UFO og Alternative Teorier

gunnerna

Reinkarnasjon og psykisk helse

SAMMENHENG MELLOM REINKARNASJON OG PSYKISK HELSE ?

Kan traumer fra tidligere liv være en forklaring på dårlig psykisk helse ? Kan vonde opplevelser i tidligere liv ha sammenheng med at mange får psykiske helseplager ? Er det slik at de som druknet i tidligere liv utvikler vannskrekk i nåværende liv, folk som har brent inne er ekstra redd for flammer osv. ?

Jeg er født med dårlig psykisk helse – infantil autisme ble oppdaget og diagnostisert da jeg var to år. Dette til tross for en trygg og god barndom. Senere har jeg i perioder i livet slitt med psykiske helseplager. Jeg har vært heldig som vokste opp i et kjærlig, trygt og godt hjem med tilstedeværende og flotte omsorgspersoner.

I barne- og ungdomstiden traff jeg mange jevnaldrende som vokste opp i skilsmissehjem, alkoholiserte hjem, hjem med omsorgssvikt og med foreldre som var alene med omsorgen. Noen hadde mistet mor eller far som barn. 40 år senere møter jeg flere som på tross av vanskelige oppvekstvilkår har greid seg uten hjelp fra psykisk helsevern og som har valgt yrker som krever sterk psykisk helse. Dette bekrefter det som jeg har tenkt og trodd hele livet. Miljøet betyr nok ikke så mye som fagfolk og andre vil ha det til.

Det finnes en dypere forklaring som vi må tørre å ta innover oss.

I møte med nye mennesker sier vi ofte «Kjemien er god eller kjemien er dårlig». Ofte kan vi ikke sette ord på hvorfor vi føler sterk sympati eller sterk antipati mot mennesker vi aldri har møtt og som aldr har gjort noe godt eller vondt mot oss. Mange med meg har sagt at når de kom til et nytt sted føler de at her har jeg vært før. Jeg var 11 år da jeg var på speidertur i København, og jeg visste at her hadde jeg bodd før. Jeg kjente igjen husene spesielt. Dette fortalte jeg speiderlederne, og de skjønte ikke helt hva jeg snakket om.

Jeg gjentar at det finnes en dypere forklaring som vi må tørre å utforske mer. I psykisk helsevern har jeg møtt mange pårørende til barn med psykiske helseutfordringer. De var så fortvilet for de følte at hjelpeapparatet beskyldte dem for omsorgssvikt. I tillegg til belastningen over å ha syke barn fikk de en tilleggsbelastning – følelsen av å ha sviktet som mor og/eller far.

Faggruppene og andre må snart erkjenne at det er mye vi ikke vet, og de må slutte å lansere teorier som ikke stemmer med virkeligheten. Også må de begynne å lytte til pårørende og brukere. Vi må tørre å erkjenne at det finnes dypere fenomener mellom himmel og jord og jeg skjønner ikke hvorfor ikke regresjonsterapi benyttes i offentlig psykisk helsevern. Hvorfor forskes det ikke mer på regresjon og sammenheng mellom reinkarnasjon og psykisk helse/uhelse ?

Når dette er sagt er det greit å vite at kapittelet om reinkarnasjon ble fjernet fra det gamle testamentet på kirkemøtet i Konstantinopel i år 553. Hver fjerde nordmann og rundt halvparten av jordens befolkning tror på reinkarnasjon.

Tør vi å tenke i nye baner ?

Gunn Pound

3
40 svar

Faggruppene og andre må snart erkjenne at det er mye vi ikke vet, og de må slutte å lansere teorier som ikke stemmer med virkeligheten. Også må de begynne å lytte til pårørende og brukere. Vi må tørre å erkjenne at det finnes dypere fenomener mellom himmel og jord og jeg skjønner ikke hvorfor ikke regresjonsterapi benyttes i offentlig psykisk helsevern. Hvorfor forskes det ikke mer på regresjon og sammenheng mellom reinkarnasjon og psykisk helse/uhelse ?

Regner denne tråden snart blir flyttet...men før det skjer;

Har du vurdert arv som kanskje er mer logisk? Det er på en måte reinkarasjon, men av gener. Gener som gjør deg mer utsatt for visse psykiske lidelser. Ofte kan man vel se at psykiske lidelser går i arv, så vel som fysiske lidelser.

