axce Våkn opp. Du skrev: "-Bortsett fra de ytterst få unntakene som kan bevise at de har fått et forurenset legemiddel eller kosttilskudd inn i kroppen og derfor skal slippe straff full...

Våkn opp.

Du skrev: "-Bortsett fra de ytterst få unntakene som kan bevise at de har fått et forurenset legemiddel eller kosttilskudd inn i kroppen og derfor skal slippe straff fullstendig..."

Våkn opp selv, dette har ingenting med den forsvinnende lille muligheten for at noen skal sabotere drikke på drikkestasjon. Det er saker med legemidler eller kosttilskudd hvor et ulovlig stoff ikke har vaert deklarert på forpakningen. Da beviser man sin uskyld ved at "dopingpolitiet" kjoeper inn ei tilsvarende uåpnet pakke og tester denne.

1
Framsynt Utfordring til Johaug-haterne; Vis meg eksempel på lignende tilfeller - hvor vi har vært fordømmende. Og som selvsagt inkluderer samme bevisrekken. Dette beskjedne ønsket skulle ik...

Utfordring til Johaug-haterne;

Vis meg eksempel på lignende tilfeller - hvor vi har vært fordømmende. Og som selvsagt inkluderer samme bevisrekken.

Dette er en påstand som har dukket opp flere ganger. At vi er ekstremt fordømmende når det gjelder utenlandske dopingdømte, samtidig som vi forsvarer Johaug.

Har ikke sett noen som har kommet med eksempler ennå.

I tillegg påstås det at vi også kommer til å fordømme alle fremtidige utenlandske dopingtilfeller. Men jeg tror faktisk at mange nå har fått øynene opp for at ikke alle dopingsaker må være svart/hvit, og at det kan finnes andre forklaringer enn bevisst doping.

1

Jeg er spent på om de angivelig "hvite ridderne" (som forsvarer Johaug) ikke bare er her på vgd, men om de også kan ha infiltrert CAS? Skjønt vi vet jo at de allerede også kontrollerer ADN og domsutvalget i NIF...

Svaret får vi når dommen foreligger.

Legger CAS seg på noenlunde samme linje som domsutvalget i NIF er det ikke mange livliner tilbake for Gorback, Felice og co. Hvis det i det hele tatt noen gang fantes en eneste...

Eller kan det da være slik at nærmest en hel verden tar feil, og at bare et lite fåtall med nevnte Gorback og Felice i spissen er de enste som har sett lyset?

1
Progressen Jeg er spent på om de angivelig "hvite ridderne" (som forsvarer Johaug) ikke bare er her på vgd, men om de også kan ha infiltrert CAS? Skjønt vi vet jo at de allerede også kontroll...

Jeg er spent på om de angivelig "hvite ridderne" (som forsvarer Johaug) ikke bare er her på vgd, men om de også kan ha infiltrert CAS? Skjønt vi vet jo at de allerede også kontrollerer ADN og domsutvalget i NIF...

Og ikke minst så fjernstyrer de Armstrong-dødaren Travis Tygart.

1
Gorback [sitat…] Det samme gjør grov uaktsomhet, men siden du fortsatt ikke har fått det inn i hodet at det i dopingsaker uansett ikke fremsettes bevis for forsett men at det er utøver som...

Grunnen til at jeg personlig ville ha gitt Johaug 4 år er ikke at det er bevist forsett, men at de grunnene som Johaug har anført med å skylde på en lege og spørre denne, istedet for selv å sjekke dopinglista, ikke bør gi strafferabatt overhodet.

Og denne forståelsen av saken er det ingen i anti-doping-verden som deler med deg. Ikke norske doping-myndigheter. Ikke FIS, ikke WADA og høyst sannsynlig ikke CAS. Ikke en gang sure finner deler denne oppfatningen med deg.

Men det er selvfølgelig du som har skjønt noe som ingen andre har skjønt. Eller som har et moralsk kompass som ingen andre har.

1
MCyess Jeg er litt skuffet over hvordan Therese Johaug har fremstått i tiden etter hun ble tatt for doping. Johaug skylder på alle andre og tar overhodet ingen selvkritikk eller noe ansva...

Ellers har Johaug lagt all skyld på Bendiksen for hvordan hun fikk i seg dopet. Therese Johaug la all skyld på landslagslegen Fredrik S. Bendiksen da hun forklarte seg til pressen etter den positive dopingprøven.

Nå la jo Bendiksen selv all skylden på seg selv, på tross av de store konsekvenser det fikk for ham.

Så med mindre du mener det har foregått noe under bordet her så er jo Johaugs og Bendiksens oppfatning av saken identisk. Det var Bendiksens feil.

