Denne granskingskommisjonen er satt ned av skiforbundet selv. Det var ikke en objektiv vilje til gransking som gjorde det nødvendig å sette ned en komite (....akkurat slik som han som ikke ønsket at noe skulle skje...), men en mediestorm og et folkekrav om at alle opplysninger måtte på bordet.

Skiforbundet risikerte at deres fremste konkurransefortrinn, selve garantien for at gullbeholdningen bare skulle øke - forstøverne og medisinene - skulle tas fra dem. Det måtte ikke skje. Derfor denne komiteen.

Og nå er resultatet av egengranskingen klar. Det vil forbause meg mye om det ikke blir enda et kapittel i historien om bukken og havresekken. Jeg har ingen tro på at det vil komme noe som helst konkret ut av det arbeidet som er lagt ned blant de såkalte granskerne.

1

Aftenposten mener at det er fire spørsmål som det er særlig viktig å få svar på. Og det er spørsmål om

- astmamedisin til friske utøvere - for enkelt å bli astmatiker - ulovlig forskning - bruk av forstøvere

Jeg er nokså sikker på at granskingsrapporten vil komme med kritikk på alle disse punktene. Men jeg er like sikker på at det blir en slags lissom-kritikk, lettvint-kritikk eller kvasi-kritikk som ikke vil få noen betydning for norske skiløpere. De vil få drive på som før.

Poenget for Røst & Løfs var at den norske medisineringen måtte få fortsette som før, og granskingen vil ikke endre noe på det.

Passer det seg slik, så vil de nok omtale kritikken som hard, og at enkelte rutiner før granskingsutvalget kom med kritikken. Og så vil de nok poengtere at de tar all kritikk alvorlig, og at de er mer enn villig til å justere enkeltheter i de norske medisineringsrutinene for fremtiden.

Men realiteten har alltid vært, og vil fremdeles bli, at ingenting av virkelig betydning vil bli endret. Løperne vil forstøve seg som før. Hospitalet deres vil bli slept fra sted til sted ettersom løperne flytter på seg.

For norskene vil det fremdeles være like viktig å smøre luftveier som å smøre ski.

2

Helt som forventet. Men blir nok mye negativ skyts fra våre naboland + polakkene, og ikke minst trollene her inne.

2

Katharina Rise:

Det har vært reseptpliktig astmamedisin tilgjengelig i annenetasje på smørertraileren til landslaget. Her har vi avdekket mangelfulle rutiner

Forstøverbruk kan være "etisk problematisk"

Det har vært uklare og dårlige rutiner knyttet til utlevering og oppbevaring av medisiner

1

Enda en trist dag for de mange antinorske "nordmenn", svensker, finner og polakker.

Hva skal de skylde på nå da - de nye skidressene?

1

I dag er jeg mest glad for at jeg tok meg tid til å se og høre nøye på hele presentasjonen, slik at jeg slipper å få konklusjonene via "mellommenn". En stor takk til "internett" som gjør slike overføringer mulig.

1

Welhaven: Dokumentert ikke tilstrekkelige systemer. Uprofesjonalitet. System, ledelse og organiseringen har ikke vært i nærheten av det nivået man må kunne forvente.

Sæther:Etter denne internasjonale attesten for godt helsearbeid er det dokumentert at det aldri har vært noen gjennomgående "systemsvikt" i norsk skisport. Dette begrepet ble et munnhell blant ulike kritikere, mens virkeligheten altså var en annen.

2
bhros [sitat…] Temmelig forutsigbart: Komiteen er styrt av/dominert av Norge. Kjøpt og betalt. Og vil fortsatt kritisere forhold som komiteen ikke har funnet ulovlige.

Dette må da svi forferdelige for alle antinorske janter som har kappes om å slikke sure svenske og finske tær gjennom hele forsesongen helt til denne stund - med falske og svertende karakteristikker om medisineringsrutiner i norsk langrenn.

Spesielt TV2s Lersveen og VGs Welhaven har løpt svenskenes ærend med alle sine falske påstander for egen vinning. Jeg ser frem til deres beklagelser.

Veldig mange nordmenn har god grunn til å skamme seg i dag. De fortjener ikke løpere som Bjørgen. Johaug og Sundby.

2
bhros [sitat…] Temmelig forutsigbart: Komiteen er styrt av/dominert av Norge. Kjøpt og betalt. Og vil fortsatt kritisere forhold som komiteen ikke har funnet ulovlige.

Du har sikkert lagt merke til at jeg - allerede for et par dager siden - kunne forutse hva komiteens konklusjon ville bli. Les innlegget mitt kl 02:55 den 15.02.2017. Der ligger alle viktige konklusjoner.

Dette er en gledens dag for meg. Ikke bare fordi jeg visste om hva resultatet av disse "granskingene" ville bli.

For frikjennelsen av den norske overmedisineringen (som faktisk har ført til en dopingsak, foreløpig), er fullstendig latterlig, og den viser bare at skiforbundet ikke i det hele tatt er villig til å gi fra seg det konkurransefortrinnet som ligger i medisinskapene, forstøverne og "smøretrailerne".

Jeg gleder meg stort over utvalgets konklusjoner. De viser med all tydelighet at kampen mot det norske astmaregimet i skisporten nå må ta en ny vending. De første reaksjonene fra Sverige viser at denne kampen vil fortsette med uforminsket styrke.

