K Stoch S Kraft A Wellinger D Tande M Kot P Prevc D Prevc A Stjernen J Ziobro M Fettner

M Hayböck V Sevoie

1

K Stoch

S Kraft

D Tande

P Prevc

M Kot

M Hayboeck

A Wellinger

M Fettner

J Ziobro

P Zyla

N Kasai

R Koudelka

1

S Kraft K Stoch P Prevc M Kot A Wellinger DA Tande M Hayböck D Prevc M Eisenbichler R Johansson

J Ziobro M Fettner

1

S Kraft K Stoch P Prevc D Tande M Kot A Wellinger M Fettner P Zyla R Johansson J Ziobro

M Hayboeck D Prevc

1

Onsdag 15.02. kl 12:00

S Kraft K Stoch DA Tande P Prevc A Wellinger M Kot M Fettner R Johansson M Hayböck J Ziobro

D Kubacki P Zyla

1

Torsdag

S Kraft

K Stoch

A Wellinger

D Tande

M Kot

M Hayboeck

P Prevc

R Johansson

A Lanizek

R Freitag

J Ziobro

M Fettner

1

Torsdag 16.02. kl 11:00

S Kraft K Stoch A Wellinger P Prevc M Kot DA Tande M Hayböck D Prevc R Johansson R Freitag

K Geiger M Fettner

1

Torsdag 16.02. kl 11:00

S Kraft K Stoch A Wellinger DA Tande P Prevc M Kot M Fettner R Johansson M Hayböck A Lanisek

S Leyhe R Freitag

1
Laster...