Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Hei

Jeg jobbet med IT i Sykehuspartner. Jeg jobbet der i fire og et halvt år og har aldri sett maken til pengesløsing. Det brukes mange millioner bare for å sette opp 12 servere, og tiden somles bort mens kostnadene øker proporsjonalt med tidsbruken. Kostnadene her betyr likevel ingenting sammenlignet med at det koster ca 1000 kroner for hvert apparat pluss lisens til ca 800 kroner, pluss nettverksport til ca 500 kroner, og konfiguering av alt. Det er ca 70 000 brukere i HSØ (Helseforetakene i Helse-Sør-Øst). Apparater må bekostes av det enkelte HF i henhold til eiermodellen. Serverne bekostes av Sykehuspartner HF. Alle finansieres via HSØ HF. De andre HF-ene må overbevises av Sykehuspartner HF om prosjektets rasjonale. Forvirret? Ja det er ikke rart. Governance er et problem i alle statlige instanser. Jeg går videre med hva dette egentlig handler om: "Telefoni skal sentraliseres i HSØ", men dette skjer motvillig. Det enkelte foretak vil ha mest mulig virksomhet lokalt og vil hindre prosessen videre etter at de sentrale serverne er på plass. Mens dette foregår må konsulenter og interne som er avsatt til prosjektet sitte og vente de dagene de er avsatt til dette. I tillegg vil de som ikke er avsatt til prosjektet,og heller ikke tiltenkt en rolle i driften av det sentraliserte systemet når det er på plass, jobbe imot ved å svartmale idéen om å sentralisere det hele. De ønsker alenestående telefoniservere lokalt på hvert store sykehusbygg og ikke en sentralisert modell med begrenset, lokal overlevelse i disse. Videre dreier saken seg om at noen vil at det skal selges mest mulig inn til Helse. Det hevdes av min sjef, Terje Engebretsen, at det vil bli mye billigere bare det tas i bruk såkalte "softphones" (program på PC), men det er tåkelegging unntatt med hensyn til kostnad for nettverksport og pris for softphone programmet. Dette programmet er gratis, men det er som nevnt problemer med slike programmer på en PC. Alle som har prøvd å bruke andre programmer samtidig som man snakker vet at kvaliteten kan være høyst diskutabel. I tillegg er funksjonaliteten begrenset. Han blåser til og med opp kostnaden for en nettverksport for å rosemale saken. Man slipper jo å ha en egen port til telefonen da. Det er altså stor forskjell på å ha en dedikert enhet og å dele enhet med andre applikasjoner, noe det ser ut som man vil at brukerne skal finne ut på egenhånd. Hadde bare alt vært enkelt å sette opp så hadde det vært noe bedre. Det er et problem sikkerhetsmessig å rulle ut applikasjoner fra tredjepart via sentralt konfigureringsverktøy for PC. Det er nemlig vanlig i Sykehuspartner å tenke at applikasjoner fra andre leverandører som trenger innslag i PC sitt registry ikke er bra å godkjenne, siden det ikke er en Microsoft applikasjon. Denne trenger det. I tillegg er det behov for å kunne tildele telefonnummer til applikasjonen via dette konfigureringsverktøyet for å unngå manuell konfigurering og mulighet for brukeren til å gjøre feil og å uautorisert endre innstillinger. Jeg tror dette holder så langt, det er bare noen av problemene ved dette systemet. Mye må eventuelt fikses før det etter min mening kan snakkes om at dette er et modent system for HSØ, og eventuelt hele Helse-Norge. Jeg svarer gjerne på spørsmål fra dere som leser dette.

Det er som sagt ca 70 000 brukere i HSØ. Dvs. en kostnad på ca 200 millioner kroner for hele prosjektet hvis leverandør og intern ledelse i Sykehuspartner får det som de vil. Man kan lure på hva motivasjonen er. Det er et visst preg av samrøre med produsent Avaya.

Til sist kommer at dette er tenkt kjøpt inn på minianbud etter statens lille, og at noe av konsulentkostnadene er gått i linja.

1
1 svar

1 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Referee799

Sitter du på kunnskap om f.eks røntgen- eller laboratoriesystemene som HSØ og SP roter med? Der er det vel brukt ca 1,5 mrd til sammen på systemer som: 1) Ingen andre enn HSØ og SP vil ha fordi "noen" i HSØ og SP har lagt all sin ære og personlige prestisje i prosjektene; 2) Som ikke fungerer etter forutsetningene fordi leverandørene ikke klarer å levere det de har sagt de skal og 3) Tvangsinnføres hos HF'ene fordi det viktigste er å sette systemene i drift, ikke at kvalitet og sikkerhet er ivaretatt.

2

Lignende temaer

Bilde

Reisetips

Reisetips

Bilde

TV-program

TV-program

Bilde

Religion og livssyn

Religion og livssyn

Bilde

Mat og Drikke

Mat og Drikke

Bilde

Musikk

Musikk

Laster...