Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Ny klimanormal fra i dag !

Ja endelig tas den nye klimanormalen i bruk.

Mens hele resten av verden, World Meteorological Organization, har forandret værnormalen hvert 10. år har vi her i Norge tviholdt på å bruke den usedvanlig kalde perioden 1961-1990 som normal i hele 30 år.

Dermed har det framstått som om temperaturen i Norge de siste 20 åra har vært mye høyere i forhold til normalen enn den egentlig har vært.

Dette har igjen ført til en kunstig lang rekke av måneder med temperaturer over det normale for store deler av landet, og i særdeleshet på Svalbard der det ble målt temperaturer over "normalen" i 111 måneder i strekk før rekken ble brutt i mars i fjor.

Fra i dag av vil vi heldigvis få et mer korrekt bilde av temperaturutviklingen basert på en normalperiode som samsvarer bedre med klimaet i Norge de siste 120 åra.

2
15 kommentarer

Kommentarer

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

stormkast

Ja perioden 1961-1990 var litt kaldere enn 1931-60, men det var liten forskjell. Det er som sagt 1991-2020 som utmerker seg som den klart varmeste, og varmeste året var 2020, som det fremgår i oversikten om klima fra 1900 til i dag:

https://www.met.no/vaer-og-klima/klima-siste-150-ar

Det er spesielt de syv siste årene som har vært varme - fra 2014 og til i dag.

De første årene fremover vil nok 1991-2020 normalen være nærmere det faktiske været i Norge enn den gamle normalen (61-90). Men ettersom forskning har konkludert med at temperaturen vil øke stadig raskere, så vil klimautviklingen igjen løpe fra også 1991-2020 normalen. Det er derfor den skal oppdateres hvert 10. år fremover.

Forøvrig i sin siste artikkel om mer mildvær i vinterferien har met.no igjen vært unøyaktige om Trondheim, siden figuren viser 8 dager i Bymarka men teksten sier 9 dager.

1

BorisA

Hva som er det «naturlige» klimaet i Norge kan nok diskuteres. Det som er helt sikkert er at det har variert veldig de siste 10000 årene. Det er ingen tvil om at perioden 1990 til 2020 var varmere enn perioden 1960 til 1990. Men etter som jeg har forstått så var perioden 1960 til 1990 kaldere enn perioden 1930 til 1960.

Det som nå kan skje dersom diverse solforskere får rett i sine prediksjoner er at det blir kaldere de neste 10-årene og at det vil bli vanligere å oppleve månedsmiddeltemperaturer lavere enn den nye normalen.

1

stormkast

Noen andre observasjoner om de nye normalene:

Vardø har jo vært kjent som eneste by i den arktiske klimasonen i Norge (unntatt Svalbard) siden ingen måneder når 10 grader månedsmiddel. Men nå med den nye normalen er det slutt på det, siden julinormalen er 10 grader og august 10,1 grader.

Nordligste sted "uten vinter" var tidligere Røst og Værøy i Lofoten, nå er det Bø i Vesterålen. Torsvåg i Troms var nære på, kun en måned under null og det er februar med -0,4 grader.

I sør har nå også Kristiansand-Kjevik "mistet vinteren". Kaldeste måned før var februar med -1,8 grader, nå er kaldeste måned 0,2 grader. Landvik/Grimstad er også såvidt over null hele vinteren.

Varmeste sted i Trøndelag (målt etter årsmiddeltemperatur) er nå Sula med årsmiddel 7,4 grader, samme som Stavanger -Sola i 1961-90.

Årsnedbøren ved Trondheim-Værnes er nå 819 mm, 8% mindre enn tidligere normal.

1

RazorBoy

Årsnedbøren ved Trondheim-Værnes er nå 819 mm, 8% mindre enn tidligere normal.

Nedbørsnormalen for Oslo er 10% høyere enn før. Den er nå på 836 mm. for Blindern. I 2020 kom det hele 1080 mm.

Det virker som en trend at flere lavtrykk tar en sørligere bane over landet. Inn i Skagerak og nordover derfra. Samtidig har det langs østkysten av Sverige blitt tørrere det siste årene, så dit når de fleste lavtrykkene ikke.

