Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Følgene av Johaug-forhandlingene

Denne tråden skal diskutere forhandlingene i domsutvalget i Johaug-saken spesielt og rettsystemet i idretten generelt. Det skal ikke spekuleres i dopingbruk hos utøvere. Det skal heller ikke spekuleres i holdninger hos utøvere/ledere. Alt annet kan også diskuteres i en annen tråd. For folk med normalt utviklede sjelsevner burde det være lett å forholde seg til.

Alt i alt var "rettsaken" mot Therese Johaug et steg i riktig retning for Dalsbygd-jenta. Etter forhandlingene tviler jeg sterkt på at domsutvalget kommer til å gi mer enn 14 mnd. avstengning.

Høyst sannsynlig havner det på 14 mnd. men det er også en god sjanse for at dommen blir satt til 12 mnd.

"Aktor" i saken påpekte jo blant annet at det at Johaug ikke hadde tatt "Ren Utøver"-kurset (og at det gav et bilde av en Johaug som ikke tok nok ansvar selv) var med på å utforme påstanden om 14 mnd. Så hvis domsutvalget mener at både informasjonen om "Ren utøver" var for dårlig fra forbundets side og/eller mener at innholdet i "Ren utøver" ikke har noen stor betydning for en erfaren løper som Johaug så vil det måtte få innvirkning på straffen.

Det er påfallende at man ikke fra påtalemyndighetenes side hadde oversikt over akkurat hva "Ren utøver"-programmet inneholdt og at man måtte bruke pausene i forhandlingene til å finne ut av det. Og at det man fant ut var at det ikke noen sted blir påpekt at det å spørre skiforbundets egen lege ikke er nok.

Jeg mistenker nesten at påtalemyndighetene visste om dette, men håpet at det ikke skulle bli et tema. Kurset er jo i regi av ADN som jo er påtalemyndighetene i denne saken.

Johaugs advokat gjorde en god jobb med å få frem at det ikke finnes noen dokumentasjon som sier at å spørre legen ikke er godt nok. Når han samtidig kunne peke på en rekke CAS-saker hvor det blir påpekt at hvis utøverne hadde konsultert med en lege så ville straffen blitt annerledes så gir det Johaug håp om en mild behandling.

At Johaug hadde konsultert legen og fått et krystallklart svar tilbake er ikke bestridt av noen parter. Og det er verdt å merke seg at hun spurte den legen som skiforbundet har pålagt henne å spørre. Hun spurte ikke en hvilken som helst lege.

Det faktum at hun ikke bare spurte denne legen, men at det faktisk var legen selv som gav henne kremen taler jo også i Johaugs favør.

Hvis domsutvalget kommer til at Johaug hadde et ansvar utover å spørre legen så havner de på samme spor som påtalemyndighetene og dermed er 14 mnd et meget sannsynlig utfall. Men advokat Hjort fikk etter mitt syn inn et godt poeng da han viste til at det ikke finnes noen god dokumentasjon på akkurat hva det er forventet at utøveren skal gjøre for å ha vist nok aktsomhet.

Det blir dermed opp til hver enkelt av de tre i domsutvalget å vurdere hva de mener det kreves av utøverene når det gjelder å undersøke på egen hånd. Bjørgen sa jo veldig klart i sitt vitnemål at å spørre Bendiksen anså hun som langt sikrere enn at hun selv skulle begynne å undersøke.

Når det gjelder Johaugs krav om full frikjennelse så er det lite sannsynlig at det får gjennomslag. Riktignok gjorde Johaugs advokat en god jobb med å argumentere for proporsjonalitetsprinsippet (at straffen skal følge forseelsen) men han fant lite støtte for dette i tidligere CAS-saker.

Det at Sundby-saken kom opp var jo interessant. Sundby støttet seg jo 100% på sin lege og på tross av dette fikk han en straff. Adokat Hjort prøvde derfor å distansere Johaugs sak fra Sundby-saken og det er jo tross alt mange forskjeller der. En er jo at Sundby visste at stoffet at han tok var ulovlig i for store mengder og at han derfor burde være veldig oppmerksom på hvordan og hvor mye han inntok. Men man kommer ikke unna at Sundby fikk straff på tross av at han gjorde 100% som legen hans sa.

Ironien her er jo at de samme påtalemyndighetene som nå vil straffe Johaug fordi hun kun hørte på legen, mente at Sundby ikke skulle ha straff for kun å ha hørt på legen. Det var jo CAS som overstyrte det ADN, domsutvalget i NIF og FIS hadde kommet til.

Etter å ha sett intervjuene etter saken (som støtter det inntrykket som referatene fra forhandlingen har gitt) må jeg si at jeg reagerer på oppførselen til påtalmyndighetens saksfører i Niels Kiær.