Og så er det jo slik at prøvene jo viser at deres historie om hvor mye og når Johaug tok dette midlet stemmer. Hadde konsentasjonen i urinen vært større så hadde ikke historien holdt mål. Heller ikke om konsentasjonen i urinen hadde vært mindre!

Så det er ikke bare å skylde på legen for for å slippe fri. Utøverens forklaring om hva, når og hvor mye må faktisk stemme med prøveresultatene.

1
MCyess Jeg er litt skuffet over hvordan Therese Johaug har fremstått i tiden etter hun ble tatt for doping. Johaug skylder på alle andre og tar overhodet ingen selvkritikk eller noe ansva...

Lurer på hva Johaug mente da hun i et intervju et par uker før denne saken sa at hun sjekket alt både 2 og 3 ganger?

Hun mente sannsynligvis hver gang hun selv kjøpte noe på butikken eller på apoteket. Ikke når hun fikk noe av den oppnevnte landslagslegen.

1
oddvar_kjempebra [sitat…] Nå la jo Bendiksen selv all skylden på seg selv, på tross av de store konsekvenser det fikk for ham. Så med mindre du mener det har foregått noe under bordet her så er jo...

Nå la jo Bendiksen selv all skylden på seg selv, på tross av de store konsekvenser det fikk for ham.

Hvilke konsekvenser fikk dette for ham? Han valgte selv å trekke seg fra sin deltidsstilling som landslagslege, og saken som ADNO opprettet mot ham ble henlagt. Joda, et litt svekket omdømme blant mannen i gata, i tillegg til å bli plassert på hatlista til noen som tar sport litt vel seriøst, men ellers?

Og - ville dette blitt noe annerledes om han ikke hadde tatt på seg skylda?

Selvsagt la han skylden på seg selv. Siden han sto for innkjøpet ville ikke saken oppstått hvis han hadde vært litt mer oppvakt. Men det betyr ikke at Johaug ikke har noe ansvar for å ta en ekstra kontroll selv.

1
Bjarne_1972 [sitat…] Hvilke konsekvenser fikk dette for ham? Han valgte selv å trekke seg fra sin deltidsstilling som landslagslege, og saken som ADNO opprettet mot ham ble henlagt. Joda, et l...

Hvilke konsekvenser fikk dette for ham? Han valgte selv å trekke seg fra sin deltidsstilling som landslagslege

Og du tror ikke det at han valgte å trekke seg hadde noe med den posisjonene han var kommet i? Og når er det faktum at du mister en godt betalt og presisjefylt jobb ikke en konskvens?

Og du mener at det å være i pressens og folks søkelys på denne måten ikke er en ubehagelig konsekvens?

1
Bjarne_1972 [sitat…] Hvilke konsekvenser fikk dette for ham? Han valgte selv å trekke seg fra sin deltidsstilling som landslagslege, og saken som ADNO opprettet mot ham ble henlagt. Joda, et l...

Selvsagt la han skylden på seg selv. Siden han sto for innkjøpet ville ikke saken oppstått hvis han hadde vært litt mer oppvakt. Men det betyr ikke at Johaug ikke har noe ansvar for å ta en ekstra kontroll selv.

Og det mener jeg også. Men nå diskuterte vi kritikken mot at Johaug la all skyld på legen. Den kritikken blir jo ikke spesielt rammende når legene selv først tar på seg all skyld.

1

Og når systemet er slik at med mindre du ikke har noen skyld så får du minst 12 mnd utestengelse så er det ikke rart at man prøver å gå for null skyld. Det er jeg rimelig sikker på at du også hadde gjort Bjarne_1972.

1
oddvar_kjempebra [sitat…] Og det mener jeg også. Men nå diskuterte vi kritikken mot at Johaug la all skyld på legen. Den kritikken blir jo ikke spesielt rammende når legene selv først tar på seg al...

Der er jeg uenig med deg. Hele ideen med dobbeltkontroll er jo at to instanser uavhengig av hverandre skal ta en beslutning. Johaug kan selvsagt hevde at feilen ikke ville skjedd hvis Bendiksen hadde gjort alt riktig (noe som i og for seg er riktig), men hun kunne fint avverget det selv hvis hun også hadde gjort den jobben som må forventes av henne.

1
Bjarne_1972 Der er jeg uenig med deg. Hele ideen med dobbeltkontroll er jo at to instanser uavhengig av hverandre skal ta en beslutning. Johaug kan selvsagt hevde at feilen ikke ville skjedd h...

Hva prater du om her? Jeg er også enig i at Johaug har noe skyld i dette.

Men hennes lege tar på seg all skyld med en gang. Da er det ingen grunn til å bli moralsk forarget over at Johaug også tar den posisjonen. Det hadde du garantert også gjort om du var i hennes sko.

Men jeg synes måten Johaug utrykte dette på var uheldig for hennes egen del.

