VG skryter gang på gang om at dere AVSLØRER dette og hint;
å avsløre noe, er å påvise /DOKUMENTERE at noen person(er) har gjort noe galt; normalt ment: noe straffbart !
Når men leser det skvalet VG da oftest presenterer, er det løse påstander, som slett ikke DOKJUEMTERES, men som likevel fremføres som en drepende DOM mot den petrsonen/personer VG skriver dritt om.
Hvor er REDAKTØREN da ??
Det er greit at journalistene driver kritisk journalistikk og reiser viktige spørsmål, MEN:

jeg gjentar tidligere krav om at AVISEN "etterforsker" og stiller spørsmål, men at VG SLUTTER MED USKIKKEN Å AVSI FELLENDE DOMMER MOT PERSONER mot personer de ikke liker, som ikke engang kalles "mistrenkte" i avisen; han er jo "avslørt" = forbryter før avisen i det hele tatt har satt seg inn i saken !!!

Elendig journalistikk som redaktøren burde AVSLØRES FOR !!

ER DET HÅP OM BEDRING I VG, HR. REDAKTØRER I VG ???

I håp om rettssikkerhet i Norge, tegner jeg med

vennlig hilsen fra Bjørn Getz

2
Laster...