i motsetning til de fleste som man kan sammenligne med (disse kan forsåvidt også være "farlige", men ikke i samme grad og på samme måte). Han har allerede gjort ubotelig skade, så om det å forhindre at han gjør ytterligere skader innebærer at enkelte vil mene at man bryter menneskerettighetene, så er dette en billig pris å betale.

1
clavin [sitat…] Jeg skjønner ikke dette argumentet om at ABB blir forskjellsbehandlet. Ja, selvfølgelig blir han forsåvidt forskjellsbehandlet, men dette bunner i den trusselen og risikoe...

Jeg skjønner ikke dette argumentet om at ABB blir forskjellsbehandlet. Ja, selvfølgelig blir han forsåvidt forskjellsbehandlet

Selvsagt, alle blir ikke behandlet likt. Noen er fare for seg selv, andre ikke. Listen over ulike ting som krever ulik behandling er jo enorm, MEN det som SKAL være likt for alle er at de blir behandlet i henhold til menneskerettighetene. Det kan og skal vi aldri vike fra. Det er poenget her. JEg har da aldri argumentert for at Brevik skal behandles som en hvilken som helst fange, jeg krever kun at de oppretholder hans menneskeretigheter. Det er alt jeg krever. Det være seg Breivik, denne personen som kan ha drept 2000i Rwanda var det vel, eller Viggo Kristiansen. Det er en grunn til at det heter MENNESKERETTIGHETER. Disse er nemlig udiskutabelt mennesker. Selv om det kanskje føles ubehagelig å erkjenne noe slikt.

1
Mamii [sitat…] Så du ser på det som like trolig at Strasbourg skulle komme frem til dette som å konkludere med at Breivik lever under forhold som ikke er et menneske verdig? JEg ser på d...

Dette er rett og slett en realistisk mulighet, men du kan ikke mene at det er en realistisk mulighet at Strasbourg skulle komme frem til at henrettelser av fremedkulturelle er rett

Nei, jeg klarer ikke å se det realistisk. Eksempelet mitt var satt på spissen, ja, men det var for å illustrere at vi kan ikke la oss skremme når det ikke er hold i ting.

Og ABB har bevist at han har en så forskrudd og fjern oppfatning av virkeligheten, at det han alene mener på ingen måte trenger ha noe i seg. Så lenge ingen med virkelighetsoppfatningen i orden bekreter hans påstander tror jeg ikke det er noe poeng i å måtte logre fordi ABB skriker "Strasbourg". De forholdene Norge har fått kritikk for før ligger mest i isolat og mangel på ettersyn. Det er ikke den type isolat ABB sitter i, og han er alt for "viktig" til at han overlates til seg selv.

Jeg tror forøvrig du har en oppfatning av at det er hat som styrer behandlingen av ABB, og at du vil så gjerne påpeke dette. Ja, jeg tror det er mye hat i ytringer fra menigmann, men jeg har vanskelig for å tro det om de som faktisk har ansvaret for ham. Så da får folk heller fortsette og hate, og du kan fortsette å arrestere dem og framheve ditt eget ikke-hat.

1
clavin [sitat…] Jeg skjønner ikke dette argumentet om at ABB blir forskjellsbehandlet. Ja, selvfølgelig blir han forsåvidt forskjellsbehandlet, men dette bunner i den trusselen og risikoe...

Han har allerede gjort ubotelig skade, så om det å forhindre at han gjør ytterligere skader innebærer at enkelte vil mene at man bryter menneskerettighetene, så er dette en billig pris å betale.

Det argumentet der kan du aldri bruke... Altså å si noe så dumt som at noen er for farlig til å ha menneskerettighetene i behold. Siste personen som kan ha sagt noe så dumt må jo nesten være Hitler selv eller noe slikt. Hvor blir det av prinsippene dine mann???

1
Laster...