1

stormkast

Meteorologisk institutt har en artikkel om at vinteren blir stadig kortere, til tross for kulda i januar og februar i år:

https://www.met.no/nyhetsarkiv/vinteren-blir-kortere-i-hele-landet

Det fremkommer av denne blant annet (sitat):

Flere stasjoner på Vestlandet og Sørlandet oppfyller ikke lenger kravene til det vi klimatologisk sett regner som vinter, nemlig dager med temperatur under 0 grader. Stavanger og Bergen hadde derfor ikke det vi kaller vinter i forrige periode og ikke nå, rent klimatologisk sett. I Kristiansand var det imidlertid 62 dager med vinter i perioden 1961 til 1990, mens det nå ikke er noen.

I en artikkel hvor hovedpoenget er å vise at klimaendringene gjør vintrene kortere og mildere, synes det noe upedagogisk å kun nevne Vestlandet og Sørlandet som landsdeler der vinteren har begynt å bli borte (på kysten, for også der er det vinter litt inn i landet). Nettopp for å illustrere hvor store endringer vi snakker om, burde man nevnt at vinteren også begynt å bli borte på kysten av Trøndelag, Nordland og Østlandet. Færder fyr, Jomfruland og Lyngør fyr er med i artikkelen, og de er altså ikke på Sørlandet.

Følgende er stasjoner i Trøndelag hvor alle vintermånedene nå er over null grader i middeltemperatur i den nye normalen:

Hitra - Sula - Ørland - Halten fyr - Buholmråsa fyr - Sklinna fyr - Nordøyan fyr

Følgende er stasjoner i Nordland der vinteren er borte, basert på månedsmiddeltemperaturene er over null grader hele vinteren:

Vega - Brønnøysund lufthavn - Sandnessjøen lufthavn - Solvær - Myken - Helligvær - Skrova fyr - Værøy helipad - Røst lufthavn -Bø i Vesterålen.

Jeg har ikke tilgang til døgnnormaler. Det er enkelte av disse stasjonene som kan ha noen få døgn såvidt under null fordi kaldeste måneder er svært nær null - slik som Bø i Vesterålen der kaldeste måned har middel 0,1 grader. Men flertallet av disse stasjonene vil ikke ha døgnnormaler under null grader. Enkelte av disse - som Sula, Nordøyan og Røst - hadde heller ikke vinter i tidligere normalperiode.

I neste normalperiode, kanskje allerede ved oppdateringen om 10 år, vil det også være stasjoner på kysten av Troms og Finnmark som har mistet vinteren. Det sier noe om endringene når selv stasjoner ved det aller nordligste Fastlands-Norge mister vinteren om noen få tiår.

1

stormkast

Nye normaler er nå publisert.

For Trondheim-Værnes har årsmiddeltemperaturen økt til 6,1 grader. Januar har nå månedsmiddel -1,1 grader (-3,2 tidligere) og juli 15,2 grader (13,9 tidligere). Så juli her er blitt nesten like varm som juli var i Kristiansand (Kjevik) i 1961-90 (15,5 grader). September har nå månedsmiddel 11 grader og er blitt "sommer" (minst 10 grader).

Selv helt nord til Bodø, og innover dalene til Lillehammer, er nå september blitt sommer i klimatologisk forstand (10,1 grader for begge de to byene). Så en stadig større del av Norge har nå temperert klima (sommer minst fire måneder lang) mens området med borealt barskogklima krymper. Fjelltundraen minsker også, for eksempel har Fokstugu (973 moh) på Dovre nå juli temperatur på 11,1 grader og er blitt borealt klima.

Et større område langs kysten har "mistet vinteren". For eksempel Ørland i Trøndelag der kaldeste måned (februar) har temperatur 0,7 grader.

1

star70

nye normaler for blindern hentet fra verogvind.no

Januar = - 2,3 grader (-4,3*C) # Februar = -2,0 grader (-4,0*C) # Mars = 1,3 grader (-0,2*C) # April = 6,1 grader (4,5*C) # Mai = 11,4 grader (10,8*C) # Juni = 15,2 grader (15,2*C) # Juli = 17,6 grader (16,4*C) # August = 16,4 grader (15,2*C) # September = 12,0 grader (10,8*C) # Oktober = 6,5 grader (6,3*C) # November = 2,1 grader (0,7*C) # Desember = -1,4 grader (-3,1*C) # ÅRET = 6,9 grader (5,7*C).

1

Lignende temaer

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Datahjelp

Datahjelp

Bilde

Foto og video

Foto og video

Bilde

Fotball - Internasjonal

Fotball - Internasjonal

Bilde

OL

OL

Laster...