Hei, Mod.

Det siterte innlegget reiser en del interessante spørsmål - ikke minst av språklig karakter. Det kan ikke herske tvil om at "noen" i beste fall er et vagt begrep. Likevel synes det betimelig å stille spørsmål om deres definisjon av tidsangivelsen "noen måneder". Jeg tviler på at den jevne bruker av VGD, som jeg antar at speiler et slags gjennomsnitt av den norske borger, ville gå så langt som dere; nemlig å la 22 måneder (og vi teller fortsatt) falle inn under begrepet. Dere mente kanskje "noen år"?

Jeg forstår at problemer av teknisk art kan være vanskelig å løse. Men med en god porsjon vilje lar det meste seg løse. Husk at Empire State Building ble reist på kun 15 måneder - syv måneder mindre enn det hittil har tatt dere å løse deres lille floke. Hva slags stadium befinner dere dere på per dags dato? Leter dere fortsatt etter feilen? Er den endelig identifisert? Er oppdraget ute på anbud hos datateknisk ekspertise?

Ser frem til opplysende svar.

Andropov

3
trondergutt Nei, er desverre ikke det. Det eneste tekniske her inne som er stabilt og alltid fungerer som den skal er nå ordningen for å få innbetalt den 10 kronern 2 ganger i året....

stabilt og alltid fungerer som den skal er nå ordningen for å få innbetalt den 10 kronern 2 ganger i året....

Jammen er det ikke godt at det iallefall er noe som fungerer?

Men når det er sagt så kunne jeg også ønsket meg noen velfungerende mod.

Og en meldingstjeneste.

Eller er det for mye forlangt?

Huff, føler meg som den masekråka nå.

2

Kan de ansvarlige vennligst gi oss en oppdatering?

1
Laster...