Nå tror jeg at tiden er kommet for FIS og WADA til å gå til aksjon. Her vil det komme nye regler, som fjerner norskenes særrettigheter. Regler som gir løpere fra alle land, og ikke bare fra Norge, reelle muligheter til å vinne noe. Utvalgets konklusjon er første steg på vegen mot å avvikle det norske overherredømmet i skisporten.

1

På samme dag som skiforbundets interne granskingsutvalg frikjenner norsk langrenn for alt (og det til tross for to dopingsaker!), så kommer det en klar advarsel fra langrennskomiteens leder til de norske lederne og løperne som skal til Lahti for å løpe etter gull.

Vi tåler ikke en dopingsak til, sier langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad. Det har vi ikke rygg til, beklager han seg, og løfter pekefingeren.

På en dag som denne kan ikke hans inngripen ses på som noe annet enn en klar advarsel. "Vel nok er dere frikjent for juks av våre egne granskere, men vær varsom med medisinbruket", sier han til løperne. "Husk på å hold dere innenfor de grensene vi har klart å forhandles oss frem til. Om en av dere tar en hestedose for mye, så kan alt være ødelagt. Da er det ikke sikkert at vi får beholde våre konkurransefortrinn mer."

VGs intervju med denne nordlendingen viser at ikke alt er problemfritt i norsk langrenn. Det er ikke bare treningsdosene som må styres med et fast grep, men også andre doser!

1

Expressen skriver at den svenske landslagssjefen er veldig kritisk til konklusjonene om norsk medisinbruk som det norske granskingsutvalget har konkludert med. Men det er tydelig at han ikke hadde ventet noe annet resultat.

Mest oppsikt vekker det likevel at det norske granskingsutvalget kommer med knallhard kritikk av svensk langrenn. Ja dere leste riktig - kritikken som utvalget kommer med, retter seg mot svensk langrenn, og ikke mot norsk. Og det etter angivelig å ha gransket medisineringsrutiner i norsk langrenn.

Dette viser med all tydelighet at det arbeidet som er lagt ned i utvalget ikke har noen reell verdi.

1
bhros Fullstendig uten interesse, antar jeg.

Iblant får jeg inntrykk av at vi er eneste nasjon som har tatt "tvilsomme metoder" i bruk.

Antar at flere nasjoner kan fristes til lettvinte snarveier.

Og da bør det defineres helt klare, internasjonale regler. Gjerne meget strenge regler.

Du spøker med meg, antar jeg....

1
Framsynt Enda en trist dag for de mange antinorske "nordmenn", svensker, finner og polakker. Hva skal de skylde på nå da - de nye skidressene?

Ja, frikjent så godt som på alle punkter, Norsk langrenn står igjen med full etisk tillit, og etter denne internasjonale attesten for godt helsearbeid er det dokumentert at det aldri har vært noen gjennomgående "systemsvikt" i norsk skisport.

"Friske løpere tilbudt astmamedisin" spydde TV2 med Ernst A. Lersveen i spissen ut som nyhetsmelding i fjor, noe som plasserte norsk langrenn innerst i skammekroken hos mange langrennsinteresserte nettaviser verden over. I dag kom fasiten, - Nei, sier denne internasjonale medisinske kommisjonen som avfeier substansen i TV2s nyhet. Konklusjonen i rapporten er enstemmig:

- Ingen frisk norsk utøver har noen gang fått behandling med astmamedisin.

Så kanskje Lersveen burde ta turen rundt i verden og unnskylde seg og Tv2`s løgnaktige forsøk på å sverte Norsk langrenn.

Og alle som kastet seg på denne svertebølgen, være seg troll og andre "debattanter" her på VGD, sitter etter dette igjen som store tapere, skal bli morsomt å lese alt det grumset de etter å ha fått fasiten smukket i trynet allikevel klarer å lire av seg, men de har uansett mistet all brodd og tyngde, så det er bare å le av alt de skriver heretter, altså omtrent som før.

Det hadde forresten vært interessant å sett den samme grundige granskningen foretatt også i andre land, Finland f.eks, dere vet der de går rundt med gassmasker i løypa mens de kritiserer alt som er norskt.

7
Sarella Ja, frikjent så godt som på alle punkter, Norsk langrenn står igjen med full etisk tillit, og etter denne internasjonale attesten for godt helsearbeid er det dokumentert at det ald...

Ja, frikjent så godt som på alle punkter, Norsk langrenn står igjen med full etisk tillit, og etter denne internasjonale attesten for godt helsearbeid er det dokumentert at det aldri har vært noen gjennomgående "systemsvikt" i norsk skisport.

En fullstendig kortslutning fra deg. Norsk langrenn har ikke fått noen aksept for sin medisineringspraksis fra noe internasjonalt organ. Det norsk skisport har fått, er det resultatet som de selv bestilte, fra et utvalg som de selv håndplukket medlemmene til. Internasjonale reaksjoner på utvalgets konklusjoner er utelukkende negative. Jeg har ikke sett en eneste reaksjon utenfor steinrøysa som roser utvalgets arbeid opp i skyene slik som dere gjør her.

Det er nå den internasjonale motstandskampen mot astmalandslaget okkupasjon av pallplassene starter. Og om norske løpere skulle gjøre som de pleier - gå inn til 80% av topplasseringene i et VM - så vil stormangrepene intensivere seg kraftig.

For nå bør alle vite hvor norskene henter suksessen fra. Og nå vet de også at norsk skisport frivillig ikke vil gi fra seg det forspranget de har medisinert seg til.

3
Laster...