klart tegn på at Norge ikke gjør nok når det kommer til arbeid mot doping

Tvert i mot, Norge er et av de landene som er i front i arbeidet mot doping. Bjørgen og Johaug har blitt testet hundrevis av ganger, og er nok blant de idrettsutøverne i verden som har blitt testet oftest. Dopingjegerne har ikke som mål at alle skal testes like mye, de vil også fokusere på flere tester i miljøer hvor det er større mistanke om at det kan forekomme doping (var vel Kaggestad som sa det). Sistnevnte kan være noe av forklaringen på at Bjørgen og Johaug har hatt få tester i år.

1

Ser svenskene er ute og kommenterer der de fleste sier at de blir testet minst en gang i måneden.

2014: Antidopingarbeidet i sverige er altfor dårlig

http://www.tv2.no/a/5877512/

"Ny rapport viser at Antidoping Norge tar over åtte ganger så mange blodtester som svenske dopingjegere."

"I 2013 gjennomførte Antidoping Norge ifølge rapporten totalt 591 blodtester fordelt på alle idretter. Tilsvarende tall for Sverige: 70."

2

Selv om Norge isolert sett er best i verden i antidopingarbeid så er antidopingarbeidet generelt sett i så liten skala sammenlignet med ressursene som finnes på den andre siden.

Når dopingjegerne brukte ca 10 år på å komme opp med en test som var sånn nogenlunde grei for EPO mens de i store deler av denne tiden visste om at det florerte i utholdenhetsidrett, så forstår man at de ligger iblant mer enn et hestehode bak. Det var heller ikke slik at antidopingmyndighetene den gang gikk ut og fortalte det hele og sanne bildet. Heller ikke i dag er de spesielt snakkesalige om microdoseringer eller stoffer som de ikke finner, men finner spor av doping på andre markører..

Et av de viktigste målene for antidoping er altså å opprettholde fasaden om at de har stor effekt når det i virkeligheten fortsatt er relativt enkelt for smarte folk å lure dem. Dopingkontroller er fremdeles en IQ-test for doperne eller enda bedre et system som lar seg korrumpere slik at jukserne ikke blir tatt, slik vi har sett eksempler av både her og der.

I praksis så regulerer Wada seg inn i områder hvor utøverne i det minste ikke omkommer i like stor grad som før som følge av doping.

2
RAM [sitat…] 2014: Antidopingarbeidet i sverige er altfor dårlig http://www.tv2.no/a/5877512/ "Ny rapport viser at Antidoping Norge tar over åtte ganger så mange blodtester som svenske...

RAM; Du valgte å utelukke samlet antall test da det ikke passet din agenda!?

Ryssland: Urintester: 14 412 Blodtester: 1 936 USA: Urintester: 6 696 Blodtester: 1 234 Sverige: Urintester: 3 579 Blodtester: 70* (*närmare 200 enligt svensk antidoping) Finland: Urintester: 2 848 Blodtester: 271 Norge: Urintester: 2 006 Blodtester: 591

http://www.rf.se/Antidoping/Nyheteromantidoping/FarreblodtestermenflerurintesteriSverige2?

Dessuten redoviser flere i det svenske langrennslaget at de blir jevnlig og uforberedt testet, f.eks Anna Haag, 4 ganger i löpet av hösten. Det nye for Johaug var vel at hun ikke ble varslet i tide.

Å lese denne debatt bekrefter dessverre alle mine fordommer om selvgode og brautende sjåvinistiske nordmenn (skjönner dog godt at vgd ikke er representativt for nordmenn). Deres landslag (fremst ledelsen) har forsöplet sporten og isteden for å reagere med disse nasjonalistiske skyggelappene burde dere kreve at ledelsen for landslaget ble sparket...

Jeg tror det kan väre mulig å väre en stolt nordmann uten å ta langrennslaget i forsvar....

2
LOB RAM; Du valgte å utelukke samlet antall test da det ikke passet din agenda!? Ryssland: Urintester: 14 412 Blodtester: 1 936 USA: Urintester: 6 696 Blodtester: 1 234 Sverige: Urinte...

RAM; Du valgte å utelukke samlet antall test da det ikke passet din agenda!?

Det er bra opplysninger! Relativt til antall innbyggere betyr det Norge og Sverige har omtrent lik utstrekning av urinprøver.