2

Faggruppene og andre må snart erkjenne at det er mye vi ikke vet, og de må slutte å lansere teorier som ikke stemmer med virkeligheten. Også må de begynne å lytte til pårørende og brukere. Vi må tørre å erkjenne at det finnes dypere fenomener

Vel...det er vel andre faggrupper enn psykiatrien som må overta når slike teorier som ikke stemmer overens med psykiatrien skal lanseres av brukere og pårørende.

Brukere og pårørende får vel oppsøke healere, hypnotisører og de som snakker med døde og andre alternative utøvere med sine teorier da.

2
gunnerna Uenigheter er bare sunt, og helt greit. Og det er viktig å tåle at andre har andre synspunkter enn en selv. I Norge har vi demokrati og ytringsfrihet, og hvis noen ønsker mitt innl...

Helt sant og altfor mange på dette forumet får trangen til å være forumpoliti når de ser tanker blir servert de finner skremmende eller lignende.

Du hadde et veldig godt åpningsinnlegg og noen spennende tanker. Reinkarnasjon er jo et spennende emne, selv om jeg personlig ikke er sikker på hvordan jeg stiller meg til det. Men jeg har et åpent sinn og selve ideen og teorien om det er ikke så far out å diskutere.

Det er mye vi ennå ikke vet eller forstår når det kommer til tid, sted og rom. Mennesket befinner seg fortsatt på et meget primitivt stadium sett i en universell målestokk. Personlig så tror jeg kanskje mennesket er et av de dummeste vesenene i dette universet og at det yrer av intelligent liv der ute som er ekstremt mer intelligente enn oss.

2
sanila [sitat…] Hvorfor er det så viktig for deg at fortelle at det ikke kan være slikt?

Hvorfor er det så viktig for deg at alle skal gå med på all mulig overtro og uvitenskaplig sprøyt? Dette er som religion, udokumenterbart vitenskaplig og generelt ekstremt usannsynlig og følgelig noe som bør forkastes inntil gode beviser foreligger.

Det at man "tror" er ikke verdt noe og iallefall ikke som grunnlag for å spre det som en sannhet til andre. Noen er bare ute etter å dekonstruere samfunnet med dumskap...

2
totem Hvorfor er det så viktig for deg at alle skal gå med på all mulig overtro og uvitenskaplig sprøyt? Dette er som religion, udokumenterbart vitenskaplig og generelt ekstremt usannsyn...

Hvorfor er det så viktig for deg at alle skal gå med på all mulig overtro og uvitenskaplig sprøyt

Jeg finner det viktig at man kan prate om slikt, hvilket er noe annet.

Det der også er viktig er at psykiatrien skader riktig mange, ved at kun akkurat at holde de i live.

2
Morra-DI-2 [sitat…] Regner denne tråden snart blir flyttet...men før det skjer; Har du vurdert arv som kanskje er mer logisk? Det er på en måte reinkarasjon, men av gener. Gener som gjør deg...

Psykisk helse er et veldig aktuelt tema i tiden. Og ytringsfriheten gjelder vel også for oss som tenker i andre baner enn det vanlige. Jeg kan ikke se at jeg sårer noen eller at innlegget bryter med god presseskikk. Ingen personnavn er nevnt. Dette er helt nøytralt.

1

Uenigheter er bare sunt, og helt greit. Og det er viktig å tåle at andre har andre synspunkter enn en selv. I Norge har vi demokrati og ytringsfrihet, og hvis noen ønsker mitt innlegg flyttet så er dette et forsøk på å kneble ytringsfriheten.

1
sanila Er det en skremmende tanke, om det skulle være slikt. Arv er så mangt. Genetikk er kun en liten del av mennesket. Den er kun tilknytte "blodsbånd".

det en skremmende tanke, om det skulle være slikt. Arv er så mangt. Genetikk er kun en liten del av mennesket. Den er kun tilknytte "blodsbånd".

Arv og miljø spiller inn,.

Ta bipolar, schizofreni og autisme. Svært arvelige sykdommer. De går i familier. Det ligger "triggere" i gener/arvestoffer som kan utløse sykdommen. Jo bedre oppvekst og trygghet i livet, jo bedre forutsetninger har du sikkert for å ikke utvikle sykdommen. Det hjelper i alle fall ikke å ha en vanskelig barndom. Men personer kan utvikle sykdommen selv om de har hatt en fantastisk trygg barndom,

..skremmende OM det skulle være slik? Det er jo slik. Psykopati går i arv, bipolar, schizofreni. Personlighetsforstyrrelser generelt. Det er ligger en arvelig disposisjon der. Det har vel tidligere kun vært fokus på miljø. Jeg tenker at det selvsagt ligger en slags politikk i det også. Ikke fokusere på "dårlig blod", men å fokusere på de ting vi faktisk kan gjøre noe med- miljø og oppvekst.

