Slik klarer Røste å fjerne seg fra hva saken handler om. At det finnes noen som «går over streken» i frustrasjon er beklagelig. Men det er avslørt regelbrudd og en ukultur i organisasjonen som burde bekymre.

4

Røste. Her er jeg redd du må være med å ta støyten for denne hetsen. Når man er med på, og forsvarer oppførsel og jakt på å avsette viktige folk i idretten. Da må man se seg selv i speilet. Hvorfor tok du da ikke opp advokat-jaget i fjor høst, mot en ansatt. En ansatt som brenner for sporten? En skikkelig opprydding i rekkene, og fjerne alt gammelt grums i styret, hadde vært på sin plass. Slik at man kunne bygget opp en ny og frisk organisasjon.

9
Laster...