For blodprøver er vel fortsatt Norge foran alle land du lister opp, relativt sett.

Testing i sommerhalvåret må selvsagt ses på som en helhet inkludert alle idretter. Spesielt i år når det har vært OL, så er det ikke unaturlig at ressursene til ADNO fordeles annerledes. Hva som er best strategi her er vel ikke helt opplagt.

1

RAM: Sammenligningen burde vel väre antall test per elitidrotsutövere (i sporter der dopingtest er hennsiktsmessig) og ikke per capita.

At sverige har synspunkter på norsk doping skulle vel bare mangle. Vi leker denne leken sammen og da forutsetter svenskene at vi alle sammen leker samme lek.

Hvorfor tror flertallet av dere at en idrettslege med 30 år erfaring går in på en drugstore og kjöper Trofodermin med Clostebol (å sjekke legemiddel er en av hans hovedoppgaver, ikke å ta anbefalinger fra ansatte ved en drogstore). Jeg noterer også at Bendiksens historie i Ham Kam (norges förste anabolasak i fotballen) forties i media. Jeg blir helt oppgitt over dette fravär av logisk tenkende og kritisk sans....

1
RAM [sitat…] Det er bra opplysninger! Relativt til antall innbyggere betyr det Norge og Sverige har omtrent lik utstrekning av urinprøver. For blodprøver er vel fortsatt Norge foran al...

Spesielt i år når det har vært OL, så er det ikke unaturlig at ressursene til ADNO fordeles annerledes.

Det blir spekulasjoner. Vi vet for lite om testregimet og måltilpassningen av tester til ADN til å kunne si noe fra eller til, men jeg forstår behovet enkelte har for å (bort)forklare den lave test-frekvensen i år.

Ser vi på en del av utøverne for sommeridretter opplever neppe de veldig mye slakkere oppfølgning fordi om det er vintermesterskap og OL i det ene eller det andre på gang.

Til en viss grad burde vel fornuftig økonomistryring av ADN nettopp ta hensyn til ekstra innsatser ifm f.eks. OL annethvert år. Normalen til ADN er altså at det er mesterskap og OL rimelig ofte så bare et kort stykke på vei kan man si at argumentet kan føres.

1
lfc1 [sitat…] Tvert i mot, Norge er et av de landene som er i front i arbeidet mot doping. Bjørgen og Johaug har blitt testet hundrevis av ganger, og er nok blant de idrettsutøverne i v...

Bjørgen og Johaug har blitt testet hundrevis av ganger, og er nok blant de idrettsutøverne i verden som har blitt testet oftest.

Det er beviselig feil. Det går uker og måneder mellom hver test. Det gir de som ønsker det utmerkede muligheter til å gjøre det de ønsker.

Grunnen til at de norske skiløperne testes så sjelden, kan være at "dopingjegerne" i Norge ikke ønsker at de skal bli avslørt.

1

"Å lese denne debatt bekrefter dessverre alle mine fordommer om selvgode og brautende sjåvinistiske nordmenn."

Ja, når en leser oppgulpet til alle de selvgode og brautende og fordømmende skribentene her, må jeg bare si meg enig.

Men jeg tror du har rett, LOB, vgd er ikke representativt. Her vil 90 % at Johaug skal utestenges og kastes til ulvene, FØR granskningen er ferdig og det foreligger en dom. Så fordømmende og usaklige og selvgode er ikke majoriteten av det norske folk. Heldigvis. Det ville vært flaut.

1
LOB RAM: Sammenligningen burde vel väre antall test per elitidrotsutövere (i sporter der dopingtest er hennsiktsmessig) og ikke per capita. At sverige har synspunkter på norsk doping s...

RAM: Sammenligningen burde vel väre antall test per elitidrotsutövere (i sporter der dopingtest er hennsiktsmessig) og ikke per capita.

Her er tester per utøver i snitt, med antall utøvere fra RIO sommer-OL. Vi kan forbedre dette om du har flere tall å inkludere.

http://i.imgur.com/kLLtlw1.png

Deltagere RIO 2016

1
Felice_Gimondi [sitat…] Det blir spekulasjoner. Vi vet for lite om testregimet og måltilpassningen av tester til ADN til å kunne si noe fra eller til, men jeg forstår behovet enkelte har for å (b...