Google bipolar- arvelighet, Schizofreni, autisme....og du vil finne ut at de er i aller høyest grad arvelige.

1

Eller er det så enkelt at enkle mennesker er mer disponible både for psykiske problemer og for overtro?

1
jonas Eller er det så enkelt at enkle mennesker er mer disponible både for psykiske problemer og for overtro?

TS er tydeligvis en svært høytfungerende autist, og jeg synes vel innlegget er aktuelt på den måten at forskningsmiljøer i Norge har underspilt rollen som gener og arvelighet har, og lagt skylden på en dårlig oppvekst. Nå følger gjerne det ene det andre- for å si det slik, men ikke nødvendigvis.

Jeg har selv opplevd det. Min eks utviklet sin bipolare "sykdom" mens vi bodde sammen og etter at vi hadde fått barn. DVS, sykdommen kom nok før, men vi visste ingenting om den. I ettertid ser jeg jo hans maniske perioder fra den første tiden. Det opplevdes som gode perioder for min del, siden han strålte i gode perioder, tjente mye penger osv...Helt til det tippet over i bare manisk, og han utviklet psykoser og måtte legges inn. For å si det slik; Det var ikke enkle år. Jeg satt med små barn, en mann innlagt på psykiatrisk..

Da kom det jo fram etter hvert at bestefar hans, som de ikke hadde kontakt med, hadde vært innlagt siden han var 40 år. Før det ble han stengt inn på et rom av familien. Han hadde nok ikke vært snill i perioder, og som mange andre bipolare utviklet han et drikkeproblem. En slags selvmedisinering. Det var stor skam på den tiden. Av hans søsken tok en bror livet av seg. ..og man kan jo gjerne gjette at det kan ha vært den samme sykdommen. Min eksmanns tante utviklet også sykdommen, og hennes barn- som etter hvert ble tatt fra henne. Dette var jo ting som kom fram etter hvert. Det var liksom ikke noe de presenterte for meg da jeg kom inn i familien. Familien var jo også litt splittet, og man kan jo forstå grunnen til at det hadde blitt slik. Men jeg ser jo i ettertid hvordan ting ble skjult og holdt hemmelig.

Da er jeg selvfølgelig svært obs på mine barn. Jeg vet at det ligger triggere i deres gener og at i minst tre generasjoner har denne sykdommen herjet i familien deres . Samtidig vil jeg jo ikke snakke for høyt om det. Det ligger enda skam, men også økonomi i å ikke slippe dette ut. Tenk forsikringselskap. Det er ikke så kjekt om slike opplysninger kommer ut og kan brukes mot mine barn en gang i framtiden....som forhåpentligvis ikke utvikler noe. Men jeg jo selvsagt redd for dem, og for mine kommende barnebarn. Jeg håper jo at gener blir utvannet etter hvert, at mine barns trygge og gode oppvekst vil gjøre at de ikke utvikler sykdommen. ..og at jeg på en eller annen måte greier å bryte denne "arvesynden"-

Det ligger faktisk en historie bak hvordan sykdommen kom til familien- som bunner i overtro. Jeg fikk selv frysninger av å høre den. Men sykdommen i seg selv er dessverre ganske reell.

1
Morra-DI-2 [sitat…] Arv og miljø spiller inn,. Ta bipolar, schizofreni og autisme. Svært arvelige sykdommer. De går i familier. Det ligger "triggere" i gener/arvestoffer som kan utløse sykdom...

Google

Nei, det har jeg ikke til hensikt, og jeg skrev ikke som jeg gjorde for at få at vite hva jeg skulle. Derimot stilte jeg et spørsmål.

Arv er så mangt, og psykiatrien er på det lavest mulige nivå når det handler om at behandle mennesker ute av balanse.

Arv er langt mer en det fysiske miljø, der er forbunnet med blodslinjen.

Er det en skremmene tanke , om der er noe om snakken? den er langt fra ukjent i store dele av verden.

1

Hver fjerde nordmann og rundt halvparten av jordens befolkning tror på reinkarnasjon.

Reinkarnasjon er sjelevandring eller gjenfødelse.

Nå vet jeg ikke hvilken type reinkarnasjon du tror på, men jeg regner med det er et tidligere liv som et annet menneske. Problemet med å å hele tiden bli gjenfødt som menneske, er befolkningseksplosjonen. Frem til 1600-tallet var vi bare 500 millioner mennesker på jorden, mens vi nå er 7 milliarder.

