hrrreminius Du skriver svært usammenhengende, så det er vanskelig å få fatt på hva du egentlig mener. "Diskusjonen er at man skal ha både og og kunne velge". Både og av hva? Velge mellom hva?...

Om begge foreldre jobber i de fire store må én av dem vike fra karriereveien. De praktiserer også med å kjøpe fedre ut av farsskapspermisjon med diskrete "bonuser".

Og fremdeles ser du ikke likestillingsargumentet du nå la frem selv?

1

Ja, jeg har jobbet i en av dem. Og om du har gjort det samme så vet du at om du skal få karriereveien så innebærer det å ofre familieliv. Det legges ikke til rette for barn + karriere i de fire store. Da er du avhengig av at livspartner ikke kjører samme løp.

En idrettskarriere minner mer om å ta karriereveien enn å lurke rundt på associatenivå.

2
hrrreminius Ja, jeg har jobbet i en av dem. Og om du har gjort det samme så vet du at om du skal få karriereveien så innebærer det å ofre familieliv. Det legges ikke til rette for barn + karri...

Stemmer, men da skjønner du egentlig problemstillingen da. Nemlig at det som du sier ikke er forenelig å ta karrierestigen helt opp med barn og familie.

Det er faktisk dynamitt det i likestillingsdebatten.

Jeg hadde for øvrig tre kvinner som sjefer på den spesialiserte avdelingen min, alle director-nivå og hvor alle hadde barn. Alle ektefellene var karrieremennesker de også så der var det aupairer som steppet inn.

1
Laster...