Det blir spekulasjoner. Vi vet for lite om testregimet og måltilpassningen av tester til ADN til å kunne si noe fra eller til, men jeg forstår behovet enkelte har for å (bort)forklare den lave test-frekvensen i år.

ADN hadde et særskilt samarbeid med IOC for bistand til antidoping-arbeidet for RIO-OL, hvor de også stilte med 4 kontrollører.

http://www.antidoping.no/om-antidoping-norge/nyheter/bedre-ol-testing-enn-noensinne/

http://antidoping.no/om-antidoping-norge/nyheter/ioc-bruker-norsk-antidopingkompetanse-mot-rio-ol/

Om dette har tatt ressurser og gitt lavere test-frekvens er en antagelse, men det er ikke uten grunnlag.

Bjørgen kommenterte forøvrig testingen slik:

"Det har vært et sommer-OL, så jeg tipper at da har man kanskje mer fokus på det i en sånn periode. Det har vært tilfeldig testing før og, svarer Bjørgen."

http://www.vg.no/sport/langrenn/johaug-tatt-i-doping/bjoergen-ble-ikke-dopingtestet-paa-syv-maaneder/a/23828982/

1
RAM [sitat…] ADN hadde et særskilt samarbeid med IOC for bistand til antidoping-arbeidet for RIO-OL, hvor de også stilte med 4 kontrollører. http://www.antidoping.no/om-antidoping-norg...

Tja, fra et økonomisk synspunkt virker det rart at man skal stille med 4 kontrollører i OL og så skal det belastes antidopingbudsjettet i Norge. Den kan man dra lengre ut på landet med for å ta den først. Og hvordan man eventuelt harmonerer dette med at det gjennomføres bra antidopingarbeid i Norge blir jo en pussig gåte sånn sett. Man må velge standpunkt og argumentere konsekvent knyttet til det synes jeg. Her blir det jo opplagt sprik i argumenteringen.

Hvis det er slik at tap av 4 kontrollressurser lammer øvrig testing i Norge så må nok ADN inn under en revisjon for å gjennomgå om rutinene er forsvarlige. Altså, enda en påstand/antagelse uten fundament.

På toppen av det hele viser du til uttalelser fra en utøver som ikke husker testen sin i mai..

Jeg skjønner ikke engang at du gidder prøve det som argument.

Det finnes ikke noe poeng i å forsvare dagens antidopingarbeid hverken i Norge eller noen andre steder, det er en umulig jobb gitt dagens ressurser som er satt inn i den kampen.

1
Felice_Gimondi Tja, fra et økonomisk synspunkt virker det rart at man skal stille med 4 kontrollører i OL og så skal det belastes antidopingbudsjettet i Norge. Den kan man dra lengre ut på landet...

Det finnes ikke noe poeng i å forsvare dagens antidopingarbeid hverken i Norge eller noen andre steder, det er en umulig jobb gitt dagens ressurser som er satt inn i den kampen.

Det er ikke min intensjon å anføre at antidopingarbeidet er hverken godt eller tilstrekkelig, men kun å sammenligne med antidoping generelt, og til hvilke som helst land, som var nettopp hva tråden i utgangspunkt satt spørsmål ved, da relatert til Sverige.

Det blir alt for enkelt å si at noen utøvere i en sesong ikke testet på flere måneder skal indikere noe om effektiviteten og kvaliteten i antidopingarbeidet. Igjen: relativt sett.

Jeg er ganske overbevist om at Norge er av de fremste land innen antidoping-arbeid, antagelig ledende, både historisk, og per idag. Det er det nok av historie som underbygger til en viss grad, men det er selvsagt interessant å se hvorvidt dette også er representert i rene test-tall. Det vil jeg tippe det er, om de blir objektivt analysert.

1
RAM [sitat…] Det er ikke min intensjon å anføre at antidopingarbeidet er hverken godt eller tilstrekkelig, men kun å sammenligne med antidoping generelt, og til hvilke som helst land,...

Ikke noe poeng å sammenligne alle de minst dårlige, alle er jo dårlige så jeg skjønner fremdeles ikke hvorfor det skulle være interessant å slå seg på brystet om at vi i Norge er minst dårlig.

