guru På mange måter er denne "rettssaken" en gedigen farse. Enkelt og greit fordi alle vet at utfallet er veldig forutsigbart. Det er nesten så jeg vil påstå at det er et spill for gall...

På mange måter er denne "rettssaken" en gedigen farse. Enkelt og greit fordi alle vet at utfallet er veldig forutsigbart. Det er nesten så jeg vil påstå at det er et spill for galleriet. Med unntak av at vi har fått vite den nøyaktige dosen i Johaugs test, er det vel så og si NULL nytt som er kommet frem i saken.

Synes ikke dette har vært en farse. Synes det var greit med en slik systematisk gjennomgang av argumenter for og mot. Det har gitt mange mere innsyn i hvordan ei dopingsak håndteres. En "spiseromsprat" i går, viste med all tydelig at kunnskapsnivået ikke er særlig høyt blant folk flest.

All ære til Therese som aksepterte åpen høring, i forhold til Martin sin sak som ble diskutert kun på kammerset til langt på over overtid.

1

Skal en ha mulighet for å utestenge dopere, så kan det selvsagt ikke være nok å skylde på legen når man blir tatt med ulovlige midler i kroppen. Å måtte stå over en sesong når man har tabbet seg ut er ikke verdens undergang.

2
skattesjefen Skal en ha mulighet for å utestenge dopere, så kan det selvsagt ikke være nok å skylde på legen når man blir tatt med ulovlige midler i kroppen. Å måtte stå over en sesong når man...

Jeg overser pubertale utbrudd som "dopere" når realiteten er at vi snakker om mikroskopiske mengder. Da er det ikke doping i noen aspekt. For å sette det i perspektiver så måtte Johaug hatt minst 1000 ganer større forekomst om det skulle hatt noen effekt. Altså ikke effekt for langrennsløpere, men for utøvere i styrkeidretter.

Slike nanomengder i seg seg selv utelukker ikke noe annet, men her kommer hele historien om munnsår og hele bevisrekka inn. Noe som er umulig å konstruere i ettertid.

Når vi snakker om slike forekomster, så er det et åpent spørsmål hvorfor ikke slike ulykker skilles fra planlagte handlinger om å å dope seg - for å øke sin prestasjon.

Smigun som testet positiv i OL 2006 har fremdeles sine OL gull i behold etter to prøver med høy konsentrasjon avdekket av moderne teknologi, mens altså Johaug som har behandlet sine lepper blir straffet hardt. Johaug allerede ER straffet knallhardt.! Det får en til å se på idrettsjus som mer primitivt enn de aller mest korrupte regimene i 3. verden.

Merkelig nok ser hele idrettsverden ut til å ha lagt sin skjebne i hendene til mikrolandet Sveits. Jeg kjenner omtrent bare til 4 sveitsere. Dario Cologna, Natalie Von Siebenthal, Jürg Capol og maifiabossen selv Gianfranco Caspar. De er alle særs usympatiske og har store motiv for å forfølge Norge. Kan vi forvente rettferd fra en nasjon som tenderer å ha tatt til seg rettsvesenet i tredje verden?

1

Men man kommer ikke unna at Sundby fikk straff på tross av at han gjorde 100% som legen hans sa.

Ironien her er jo at de samme påtalemyndighetene som nå vil straffe Johaug fordi hun kun hørte på legen, mente at Sundby ikke skulle ha straff for kun å ha hørt på legen. Det var jo CAS som overstyrte det ADN, domsutvalget i NIF og FIS hadde kommet til.

Tja, jeg kan ikke helt se den store ironien her, og spesielt ikke når ADN aldri var involvert i Sundby-saken.

Sundbys positive prøver ble avlagt i internasjonale konkurranser i Davos og Toblach, og saksgangen er grundig beskrevet i CAS-avgjørelsen. Etter en del korrespondanse mellom partene (NSF/Sundby og FIS), ble saken behandlet av FIS' antidoping-panel 9. august 2015. Panelet konkluderte i sin avgjørelse 4. september 2015 med at det ikke forelå et brudd på antidoping-reglene (i all hovedsak begrunnet med at regelverket var uklart).

Når FIS konkluderte med at det ikke forelå et regelbrudd, var det ikke nødvendig å vurdere betydningen av at Sundby hadde hørt på legen. Hadde derimot FIS ment at reglene var brudt, ville det neste steget vært å vurdere om Sundby kunne klandres for dette. Da ville legens rolle vært et relevant moment. Men så langt var det altså etter FIS' mening ikke nødvendig å gå.

12. oktober 2015 anket WADA frikjennelsen til CAS, som behandlet saken i en lukket høring 25. og 26. mai 2016. Avgjørelsen fra CAS ble offentliggjort 20. juli 2016. Her ble det lagt til grunn at det forelå et regelbrudd, og at det ikke var nok til å frikjenne Sundby at han hadde hørt på legen.

Altså har CAS i Sundby-saken verken overstyrt ADN, NIFs domsutvalg eller FIS når det gjelder betydningen av legens rolle (derimot har FIS blitt overstyrt når det gjelder tolkningen av regelverket).

For øvrig ville det vært vanskelig å få øye på ironien også om vi forutsetter at ADN hadde blitt overstyrt av CAS på dette punktet, for så i neste sak prosedere på at det ikke er straffriende å høre på legen. Det hører tross alt til dagens orden at aktørene i et rettssystem innretter seg etter avgjørelsene til den øverste rettsinstansen på vedkommende saksfelt.

Ellers har jeg ikke fulgt veldig intenst med på rettsforhandlingene i Johaug-saken, men jeg er ikke overrasket over at en dreven prosedyreadvokat som Hjort har gjort en god jobb. Men jeg ser at han sa til VG at han ble overrasket over at Kjær fra ADN trakk inn Sundby-saken. Det tror jeg egentlig ikke han var, fordi det som sies der om betydningen av at man har stolt på (landslags)legen har åpenbar overføringsverdi til Johaug-saken (og alle andre saker der leger har vært involvert).

3
Framsynt Jeg overser pubertale utbrudd som "dopere" når realiteten er at vi snakker om mikroskopiske mengder. Da er det ikke doping i noen aspekt. For å sette det i perspektiver så måtte Jo...

Gianfranco Caspar

Har idrettsverden noen gang sett en mer uinteressert medaljeutdeler enn ham? Jeg er for eldre kloke mennesker i arbeidslivet og samfunnet generelt, men den gamle gubbegjengen som forpester forbund og IOC må man få gjort noe med. De er til stor skade for idretten.

2

Alt i alt var "rettsaken" mot Therese Johaug et steg i riktig retning for Dalsbygd-jenta. Etter forhandlingene tviler jeg sterkt på at domsutvalget kommer til å gi mer enn 14 mnd. avstengning. Høyst sannsynlig havner det på 14 mnd

Det tror også jeg, blir dommen. Det er tvilsomt om Terese får gjennomslag for at hun har gjort alt hun burde, fordi hun ikke har lest det som står på esken hun fikk av legen.

1
Laster...