Den fordømmende tonen overfor Johuag er rett og slett upassende. Kiær trenger å ta en realitetssjekk. Ingen har blitt drept i denne saken. Ingen er skadet. Ingenting er stjålet eller ødelagt. Ingen er svindlet. Johaug har ikke vunnet en eneste pokal som tilhører noen andre. Dette er en "forbrytelse" helt uten offer.

Og dette er ikke en ekte rettsak. Det kan virke som om Kiær med sin oppførsel prøver å rettferdiggjøre for seg selv den enorme makten han har overfor Johaug. Og det på tross av at hun i juridisk forstand ikke har gjort noe galt. Likevel har han stor makt til å påføre henne over et års yrkesforbud, med de store både økonomiske og sosiale kostnader det påfører henne.

Juristene som er med på denne leken (både blant påtalemyndighetene og domsutvalget) bør virkelig spørre seg selv om det er passende å leke rettssak på denne måten når straffen er så reel som den er. Og spesielt bør de spørre seg om de virkelig står bak det strafferegimet som regelverket til Wada har spesifisert.

Er det virkelig riktig av dem å være med på å dømme noen til over et års yrkesforbud når det eneste hun har gjort er å ta en krem på leppene som er anbefalt av en erfaren lege? En handling som ikke påvirket noen andre i noen grad.

Hadde jeg vært jurist hadde jeg holdt meg langt unna denne merkelige konstruksjonen av et "rettsvesen" en privat organisasjon har snekret sammen.

4
36 svar

36 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Tolbukin

Men man kommer ikke unna at Sundby fikk straff på tross av at han gjorde 100% som legen hans sa.

Ironien her er jo at de samme påtalemyndighetene som nå vil straffe Johaug fordi hun kun hørte på legen, mente at Sundby ikke skulle ha straff for kun å ha hørt på legen. Det var jo CAS som overstyrte det ADN, domsutvalget i NIF og FIS hadde kommet til.

Tja, jeg kan ikke helt se den store ironien her, og spesielt ikke når ADN aldri var involvert i Sundby-saken.

Sundbys positive prøver ble avlagt i internasjonale konkurranser i Davos og Toblach, og saksgangen er grundig beskrevet i CAS-avgjørelsen. Etter en del korrespondanse mellom partene (NSF/Sundby og FIS), ble saken behandlet av FIS' antidoping-panel 9. august 2015. Panelet konkluderte i sin avgjørelse 4. september 2015 med at det ikke forelå et brudd på antidoping-reglene (i all hovedsak begrunnet med at regelverket var uklart).

Når FIS konkluderte med at det ikke forelå et regelbrudd, var det ikke nødvendig å vurdere betydningen av at Sundby hadde hørt på legen. Hadde derimot FIS ment at reglene var brudt, ville det neste steget vært å vurdere om Sundby kunne klandres for dette. Da ville legens rolle vært et relevant moment. Men så langt var det altså etter FIS' mening ikke nødvendig å gå.

12. oktober 2015 anket WADA frikjennelsen til CAS, som behandlet saken i en lukket høring 25. og 26. mai 2016. Avgjørelsen fra CAS ble offentliggjort 20. juli 2016. Her ble det lagt til grunn at det forelå et regelbrudd, og at det ikke var nok til å frikjenne Sundby at han hadde hørt på legen.

Altså har CAS i Sundby-saken verken overstyrt ADN, NIFs domsutvalg eller FIS når det gjelder betydningen av legens rolle (derimot har FIS blitt overstyrt når det gjelder tolkningen av regelverket).

For øvrig ville det vært vanskelig å få øye på ironien også om vi forutsetter at ADN hadde blitt overstyrt av CAS på dette punktet, for så i neste sak prosedere på at det ikke er straffriende å høre på legen. Det hører tross alt til dagens orden at aktørene i et rettssystem innretter seg etter avgjørelsene til den øverste rettsinstansen på vedkommende saksfelt.

Ellers har jeg ikke fulgt veldig intenst med på rettsforhandlingene i Johaug-saken, men jeg er ikke overrasket over at en dreven prosedyreadvokat som Hjort har gjort en god jobb. Men jeg ser at han sa til VG at han ble overrasket over at Kjær fra ADN trakk inn Sundby-saken. Det tror jeg egentlig ikke han var, fordi det som sies der om betydningen av at man har stolt på (landslags)legen har åpenbar overføringsverdi til Johaug-saken (og alle andre saker der leger har vært involvert).

3

skattesjefen

Skal en ha mulighet for å utestenge dopere, så kan det selvsagt ikke være nok å skylde på legen når man blir tatt med ulovlige midler i kroppen. Å måtte stå over en sesong når man har tabbet seg ut er ikke verdens undergang.