Så er jeg enig i at en sesong blir altfor enkelt å si noe om testingen og kvaliteten på den så din antagelse lengre oppe i tråden her om at det muligens var påvirket av sommer OL som gjorde at det ble lenge mellom testene for enkelte vintersportsutøvere i år kan vi nok da se bort fra. Det argumentet slår flere veier altså, godt.

Så sier du for sikkerhets skyld at det ikke er din intensjon å anføre om antidopingarbeidet er godt eller tilstrekkelig og like fullt så skriver du at det i Norge sannsynligvis er ledende, blant de fremste osv...jeg trodde vi nettopp var enige om at det er lite å skryte av å være minst dårlig av alle dårlige?

1
Felice_Gimondi Ikke noe poeng å sammenligne alle de minst dårlige, alle er jo dårlige så jeg skjønner fremdeles ikke hvorfor det skulle være interessant å slå seg på brystet om at vi i Norge er m...

Ikke noe poeng å sammenligne alle de minst dårlige, alle er jo dårlige så jeg skjønner fremdeles ikke hvorfor det skulle være interessant å slå seg på brystet om at vi i Norge er minst dårlig.

Så er jeg enig i at en sesong blir altfor enkelt å si noe om testingen og kvaliteten på den så din antagelse lengre oppe i tråden her om at det muligens var påvirket av sommer OL kan vi nok da se bort fra.

Så sier du for sikkerhets skyld at det ikke er din intensjon å anføre om antidopingarbeidet er godt eller tilstrekkelig og like fullt så skriver du at det i Norge sannsynligvis er ledende, blant de fremste osv...jeg trodde vi nettopp var enige om at det er lite å skryte av å være minst dårlig av alle dårlige?

Sammenligningen ble tatt opp av trådstarter. Trådtittel spør også om "Norsk" antidopingarbeid er for svakt, da underforstått i forhold til andre.

Så jeg syns det spørsmålet var på sin plass å løse. Da har man et utganspunkt for eventuelt å diskutere effektiviteten generelt. Det er to spørsmål som begge er sentrale. Du kan uansett ikke diskutere det ene særlig godt uten å forstå det andre.

1
RAM [sitat…] Sammenligningen ble tatt opp av trådstarter. Trådtittel spør også om "Norsk" antidopingarbeid er for svakt, da underforstått i forhold til andre. Så jeg syns det spørsmåle...

Sammenligningen ble tatt opp av trådstarter. Trådtittel spør også om "Norsk" antidopingarbeid er for svakt, da underforstått i forhold til andre.

Ja, sammenligningen trenger ikke være noe mer fornuftig om en trådstarter har sammenlignet hit eller dit. Antidopingkampen er tross alt bare ulike grader og varianter av håpløst.

Sånn sett fremdeles ikke noe poeng å finne ut hvem som er minst håpløs i et slags fordekt forsøk på å forsvare Norge i noen sammenheng her.

1

Art-Vandelay.

90% var kanskje i meste laget, hvis man teller antall forskjellige "forfattere". Jeg har antakelig sett for meget på antall innlegg. Og de som fordømmer,er jo utrolig produktive. Jeg undres på hvordan voksne folk, formodentlig i arbeid, har tid til å sitte det meste av dagen og male omatt og omatt på sine "argumenter". Alle er vel ikke,sommeg, pensjonister?

Men tror nok i alle fall at et klart flertall her dømmer Johaug. Uten dom.

1
Felice_Gimondi [sitat…] Ja, sammenligningen trenger ikke være noe mer fornuftig om en trådstarter har sammenlignet hit eller dit. Antidopingkampen er tross alt bare ulike grader og varianter av h...

Antidopingkampen er tross alt bare ulike grader og varianter av håpløst.

Sånn sett fremdeles ikke noe poeng å finne ut hvem som er minst håpløs

Hvis du mener den er helt håpløs, så kan du jo begynne med å forklare hvorvidt og hvordan det vil være like lett, uten å bli tatt, å dope seg til de samme tidsfordeler i f.eks. sykkel i 2016-2020, som det var for 20 år siden?

1
RAM [sitat…] Hvis du mener den er helt håpløs, så kan du jo begynne med å forklare hvorvidt og hvordan det vil være like lett, uten å bli tatt, å dope seg til de samme tidsfordeler i f...

Det er ikke bare jeg som mener det. Det er ganske mange som mener det inkludert flere utøvere på toppnivå i sykkel som har blitt tatt.