1
oddvar_kjempebra Og når systemet er slik at med mindre du ikke har noen skyld så får du minst 12 mnd utestengelse så er det ikke rart at man prøver å gå for null skyld. Det er jeg rimelig sikker på...

Jeg skal ikke påberope meg å ha noen høyere type moral enn andre, og heldigvis har jeg hittil i livet sluppet unna situasjoner hvor jeg har måttet vurdere det. Problemet med Johaugs forklaring er at det åpenbart ikke er snakk om null skyld med mindre en nekter å ta innover deg hvordan regelverket er.

1
Bjarne_1972 Jeg skal ikke påberope meg å ha noen høyere type moral enn andre, og heldigvis har jeg hittil i livet sluppet unna situasjoner hvor jeg har måttet vurdere det. Problemet med Johaug...

Men det er jo nettopp det. Regelverket er jo oppe til kritikk her (straffeutmålingen). Når du skal føre en sak hvor du må bevise din egen uskyld (i seg selv et tvilsomt regelverk) så er det å påpeke det urettferdige regelverket en grei strategi for å få dommerene til å strekke seg mot det mildeste innenfor det eksisterende regelverket.

Nok en gang: Det hadde du selv også gjort, og derfor skjønner jeg ikke hvorfor du er så opptatt av å kritisere Johaug for dette.

Når homofile før 1970 ble dømt for homofile handlinger så var forsvaret alltid rettet mot urimeligheten i regelverket.

Uten å trekke sammenligningen til denne saken for langt.

1
Gorback Det har vaert flere slike saker, noen har også involvert norske utøvere, men dette greier du vel å lete opp selv?

Fant en norsk sak, Stian Grimseth, som ble dømt til 15 måneder. Han hadde tatt kosttilskuddet Ribose som inneholdt det forbudte stoffet Nandrolon. Stoffet var ikke nevnt på pakningen. Likevel ble han dømt, ergo ble ikke dette ansett for å være bevis.

Antidoping-myndighetene har laget et regime hvor de kan underkjenne alt som i en sivil domstol blir regnet som bevis.

Det denne saken viser, og inntrykket som har festet seg i forbindelse med Johaug-saken, er at antidoping-domstolene dømmer utøvere som ikke vet om at de får ulovlig stoff i kroppen.

Dette lyder lite positivt for antidoping-arbeidet.

I stedet for å konstruere et straffe-regime som også straffer uskyldige, burde heller antidoping-myndighetene få på plass regelverk som forebygger f.eks lege-saker. Det er ikke komplisert, endringen NSF gjorde pga. Johaug-saken ville ha vært nok til å forhindre den.

Og det går an å bygge videre på de nye NSF-reglene, faktisk slik at WADA kunne ha fått informasjon om en utøvers bruk av medisin allerede før medikamentet ble brukt.

Her må Antidoping-myndighetene ikke sitte med henda i fanget og forsvare sitt steinaldernivå, men jobbe aktivt internasjonalt for å hindre at uskyldige utøvere blir straffet.

1
oddvar_kjempebra Hva prater du om her? Jeg er også enig i at Johaug har noe skyld i dette. Men hennes lege tar på seg all skyld med en gang. Da er det ingen grunn til å bli moralsk forarget over at...

Men hennes lege tar på seg all skyld med en gang. Da er det ingen grunn til å bli moralsk forarget over at Johaug også tar den posisjonen. Det hadde du garantert også gjort om du var i hennes sko.

Altså: At legen "tar på seg all skyld", er en talemåte. I anstendighetens navn bør han også gjøre det, i og med at det var han som gjorde feilen i utgangspunktet. Men Johaug gjorde også en feil i neste sekvens, ved å ta bruk salven uten å sjekke selv (utover å stille legen et spørsmål av typen "har du gjort noen feil?"). Johaug og legen har to ulike oppgaver her, derfor blir det helt feil å si at Johaug ikke har noen skyld selv om legen har tatt på seg all skyld.

1
Bjarne_1972 Jeg skal ikke påberope meg å ha noen høyere type moral enn andre, og heldigvis har jeg hittil i livet sluppet unna situasjoner hvor jeg har måttet vurdere det. Problemet med Johaug...

Problemet med Johaugs forklaring er at det åpenbart ikke er snakk om null skyld med mindre en nekter å ta innover deg hvordan regelverket er.

Så langt i Johaug-saken tyder alt på at Johaug har fått det ulovlige stoffet i kroppen uten å vite om det.

Hun blir derfor ikke straffet for å ha dopet seg. Hun blir i stedet straffet fordi regelverket er slik det er. I ei tilsvarende sivil sak ville saken blitt henlagt ved etterforskningens slutt.

Johaug blir altså straffet fordi Antidoping-myndighetene ikke har giddet å få på plass et regelverk som gir utøverne et rettsvern som er et sivilt samfunn verdig.

1
Laster...