Hvor kommer alle disse nye sjelene fra?

Hvis du tror vi blir gjenfødt som dyr, er det ikke rart du har traumer. Tenk alt det fæle et dyr opplever.

Arrrgghh, jeg var en bille og ble spist levende av en edderkopp.

Arv og traumer i nåværende liv er nok dessverre den sannsynlige årsaken til psykiske problemer.

1
joplina [sitat…] Vel...det er vel andre faggrupper enn psykiatrien som må overta når slike teorier som ikke stemmer overens med psykiatrien skal lanseres av brukere og pårørende. Brukere o...

Vel...det er vel andre faggrupper enn psykiatrien som må overta når slike teorier som ikke stemmer overens med psykiatrien skal lanseres av brukere og pårørende.

Mange har investert deres eget selv i, at se på mennesker som syke. og ønsker ikke at konfronteres med slikt.

1
sanila [sitat…] Mange har investert deres eget selv i, at se på mennesker som syke. og ønsker ikke at konfronteres med slikt.

Og andre har personlige overbevisninger om reinkarnasjon og sjelevandring , arvesynd og karma og den slags i de baner - slik at sykdom avvises som årsaksforklaring.

Da får de vel følge sine overbevisninger og henvende seg til de som driver med slikt da.

Fremstår som rimelig fjernt at psykiatrien skal snakke med døde og se i krystallkuler for å tekke brukere og pårørendes lanserte teorier.

1
joplina Og andre har personlige overbevisninger om reinkarnasjon og sjelevandring , arvesynd og karma og den slags i de baner - slik at sykdom avvises som årsaksforklaring. Da får de vel f...

Og andre har personlige overbevisninger om reinkarnasjon og sjelevandring , arvesynd og karma og den slags i de baner - slik at sykdom avvises som årsaksforklaring.

Problemet med dette er at man støter på en hel del utfordringer i forhold til vitenskaplig forskning på området. Alt bunner ut i at mange har et behov for å definere mennesker som noe mer enn det vi er, altså en forholdsvis intelligent og hårløs primat som utviklet seg fra samme forfedre som dagens sjimpanser.

1

Tråden burde egentlig etter min menig ha ligget unner helse,

Der er ikke noe alternativt ved tanken om reinkarnasjon i store dele av verden.

1
sanila [sitat…] Jeg finner det viktig at man kan prate om slikt, hvilket er noe annet. Det der også er viktig er at psykiatrien skader riktig mange, ved at kun akkurat at holde de i live.

Jeg finner ikke viktigheten av dette noe større enn å diskutere hvilken innvirkning Voldemort har på det onde som skjer i verden eller hvorfor enhjørningene bør taes med i beregningen når vi skal diskutere været.

Det siste punktet kan jeg være enig i. Psykiatrien i Norge har en lang vei å gå.

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Sabotasje av Nord Stream 1 og 2?

"Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader." "– Ødeleggelsene som skjedde i løpet av en dag på tr...
Bilde

Gassrørledningen Nord Stream 1 lekker både i svensk og dansk farvann

Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader.


Bilde e24.no
1
35 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Nordsjøen neste!

Lille Napoleon har øvelse i Østersjøen. De åpner en ny rørforbindelse fra Norge til Polen. Noen som tror at Russland ikke vil hevne seg i Nordsjøen når de får ødelagt sine rør i Østersjøen. Så send d...
2
22 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Sånn blir det når en bonde skal styre . . . . .

Sånn blir det når en bonde skal styre både skatt og finans, han har neppe peiling / kunnskap om noen av delene. Bønder betaler jo ikke mye skatt, de får for det meste subsidier. Og kalkulatoren til Ve...
Bilde

Smalt til mot Vedum: – 26.000 nordmenn tapte sparepengene sine

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil tredoble skatten for fiskerinæringen og hisser opp en hel næring.


Bilde www.msn.com
2
4 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Art 5 burde vært aktivisert.

Om Danmark mener det er terror så skal art 5 aktiviseres. Det er Danmark som har tatt kontroll på sabotasje. Derfor kan vesten gå til atomkrig med bakgrunn i sabotasje på russisk gassrør. Heia Biden.
1
14 svar
Aktuelt vif_support Siste svar

Equinor

Igjen er det kommet forslag om å selge melkekua for kjøttvekta. Denne gang fra en fyr fra handelshøyskolen. Selvfølgelig under 'dekke' av det grønne skifte... https://www.aftenposten.no/meninger/kroni...
1
18 svar
Laster...