F.eks. når Bernhard Kohl sier han var EPO-dopet på halvparten av dopingtestene sine uten at han gikk på positiv på dem så bør oppegående mennesker forstå at det er store hull. Hva som kommer ut i fremtiden om hva utøverne går på nå får vi vente å se, men altfor mange ganger har vi hørt at nå er feltet renere enn noensinne...

Forskjellen fra 20-25 år siden er at nå har man innført helseparametre som hindrer at utøverne doper seg fra helsa si og dør.

1
Felice_Gimondi Det er ikke bare jeg som mener det. Det er ganske mange som mener det inkludert flere utøvere på toppnivå i sykkel som har blitt tatt. F.eks. når Bernhard Kohl sier han var EPO-dop...

Det er temmelig uvesentlig om han fra år tilbake var EPO-dopet på halvparten eller alle testene, og det er også temmelig uvesentlig om det er mulig å være EPO-dopet på alle tester idag eller i fremtiden. Det som er vesentlig er om det er mulig å dope seg med de samme doser i 1996 som i 2006 som i 2016.

Et ekstremt viktig mål med dopingarbeidet er ikke nødvendigvis å få færre dopere, eller eliminere stoffer, men å gjøre muligheten for å komme unna med tidligere doser mindre, redusere de reelle dosene utøvere tør å ta, og dermed oppnå bedre konkurransemuligheter for de som er rene.

Så, derfor spør jeg igjen, mener du de samme tidsfordeler er like realistisk å oppnå med doping og komme unna med idag som for 15-20 år siden?

1
RAM Det er temmelig uvesentlig om han fra år tilbake var EPO-dopet på halvparten eller alle testene, og det er også temmelig uvesentlig om det er mulig å være EPO-dopet på alle tester...

Det er temmelig uvesentlig om han fra år tilbake var EPO-dopet på halvparten eller alle testene, og det er også temmelig uvesentlig om det er mulig å være EPO-dopet på alle tester idag eller i fremtiden. Det som er vesentlig er om det er mulig å dope seg med de samme doser i 1996 som i 2006 som i 2016.

Det er ikke du som definerer hva som er vesentlig eller ikke.

F.eks. er det helt idiotisk å skulle måle den ene siden i status qou (doperne) og den andre med utvikling i 20 år (antidoping), som om verden står bom stille. Du må jo bruke hue litt og tenke i relative termer fremfor å stille opp noe så stupide sammenligninger som ikke tjener til noen ting. Sånn du holder på forutsetter naut av noen dopere for at sammenligningen skal kunne ha noe for seg.

Du hadde vært nærmere ballen om du kunne si noe om antidoping er noe nærmere doperne i dag enn de var da. Det er den reelle problemstillingen.

1
RAM Det er temmelig uvesentlig om han fra år tilbake var EPO-dopet på halvparten eller alle testene, og det er også temmelig uvesentlig om det er mulig å være EPO-dopet på alle tester...

Så, derfor spør jeg igjen, mener du de samme tidsfordeler er like realistisk å oppnå med doping og komme unna med idag som for 15-20 år siden?

Så forenklet forståelse av virkning av dopingpreparater i de ulike idrettene skulle vært forbudt.

Du har hengt deg for mye opp i prestasjonsforbedringer i rene %, men for å komme deg litt i møte så kan man si at det er mindre muligheter for å få tjukkaser som Jan Ullrich til å gå bra i fjellene nå sammenlignet med tidligere, men samtidig har du kanskje fått med deg hvordan de som var litt tjukke før og gikk middelmådig i fjellene og hvordan de ser ut nå..

1

Sveriges antidopingarbeid er sterkt. Spesielt i langrenn.

Antal dopingbrudd i Sverige fra 1981-2015:

Langrenn: 0 !

Friidrett: 10 (+ flere styrketrening mosjonister)

Styrkeløft: 35 (+ flere styrketrening mosjonister) (1997-2015)

Fotball: 6

Ishockey: 17

Og alle typer av anti-doping regelbrudd er inkludert.

Top 5 antall dopingprøve i Sverige per idrett 2015:

1. Friidrett

2. Langrenn

3. Ishockey

4. Fotball

5. Styrkeløft

Norge - antall dopingprøve per idrett?

1
Laster...