2

Framsynt

Jeg overser pubertale utbrudd som "dopere" når realiteten er at vi snakker om mikroskopiske mengder. Da er det ikke doping i noen aspekt. For å sette det i perspektiver så måtte Johaug hatt minst 1000 ganer større forekomst om det skulle hatt noen effekt. Altså ikke effekt for langrennsløpere, men for utøvere i styrkeidretter.

Slike nanomengder i seg seg selv utelukker ikke noe annet, men her kommer hele historien om munnsår og hele bevisrekka inn. Noe som er umulig å konstruere i ettertid.

Når vi snakker om slike forekomster, så er det et åpent spørsmål hvorfor ikke slike ulykker skilles fra planlagte handlinger om å å dope seg - for å øke sin prestasjon.

Smigun som testet positiv i OL 2006 har fremdeles sine OL gull i behold etter to prøver med høy konsentrasjon avdekket av moderne teknologi, mens altså Johaug som har behandlet sine lepper blir straffet hardt. Johaug allerede ER straffet knallhardt.! Det får en til å se på idrettsjus som mer primitivt enn de aller mest korrupte regimene i 3. verden.

Merkelig nok ser hele idrettsverden ut til å ha lagt sin skjebne i hendene til mikrolandet Sveits. Jeg kjenner omtrent bare til 4 sveitsere. Dario Cologna, Natalie Von Siebenthal, Jürg Capol og maifiabossen selv Gianfranco Caspar. De er alle særs usympatiske og har store motiv for å forfølge Norge. Kan vi forvente rettferd fra en nasjon som tenderer å ha tatt til seg rettsvesenet i tredje verden?

1

Cabello

Gianfranco Caspar

Har idrettsverden noen gang sett en mer uinteressert medaljeutdeler enn ham? Jeg er for eldre kloke mennesker i arbeidslivet og samfunnet generelt, men den gamle gubbegjengen som forpester forbund og IOC må man få gjort noe med. De er til stor skade for idretten.

2

tooommm

Vil være en skandale hvis Johaug også får ødelagt OL-sesongen. Disse utøverne som har gjort en liten tabbe får jo verre behandling en hardbarkede kriminelle. Straffen hennes burde ikke vært mye større enn Sundby's.

2

tarsen

Si det til russerne som ble utestengt fra Rio OL til tross for at de aldri har blitt tatt i doping.

Du kan si at saken er en vits mtp. mengder og omstendigheter, men hvis Johaug slipper unna så er dette en vits ift. behandlingen av andre utøvere som ikke gjorde det. Ref. den italienske syklisten som fikk karrieren ødelagt for en tilsvarende sak.

Det største problemet i slike saker forskjellsbehandling.

1

Progressen

Det største problemet i slike saker forskjellsbehandling.

Vil si at et mye større problem i slike saker er at WADA har laget et regelverk som nesten utelukkende er med tanke på å stenge for en juksers muligheter til å utnytte hull. At det ikke finnes bedre ventiler for åpenbare tilfeller av slurv og uflaks er ytterst betenkelig spør du meg. Jeg synes og at det til en viss grad er pussig hvor streng CAS sin tolkning og praktisering av reglene er.

2

axce

Ja, så lenge nasjonene kan ha egne rutiner for bruk av medisiner, vil det florere med dopingsaker hvor utøvere får medisin fra samboeren, hos moren, eller som i Johaugs tilfelle hos en stresset lege med alt for mange baller i luften samtidig.

Nå må de internasjonale idrettsorganisasjonene manne seg opp til å utarbeide bombesikre rutiner, med adgang til å utestenge nasjoner som ikke følger rutinene.

Da må gjerne straffen for dopere øke til 8 år eller mere.

1

Framsynt

Du kan si at saken er en vits mtp. mengder og omstendigheter, men hvis Johaug slipper unna så er dette en vits ift. behandlingen av andre utøvere som ikke gjorde det. Ref. den italienske syklisten som fikk karrieren ødelagt for en tilsvarende sak.

Du mener at hvis en person utsettes for justismord, så er det rettferdighet at også utsettes for dette?

1

EventHorizon

Hun har sikkert is i buken......

1

toja12

forhandlingene i domsutvalget

Jeg stusser over at du kaller dette for forhandlinger. Synes det er helt misvisende.

1

Cabello

Jeg stusser over at du kaller dette for forhandlinger.

Hvorfor det? Er jo det det er. Også kalt høring. det forgår ikke i en rettssal.

1

toja12

høring

Enig, en høring er det. Men man forhandler vel ikke med et domsutvalg?

1

Lignende temaer

Bilde

Sykkel

Sykkel

Bilde

Tennis

Tennis

Bilde

Amerikanske Idretter

Amerikanske Idretter

Bilde

Boksing, Kampsport og MMA

Boksing, Kampsport og MMA

Bilde

Hobby

Hobby

Laster...