På mange måter er denne "rettssaken" en gedigen farse. Enkelt og greit fordi alle vet at utfallet er veldig forutsigbart. Det er nesten så jeg vil påstå at det er et spill for galleriet. Med unntak av at vi har fått vite den nøyaktige dosen i Johaugs test, er det vel så og si NULL nytt som er kommet frem i saken.

Dette er som sagt veldig forutsigbart. Sjansen for at de følger innstillingen på 14 måneders utestengelse anser jeg for å være skyhøy, minst 90%.

Påtalemyndigheten vet utmerket godt at FIS og WADA lurer i kulissene, og ikke vil akseptere en liten straff, og hvis de går lavere enn 14 måneder, vil vi garantert se en anke til CAS og WADA, og da kan alt skje, og ingen må bli overrasket om de klinker til med 2 år. Dette er de fullstendig klar over, og jeg vil bli veldig overrasket om de går under 14 mndr.

Tror faktisk sjansen for at FIS/WADA anker selv med 14 mnd er ganske stor.

Det handler rett og slett om hva som er praksis i tilsvarende saker, og de finnes det mange av. Det vil også være et voldsomt press fra andre nasjoner (ikke at det skal ha noe å si, men det er klart det påvirker, vi har med mennesker å gjøre her).

Ryktet til Norge er allerede elendig etter Sundby- og Johaugsakene. Hvis man nå Antidoping Norge velger å gi Johaug en mild straff, for deretter å se den bli anket til CAS og bli vesentlig høyere, vil det i allefall ikke bidra til å øke tilliten.

1

Vil være en skandale hvis Johaug også får ødelagt OL-sesongen. Disse utøverne som har gjort en liten tabbe får jo verre behandling en hardbarkede kriminelle. Straffen hennes burde ikke vært mye større enn Sundby's.

2
tooommm Vil være en skandale hvis Johaug også får ødelagt OL-sesongen. Disse utøverne som har gjort en liten tabbe får jo verre behandling en hardbarkede kriminelle. Straffen hennes burde...

Si det til russerne som ble utestengt fra Rio OL til tross for at de aldri har blitt tatt i doping.

Du kan si at saken er en vits mtp. mengder og omstendigheter, men hvis Johaug slipper unna så er dette en vits ift. behandlingen av andre utøvere som ikke gjorde det. Ref. den italienske syklisten som fikk karrieren ødelagt for en tilsvarende sak.

Det største problemet i slike saker forskjellsbehandling.

1

Ironien her er jo at de samme påtalemyndighetene som nå vil straffe Johaug fordi hun kun hørte på legen, mente at Sundby ikke skulle ha straff for kun å ha hørt på legen. Det var jo CAS som overstyrte det ADN, domsutvalget i NIF og FIS hadde kommet til.

Slik jeg har oppfattet det, var det ikke slik at ADN mente Sundby skulle slippe straff fordi han hadde hørt på legen. I Sundby-saken ble det lenge sådd tvil om hva som var tillatt dose og følgelig om Sundby hadde brukt ulovlig høy dose. I første instans gikk man god for Gabrielsens tolkning, at grensen på 1600 µg per døgn gjaldt mengden salbutamol som ble tatt opp i kroppen. Da ADN ikke anket avgjørelsen i Sundby-saken oppfatter jeg det slik at begrunnelsen deres var at de mente det var tvilsomt om det i det hele tatt forelå noe regelbrudd og denne tvilen lot de komme tiltalte tilgode.

Men CAS fastslo at grensen på 1600 µg per døgn gjelder dosen man bruker i apparatet og nevnte det som et punkt i Sundbys disfavør at han bare hadde forholdt seg til sin lege og ikke gjort noe annet selv for å påse at reglene ble fulgt. Jeg ser ikke noen ironi i at ADN refererer til denne dommen.

Forøvrig er jeg enig i at det burde settes spørsmålstegn ved rimeligheten av regelverket. Det er f.eks. lett å argumentere med at Johaug allerede har fått en vesentlig strengere straff (uavhengig av domen i denne saken ettersom sesongen er så godt som over for henne når avgjørelsen faller) enn Petter Northug fikk for å kjøre bil i fyll og sette eget og andres liv i fare. Northug sonet noen måneder med fotlenke, men det ble lagt til rette for at det ikke skulle ramme karrieren hans og i dag er Northug tilgitt og jeg vil tro relativt upåvirket av det som skjedde. Jeg mener det Northug gjorde er vesentlig verre enn det Johaug har gjort, men konsekvensene er på mange måter mindre. På den annen side er det kanskje ikke så relevant å sammenligne internasjonale regler med norske lover. Det finnes nok land som ville slått betydelig hardere ned på fyllekjøringen til Northug.

1
tarsen Si det til russerne som ble utestengt fra Rio OL til tross for at de aldri har blitt tatt i doping. Du kan si at saken er en vits mtp. mengder og omstendigheter, men hvis Johaug sl...

Ja, så lenge nasjonene kan ha egne rutiner for bruk av medisiner, vil det florere med dopingsaker hvor utøvere får medisin fra samboeren, hos moren, eller som i Johaugs tilfelle hos en stresset lege med alt for mange baller i luften samtidig.

Nå må de internasjonale idrettsorganisasjonene manne seg opp til å utarbeide bombesikre rutiner, med adgang til å utestenge nasjoner som ikke følger rutinene.

Da må gjerne straffen for dopere øke til 8 år eller mere.

1

Hva slags skuddsikre systemer er det egentlig dere ser for dere å innføre som skal gjelde absolutt alt av idrettsgrener og idrettsutøvere, også fra de fattigste land? hvor mye penger skal brukes på dette bare fordi en skiløper fra ett land med ett enormt støtteapperat ikke klarer å se en stor dopingadvarsel på en eske med leppekrem?

1
petruspan Hva slags skuddsikre systemer er det egentlig dere ser for dere å innføre som skal gjelde absolutt alt av idrettsgrener og idrettsutøvere, også fra de fattigste land? hvor mye peng...

Gode ideer mottas med takk.

Pga. av Johaug-saken har NSF endret rutinene, slik at nå må lege ute kontakte norsk lege for dobbelsjekk ved kjøp av medisin i utlandet.

Dersom denne rutinen var gjeldende før Johaug-saken, ville saken sannsynligvis ha vært unngått.

1
guru På mange måter er denne "rettssaken" en gedigen farse. Enkelt og greit fordi alle vet at utfallet er veldig forutsigbart. Det er nesten så jeg vil påstå at det er et spill for gall...

Påtalemyndigheten vet utmerket godt at FIS og WADA lurer i kulissene, og ikke vil akseptere en liten straff, og hvis de går lavere enn 14 måneder, vil vi garantert se en anke til CAS og WADA

Bra innlegg, Oddvar.

Terrenget er sikkert sondert. Tipper på 12 måneders utestengelse, og regner med at det blir akseptert.

1
tarsen Si det til russerne som ble utestengt fra Rio OL til tross for at de aldri har blitt tatt i doping. Du kan si at saken er en vits mtp. mengder og omstendigheter, men hvis Johaug sl...

Det største problemet i slike saker forskjellsbehandling.

Vil si at et mye større problem i slike saker er at WADA har laget et regelverk som nesten utelukkende er med tanke på å stenge for en juksers muligheter til å utnytte hull. At det ikke finnes bedre ventiler for åpenbare tilfeller av slurv og uflaks er ytterst betenkelig spør du meg. Jeg synes og at det til en viss grad er pussig hvor streng CAS sin tolkning og praktisering av reglene er.

2

Høyst sannsynlig havner det på 14 mnd. men det er også en god sjanse for at dommen blir satt til 12 mnd.

"Aktor" i saken påpekte jo blant annet at det at Johaug ikke hadde tatt "Ren Utøver"-kurset (og at det gav et bilde av en Johaug som ikke tok nok ansvar selv) var med på å utforme påstanden om 14 mnd. Så hvis domsutvalget mener at både informasjonen om "Ren utøver" var for dårlig fra forbundets side og/eller mener at innholdet i "Ren utøver" ikke har noen stor betydning for en erfaren løper som Johaug så vil det måtte få innvirkning på straffen.

Det er påfallende at man ikke fra påtalemyndighetenes side hadde oversikt over akkurat hva "Ren utøver"-programmet inneholdt og at man måtte bruke pausene i forhandlingene til å finne ut av det. Og at det man fant ut var at det ikke noen sted blir påpekt at det å spørre skiforbundets egen lege ikke er nok.

Det jeg savnet er en konkret begrunnelse for hvorfor man anbefaler 14 mnd. Minimum-straffen er 12 mnd, og gjennomsnittlig dom for lignenden lovbrudd har vært mellom 16-18 mnd. Nå ser det utenfra ut til at man har prøvd å spekulere i å gi en straff som skal se streng ut men som mimimerer ulempen for Johaug da hun med 14 mnd er ferdig sonet 18. des og i teorien både kan delta i TdS og ikke minst rekke å kvalifisere seg til OL. Om det er eneste begrunnelse til å ende på 14 mnd så vil nok FIS og WADA si at det stinker og anke saken til CAS.

Kiær gjort helt rett i å påpeke at Johaug som erfaren toppidrettsutøver i overraskende liten grad har selv søkt informasjon om antidopingarbeid, og altså ikke engang gjennomført de 30 min Ren Utøver-kurset ville kreve. Det svekker hennes sak at hennes sløvhet rundt antidoping faktisk er noen hun deller med flertallet av landslaget og at Bjørgen f.eks. vitnet om at hun hadde gjort akkurat det samme som Johaug i en tenkt tilsvarende scenario.

Aktsomhet har så til de grader blitt avslørt vært et nedprioritert område fra forbundet og utøvernes side.

Det er heller ikke noe spesielt rart med at Kiær ikke har inngående kjennskap til Ren Utøver-kurset, da dette i seg selv ikke relevant for saken og han neppe selv har utformet innholdet. I hvilken grad det står eksplisitt om utøverens personlige ansvar og at medisinbruk må dobbeltsjekkes for å kunne si man opptrer aktsomt (og at da menes mer enn å spørre enkeltpersonen som kommer med et middel/står for en behandling) eller om utøverkontrakten selv skriver dette eksplisitt er fortsatt faktisk irrelevant. Det er ikke formildende at landslaget rutiner er dårlige eller at Antidoping Norges informasjon ikke er utfyllende nok i forhold til WADAs regelverk, nettopp fordi det er WADAs regelverk som gjelder. Som Kiær var inne på, man kan ikke lempe på kravene til den enkelte utøver bare fordi de er tilknyttet et landslag.

1
Progressen Ja, og i den grad denne typen metode er bevisst taktikk så er det å løse problemet i feil ende. Og ikke fungerer det særlig godt engang: Et nådeløst aktsomhetskrav og tilhørende la...

Tiltredes.

Slik Kiær ble referert på NRK1, var kravene til aktsomhet helt ekstreme. Umiddelbart virket det som om det ikke kan være mulig for en utøver å kunne oppfylle disse.

Her måtte man ha full medisinsk- og juridisk utdanning som en del av kravene.

Synes det ser mørkt ut for idrettens framtid.

1

sjelsevner

Normalt utviklede sjelsevner? Hmmmmm.....

Nå som helsevesenet har sluttet å måle nivå og utvinlingspotensialet til norske sjeler - hvordan skal dere da vite hvem som har anledning til å delta i debatten?

Manglende evne til å forstå tekst på forpakninger og pakningsvedlegg, gjør kanskje at debatt under denne tråden blir utelukket.

Jeg prøver bare å gå opp noen grenser, Oddvar, så folk vet hva de har å rette seg etter :)

1
Cabello [sitat…] Det paradoksale her er jo at ADN tror på Johaug, likevel instiller de på 14 måneders utestengelse.

De må forholde seg til gjeldende regelverk og tidligere praksis. Veldig forenklet kan man si når 3 utøvere tidligere er tatt for å bruke denne kremen, to av dem har fått 1 år og en av dem har fått 2 år, så er gjennomsnittet 16 måneder og sånn sett ser ikke 14 måneder veldig feil ut. Imidlertid kan man jo alltid diskutere hvor stor betydning det har at en kyndig lege har fått Johaug til å bruke medisinen akkurat som at man kan diskutere hvor stor betydning det har at medisinen var tydelig merket og at det ville vært veldig lett for Johaug å oppdage at den var ulovlig hvis hun bare hadde prøvd.

At NSF nærmest har lagt opp til at utøverne ikke skal sjekke selv synes jeg frikjenner Johaug fra et moralsk ståsted, men det forekommer meg ganske irrelevant ut ifra regelverket. Man må forholde seg til de reglene som gjelder uavhengig av i hvilken grad forbundet oppfordrer sine utøevere til å sette seg inn i reglene og overholde dem. I så måte synes jeg Bjørgens vitneforklaring bare var av sentimental verdi. Det skal ikke spille noen rolle for Johaug hva Bjørgen sjekker og ikke sjekker av medisiner.

For å sette det litt på spissen: Fotballspilleren Luis Suarez ble utestengt noen måneder etter å ha bitt en italiener under VM i 2014. Det er vanskelig å se for seg at den straffen han fikk skulle påvirkes av noe annet enn det han gjorde. Om lagkameratene hans sa at de pleide å bite hverandre på trening eller om det viste seg at lagledelsen til Uruguay ikke eksplisitt hadde informert spillerne om at de ikke skal bite, har ingen ting å si. Straffen må settes ut ifra det han har gjort, ikke ut ifra hva andre har gjort og ikke ut ifra hvordan en landslagsledelse er organisert.

1

rettsystemet

Formålet med rettssaken var å få dømt Johaug. Enklere kan det ikke sies.

Den våte drømmen til flere av dere om å få et nytt regelverk som skal forhindre at andre norske skiløpere kan bli dømt- det kan dere legge vekk.

Det vil alltid være et forbud mot bruk av bolestoff. Og ingen vil bli frikjent bare de er norsk og smart nok til å hyle og gråte og skylde på legen. Så enkelt blir det aldri.

1
axce Tiltredes. Slik Kiær ble referert på NRK1, var kravene til aktsomhet helt ekstreme. Umiddelbart virket det som om det ikke kan være mulig for en utøver å kunne oppfylle disse. Her...

Her måtte man ha full medisinsk- og juridisk utdanning som en del av kravene. Synes det ser mørkt ut for idrettens framtid.

Hvis man skal stille slike krav til idrettsutøvere, og ilegge dem straffer der deres karrierer egentlig er over hvis de blingser slik Johaug har gjort, så burde man kanskje se på hva slags reaksjoner en lege får når han dreper en pasient pga feil/manglende behandling. Dette skjer jo hver eneste jævlig dag ved Norske sykehus, og hvor mange som blir feilmedisinert er det vel knapt noen som vet. 1000vis av mennesker får sitt liv mer eller mindre ødelagt pga dette. Hvor ofte fører slike ting til at de ansvarlige blir ilagt yrkesforbud?

1
guru På mange måter er denne "rettssaken" en gedigen farse. Enkelt og greit fordi alle vet at utfallet er veldig forutsigbart. Det er nesten så jeg vil påstå at det er et spill for gall...

farse

ADN er en instans som ble opprettet for å skille den utøvende og den dømmende makt innenfor idretten. Et slikt skulle er en garanti for rettsskkkerhet. Skimlet sikrer også på en god måte at de skyldige blir dømt og må ta sin straff.

Nei, dette er ikke en farse. Men når norske jenter vinner skirenn. Da nærmer det seg farseaktige talstander.

1
tarsen Si det til russerne som ble utestengt fra Rio OL til tross for at de aldri har blitt tatt i doping. Du kan si at saken er en vits mtp. mengder og omstendigheter, men hvis Johaug sl...

Du kan si at saken er en vits mtp. mengder og omstendigheter, men hvis Johaug slipper unna så er dette en vits ift. behandlingen av andre utøvere som ikke gjorde det. Ref. den italienske syklisten som fikk karrieren ødelagt for en tilsvarende sak.

Du mener at hvis en person utsettes for justismord, så er det rettferdighet at også utsettes for dette?

1
Cabello [sitat…] Det paradoksale her er jo at ADN tror på Johaug, likevel instiller de på 14 måneders utestengelse.

Hvilket ikke henger på greip i det hele tatt. Hun straffes om hun har dopet seg i ordets rette forstand, om dette blir stående. Hvilket i praksis innebærer at man straffer uskyldige for å ta de skyldige som har handlet med forsett.

Dette er en praksis som er gjeldende i tredje verden, i sharialand og andre stater med et underutviklet.primitivt rettssystem - der de tiltalte er rettsløse.

1

forhandlingene i domsutvalget

Jeg stusser over at du kaller dette for forhandlinger. Synes det er helt misvisende.

1
Laster...